Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Samouczek instalacji i obsługi odtwarzacza OceanKTV

Wprowadzenie

Odtwarzacz OceanKTV to system karaoke działający na HybridDesk Station, który przekształca Twój serwer NAS w odtwarzacz karaoke, z którym można śpiewać ulubione utwory. OceanKTV Console to konsola systemu karaoke z systemem operacyjnym QTS, która między innymi umożliwia wybieranie utworów.

Pobieranie i instalacja odtwarzacza OceanKTV

Przed instalacją sprawdź następujące ograniczenia:

  • Obsługiwane modele pamięci NAS: seria TS-x53A
  • Wersja oprogramowania układowego QTS: 4.2.1 lub nowsza
  • Twoja pamięć NAS powinna obsługiwać oprogramowanie HybridDesk Station 3.0.0 lub nowsze
  • W pamięci NAS powinny być zainstalowane co najmniej 4 GB pamięci RAM

Aby sprawdzić, czy zainstalowano HD Station, zaloguj się w pamięci NAS jako administrator i przejdź do sekcji Panel sterowania > Aplikacje > HybridDesk Station.

Jeśli oprogramowanie HD Station nie jest zainstalowane, wybierz opcję Rozpocznij teraz i aplikacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. System rozpocznie instalację HD Station i wybranych aplikacji. (Ten krok można pominąć, jeśli oprogramowanie HD Station jest już zainstalowane).Następnie przejdź do App Center i wyszukaj OceanKTV. Kliknij przycisk Dodaj do QTS+, aby rozpocząć instalację.

Po zakończeniu procesu instalacji, zobaczysz pozycję OceanKTV Console na swoim komputerze z systemem QTS. Jest to konsola systemu karaoke służąca do wybierania utworów, sterowania odtwarzaczem, edytowania informacji o utworach i określania innych ustawień.

Uwaga: OceanKTV Console nie jest aplikacją do śpiewania. Aby zacząć śpiewać, przejdź do odtwarzacza OceanKTV.

Następnie połącz pamięć NAS i monitor kablem HDMI. Po zalogowaniu się w pamięci NAS aplikacja HD Station będzie wyświetlana. Odtwarzacz OceanKTV znajduje się na pulpicie i jest to aplikacja do śpiewania. Teraz trzeba tylko podłączyć mikrofon do pamięci NAS i zacząć śpiewać.

Importowanie materiałów karaoke

Po zainstalowaniu konsoli OceanKTV Console / odtwarzacza OceanKTV będzie wyświetlany folder udostępniony OceanKTV. Wszystkie utwory zaimportowane do tego folderu udostępnionego będą pokazywane w Śpiewniku w konsoli OceanKTV Console / odtwarzaczu OceanKTV.

Oprócz tego można używać innych folderów udostępnionych w celu zarządzania materiałami karaoke. Najpierw należy zaimportować zawartość do folderu udostępnionego, a następnie przejść do sekcji Panel sterowania > Aplikacje > Zarządzanie multimediami > Folder multimediów, aby sprawdzić, czy ten folder został dodany jako folder multimediów i czy kategoria Wideo jest zaznaczona. Jeśli ten folder udostępniony nie jest folderem multimediów, kliknij przycisk Dodaj, aby go dodać.

Następnie przejdź do opcji OceanKTV Console > Karaoke Room> Więcej > Ustawienia > Lokalizacja źródła, aby dodać folder w celu zaimportowania materiałów karaoke. Teraz wszystkie utwory karaoke będą wyświetlane w sekcji Śpiewnik konsoli OceanKTV Console / odtwarzacza OceanKTV.

Edytowanie informacji o utworach

Użytkownik może edytować informacje o utworach przy użyciu konsoli OceanKTV Console lub File Station, tak aby zawartość karaoke była zgodna z regułami w OceanKTV. Poniżej przedstawiono dwa sposoby edytowania informacji o utworach:

Edytowanie przy użyciu konsoli OceanKTV Console:
Otwórz konsolę OceanKTV Console w systemie QTS i przejdź do opcji Śpiewnik > Według folderów, wybierz żądany utwór, a następnie kliknij opcję Edytuj.Oryginalna nazwa pliku będzie wyświetlana u góry ekranu edycji. Służy ona do referencji podczas edytowania. Następnie musisz uzupełnić wszystkie pola i kliknąć OK, aby zakończyć. Zauważ, że zmieni się również oryginalna nazwa pliku.

Edytowanie przy użyciu File Station:
Otwórz File Station w systemie QTS, prawym przyciskiem myszy kliknij plik utworu i wybierz polecenie Zmień nazwę.

Aby edytować nazwy utworów, zapoznaj się z następującą regułą nazewnictwa:

Reguła nazewnictwa:
Wykonawca[Płeć]_Nazwa utworu[Język][Ścieżka wokalna][Karaoke].Rozszerzenie nazwy pliku
Przykład:
Adele[F]_Someone Like You[E][0].mp4

Opis reguły:
Aby wprowadzić nazwę pliku, zapoznaj się z poniższym opisem.

Opis reguły:
Płeć Kod (chiński/chiński uproszczony/ang)
Mężczyzna M/M/M
Kobieta F/F/F
Grupa G/G/G
Język Kod (chiński/chiński uproszczony/ang)
chiński 國/国/M
tajski 台/闽/T
kantoński 粵/粤/C
angielski 英/英/E
japoński 日/日/J
koreański 韓/韩/K
hiszpański 西/西/S
Ścieżka wokalna Kod (chiński/chiński uproszczony/ang)
Wokal na ścieżce L L
Wokal na ścieżce R R
Wokal na ścieżce 0 0
Wokal na ścieżce 1 1
Stereo S

Śpiewanie z odtwarzaczem OceanKTV

Ukończono importowanie utworów, teraz można więc otworzyć odtwarzacz OceanKTV w HD Station i zacząć śpiewać. Połącz pamięć NAS i monitor kablem HDMI. Wyświetli się HD Station. Zaloguj się na konto administratora, a odtwarzacz OceanKTV wyświetli się na pulpicie.Wybór urządzenia wyjściowego audio

Możesz wybrać, czy dźwięk ma być generowany przez HDMI, czy przez kartę dźwiękową, jeśli Twoja pamięć NAS jest wyposażona we wbudowaną kartę dźwiękową (np. seria TS-x53A). Podłącz urządzenie audio do portu HDMI lub karty graficznej w pamięci NAS i przejdź do sekcji Więcej > Ustawienia w konsoli OceanKTV Console. Na karcie Wyjście audio wybierz interfejs, z którego chcesz korzystać, i kliknij przycisk OK, aby zapisać wszelkie zmiany.Alternatywnie przejdź do sekcji Więcej > Ustawienia w odtwarzaczu OceanKTV, aby zmienić interfejs wyjściowy.

Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko wtedy, gdy urządzenie wyjściowe nie jest używane.

Sterowanie odtwarzaczem podczas śpiewania

Używaj panelu sterowania u dołu konsoli OceanKTV Console / odtwarzacza OceanKTV, aby podczas śpiewania korzystać z podstawowych funkcji, takich jak klawisze Zatrzymaj, Pomiń lub Dostosuj tonację. W odtwarzaczu OceanKTV kliknij Enter / OK na klawiaturze lub pilocie zdalnego sterowania, a następnie kliknij , aby otworzyć panel sterowania. W konsoli OceanKTV Console kliknij, aby otworzyć.Aby zapoznać się z instrukcjami panelu sterowania, zobacz poniższą tabelę:

Nazwa Ikona Opis funkcji Uwaga
Zatrzymaj Zatrzymanie odtwarzacza OceanKTV i przejście wstecz do strony głównej  
Odtwórz/wstrzymaj Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania w odtwarzaczu OceanKTV  
Pomiń Pominięcie utworu i przejście do następnego  
Odtwórz ponownie Ponowne odtworzenie danego utworu  
Wokal Włączanie / wyłączanie wokalu  
Dźwiękowy efekt specjalny Korzystanie z efektów dźwiękowych podczas śpiewania  
Dostosuj tonację Dostosuj tonację (b7~#7)  
Pogłos Dostosuj pogłos (Mały、Średni、Duży)  
Wycisz Wycisz Dźwięk mikrofonu i muzyki
Głośność mikrofonu Dostosowanie głośności mikrofonu  
Głośność muzyki Dostosowanie głośności muzyki  
Data wydania: 2016-03-08
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
59% ludzi uważa, że to pomaga.