Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Używanie funkcji Połączenie z Q’center do monitorowania serwera QNAP NAS za routerem z translacją adresów sieciowych (NAT)

1. Problemy i rozwiązania

W najnowszej wersji aplikacji Q’center wprowadziliśmy rozwiązanie umożliwiające serwerowi QNAP NAS aktywne nawiązywanie połączenia z serwerem Q’center. Pozwala to firmom w prosty sposób monitorować serwer NAS za routerem z translacją adresów sieciowych (NAT) w sieci lokalnej lub środowisku internetowym, a dzięki temu stosować skuteczniejszą infrastrukturę monitorowania.

2. Pierwsze kroki

2.1. Wymagania systemowe

Aby było możliwe monitorowanie serwera QNAP NAS, musi on pracować w systemie QTS 4.1.0 lub nowszym. Zaktualizuj oprogramowanie układowe przed dodaniem serwera NAS do aplikacji Q’center.

2.2. Zdefiniuj kod rejestracji w aplikacji Q’center

Otwórz aplikację Q’center na serwerze QNAP NAS lub innej platformie. Przejdź do sekcji „Ustawienia”, wybierz konto administratora lub użytkownika zaawansowanego i wprowadź kod rejestracji, który będzie używany do uwierzytelnienia.

W sekcji „Ustawienia” wybierz konto administratora lub użytkownika zaawansowanego i wprowadź kod rejestracji używany do uwierzytelnienia.

2.3. Zainstaluj aplikację Połączenie z Q’center

Aby serwer NAS mógł dołączyć do serwera Q’center, musisz najpierw pobrać aplikację Połączenie z Q’center z witryny QNAP lub z QTS App Center. W tym celu przejdź na stronę pobierania QNAP App Center i wybierz model serwera NAS lub otwórz aplikację „App Center” bezpośrednio na serwerze NAS, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację Q’center Assistant. Po zakończeniu procesu upewnij się, że w sekcji „App Center” zainstalowana jest aplikacja Q’center Assistant.

Pobierz aplikację Połączenie z Q’center bezpośrednio ze strony https://www.qnap.com/app_center/ lub zainstaluj ją z App Center.

Po zainstalowaniu upewnij się, że aplikacja Connect to Q’center jest wyświetlana w sekcji „Moje aplikacje” w App Center.

3. Użyj aplikacji Połączenie z Q’center

3.1. Połącz serwer NAS z aplikacją Q’center, używając aplikacji Połączenie z Q’center

Po zainstalowaniu aplikacji Połączenie z Q’center otwórz ją w App Center, klikając przycisk „Otwórz”.

Otwórz aplikację Połączenie z Q’center, klikając przycisk „Otwórz”.

Teraz możesz wpisać nazwę hosta lub adres IP, aby bezpośrednio połączyć serwer NAS z serwerem Q’center. W polu Port wprowadź numer portu systemowego serwera Q’center. Na koniec wprowadź kod rejestracji ustawiony przed chwilą w aplikacji Q’center. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk „Instaluj”, aby połączyć serwer NAS z serwerem Q’center i pobrać aplikację Q’center Agent odpowiednią dla używanego modelu serwera NAS.

*Jeśli chcesz połączyć lokalny serwer NAS z serwerem Q’center za pośrednictwem Internetu, upewnij się, że możliwe jest uzyskanie poprawnego dostępu do serwera Q’center z sieci lokalnej z użyciem adresu IP w sieci WAN, nazwy hosta lub adresu myQNAPcloud.

Wprowadź wszystkie wartości niezbędne dla połączenia serwera NAS z serwerem Q’center, a następnie zainstaluj aplikację Q’center Agent. Upewnij się, że serwer Q’center jest dostępny z sieci, w której znajduje się serwer NAS.

Jeśli serwer Q’center jest zainstalowany na serwerze QNAP NAS, możesz włączyć usługę myQNAPcloud i opcję przekierowywania portów UPnP dla usługi WWW serwera NAS — umożliwi to lokalnemu serwerowi NAS łączenie się z serwerem Q’center za pomocą adresu myQNAPcloud.

Po zakończeniu tego kroku będzie zainstalowana aplikacja Q’center Agent. Kliknij opcję „Uruchom Q’center Agent”, aby importować ustawienia adresów IP aplikacji Q’center do aplikacji Q’center Agent i nawiązać połączenie między serwerami NAS i Q’center. Po nawiązaniu połączenia możliwe będzie w aplikacji Q’center Agent wyświetlanie serwera Q’center, z którym nawiązano połączenie, modyfikowanie połączenia w celu zmiany serwera Q’center i pobieranie dziennika połączeń. Aplikacja Q’center Agent będzie automatycznie i na bieżąco wysyłać informacje o systemie do wybranego serwera Q’center, a na serwerze Q’center pojawi się na liście zarządzania nowy serwer NAS z innym adresem IP.

Po zakończeniu procesu aplikacja Q’center Agent będzie zainstalowana na serwerze NAS i będzie możliwe uruchamianie jej bezpośrednio z aplikacji Połączenie z Q’center.
 
Uruchom aplikację Q’center Agent z aplikacji Połączenie z Q’center i nawiąż połączenie z serwerem Q’center.

Do listy zarządzania został dodany nowy serwer NAS z adresem IP należącym do podsieci. Można teraz używać aplikacji Q’center do monitorowania serwera NAS znajdującego się za routerem z translacją adresów sieciowych (NAT).

W powyższej przykładowej strukturze sieci serwer Q’center może monitorować również serwer NAS znajdujący się za routerem z translacją adresów sieciowych, mający adres IP 192.168.0.101 w podsieci w ramach sieci lokalnej.
Data wydania: 2015-09-04
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
27% ludzi uważa, że to pomaga.
o