Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Tworzenie i przywracanie do migawek oraz zarządzanie migawkami serwera QNAP Turbo NAS

„Koniec z utratą danych dzięki migawkom!”

Migawki pozwalają serwerowi Turbo NAS zarejestrować stan systemu w dowolnym momencie. W razie wystąpienia awarii w systemie można go przywrócić do wcześniejszego stanu zarejestrowanego w migawce. W tym artykule opisano sposób tworzenia migawek z wolumenów i przywracania do migawek przy użyciu menedżera migawek.

Uwaga: Funkcja migawek jest dostępna tylko w niektórych modelach z systemem QTS w wersji 4.2.0 lub wyższej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej firmy QNAP.

Spis treści:

 

Wykonywanie migawki

Przed wykonaniem migawki na serwerze Turbo NAS musi znajdować się co najmniej jeden wolumin. Jeśli trzeba utworzyć wolumin, wybierz kolejno Storage (Pamięć masowa) > Storage Space (Obszar pamięci masowej). 

 1. Przejdź do sekcji Storage Space (Obszar pamięci masowej) i wybierz wolumin źródłowy, którego migawkę chcesz zapisać.
 2. Wybierz kolejno Snapshot (Migawka) > Take a snapshot (Zrób migawkę).
 3. Zostanie wyświetlone okno z ustawieniami. Wprowadź nazwę migawki (lub użyj nazwy domyślnej) i wybierz okres przechowywania migawki. Kliknij przycisk OK.
 4. Zadanie tworzenia migawki zostanie wykonane natychmiast. Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
 5. Wybierz kolejno Snapshot (Migawka) >Snapshot Manager (Menedżer migawek), aby uzyskać informacje dotyczące utworzonej migawki.
 6. W oknie Snapshot Manager (Menedżer migawek) na panelu z lewej strony widać wykaz migawek, a po prawej stronie można przeglądać foldery i pliki w migawkach.
 7. Kliknij przycisk , aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące migawek w rozwiniętym oknie

Tworzenie harmonogramu migawek

 1. W oknie Snapshot Manager (Menedżer migawek) wybierz opcje Schedule (Harmonogram).
 2. Zaznacz pole wyboru Enableschedule (Włącz harmonogram) i określ ustawienia harmonogramu. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie plików z migawki

Używając migawek można odzyskiwać pliki, które zostały przypadkowo usunięte, nadpisane lub uszkodzone.

 1. W oknie Snapshot Manager (Menedżer migawek) wybierz migawkę i wybierz foldery/pliki, aby je przywrócić w okienku z prawej strony. Następnie wybierz kolejno Restore (Przywróć) >Restore.
 2. Czynność przywracania należy potwierdzić.
 3. Pliki/foldery zostaną przywrócone. Ta operacja może wymagać nieco czasu.

Przywracanie systemu z użyciem migawki

Możliwe jest także przywrócenie wszystkich plików systemowych do stanu z momentu wykonania migawki.

Uwaga: Przywrócenie systemu do migawki spowoduje odrzucenie wszystkich zmian wprowadzonych w woluminie od momentu wykonania migawki.
 1. W oknie Snapshot Manager (Menedżer migawek) wybierz migawkę zasobów i wybierz opcję Revert (Przywróć).
 2. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie systemowe w celu zapobieżenia przypadkowemu przywróceniu systemu do migawki. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć przywracanie.
 3. Zadanie zostanie wykonane automatycznie. Przywrócenie systemu do migawki może zająć nieco czasu.
 4. Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Ta operacja przywróci wcześniejszy stan serwera Turbo NAS.
Data wydania: 2015-03-04
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
58% ludzi uważa, że to pomaga.