Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Rozwiązania QNAP dla MŚP Uwolnij swoją firmę od ryzyka utraty danych dzięki funkcji kontroli wersji kopii zapasowej

Wprowadzenie i charakterystyka

Jedną z podstawowych wartości serwerów QNAP NAS jest dążenie do tego, aby zawsze pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom w maksymalnie niezawodnej ochronie danych. Dlatego właśnie stworzyliśmy nowy mechanizm, kontrolę wersji kopii zapasowej. Mechanizm ten jest dostępny w funkcji RTRR w naszej aplikacji Menadżer kopii zapasowych. Jest on efektem zastosowania najnowszych technologii backupu, które umożliwiają użytkownikom swobodne generowanie i przywracanie wielu różnych wersji tych samych plików i folderów nie tylko jednorazowo, ale w wybranych punktach czasowych. Wszystko to odbywa się przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum wymaganej przestrzeni dyskowej. Kontrola wersji kopii zapasowej jest mechanizmem, który uwolni Twoją firmę od ryzyka przypadkowych zmian, naruszenia lub usunięcia ważnych plików w wybranym okresie.

 

Odbiorcy

Niniejsza nota aplikacyjna jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za administrowanie serwerem QNAP NAS użytkowanym w zastosowaniach biznesowych (jako centrum backupu danych z funkcją RTRR), dlatego też szczegóły dotyczące procesu backupu za pomocą RTRR w jego obecnej wersji nie zostaną tu omówione.

1. Jak rozpocząć

1.1. Co to jest wersja kopii zapasowej

W zwykłym zadaniu backupu w czasie replikacji przetwarza się po jednym pliku/folderze na raz. Jeżeli zadanie backupu jest wykonywane wielokrotnie, a plik kopii zapasowej ma być zapisany w tych samych folderach docelowych, wówczas wcześniejszy plik kopii zapasowej zostaje zastąpiony nowym. We współdzielonym centrum danych stwarza to ryzyko nadpisania ważnych danych za każdym razem, gdy jest robiony ich backup.

Za pomocą mechanizmu kontroli wersji kopii zapasowej w ramach funkcji RTRR tworzony jest nowy folder docelowy do przechowywania nowego backupu danych, tak więc tworzone są różne wersje kopii zapasowych plików w zależności od tego, kiedy wykonywany jest backup i czy od ostatniego backupu plik został zmodyfikowany. Jako przykład tego, jak bardzo jest to korzystne zauważmy, że firma produkująca oprogramowanie może nadal zachować pierwotną wersję roboczą kodu w czasie, gdy w firmie tej kontynuowane są prace nad owym kodem. Jeśli nowszy kod nie będzie działał, wówczas można łatwo przywrócić pierwotną, działającą wersję kodu:

1.2. Wymagania dotyczące systemu

Aby używać mechanizmu kontroli wersji kopii zapasowej w aplikacji Menadżer kopii zapasowych, należy z poziomu centrum aplikacji App Center zainstalować aplikację Backup Versioning. Wystarczy kliknąć centrum aplikacji App Center na pulpicie systemu QTS, wyszukać aplikację Backup Versioning, zainstalować ją i dodać do QTS zarówno na lokalnym jak i na zdalnym serwerze NAS.

Po zainstalowaniu należy wrócić do aplikacji Menadżer kopii zapasowych i utworzyć zadanie backupu. Przed rozpoczęciem trzeba włączyć serwer RTRR na zdalnym serwerze NAS (wybrać opcję Serwer RTRR w prawym rogu i sprawdzić, czy jest włączona opcja serwera zdalnej replikacji w czasie rzeczywistym). Przed kliknięciem przycisku Zastosuj trzeba też podać numer portu, który zapewnia połączenie ze zdalnym urządzeniem użytkownika lub innym serwerem NAS, o ile system nie pokaże automatycznie wartości domyślnej. Należy też wprowadzić hasło do logowania się jako administrator dla tego urządzenia (nie jest to konieczne w przypadku backupu danych lokalnych, których kopie zapasowe są również zapisywane lokalnie).

Jeżeli usługa RTRR jest używana na zdalnym serwerze NAS po raz pierwszy, wówczas w aplikacji Menadżer kopii zapasowych należy przejść do zakładki Serwer RTRR i włączyć serwer zdalnej replikacji w czasie rzeczywistym na zdalnym serwerze NAS.

2. Tworzenie zadania replikacji

2.1. Backup z kontrolą wersji

Aby móc korzystać z mechanizmu kontroli wersji kopii zapasowej, należy przejść do aplikacji Menadżer kopii zapasowych i wybrać opcję RTRR w sekcji Zdalna replikacja. Następnie należy kliknąć przycisk Utwórz nowe powtarzające się zadanie i otworzyć w ten sposób Kreator zadania synchronizacji. Teraz należy wykonać backup swojego pliku z użyciem mechanizmu kontroli wersji kopii zapasowej.

Po przejściu do aplikacji “Backup Station” (Menadżer kopii zapasowych) należy wybrać funkcję RTRR i utworzyć zadanie RTRR kliknięciem przycisku “Create a Replication Job” (Utwórz nowe powtarzające się zadanie).

Gdy system zapyta jakie wykonać zadanie, należy wybrać opcję Kopia, aby utworzyć zadanie backupu z kontrolą wersji kopii zapasowej. Poniżej można wybrać, czy dane mają być kopiowane do folderu zdalnego, do folderu lokalnego, czy też na dysk zewnętrzny. W tym przykładzie wybierzemy opcję “Local folder to remote folder” (Folder lokalny do folderu zdalnego) (w przypadku wyboru opcji “Local folder to local folder” (Folder lokalny do folderu lokalnego) proces przebiega podobnie).

Aby użyć mechanizmu kontroli wersji kopii zapasowej, w kreatorze zadania należy wybrać opcję Kopia.

Następny krok polega na skonfigurowaniu ustawień zdalnego hosta użytkownika. Jeśli w zakładce Serwer RTRR podany został adres portu, powinien on być już wpisany. Można wpisać adres IP zdalnego hosta, na którym chcemy zapisać kopię zapasową. Na przykład, przypuśćmy, że mamy drugi serwer NAS, a zatem wpisujemy jego adres IP i hasło administratora. Naciśnięcie przycisku Test pozwala potwierdzić, czy wpisane dane są poprawne.

*W celu optymalizacji wykorzystania zasobów sieciowych, użytkownik może ustawić maksymalną prędkość transferu albo teraz, albo po utworzeniu zadania.

Konfigurowanie ustawień połączeń zdalnego hosta.

Następujące kroki są w kreatorze takie same zarówno w przypadku wyboru jako folder backupu folderów zdalnych jak i lokalnych. W oknie można wybrać foldery, których kopie zapasowe chcemy utworzyć. Należy też wskazać, gdzie ma zostać zapisana kopia zapasowa.

Wybieranie folderów źródłowych i docelowych.

Ponieważ jako działanie wybraliśmy tworzenie kopii (zapasowej), w oknie Opcje replikacji trzeba tylko wybrać Harmonogram oraz ustawić częstotliwość wykonywania backupu jako Co godzinę, Codziennie, Raz na tydzień lub Raz na miesiąc. Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć pole wyboru “Configure policies, filters and Version Control” (Konfiguruj polityki, filtry i kontrolę wersji), ponieważ zaznaczenie tej opcji włącza dla tego zadania mechanizm kontroli wersji kopii zapasowej.

Definiowanie harmonogramu zadania backupu i włączanie kontroli wersji kopii zapasowej przez zaznaczenie opcji Konfiguruj polityki, filtry i kontrolę wersji.

W następnym kroku, aby włączyć mechanizm kontroli wersji kopii zapasowej i skonfigurować jego działanie, należy zaznaczyć opcję “Enable Version Control” (Włącz kontrolę wersji): po dokonaniu wyboru, pojawią się dwie opcje. Pierwszą jest Prosta kontrola wersji, która pozwala ustawić maksymalną liczbę wersji dla pliku oraz liczbę dni, przez jakie wersje te mają być przechowywane. Gdy maksymalna liczba wersji zostanie osiągnięta, najstarsza kopia zapasowa będzie zastępowana najnowszą. Opcja Przechowuj przez dni określa jak długo wersja pliku ma istnieć po jej utworzeniu.

Konfigurowanie ustawień prostej kontroli wersji.

Drugą opcją jest Inteligentna kontrola wersji, która pozwala ustawić maksymalną godzinową liczbę wersji oraz maksymalną liczbę wersji dzienną, tygodniową i miesięczną.

Konfigurowanie ustawień inteligentnej kontroli wersji.

Zadanie backupu tworzy najnowszą wersję i dokonuje konwersji wcześniejszych wersji do wersji godzinowych/ dziennych/ tygodniowych/ miesięcznych na podstawie ustawień (wersje dzienne stają się wersjami tygodniowymi, wersje tygodniowe stają się wersjami miesięcznymi itd.).
Poniżej prezentujemy kilka przykładów, które pozwolą zrozumieć korzyści wynikające z poszczególnych ustawień:

 • Jeżeli zadanie backupu jest ustawione na co godzinę, a ustawione maksima to: godzinowe 5, dzienne 6, tygodniowe 3, miesięczne 4
  1. W takim przypadku będzie 6 wersji godzinowych dla bieżącego dnia, 6 wersji przechowywanych przez okres 6 dni, następnie 3 wersje przechowywane przez okres 3 tygodni i 4 wersje przez okres 4 miesięcy.
  2. Łącznie jest 18 wersji.
  3. Czas przechowywania backupu wynosi 6 dni + 3 tygodnie + 4 miesiące, razem 5 miesięcy
Zadanie backupu godzinowego z wersjami rozłożonymi na różne dni
 • Jeżeli to samo zadanie backupu jest włączane ręcznie co 2 dni, a ustawione maksima to: godzinowe 5, dzienne 6, tygodniowe 3, miesięczne 4
  1. Nie będzie wersji godzinowych, ponieważ backup jest wykonywany co 2 dni, będzie 6 wersji dziennych wykonywanych co 2 dni (a więc około 12 dni backupu), następnie 3 wersje tygodniowe (starsze niż wersja dzienna, a więc 3 kolejne tygodnie backupu) i wreszcie 4 wersje miesięczne
  2. A zatem, czas przechowywania backupu wynosi 12 dni + 3 tygodnie + 4 miesiące, razem około 5 miesięcy i 1 tygodnia
Zadanie backupu co dwa dni z wersjami rozłożonymi na różne dni
 • Jeżeli to samo zadanie backupu włącza się co tydzień, a ustawione maksima to: godzinowe 5, dzienne 6, tygodniowe 3, miesięczne 4
  1. Nie będzie wersji godzinowych, ponieważ backup jest wykonywany co tydzień, będzie 6 wersji dziennych, każda wykonywana co tydzień (a więc około 6 tygodni backupu), następnie 4 wersje tygodniowe (starsze niż wersja dzienna, a więc 4 kolejne tygodnie backupu) i wreszcie 4 wersje miesięczne
  2. A zatem, czas przechowywania backupu wynosi 10 tygodni + 4 miesiące, razem około 6 miesięcy
Zadania backupu tygodniowego z wersjami rozłożonymi na różne dni
 • Jeśli wersja tygodniowa jest ustawiona na 0, wówczas wersje dzienne stają się bezpośrednio wersjami miesięcznymi:
  • Jeżeli zadanie backupu włącza się co godzinę, a ustawione maksima to: godzinowe 5, dzienne 6, tygodniowe 0, miesięczne 7
Godzinowe zadania backupu (bez wersji tygodniowych) z wersjami rozłożonymi na różne dni

Podsumowując, rozwiązanie umożliwia elastyczne zarządzanie czasem przechowywania backupu w stosunku do wykorzystania danych. Istnieje możliwość zmniejszania liczby zachowywanych wersji w miarę jak backupy starzeją się.

Po dokonaniu wyboru modelu kontroli wersji, pozostała konfiguracja jest taka sama jak w przypadku pierwotnego kreatora backupu RTRR. Użytkownik musi ustawić limit czasu (timeout)/ponawianie próby oraz ustawienia zaawansowane procesu backupu, a także typy plików, które mają być objęte backupem. Na końcu kreatora prosimy sprawdzić podane informacje nt. kontroli wersji oraz czy na liście backupu RTRR zostało utworzone zadanie.

Po zakończeniu, w ostatnim kroku należy podać informacje dotyczące kontroli wersji .

2.2. Edytowanie zadania backupu z kontrolą wersji kopii zapasowej

Po utworzeniu zadania backupu użytkownik może zmienić politykę kontroli wersji w sekcji RTRR w aplikacji Menadżer kopii zapasowych. Aby móc to zrobić, należy wejść do aplikacji Menadżer kopii zapasowych i wybrać opcję RTRR w menu rozwijanym. W oknie zawartości można zaznaczyć dowolne zadanie backupu. Obok zadania backupu można wybrać ikonę Edytuj, aby wejść do zakładki Kontrola wersji. Tu można zmienić – za pomocą opcji „Włącz kontrolę wersji” – ustawienie zadania backupu w zakresie używania lub nie mechanizmu kontroli wersji kopii zapasowej. Można też ustawić wartości kontroli wersji prostej i inteligentnej do wykorzystania w zadaniu backupu.

Edytowanie zadania backupu w sekcji RTRR przez kliknięcie przycisku Edytuj obok poszczególnych zadań backupu.
Aby zmienić wartości prostej/inteligentnej kontroli wersji, należy przejść do zakładki Kontrola wersji; kontrolę wersji można też wyłączyć, wystarczy usunąć zaznaczenie opcji „Włącz kontrolę wersji”.

3. Przywracanie pliku backupu

3.1. Zachowanie się backupu

Po utworzeniu zadań kontroli wersji backupu, gdy zadania te są wykonywane, można sprawdzić stan każdego pojedynczego zadania w części RTRR w aplikacji Menadżer kopii zapasowych. Podczas kontrolowania folderu backupu z poziomu systemu Windows lub z poziomu aplikacji File Station na serwerze NAS, widać, że różne foldery backupu są utworzone z czasem ich backupu jako nazwą.

W różnych wersjach backupu pojawia się wiele różnych plików, jednak będą one zajmowały dodatkową przestrzeń dyskową tylko wtedy, gdy będą różne. Jeśli między dwiema wersjami nie ma różnic, nie ma potrzeby zajmowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na kopię bezpieczeństwa. Nawet jeśli wczesne wersje plików zostaną skasowane, nadal będą dostępne wersje późniejsze.

Istnieje wiele elementów procesu kontroli wersji backupu, które wymagają uwagi.

 1. Najnowsza wersja backupu zawsze nazywa się „najnowsza” („latest”), wersja ta nie jest wliczana w ustawieniach maksimum.
 2. Z wyjątkiem wersji najnowszej, foldery backupu będą miały nazwę folderu w następującym formacie: rrrr/mm/dd/gg/mm tak, aby dało się zidentyfikować różne wersje. Pliki w każdym folderze zachowają swoje pierwotne nazwy.
 3. W przypadku inteligentnej kontroli wersji, na końcu nazwy każdego folderu będzie też dodawana litera sugerująca, czy jest to godzinowa, dzienna, tygodniowa, czy też miesięczna wersja backupu.
 4. Inteligentna kontrola wersji będzie zmieniać najstarszą wersję w danym typie wersji w wersję kolejnego typu (gdy nadejdzie czas transferu). Na przykład, dnia 07/15/2015 były wykonane wersje o godz. 21, 22 i 23, w 07/16 wersja godzinowa z godz. 21 zostanie przeniesiona do wersji dziennej z 07/15 (faktyczny transfer odbywa się tylko podczas backupu).
Polityka nazw folderów w backupie z prostą kontrolą wersji.
Polityka nazw folderów w backupie z inteligentną kontrolą wersji.

3.2. Przywracanie pliku backupu w aplikacji File Station

Aby przywrócić plik/folder z folderu backupu z włączoną kontrolą wersji kopii zapasowej, wystarczy otworzyć aplikację File Station na serwerze NAS, na którym przechowywany jest backup, wybrać żądane foldery backupu i skopiować plik w miejsce, w którym chcemy go umieścić. Użytkownik może kliknąć plik prawym przyciskiem, aby sprawdzić, czy data modyfikacji pasuje do czasu żądanego przez użytkownika.

Przywrócenie pliku lub folderu z poziomu aplikacji File Station odbywa się przez przejście do folderu backupu i wybranie żądanych folderów.

3.3. Przywracanie pliku backupu w aplikacji Menadżer kopii zapasowych

Tak jak w przypadku zwykłego przywracania danych z backupu RTRR, należy wybrać opcję RTRR w menu rozwijanym aplikacji Menadżer kopii zapasowych i kliknąć przycisk Utwórz zadanie replikacji, co spowoduje otwarcie kreatora zadania synchronizacji. Należy wybrać opcję Przywróć i wprowadzić adres IP zdalnego urządzenia oraz hasło.

Aby przywrócić pliki ze zdalnego urządzenia, należy wybrać opcję Przywróć w kreatorze replikacji.

Na etapie wyboru folderu należy wybrać żądane wersje folderów backupu zgodnie z czasem i datą w nazwie folderu. Po ich wybraniu można ustawić opcje limitu czasu i ponownej próby i dokończyć wypełnianie kreatora. Po zakończeniu należy sprawdzić przetwarzanie zadania z poziomu okna RTRR.

Z folderów backupu należy wybrać foldery odpowiadające żądanej wersji, które mają zostać przywrócone.
Z poziomu okna RTRR można sprawdzić stan przetwarzania zadania przywracania.
Data wydania: 2015-08-26
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
80% ludzi uważa, że to pomaga.