Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac na serwerze QNAP NAS z użyciem narzędzia Time Machine i protokołu SMB

W systemie macOS Sierra i nowszych można tworzyć kopie zapasowe Time Machine nie tylko z użyciem protokołu AFP, ale również SMB. Serwer QNAP NAS współpracuje z komputerami Mac i jest w pełni zgodny z narzędziem Time Machine.

W tym samouczku opisano automatyczne tworzenie kopii zapasowych zdjęć, plików muzycznych, filmów, dokumentów, ustawień i aplikacji komputera Mac na serwerze QNAP NAS z użyciem protokołu SMB.

Wymagania wstępne:

Komputer Mac z systemem macOS 10.12 Sierra lub nowszym.
Serwer QNAP NAS z systemem QTS 4.3.0 lub nowszym.

Dostępne są dwie metody konfigurowania kopii zapasowych Time Machine na serwerze QNAP NAS. Wybierz jedną z nich:

Tworzenie kopii zapasowych jednego lub wielu komputerów Mac z użyciem różnych kont użytkowników NAS

 1. Przygotowywanie serwera NAS do tworzenia kopii zapasowych Time Machine
  1.1 Tworzenie użytkownika kopii zapasowych Time Machine
  1.2 Tworzenie folderu udostępnionego kopii zapasowych Time Machine
  1.3 Konfigurowanie protokołu SMB 3.0 w systemie QTS
 2. Konfigurowanie narzędzia Time Machine w celu tworzenia kopii zapasowych na serwerze NAS

Tworzenie kopii zapasowej jednego komputera Mac z użyciem domyślnego konta kopii zapasowych Time Machine

 1. Przygotowywanie serwera NAS do tworzenia kopii zapasowych Time Machine
 2. Konfigurowanie narzędzia Time Machine w celu tworzenia kopii zapasowych na serwerze NAS

 

Tworzenie kopii zapasowych jednego lub wielu komputerów Mac z użyciem różnych kont użytkowników NAS

Skorzystaj z tego samouczka, jeśli na serwerze NAS mają być zapisywane kopie zapasowe Time Machine z wielu komputerów Mac.

1. Przygotowywanie serwera NAS do tworzenia kopii zapasowych Time Machine

1.1 Tworzenie użytkownika kopii zapasowych Time Machine

Możliwe jest utworzenie konta użytkownika jedynie dla potrzeb tworzenia kopii zapasowych Time Machine. Takie rozwiązanie pozwala ustawiać odrębne przydziały magazynowania dla poszczególnych komputerów Mac, a dodatkowo jest też bezpieczniejsze.

Jeśli do tworzenia kopii zapasowych zamierzasz używać istniejących kont użytkowników serwera NAS, pomiń ten krok.

 1. Wybierz kolejno „Panel sterowania” > „Uprawnienia” > „Użytkownicy” > „Utwórz”, a następnie wybierz opcję „Utwórz użytkownika”.
 2. Podaj nazwę użytkownika i hasło. Nowy użytkownik będzie używany do tworzenia kopii zapasowych Time Machine na tym komputerze Mac.
 3. (Opcjonalnie) Ustaw przydział magazynowania, aby zapobiec nadmiernemu wykorzystaniu przestrzeni dyskowej przez kopie zapasowe tego komputera Mac. Zaleca się ustawienie przydziału magazynowania co najmniej dwukrotnie przekraczającego łączną przestrzeń dyskową danego komputera Mac.
 4. Kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć konto użytkownika.

1.2 Tworzenie folderu udostępnionego kopii zapasowych Time Machine

 1. Wybierz kolejno „Panel sterowania” > „Uprawnienia” > „Foldery udostępnione” > „Utwórz”, a następnie wybierz opcję „Folder udostępniony”.
 2. Podaj nazwę folderu. Ten folder będzie używany do przechowywania danych kopii zapasowych danego komputera Mac.
 3. Kliknij przycisk „Edytuj”, aby skonfigurować prawa dostępu użytkowników.
 4. Dla użytkownika kopii zapasowych zaznacz pole „RW”. Może to być użytkownik utworzony wcześniej w tym samouczku lub istniejący użytkownik serwera NAS.
 5. Kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć folder udostępniony.

1.3 Konfigurowanie protokołu SMB 3.0 w systemie QTS

 1. Wybierz kolejno „Panel sterowania” > „Usługi sieciowe i plików” > „Win/Mac/NFS” > „Sieć Microsoft” > „Opcje zaawansowane”.
 2. Wybierz pozycję „SMB 3.0” z listy rozwijanej „Najwyższa wersja SMB” i kliknij przycisk „Zastosuj”.

2. Konfigurowanie narzędzia Time Machine w celu tworzenia kopii zapasowych na serwerze NAS

 1. Na komputerze Mac uruchom program Finder.
 2. W programie Finder otwórz menu „Idź” i kliknij polecenie „Łączenie z serwerem”.
 3. Wpisz „smb://<nazwa-serwera-NAS.local lub adres IP>”.
 4. Po wyświetleniu monitu podaj nazwę i hasło konta użytkownika kopii zapasowych. Może to być użytkownik utworzony wcześniej w tym samouczku lub istniejący użytkownik serwera NAS.
 5. Wybierz folder udostępniony kopii zapasowych na serwerze NAS utworzony wcześniej w tym samouczku.
 6. Na komputerze Mac uruchom program Time Machine.
 7. Kliknij polecenie „Wybierz dysk archiwizacyjny”, aby wskazać miejsce docelowe kopii zapasowej. Wybierz folder udostępniony kopii zapasowych na serwerze NAS i kliknij polecenie „Użyj dysku”.
 8. Podaj nazwę i hasło konta użytkownika kopii zapasowych na serwerze NAS. Może to być użytkownik utworzony wcześniej w tym samouczku lub istniejący użytkownik serwera NAS. Kliknij przycisk „Połącz”.
 9. Teraz można już używać narzędzia Time Machine do tworzenia kopii zapasowych tego komputera Mac na serwerze QNAP NAS.

Tworzenie kopii zapasowej jednego komputera Mac z użyciem domyślnego konta kopii zapasowych Time Machine

Skorzystaj z tego samouczka, jeśli używasz tylko jednego komputera Mac.

1. Przygotowywanie serwera NAS do tworzenia kopii zapasowych Time Machine

 1. Wybierz kolejno „Menu główne” > „Hybrid Backup Sync” > „Serwer archiwizacji” > „Time Machine” i zaznacz opcję „Włącz obsługę Time Machine”.
  Uwaga: Jeśli aplikacja Hybrid Backup Sync nie jest zainstalowana, można ją zainstalować w App Center. Ustawienie jest też dostępne jako opcja „Menedżer kopii zapasowych” > „Serwer archiwizacji” > „Obsługa Time Machine”.
 2. Ustaw hasło dostępu narzędzia Time Machine.
 3. W polu „Pojemność” ustaw maksymalny przydział magazynowania dla kopii zapasowych Time Machine. Wartość 0 oznacza brak limitu (nieograniczone miejsce do magazynowania).
  Uwaga: Jeśli rozmiar danych kopii zapasowej przekracza wartość w polu „Pojemność”, próba zapisania kopii zapasowej przez narzędzie Time Machine nie powiedzie się.
 4. Wybierz kolejno „Panel sterowania” > „Usługi sieciowe i plików” > „Win/Mac/NFS” > „Sieć Microsoft” > „Opcje zaawansowane”.
 5. Wybierz pozycję „SMB 3.0” z listy rozwijanej „Najwyższa wersja SMB” i kliknij przycisk „Zastosuj”.

2. Konfigurowanie narzędzia Time Machine w celu tworzenia kopii zapasowych na serwerze NAS

 1. Wykonaj poniższe kroki, jeśli komputer Mac i serwer NAS nie znajdują się w tej samej sieci i podsieci. Jeśli komputer Mac i serwer NAS znajdują się w tej samej sieci i podsieci, można pominąć ten krok.
  1. Na komputerze Mac uruchom program Finder.
  2. W programie Finder otwórz menu „Idź” i kliknij polecenie „Łączenie z serwerem”.
  3. Wpisz „smb://<nazwa-serwera-NAS.adres-lokalny-lub-IP>/TMBackup”.
  4. Wpisz nazwę użytkownika „TimeMachine” i hasło narzędzia Time Machine ustawione wcześniej w tym samouczku.
 2. Uruchom narzędzie Time Machine i kliknij polecenie „Wybierz dysk archiwizacyjny”.
 3. Wybierz folder udostępniony „TMBackup” na serwerze NAS. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie dysku widać, że kopia zapasowa jest tworzona z użyciem protokołu SMB.
 4. Wpisz nazwę użytkownika „TimeMachine” i hasło narzędzia Time Machine ustawione wcześniej w tym samouczku.
 5. Teraz można już używać narzędzia Time Machine do tworzenia kopii zapasowych komputera Mac na serwerze NAS.
 6. Aby sprawdzić kopię zapasową, otwórz aplikację File Station na serwerze NAS i znajdź folder udostępniony „TMbackup”.
Data wydania: 2017-04-07
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
62% ludzi uważa, że to pomaga.