Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Szybka konfiguracja serwera QNAP NAS klasy korporacyjnej z serii ES

Modele: ES1642dc, ES1640dc v2

 

 

Instalacja i konfiguracja

Podstawowa instalacja sprzętu

Otwórz poniższy „Przewodnik szybkiej instalacji” i wykonaj podane kroki, aby zainstalować następujący sprzęt podstawowy:

 1. Zapasowe zasilacze akumulatorowe (BBU)
 2. Dyski twarde (HDD)
 3. Kable zasilające
 4. Kable sieciowe
  https://us1.qnap.com/Storage/QIG/ES1640dc_%20QIG_51000-024156-RS.pdf

Zgodność dysków

Serwery NAS z serii ES umożliwiają korzystanie z dysków SSD [Uwaga 1] i tradycyjnych magnetycznych dysków twardych. Możliwe jest instalowanie zarówno dysków 3,5 cala, jak i 2,5 cala. Serwery NAS z serii ES zapewniają natywną obsługę dysków SAS (Serial Attached SCSI).

Instalacja dysków

Serwery NAS z serii ES obsługują następujące konfiguracje dysków:

 • Tylko dyski SSD: Dyski SSD to najlepsze rozwiązanie do obsługi zadań intensywnie korzystających z operacji wejścia/wyjścia i przechowywania danych o krytycznym znaczeniu biznesowym.
 • Dyski SSD i dyski twarde: Serwery NAS z serii ES umożliwiają stosowanie w jednym systemie kombinacji dysków SSD i dysków twardych, co ułatwia optymalizację kosztów i wydajności. Wysoką wydajność operacji wejścia/wyjścia serwerów NAS ES można dodatkowo zwiększyć, używając dysków SSD jako pamięci podręcznej odczytu. Taka konfiguracja sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI) i serwerów WWW.
 • Tylko dyski twarde: Używanie samych dysków twardych to rozwiązanie najtańsze i pozwalające uzyskać największą pojemność. Taka konfiguracja nadaje się do przechowywania rzadko używanych danych oraz do zastosowań wymagających sekwencyjnego dostępu do danych, na przykład edytowania materiałów wideo i monitoringu.

Wnęki dysków 1–4 są w serwerze NAS ES używane do przechowywania konfiguracji systemu. Firma QNAP zaleca używanie wnęk 5–16 do przechowywania danych. W ten sposób operacje na danych nie będą wpływać na wydajność działania samego systemu NAS. Dodatkową zaletą jest możliwość łatwego migrowania dysków używanych do przechowywania danych na inny serwer NAS.

Gdy używane są zarówno dyski SSD, jak i dyski twarde, zaleca się instalowanie dysków SSD we wnękach 1–4.

[Uwaga 1]: Listę zgodnych dysków można znaleźć pod linkiem podanym poniżej. Zainstalowanie dysku niewymienionego na liście może spowodować problemy lub błędy systemu:

https://www.qnap.com/pl/compatibility/index.php?model=263

Podłączanie serwera NAS ES do sieci

Serwer NAS ES jest wyposażony w dwa rodzaje portów sieciowych:

 • Porty danych (zaznaczone na niebiesko na poniższym rysunku) służą do uzyskiwania dostępu do danych zapisanych na serwerze NAS z użyciem protokołów iSCSI, NFS, CIFS i innych.
 • Porty zarządzania (zaznaczone na czerwono na poniższym rysunku) służą do zarządzania serwerem NAS z interfejsu QES.

W środowisku sieciowym bez DHCP podłącz komputer bezpośrednio do portu zarządzania serwera NAS. Następne otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź domyślny adres IP aplikacji QES: 169.254.100.100.

Pierwsze uruchomienie serwera NAS

Włącz serwer NAS ES, naciskając przycisk zasilania na lewym panelu przednim.

Uwaga: Aby zapewnić nieprzerwane zasilanie, zaleca się używanie dwóch zasilaczy podłączonych osobnymi kablami zasilającymi.

Uruchomienie systemu zajmie od 10 do 15 minut, w zależności od liczby dysków i urządzeń podłączonych do serwera NAS ES.

Status uruchomienia można sprawdzać na podstawie kontrolek LED z tyłu serwera NAS ES i informacji na wyświetlaczu LCD na lewym panelu przednim. Podczas uruchamiania serwera NAS ES wszystkie usługi pamięci masowej i zarządzania są wyłączone.

Gdy z tyłu serwera NAS ES pierwsze trzy od lewej kontrolki LED (z czterech) świecą na zielono, proces uruchamiania został zakończony. Są dwa zestawy kontrolek LED — po jednym dla każdego kontrolera pamięci masowej.

Wyświetlacz LCD na przednim panelu

Miejsce na zdjęciu Pozycja Numer
Dwucyfrowy numer opisuje stan procesu włączania serwera NAS ES.
Każda cyfra odpowiada jednemu kontrolerowi pamięci masowej: lewa kontrolerowi lewemu (SCB), a prawa prawemu (SCA).
Brak numeru: Rozruch systemu BIOS
1: Wykrywanie urządzeń
2: Ustawienia sieci
3: Ustawienia systemowe
4: Uruchamianie usług
5: Autotest systemu
0: System gotowy

Kontrolki LED na tylnym panelu

Miejsce na zdjęciu Opis Kolor kontrolki Stan
Stan systemu Zielony Wyłączona = System jest wyłączony
Zielona = System pracuje normalnie
Migająca zielona = Rozruch systemu
Wentylator Zielony, pomarańczowy Zielona = Wentylator pracuje normalnie
Pomarańczowa = Błąd wentylatora
Wyłączona = Nie wykryto wentylatorów
NVRAM Zielony, pomarańczowy Zielona = Włączanie NVRAM
Pomarańczowa = Wykonywanie funkcji ochrony danych
Wyłączona = Wystąpiła co najmniej jedna z następujących sytuacji:
 • Kontroler pamięci masowej nie jest włączony.
 • System nie wykrył zasilacza BBU.
Wysoka dostępność Zielony, pomarańczowy Zielona = Aktywna
Migająca pomarańczowa = Trwa przejmowanie lub oddawanie sterowania
Pomarańczowa = Kontroler pamięci masowej przejął obowiązki drugiego kontrolera
Wyłączona = Wystąpiła co najmniej jedna z następujących sytuacji:
 • Nie powiodła się próba przełączenia na drugi kontroler pamięci masowej
 • Kontroler pamięci masowej nie jest włączony.

Łączenie się z serwerem NAS ES w aplikacji Qfinder Pro

Qfinder Pro to narzędzie QNAP umożliwiające szybkie znalezienie serwera NAS i zarządzanie nim. Dzięki aplikacji Qfinder Pro nie trzeba już zapamiętywać adresów IP serwerów QNAP NAS w sieci lokalnej. Serwery NAS należące do tej samej podsieci co komputer, na którym uruchomiona jest aplikacja Qfinder, będą wykrywane automatycznie.

Pobieranie i instalowanie aplikacji Qfinder Pro

Pobierz aplikację Qfinder Pro dla swojego systemu operacyjnego na stronie https://www.qnap.com/pl-pl/utilities. Pobierz aplikację i zainstaluj ją:

 1. Uruchom aplikację QNAP Qfinder. Jeśli aplikacja QNAP Qfinder jest blokowana przez zaporę sieciową, najpierw ją odblokuj.
 2. Wybierz język instalacji. Przed przejściem dalej zaleca się zamknięcie wszystkich innych uruchomionych programów.
 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, zaznacz pole „Akceptuję warunki umowy licencyjnej” i kliknij przycisk „Dalej”.
 4. Wybierz, czy chcesz utworzyć skróty na pulpicie i pasku Szybkie uruchamianie. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.
 5. Wybierz położenie instalacji i kliknij przycisk „Dalej”.
 6. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby zakończyć instalację.

Konfigurowanie statycznego adresu IP serwera NAS ES

 1. Uruchom aplikację Qfinder Pro.
  Aplikacja Qfinder automatycznie wyszuka serwery QNAP NAS w sieci lokalnej.
  Uwaga: Klient z aplikacją Qfinder i serwer NAS muszą znajdować się w tej samej podsieci.
 2. Na liście urządzeń w aplikacji Qfinder znajdź adres IP 169.254.100.100. To urządzenie to nowy serwer NAS ES. Wyświetlany jest dla niego status „?”, co oznacza, że serwer NAS ES nie został jeszcze skonfigurowany.
  Uwaga: Jeśli oba porty zarządzania i komputer z aplikacją Qfinder podłączono do przełącznika, w aplikacji Qfinder będzie też widoczne drugie nowe urządzenie pod adresem 169.254.100.101. Jest to adres IP drugiego portu zarządzania i kontrolera pamięci masowej.
 3. Zmień ustawienia sieciowe komputera, aby należał on do tego samego zakresu sieci, co serwer NAS ES. Poniżej opisano to na przykładzie systemu Windows Server 2012 R2:
  1. Wybierz kolejno pozycje „Panel sterowania” > „Sieć i Internet”:
  2. Kliknij pozycję „Centrum sieci i udostępniania”.
  3. Wybierz interfejs sieciowy podłączony do portu zarządzania serwera NAS ES. W tym przykładzie ma on nazwę „Internal”.
  4. Kliknij „Właściwości”.
  5. Zaznacz pozycję „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” i kliknij przycisk „Właściwości”.
  6. Wprowadź adres IP „169.254.1.10” i maskę podsieci „255.255.0.0”. Kliknij przycisk „OK”.
 4. Otwórz aplikację Qfinder i dwukrotnie kliknij jedną z dwóch pozycji niezainicjowanego serwera NAS.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Kreator konfiguracji Qfinder Pro poprowadzi Cię przez proces konfiguracji. Kliknij przycisk „Szybka konfiguracja”, aby zainicjować serwer NAS z typowymi ustawieniami. Kliknij przycisk „Konfiguracja ręczna”, aby skonfigurować ustawienia zaawansowane serwera NAS.
 6. Na tej stronie można skonfigurować ustawienia podstawowe, w tym adres IP, nazwę użytkownika, hasło i nazwę serwera NAS.
 7. W tym przykładzie serwer NAS będzie używać stałego adresu IP, więc kliknij pole adresu IP, aby go zmodyfikować:
 8. Podaj statyczny adres IP serwera NAS. W tym przykładzie są podłączone dwa porty zarządzania, a sieć lokalna to 192.168.x.x, więc użyjemy adresów „192.168.1.107” i „192.168.1.108”. Kliknij przycisk „Kontynuuj”.
 9. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie. Kliknij przycisk „OK”, aby potwierdzić zainicjowanie dysków systemu. Ostrzeżenie: Wszystkie dane na dyskach zostaną usunięte.
 10. Serwer NAS zostanie uruchomiony ponownie.
 11. Na komputerze zmień adres IP i maskę podsieci z zakresu „169.254.x.x” z powrotem na wartość początkową.
 12. Gdy serwer NAS ES uruchomi się ponownie, kliknij go dwukrotnie w aplikacji Qfinder Pro, aby otworzyć stronę logowania. Zaloguj się do interfejsu QES, podając nazwę użytkownika i hasło utworzone podczas instalacji. Uwaga: Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin/admin.
 13. Jeśli w systemie zostaną znalezione nieużywane i niesformatowane dyski, system wyświetli zapytanie, czy mają one zostać zainicjowane. Kliknij przycisk „Tak”, aby rozpocząć inicjowanie dysków, lub przycisk „Nie”, aby anulować.

Interfejs zarządzania serwerem NAS QES jest teraz gotowy do użytku.

Konfigurowanie serwera NAS ES z użyciem DHCP

 1. Uruchom aplikację Qfinder Pro.
  Aplikacja Qfinder automatycznie wyszuka serwery QNAP NAS w sieci lokalnej. Uwaga: Klient z aplikacją Qfinder i serwer NAS muszą znajdować się w tej samej podsieci.
 2. Znajdź serwer NAS ze statusem „?”. Powinien to być nowy serwer NAS ES. Potwierdź to, sprawdzając model w polu „Typ urządzenia”.
  Uwaga: Jeśli oba porty zarządzania i komputer z aplikacją Qfinder podłączono do przełącznika, w aplikacji Qfinder będzie też widoczne drugie urządzenie ze statusem „?”. Jest to adres IP drugiego kontrolera pamięci masowej i portu zarządzania.
 3. Kliknij przycisk „Szybka konfiguracja”.
 4. Podaj nazwę serwera NAS.
 5. Skonfiguruj pozostałe ustawienia i kliknij przycisk „Kontynuuj”.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie. Kliknij przycisk „OK”, aby potwierdzić zainicjowanie dysków systemu. Ostrzeżenie: Wszystkie dane na dyskach zostaną usunięte.
 7. Serwer NAS ES zastosuje ustawienia i uruchomi się ponownie.
 8. Zaloguj się do interfejsu QES, podając nazwę użytkownika i hasło utworzone podczas instalacji. Uwaga: Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin/admin.
 9. Jeśli w systemie zostaną znalezione nieużywane i niesformatowane dyski, system wyświetli zapytanie, czy mają one zostać zainicjowane. Kliknij przycisk „Tak”, aby rozpocząć inicjowanie dysków, lub przycisk „Nie”, aby anulować.

Interfejs QES jest teraz gotowy do użytku.

Data wydania: 2017-07-28
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.
o