Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

QNAP NAS Uwagi o aplikacji Cloud Backup Sync

Tworzenie kopii zapasowych, archiwizacja i synchronizacja danych z serwera QNAP NAS w różnych usługach chmury

 

Wprowadzenie

Omówienie

Firma QNAP oferuje łatwe w obsłudze, zaawansowane funkcjonalnie i bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji, które chroni dane, zapisując je w kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze, archiwizuje długoterminowo starsze dane w pamięci w chmurze i synchronizuje dane między lokalnym serwerem NAS a wieloma usługami chmury. Dostępne są różne usługi chmury publicznej klasy korporacyjnej, takie jak Microsoft Azure, Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud Storage, Rackspace, IBM SoftLayer i inne. Obsługiwane są także różne rozwiązania służące do przechowywania danych w chmurze prywatnej, takie jak S3, OpenStack Swift czy WebDAV. Dane można także synchronizować z usługami Amazon Drive, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box i Yandex.disk.

Ze względu na wydajność oraz kontrolę nad bezpieczeństwem najlepiej jest korzystać z lokalnej sieciowej pamięci masowej. W przypadku rzadko używanych danych (tzw. zimnych danych) przeniesienie ich do pamięci w chmurze publicznej może znacznie zmniejszyć nakład pracy związany z zarządzaniem pamięcią masową oraz zminimalizować koszty dzięki modelowi płatności za faktyczne wykorzystanie.

Aplikacja QNAP Cloud Backup Sync to dodatek do aplikacji Hybrid Backup Sync, który umożliwia korzystanie z każdej pamięci masowej w chmurze z jednego interfejsu. Oferuje ona doskonałe rozwiązania dające dostęp do pamięci masowej w chmurze. Użytkownicy zyskują dzięki temu prosty i niedrogi plan odzyskiwania danych po awarii, a także rozwiązanie do bezproblemowego przechowywania danych cyfrowych, które pozwoli spełnić wymagania związane z przepisami.

Najważniejsze funkcje

 • Ręczne i zaplanowane tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie lub synchronizacja danych przy użyciu elastycznych opcji
 • Synchronizacja jednokierunkowa (wysyłanie/pobieranie) lub dwukierunkowa
 • Tworzenie kopii lustrzanych danych oraz tryb kopiowania i przenoszenia podczas synchronizacji jednokierunkowej
 • Pełne i przyrostowe kopie zapasowe oraz synchronizacja
 • Elastyczne filtrowanie plików według typów, dat i rozmiarów
 • Szyfrowanie transferu za pomocą protokołu SSL i szyfrowanie po stronie klienta algorytmem AES-256
 • Kompresja plików zmniejszająca koszty i zwiększająca efektywność transferu danych
 • Rezerwacja usuniętych plików w chmurze i konfigurowanie okresów przechowywania kopii zapasowych danych
 • Zachowywanie zaawansowanych list kontroli dostępu i rozszerzonych atrybutów kopii zapasowych
 • Wykrywanie plików rozrzedzonych w kopiach zapasowych
 • Tryb archiwizacji kopii zapasowych w chmurze
 • Równoczesne wykonywanie wielu zadań oraz szybki, wielowątkowy transfer danych
 • Ograniczanie przepustowości dla poszczególnych kont w wybranym okresie
 • Bezpośrednie przywracanie z chmury w ramach odzyskiwania danych po awarii
 • Konfiguracja opcji odzyskiwania po błędach sieciowych
 • Zarządzanie wieloma kontami usług w chmurze
 • Informacje o statusie zadań i statystyki
 • Rejestrowanie aktywności zadań na potrzeby śledzenia historii statusów i statystyk
 • Elastyczny wybór regionów, elementów bucket i folderów jako miejsc docelowych kopii zapasowych
 • Tworzenie kopii zapasowych dużych plików w ramach wieloczęściowego przesyłania danych do usługi S3 oraz dzięki obsłudze dużych obiektów w oprogramowaniu OpenStack
 • Obsługa szyfrowania po stronie serwera i zmniejszania nadmiarowości w usłudze AWS S3
 • Obsługa specjalnych regionów usług w chmurze: AWS Chiny, AWS GovCloud i Azure Chiny
 • Możliwość wykorzystywania usług S3 oraz zgodnych z OpenStack jako miejsc docelowych kopii zapasowej
 • Możliwość tworzenia kopii zapasowych w popularnych usługach pamięci masowej w chmurze: Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud Storage, Microsoft Azure, OpenStack Swift i przy użyciu protokołu WebDAV
 • Synchronizacja z usługami pamięci masowej w chmurze: Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box i Yandex.disk

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej danych w chmurze, wykonaj następujące kroki:

 1. Zainstaluj aplikację Cloud Backup Sync do używanej usługi pamięci masowej w chmurze z QTS App Center.
 2. Przejdź do Menu głównego systemu QTS i otwórz aplikację Hybrid Backup Sync.
 3. Utwórz zadania tworzenia kopii zapasowych w aplikacji Hybrid Backup Sync przy użyciu swoich poświadczeń w usłudze pamięci masowej w chmurze.
 4. Utwórz zadania przywracania danych w aplikacji Hybrid Backup Sync z zadań tworzenia kopii zapasowych lub z chmury.
 5. Utwórz zadania jedno- lub dwukierunkowej synchronizacji danych w aplikacji Hybrid Backup Sync.
 6. Wyświetl listę zadań w aplikacji Hybrid Backup Sync w celu sprawdzenia statusu zadania.

Aby zainstalować aplikację Cloud Backup Sync na serwerze NAS, zaloguj się w systemie QTS jako administrator. Następnie przejdź do aplikacji App Center, znajdź aplikację Cloud Backup Sync i kliknij przycisk Dodaj do QTS. Po pobraniu i zainstalowaniu tej aplikacji możesz korzystać ze wszystkich usług w chmurze za pośrednictwem aplikacji Hybrid Backup Sync.

Pamięć w chmurze

Pamięć w chmurze jest wdrażana i oferowana przy użyciu różnych technologii. Istnieją trzy ogólne typy takiej pamięci: pamięć plikowa, pamięć obiektowa i pamięć archiwalna.

Pamięć plikowa przypomina zwykły system plików na komputerze, dzięki czemu można podobnie zarządzać plikami w usłudze pamięci masowej w chmurze. Usługi plikowej pamięci masowej często oferują nie tylko pamięć masową, ale i aplikacje, na przykład do edycji i współpracy online. Wiele z nich jest oferowanych jako dyski, np. Dysk Google, Amazon Drive czy Microsoft OneDrive, i zazwyczaj obsługują tylko zastrzeżone interfejsy API. Najpopularniejszym protokołem stosowanym w usługach plikowej pamięci masowej w chmurze jest WebDAV.

Obiektowa pamięć masowa w chmurze jest oferowana z myślą o ogromnej skalowalności i wysokiej dostępności. Każdy obiekt jest niezależny od pozostałych i nie ma tu drzewiastej struktury folderów. Obiekty można postrzegać jako ogromną liczbę plików w pojedynczym folderze bez podfolderów. Każdy obiekt jest identyfikowany za pomocą klucza (ciągu tekstowego będącego unikatowym identyfikatorem), a do zarządzania obiektami stosuje się często klucze przypominające ścieżki. Można na przykład mieć dwa obiekty „/abc/obiekt1” i „/abc/obiekt2”, a aplikacje klienckie obiektowej pamięci masowej mogą prezentować „obiekt1” i „obiekt2” jako dwa pliki w folderze „/abc/”. W obiektowej pamięci masowej nie ma jednak niczego o nazwie „/abc/”.

Archiwalna pamięć masowa to nowy rodzaj usługi pamięci masowej w chmurze. Przypomina ona obiektową pamięć masową, ale służy do przechowywania rzadko używanych (tzw. zimnych) danych po niższych kosztach. W związku z tym pobieranie zarchiwizowanego obiektu trwa dłużej i obowiązują pewne dodatkowe ograniczenia.

W celu pogodzenia różnorodności technologii pamięci masowej w chmurze i zapewnienia użytkownikom spójnego środowiska aplikacja Cloud Backup Sync zmienia pliki oraz foldery odpowiednio do różnych technologii pamięci masowej w chmurze i zarządza danymi w pamięci w chmurze z maksymalnym uwzględnieniem funkcji oferowanych przez te technologie.

Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia konfigurowanie wielu kont i miejsc w pamięci masowej, z których każde jest powiązane z określoną usługą pamięci masowej w chmurze oraz danymi logowania do tej usługi. Podczas konfiguracji zadania tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych można określić miejsce w pamięci, które będzie używane do tego zadania, zamiast wprowadzać informacje o koncie w odniesieniu do każdego zadania. Informacje o koncie i miejscu w pamięci masowej można zmienić w jednym miejscu, aby wprowadzić zmianę we wszystkich powiązanych zadaniach. Upraszcza to konfigurację.

Aby dowiedzieć się więcej o cechach poszczególnych usług pamięci masowej w chmurze oraz o tym, jak utworzyć miejsca w pamięci masowej, zapoznaj się z następującymi informacjami:

W większości przypadków wystarcza jedno konto do każdego zadania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i rozdzielenia kont można jednak używać większej ich liczby. Można także utworzyć po jednym koncie dla różnych lokalizacji używanych do przechowywania danych w celu minimalizacji ryzyka i kosztów. Ponieważ limit przepustowości jest kontrolowany na poziomie kont, można przydzielić różne konta do różnych zadań i ustawić dla nich inne limity przepustowości w tej samej usłudze pamięci masowej w chmurze.

Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia także tworzenie zadań synchronizacji z pamięcią w chmurze. Obsługuje usługi OneDrive, Dropbox, Amazon Drive, Google Drive, Box oraz Yandex.disk.

Technologie pamięci masowej w chmurze szybko się rozwijają, dlatego podane tu informacje mają charakter jedynie orientacyjny i mogą się zdezaktualizować. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą oferującym pamięć masową w chmurze.

Kopia zapasowa

Kopię zapasową danych tworzy się w ramach zadań w aplikacji Cloud Backup Sync. Uruchomione zadanie tworzenia kopii zapasowej przeszukuje określone foldery na podstawie zasad filtrowania konfigurowanych przez użytkownika, aby określić pliki i foldery, które należy dodać do kopii zapasowej. Następnie zaczyna przesyłać pliki do przechowywania w chmurze i tworzyć w razie potrzeby foldery. Informacje związane z plikami i folderami dodawanymi do kopii zapasowej (m.in. o uprawnieniach dostępu, czasie modyfikacji i rozszerzonych atrybutach) są przechowywane w bazie metadanych. Po przesłaniu wszystkich plików aplikacja pakuje bazę metadanych w pliku i przesyła ją do chmury.

Przeglądanie zadań w chmurze

Aplikacja Cloud Backup Sync obsługuje wiele zadań tworzenia kopii zapasowych z różnymi konfiguracjami i ustawieniami czasu wykonywania. Zadania tworzenia kopii zapasowych są prezentowane na liście wraz ze statusem i podstawowymi informacjami na stronie Wszystkie zadania, która przedstawia zadania lokalne, zdalne i w chmurze. Można kliknąć przyciski działania, aby ręcznie uruchomić lub zatrzymać zadanie, kliknąć ikonę edycji, aby edytować ustawienia zadania, kliknąć nazwę zadania, aby wyświetlić jego status, a także zaznaczyć zadanie do usunięcia.

Konfigurowanie zadania tworzenia kopii zapasowej

Aplikacja Cloud Backup Sync pomaga w konfiguracji zadania tworzenia kopii zapasowej w chmurze — w tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz na stronie Przegląd typ zadania, które chcesz skonfigurować.
  Kliknij ikonę Kopia zapasowa, aby utworzyć zadanie kopii zapasowej w chmurze.
 2. Wybierz pozycję Kopia zapasowa, aby skopiować pliki do pamięci masowej w chmurze.
 3. Wprowadź nazwę zadania, wybierz lokalizację źródłową i miejsce docelowe kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby utworzyć zadanie kopii zapasowej. Można także skonfigurować harmonogram zadań i inne zaawansowane ustawienia. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ustawień.
 • Nazwa zadania
  Aplikacja automatycznie nada nazwę zadaniu. Możesz ją jednak zmienić.
 • Wybierz lokalizację źródłową
  Możesz przeglądać współdzielone foldery i wybierać ich podfoldery do uwzględnienia w kopii zapasowej. Jeżeli chcesz dodać do kopii zapasowej tylko pliki z pierwszego poziomu folderu, możesz zaznaczyć pole wyboru Wszystkie pliki w folderze. Wyświetlane są tutaj ukryte pliki i foldery, ale możesz je pominąć, używając opcji filtrowania. Po wybraniu folderu aplikacja obliczy informacje referencyjne na jego temat, takie jak łączny rozmiar plików, łączna liczba plików oraz łączna liczba folderów.
 • Harmonogram
  Dostępne są cztery opcje planowania zadania tworzenia kopii zapasowej: (1) uruchamianie ręczne, (2) uruchamianie okresowe, (3) uruchamianie jednokrotne i (4) i uruchamianie po zakończeniu zadania. Aby ustawić konfigurację, kliknij ikonę harmonogramu lub wybierz pozycje Ustawienia zaawansowane > Harmonogram.

  W przypadku uruchamiania okresowego można wybrać uruchamianie jednokrotne lub nawet ośmiokrotne w ciągu godziny, dnia, tygodnia albo miesiąca. Można także określić czas rozpoczęcia zadania w ciągu dnia. Jeżeli zadanie nie zostanie zakończone, a nastąpi kolejne zaplanowane uruchomienie zadania, aktualnie działające zadanie będzie kontynuowane, a zaplanowane działanie zostanie przerwane.

  Ponieważ uruchamianie wielu zadań jednocześnie może nadmiernie obciążać zasoby systemowe, możesz użyć opcji Po zakończeniu tego zadania, aby uruchamiać zadania sekwencyjnie, a nie jednocześnie.
 • Wybieranie miejsca docelowego kopii zapasowej
  Kliknij pozycję Dodaj miejsce w pamięci w chmurze, aby utworzyć nowe miejsce w pamięci w chmurze lub wybrać już istniejące.

  Po wybraniu miejsca w pamięci możesz wpisać nową nazwę folderu lub wybrać istniejący folder, który chcesz zapisać w kopii zapasowej. Aby zapobiec zastąpieniu danych kopii zapasowej, ta aplikacja umożliwia stosowanie tylko pustych folderów.
 • Archiwizuj
  Zaznacz to ustawienie, aby uruchomić to zadanie kopii zapasowej bezpośrednio po jego utworzeniu.
 • Ustawienia zaawansowane > Polityka
  Skonfigurować można następujące polityki tworzenia kopii zapasowych:
  (1) Twórz kopię zapasową zaktualizowanych plików: po włączeniu zadanie kopii zapasowej przesyła do pamięci masowej w chmurze tylko nowe i zmodyfikowane pliki. Opcja ta redukuje rozmiar przesyłanych danych i pomaga przyspieszyć wykonywanie zadania tworzenia kopii zapasowej. Wyłącz tę opcję, jeżeli chcesz wymusić przesyłanie wszystkich plików do pamięci masowej w chmurze. Jeżeli wolisz używać pamięci masowej w chmurze o niższej niezawodności w celu zmniejszenia kosztów, możesz wyłączyć tę opcję, aby odświeżać wszystkie dane kopii zapasowej po każdym uruchomieniu zadania tworzenia kopii zapasowej. Po zmianie nazwy pliku lub folderu zadanie tworzenia kopii zapasowej uzna go za nowy plik lub folder i prześle jego dane ponownie. Plik lub folder dodany uprzednio do kopii zapasowej zostanie oznaczony jako usunięty. Większość usług pamięci masowej w chmurze oferuje bezpłatne przesyłanie plików, a usunięte dane można wyczyścić później, dlatego opisane powyżej działanie nie wpływa istotnie na koszty, a jedynie wydłuża czas tworzenia kopii zapasowej.
  (2) Wyczyść usunięte dane w chmurze: po włączeniu tej opcji i usunięciu danych z serwera NAS odpowiadające im dane w pamięci masowej w chmurze również zostaną usunięte przez uruchomione zadanie. Jeżeli chcesz zachować dane z kopii zapasowej po usunięciu danych lokalnych, określ liczbę dni przechowywania usuniętych plików.
  (3) Zachowaj listę kontroli dostępu i rozszerzone atrybuty: po włączeniu tej opcji lista kontroli dostępu (łącznie z zaawansowanymi opcjami kontroli dostępu ustawionymi przez klientów z systemem Windows) oraz rozszerzone atrybuty będą przechowywane w bazie metadanych, która zostanie przesłana do pamięci masowej w chmurze przez zadanie tworzenia kopii zapasowej. Po przywróceniu danych odpowiednia lista kontroli dostępu i rozszerzone atrybuty zostaną do nich zastosowane. Ponieważ jednak uprawnienia dostępu do danych są zachowywane przy użyciu identyfikatora użytkownika i identyfikatora grupy (a nie ich nazw), dane z kopii zapasowej powinny używać tych samych identyfikatorów użytkowników i grup co na serwerze Turbo NAS, aby można było przywrócić dane z odpowiednimi uprawnieniami dostępu.
  (4) Usuń dane źródłowe po pomyślnym transferze: ta opcja oferuje proste rozwiązanie do archiwizacji danych umożliwiające zaoszczędzenie miejsca na lokalnych woluminach dyskowych. Kiedy ta opcja jest włączona, pliki w lokalnym systemie plików, które zostały dodane do kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze, są usuwane, a struktury folderów z wybranego źródła są zachowywane.
  (5) Szyfrowanie po stronie klienta: po włączeniu tej opcji pliki będą szyfrowane przed przesłaniem do pamięci masowej w chmurze i pozostaną w niej zaszyfrowane. Klucz szyfrowania jest tworzony na podstawie hasła wprowadzonego w danym zadaniu. Bez hasła nie można odszyfrować oryginalnych danych. Zapobiega to dostępowi osób nieupoważnionych do poufnych danych nawet w przypadku przechwycenia Twoich danych logowania do pamięci masowej w chmurze, a także próbie dostępu do danych przez usługodawcę. Do szyfrowania plików jest używany standard OpenSSL, dlatego można go użyć do odszyfrowania plików po ich pobraniu przy użyciu innych narzędzi, bez serwera NAS. Uwaga — po utworzeniu zadania nie można zmienić tego ustawienia.
  (6) Kompresja plików: po włączeniu tej opcji pliki będą kompresowane przed przesłaniem do pamięci masowej w chmurze, co umożliwia oszczędzanie przepustowości i pojemności pamięci masowej w chmurze. Opcja ta przyspiesza zadanie tworzenia kopii zapasowej, zmniejsza wykorzystanie przepustowości i oszczędza miejsce wykorzystywane w chmurze. Możesz skonfigurować poziom kompresji i wykluczyć kompresję określonych plików. Do kompresji jest stosowany program bzip, dzięki czemu można rozpakować pobrane pliki za pomocą innych narzędzi, nawet bez używania serwera NAS.
  (7) Wykrywaj pliki rozrzedzone: pliki rozrzedzone nie zawierają w całości prawidłowych danych, a ich rozmiar logiczny jest większy niż rozmiar fizyczny. Serwery baz danych często generują pliki rozrzedzone w celu zaoszczędzenia miejsca, a jednocześnie uproszczenia wewnętrznej konstrukcji oprogramowania. Jeżeli ta opcja nie będzie włączona, zadanie tworzenia kopii zapasowej nie będzie sprawdzać poprawności zawartości plików, a ich rozmiar logiczny będzie równy wielkości danych przesyłanych do pamięci masowej w chmurze i w niej przechowywanych. Opcja ta przyspiesza zadanie tworzenia kopii zapasowej, zmniejsza wykorzystanie przepustowości i oszczędza miejsce wykorzystywane w chmurze. Dane z pamięci masowej w chmurze można przywrócić później do lokalnego systemu plików jako oryginalne pliki rozrzedzone przy użyciu zadań przywracania danych aplikacji Cloud Backup Sync.

  Aby zapewnić spójność danych kopii zapasowej, nie modyfikuj danych podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeżeli plik zostanie zmodyfikowany podczas przesyłania go przez zadanie, zostanie on przesłany kilka razy. Jeżeli liczba operacji przesyłania przekroczy limit, plik nie zostanie przesłany. Podobnie też, jeżeli po skanowaniu plik zostanie przeniesiony lub usunięty albo jego nazwa zostanie zmieniona, zadanie tworzenia kopii zapasowej nie odnajdzie go podczas przesyłania.
 • Ustawienia zaawansowane > Filtr
  Aplikacja Cloud Backup Sync udostępnia różne opcje filtrowania umożliwiające tworzenie kopii zapasowej tylko ważnych danych, co przyspiesza realizację zadania, zmniejsza wykorzystanie przepustowości i redukuje koszty usługi w chmurze.

  Skonfigurować można następujące opcje filtrowania kopii zapasowych:
  (1) Rozmiar pliku: ta opcja umożliwia dodanie do kopii zapasowej tylko plików o wielkości z wybranego zakresu.
  (2) Data pliku: ta opcja umożliwia dodanie do kopii zapasowej tylko plików utworzonych lub zmodyfikowanych w określone dni.
  (3) Ignoruj linki symboliczne (skróty): w zadaniu tworzenia kopii zapasowych są ignorowane łącza symboliczne podczas pobierania plików lub przechodzenia do docelowych folderów. Po włączeniu tej opcji zadanie tworzenia kopii zapasowej nie będzie przesyłać połączonych plików, a po jej wyłączeniu zadanie tworzenia kopii zapasowej będzie przesyłać połączone pliki (tylko połączone pliki, a nie pliki, na które wskazują łącza symboliczne).
  (4) Uwzględnij ukryte pliki i foldery: po włączeniu tej opcji ukryte pliki i foldery będą dodawane do kopii zapasowej w chmurze. Opcję tę możesz wyłączyć, aby zaoszczędzić przepustowość i miejsce w pamięci masowej w chmurze, jeżeli ukryte pliki lub foldery można odtworzyć z oryginalnych danych (np. miniatury są tworzone ze zdjęć i plików wideo).
  (5) Typ pliku: możesz wybrać dodawanie do kopii zapasowej tylko określonych typów plików (biała lista) lub dodawać pliki wszystkich typów z wyjątkiem określonych typów (czarna lista).
 • Ustawienia zaawansowane > Opcje
  Skonfigurować można następujące opcje:
  (1) Limit czasu (w sekundach): maksymalna liczba sekund oczekiwania na utworzenie połączenia sieciowego. Jeżeli sieć jest niestabilna lub konfiguracja połączenia z pamięcią masową w chmurze trwa dłużej, należy zwiększyć tę liczbę.
  (2) Liczba ponownych prób: maksymalna liczba ponownych prób ustanowienia połączenia sieciowego lub przetworzenia pliku przez zadanie. Jeżeli sieć jest niestabilna lub pliki mogą zostać zmodyfikowane podczas tworzenia kopii zapasowej, należy zwiększyć tę liczbę. Uwaga — jeżeli można nawiązać połączenie z usługą pamięci masowej w chmurze, ale usługa zgłosi wewnętrzne błędy, zadanie tworzenia kopii zapasowej będzie podejmować nieskończoną liczbę prób.
  (3) Interwał ponownych prób: liczba sekund oczekiwania przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia. Dłuższy czas interwału może pomóc zadaniu uporać się z przejściowymi błędami połączenia sieciowego lub problemami z dostępnością pamięci masowej w chmurze.
  (4) Maksymalna liczba pominiętych plików: maksymalna liczba plików, których nie można przesłać. Przekroczenie tej liczby spowoduje zatrzymanie zadania. Zaleca się używanie dużych liczb w celu zapewnienia pomyślnego ukończenia zadania. Można też jednak użyć mniejszej liczby, jeżeli nie chcesz wydłużać niepomyślnie przebiegającego zadania.
  (5) Liczba jednocześnie przetwarzanych plików: maksymalna liczba plików, które można jednocześnie przetwarzać i przesyłać w ramach zadania. Przetwarzanie większej liczby plików jednocześnie może zwiększyć szybkość transferu. Zużywa jednak więcej zasobów systemowych. Zmniejszenie tej liczby może złagodzić obciążenie systemu i zminimalizować wpływ na wydajność zwykłych zadań.

Edycja zadania tworzenia kopii zapasowej

Ustawienia zadania tworzenia kopii zapasowej można zmienić, klikając ikonę Edytuj na liście zadań tworzenia kopii zapasowej.

Zmiany te jednak zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu zadania. Należy także uwzględnić następujące uwagi:

 1. Zmiana miejsca docelowego kopii zapasowej: jeżeli zmienisz miejsce docelowe kopii zapasowej, na przykład użyjesz innego konta albo folderu w usłudze w chmurze, trzeba będzie ponownie wykonać kopię zapasową wszystkich danych.
 2. Zmiana nazwy zadania: jeżeli zmienisz nazwę zadania, nie będzie można wyświetlić poprzednich dzienników zdarzeń w przeglądarce dzienników zadania, ponieważ dzienniki są rejestrowane przy użyciu nazwy zadania jako słowa kluczowego.
 3. Zmiana źródła lub filtrowania: jeżeli masz pliki przechowywane w kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze, a następnie wykluczysz je, edytując wybrane źródła albo kryteria filtrowania, pliki te zostaną oznaczone jako usunięte w pamięci masowej w chmurze, nawet jeżeli ich kopia lokalna będzie nadal dostępna.
 4. Zmiana polityki lub opcji przechowywania danych w pamięci masowej w chmurze: większości opcji nie można stosować do plików przechowywanych w kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze. Jeżeli na przykład zmienisz poziom kompresji z niskiego na wysoki, pliki w kopii zapasowej z niskim poziomem kompresji pozostaną bez zmian. Zostaną one zastąpione plikami z wyższym poziomem kompresji dopiero wtedy, gdy ich lokalna kopia zostanie ponownie dodana do pamięci masowej w chmurze. Aby wymusić odnowienie plików z kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze, uruchom zadanie pełnej kopii zapasowej po wyłączeniu opcji Twórz kopię zapasową zaktualizowanych plików.

Wyświetlanie statusu zadania tworzenia kopii zapasowej

Status i dzienniki zadania kopii tworzenia zapasowej można szczegółowo zbadać, klikając nazwę zadania na liście zadań w chmurze.

 1. Status: na tej karcie jest wyświetlany status i wyczerpujące statystyki zadania. Podczas odczytywania statystyk należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  (1) Przed zakończeniem skanowania wiele statystyk może być niedostępnych.
  (2) Różnica między liczbą plików przeskanowanych i przeznaczonych do przesłania wynika z filtrowania oraz przeglądania przyrostowych kopii zapasowych. Na przykład w wybranych folderach może być 500 plików, ale tylko 5 z nich zostało zmodyfikowanych i wymagają one dodania do kopii zapasowej.
  (3) Różnica między liczbą plików do przesłania i przesłanych wynika z nieprzesłania pliku do pamięci masowej w chmurze. Niektóre pliki mogły być modyfikowane podczas transferu danych i zostały pominięte. Przyczyną może być także niedostępność pamięci masowej w chmurze podczas wykonywania kopii zapasowej plików.
  (4) Może wystąpić różnica w wielkości plików, nawet jeżeli ich liczba jest taka sama. Przyczyną tego może być modyfikacja plików po ich skanowaniu lub kompresja przed wysłaniem do pamięci masowej w chmurze.
  (5) Jeżeli liczba błędów przekroczy maksymalną liczbę pominiętych plików, zadanie zostanie zatrzymane.
 2. Zdarzenia: na tej karcie jest wyświetlana historia zdarzeń związanych z zadaniem. Wyświetlane są również informacje o błędach, które wystąpiły podczas wykonywania zadania.
 3. Transfer: na tej karcie jest wyświetlana lista aktualnie przesyłanych plików.
 4. Historia: na tej karcie jest wyświetlana lista wykonanych zadań.

Usuwanie zadania tworzenia kopii zapasowej

Zadanie tworzenia kopii zapasowej można usunąć, klikając przycisk Usuń na liście zadań tworzenia kopii zapasowej. Dane w kopii zapasowej przechowywanej w pamięci masowej w chmurze zostaną jednak zachowane pomimo usunięcia zadania tworzenia kopii zapasowej. Można użyć konsoli zarządzania w usłudze pamięci masowej w chmurze lub innych narzędzi w celu usunięcia danych kopii zapasowej.

Przywróć

Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia tworzenie zadań przywracania danych w celu odzyskania danych z zadania tworzenia kopii zapasowej lub z określonej lokalizacji w pamięci masowej w chmurze. W przypadku przywracania danych z zadania tworzenia kopii zapasowej zadanie przywracania wykorzystuje bazę metadanych powiązanych z zadaniem tworzenia kopii zapasowej do pobrania danych z chmury. Baza metadanych zawiera informacje o tym, dokąd pobrać pliki, a także nazwy i atrybuty danych z kopii zapasowej. Podczas przywracania danych z chmury zadanie przywracania musi najpierw pobrać bazę metadanych z chmury, a następnie pobrać pliki na podstawie informacji z bazy metadanych.

Konfigurowanie zadania przywracania danych

Aplikacja Cloud Backup Sync pomaga w konfiguracji zadania przywracania danych — w tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Przywróć na stronie Przegląd, aby utworzyć zadanie przywracania z chmury.
 2. Kliknij ikonę Chmura, a następnie wybierz źródło danych.
  Można utworzyć zadanie przywracania danych na podstawie jednego z zadań tworzenia kopii zapasowej na tym samym serwerze NAS lub z pamięci masowej w chmurze.
 • Z zadań tworzenia kopii zapasowej
  Jeżeli chcesz przywrócić dane z kopii zapasowej na innym serwerze QNAP NAS, wybierz przywracanie z chmury. Opcja ta służy do przywracania działania po awarii lub migracji danych z innego serwera QNAP NAS. Jeżeli jednak na serwerze NAS nie będą dostępne żadne metadane, nie można będzie wybrać folderów do przywrócenia i zostaną przywrócone wszystkie dane kopii zapasowej. Podczas tworzenia zadania przywracania danych można wybrać opcję „tylko metadane”, aby przywrócić metadane, a po zakończeniu tego zadania można edytować zadanie przywracania i wybrać foldery do przywrócenia. Dwuetapowa procedura przywracania danych pomaga wyznaczyć priorytet przywracanych danych. Jeżeli włączysz opcję Pomiń usunięte pliki/foldery, dane z kopii zapasowej oznaczone jako usunięte nie zostaną przywrócone.
 • Z miejsca docelowego
  Jeżeli chcesz przywrócić dane z kopii zapasowej na innym serwerze QNAP NAS, wybierz przywracanie z chmury. Opcja ta służy do przywracania działania po awarii lub migracji danych z innego serwera QNAP NAS. Jeżeli jednak na serwerze NAS nie będą dostępne żadne metadane, nie można będzie wybrać folderów do przywrócenia i zostaną przywrócone wszystkie dane kopii zapasowej. Podczas tworzenia zadania przywracania danych można wybrać opcję „tylko metadane”, aby przywrócić metadane, a po zakończeniu tego zadania można edytować zadanie przywracania i wybrać foldery do przywrócenia. Dwuetapowa procedura przywracania danych pomaga wyznaczyć priorytet przywracanych danych. Jeżeli włączysz opcję Pomiń usunięte pliki/foldery, dane z kopii zapasowej oznaczone jako usunięte nie zostaną przywrócone.

Należy także uwzględnić następujące aspekty przywracania danych z chmury:

 • Uprawnienia dostępu do danych są zachowywane przy użyciu identyfikatora użytkownika i identyfikatora grupy (a nie ich nazw), dlatego skuteczna kontrola uprawnień dostępu wymaga prawidłowego mapowania identyfikatorów i nazw.
 • Aplikacja pobiera tylko te pliki, które zostały skopiowane do pamięci masowej w chmurze przez aplikację Cloud Backup Sync. Podczas każdego zadania tworzenia kopii zapasowej jest przesyłana do pamięci masowej w chmurze baza metadanych, a zadanie przywracania danych używa tej bazy do rozpoznawania plików w kopii zapasowej w chmurze, zamiast pobierać wszystkie pliki z pamięci masowej w chmurze. Jeżeli więc użyjesz innych narzędzi do przechowywania danych w miejscu docelowym zadania tworzenia kopii zapasowej, zadanie przywracania nie będzie mogło przywrócić tych danych.
 • Aplikacja Cloud Backup Sync nie obsługuje obecnie przywracania pojedynczych plików. Ponieważ jednak dane kopii zapasowych w pamięci masowej w chmurze są porządkowane zgodnie z lokalną strukturą folderów i nazwami ścieżek, można użyć innych narzędzi do przeglądania tych danych i pobierania potrzebnych plików. Pobrane dane trzeba jednak ręcznie rozpakować i odszyfrować.

Jeżeli jako pamięci masowej w chmurze używasz usługi Glacier, uwzględnij następujące uwagi dotyczące przywracania z chmury:

 • Ponieważ najpierw trzeba pobrać plik bazy metadanych, a następnie pliki z kopii zapasowej, to chociaż pobieranie pliku z usługi Glacier może potrwać 4–5 godzin, na przywrócenie części plików trzeba zaczekać 8–10 godzin.
 • Firma Amazon aktualizuje inwentaryzację elementów vault mniej więcej raz dziennie, dlatego po zakończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej należy zaczekać co najmniej jeden dzień, zanim będzie można pomyślnie przywrócić dane z chmury.
 • Amazon oferuje miesięczne limity bezpłatnego pobierania. Aby kontrolować wykorzystanie budżetu, można sterować szybkością transferu lub przywracać tylko wybrane foldery.
 • Ponieważ Glacier jest specyficzną usługą pamięci masowej w chmurze, zapoznaj się z informacjami o niej na stronie często zadawanych pytań (FAQ): http://aws.amazon.com/glacier/faqs/.
 1. Aby przywrócić dane z kopii zapasowej, wybierz Zadania tworzenia kopii zapasowej jako źródło i zaznacz zadanie tworzenia kopii zapasowej.


  Kliknij przycisk Dalej i ustaw zadanie przywracania danych. Wprowadź nazwę zadania, wybierz folder źródłowy i docelowy oraz inne zaawansowane ustawienia, aby utworzyć zadanie przywracania.

 • Wybór źródła danych do przywrócenia
  Wybierz foldery do przywrócenia. Jeśli nie chcesz przywrócić usuniętych plików i folderów z pamięci masowej w chmurze, kliknij przycisk Pomiń usunięte pliki/foldery.
 • Wybór miejsca docelowego
  Możesz wybrać przywracanie danych do pierwotnych lokalizacji lub do innego wskazanego folderu. Należy pamiętać, że przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji działa tylko wtedy, gdy dane są przywracane do tego samego serwera NAS, a wszystkie współdzielone foldery główne nadal istnieją.
   
 • Polityka rozwiązywania konfliktów
  W przypadku przywracania należy wybrać sposób obsługi istniejących danych przez zadanie. Można pominąć przywracanie plików, zmienić nazwy istniejących plików albo zastąpić te pliki.
 • Ustawienia zaawansowane
  Tutaj możesz skonfigurować harmonogram i różne opcje zadania przywracania danych. Opcje te są w większości takie same jak opcje tworzenia kopii zapasowych, na przykład obsługa błędów.
 1. Aby przywrócić dane z pamięci masowej w chmurze, wybierz miejsce docelowe jako źródło, a następnie utwórz nowe miejsce w pamięci, klikając pozycję Dodaj miejsce w pamięci w chmurze, lub wybierz istniejące, aby przywrócić dane.


  Kliknij przycisk Dalej i ustaw zadanie przywracania danych. Wprowadź nazwę zadania, wybierz folder źródłowy i docelowy oraz inne zaawansowane ustawienia, aby utworzyć zadanie przywracania.

 • Wybór źródła danych do przywrócenia
  Wybierz folder w chmurze jako zasób do przywrócenia i określ typ zawartości do przywrócenia. Typ zawartości obejmuje „metadane + dane” i „tylko metadane”. Wybór zarówno metadanych, jak i danych spowoduje przywrócenie wszystkich plików z kopii zapasowej. Przywrócenie najpierw metadanych umożliwia wybór folderów do przywrócenia później.


  Wybierz foldery, które chcesz przywrócić, jeżeli masz dostępne lokalnie metadane. Możesz edytować zadanie przywracania danych i ustawić typ zawartości jako „Tylko dane” — wtedy aplikacja wyświetli listę folderów.

Edytowanie zadania przywracania danych

Ustawienia zadania przywracania danych można zmienić, klikając ikonę Edytuj na liście Wszystkie zadania > Zadania w chmurze. Zmiany te jednak zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu zadania.

Dane można przywrócić tylko z zadania tworzenia kopii zapasowej, którego baza metadanych została przywrócona. Można także wybrać foldery z kopii zapasowej do przywrócenia. Jeżeli dane z kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze uległy zmianie, należy ponownie przywrócić metadane, aby uzyskać zaktualizowane dane.

Wyświetlanie statusu zadania przywracania danych

Status i dzienniki zadania kopii tworzenia zapasowej można szczegółowo zbadać, klikając nazwę zadania na liście Wszystkie zadania > Zadania w chmurze. Podobnie jak w przypadku zadań tworzenia kopii zapasowej można zobaczyć status zadania przywracania zadań, zdarzenia, przeniesione pliki i historię.

Usuwanie zadania przywracania danych

Zadanie przywracania danych można usunąć, klikając ikonę Usuń na liście Wszystkie zadania > Zadania w chmurze. Usunięcie zadania przywracania danych nie zmienia danych kopii zapasowej ani przywróconych danych.

Synchronizacja

Tworzenie zadania synchronizacji

Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia tworzenie zadania synchronizacji danych między lokalnym serwerem NAS a wieloma usługami pamięci masowej w chmurze, takimi jak Dysk Google, Dropbox, OneDrive, Amazon Drive, Yandex.disk i Box. Umożliwia ona także synchronizację jednokierunkową (wysyłanie/pobieranie) lub dwukierunkową.

Aplikacja Cloud Backup Sync pomaga w konfiguracji zadania synchronizacji danych — w tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Synchronizuj na stronie Przegląd, aby utworzyć zadanie synchronizacji z chmurą.
 2. Wybierz opcję Synchronizacja jednokierunkowa lub Synchronizacja dwukierunkowa i kliknij polecenie Synchronizuj z chmurą. Jeśli wybierzesz opcję Synchronizacja jednokierunkowa, możesz też wybrać przesyłanie lub pobieranie.
 3. Wybierz istniejące konto w chmurze lub kliknij ikonę usługi w chmurze, aby utworzyć nowe konto w celu skonfigurowania zadania synchronizacji.

Jeżeli na przykład używasz usługi Dropbox, aplikacja Cloud Backup Sync otworzy nową stronę, aby umożliwić Ci uwierzytelnienie w usłudze Dropbox. Wprowadź dane logowania do swojego konta Dropbox i kliknij przycisk Zaloguj się.

Uwaga: Okno logowania zależy od dostawcy usługi w chmurze. Różni usługodawcy mają różne ekrany logowania.

Po wprowadzeniu wymaganych informacji i zamknięciu okna dialogowego dane konta zostaną sprawdzone. Sprawdzanie obejmuje między innymi następujące elementy:

 • Sprawdzenie adresu URL serwera
 • Sprawdzenie poświadczeń konta
 • Sprawdzenie, czy dane konto ma odpowiednie uprawnienia dostępu, by wykonać czynności wymagane przez zadania synchronizacji.

Po pomyślnym uwierzytelnieniu konto będzie wyświetlane na powyższej liście. Następnie można wybrać to konto i kliknąć przycisk Dalej, aby utworzyć zadanie.

 1. Wybierz konto w chmurze i kliknij przycisk Dalej, aby utworzyć zadanie synchronizacji. Wprowadź nazwę zadania, folder źródłowy i docelowy, skonfiguruj harmonogram i inne ustawienia zaawansowane, aby zakończyć tworzenie zadania synchronizacji.
 • Harmonogram
  Zadanie synchronizacji oferuje pięć typów harmonogramu: uruchamianie ręczne, ciągłe, okresowe, jednokrotne i po zakończeniu tego zadania. Każde z tych ustawień jest takie samo jak w przypadku zadań tworzenia kopii zapasowej.
 • Ustawienia zaawansowane > Polityka
  Skonfiguruj następujące polityki zadań:
  (1) Szyfrowanie po stronie klienta: Najpierw wybierz pozycje Ilość pamięci > Profil i dokonaj edycji konta w chmurze, aby skonfigurować szyfrowanie po stronie klienta. Uważnie przeczytaj komunikaty przed wprowadzeniem hasła szyfrowania, zaznacz pole wyboru Rozumiem, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby zakończyć wprowadzanie tego ustawienia. Następnie możesz włączyć szyfrowanie po stronie klienta w zadaniu synchronizacji. Zadanie spowoduje zaszyfrowanie plików przed ich przesłaniem oraz odszyfrowanie po pobraniu.

  (2) Kompresja plików: to ustawienie jest takie samo jak w przypadku zadań kopii zapasowej.
  (3) Działania: Aplikacja udostępnia trzy rodzaje działań (kopia lustrzana, kopiowanie i przenoszenie), umożliwiając wybór sposobu synchronizacji danych w chmurze.

  Kopia lustrzana oznacza, że dane lokalne i w chmurze są po synchronizacji identyczne, a dodatkowe pliki i foldery w miejscu docelowym są usuwane.

  Kopiowanie powoduje transfer wszystkich plików ze źródła do miejsca docelowego. Aby pominąć pliki niezmodyfikowane, włącz ustawienie Przesyłaj tylko zaktualizowane pliki. To ustawienie umożliwia także stosowanie polityki rozwiązywania konfliktów: zmianę nazwy, zastąpienie lub pominięcie. Przed rozpoczęciem synchronizacji, jeżeli istnieją pliki lokalne i w chmurze o tej samej nazwie, aplikacja Cloud Backup Sync postępuje z tymi plikami zgodnie z wybraną polityką rozwiązywania konfliktów.

  Przeniesienie spowoduje usunięcie plików ze źródła po synchronizacji. Można także ustawić politykę rozwiązywania konfliktów: zmień nazwę, zastąp lub pomiń. Zadania ciągłe nie obsługują tego działania.


  W wypadku utworzenia zadania synchronizacji dwukierunkowej trzeba tylko wybrać politykę rozwiązywania konfliktów.

 • Ustawienia zaawansowane > Filtr
  Aplikacja Cloud Backup Sync udostępnia różne opcje filtrowania umożliwiające synchronizację tylko ważnych danych, co przyspiesza realizację zadania, zmniejsza wykorzystanie przepustowości i redukuje koszty usługi w chmurze.
 • Ustawienia zaawansowane > Opcje
  Te ustawienia są takie same jak w przypadku zadań kopii zapasowej. W przypadku ustawienia Maksymalna liczba pominiętych plików, jeżeli zostało utworzone zadanie ciągłe, a pominiętych plików będzie więcej, zadanie zmieni swój status na Ostrzeżenie. W przypadku utworzenia zadania zaplanowanego zadanie zostanie zatrzymane, gdy liczba pominiętych plików zostanie przekroczona.

Edytowanie zadania synchronizacji

Ustawienia zadania synchronizacji można zmienić, klikając ikonę Edytuj na liście Wszystkie zadania > Zadania w chmurze. Zmiany te jednak zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu zadania.

Przeglądanie zadania synchronizacji

Status i dzienniki zadania synchronizacji można szczegółowo zbadać, klikając nazwę zadania na liście Wszystkie zadania > Zadania w chmurze. Podobnie jak w przypadku zadań tworzenia kopii zapasowej można zobaczyć status zadania synchronizacji, zdarzenia, przeniesione pliki i historię.

Usuwanie zadania synchronizacji

Zadanie synchronizacji można usunąć, klikając ikonę Usuń na liście Wszystkie zadania > Zadania w chmurze.

Różne

Kontrola szybkości transferu

Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia konfigurowanie limitów transferu danych dla każdego konta. Maksymalną szybkość wysyłania i pobierania danych można skonfigurować osobno. W celu stosowania limitów można także skonfigurować interwał oraz dni tygodnia. Można je na przykład włączać tylko w godzinach pracy w dni robocze, aby uniknąć zajmowania przepustowości łącza internetowego oraz zmniejszyć wpływ na wydajność zwykłego wykorzystania Internetu. Pomaga to także w zmniejszeniu kosztów usług w chmurze, jeżeli oferują one bezpłatny dostęp do danych o określonych porach.

Zgłaszanie problemów

Aplikacja Cloud Backup Sync generuje wewnętrzne dzienniki debugowania, które ułatwiają rozwiązywanie problemów. Kliknij przycisk Pomoc w prawym górnym rogu okna aplikacji. Kliknij pozycję Pobierz raport diagnostyczny, aby pobrać plik dziennika debugowania, a następnie wyślij ten plik do działu pomocy technicznej firmy QNAP wraz ze szczegółowym opisem problemu.

Narzędzia do pamięci masowej w chmurze

Oprócz aplikacji Cloud Backup w zarządzaniu danymi w pamięci masowej w chmurze pomaga także wiele innych aplikacji. Niektóre z nich przedstawiono poniżej:

 1. Cloudberry Lab (http://www.cloudberrylab.com/): przeglądarka do usług S3, Glacier, Azure, Google Cloud i OpenStack do systemu Windows.
 2. Cyberduck (https://cyberduck.io/): przeglądarka do usług S3, Azure, Google Cloud, OpenStack i WebDAV do systemów Windows i Mac.
 3. Duplicati (http://www.duplicati.com/): klient do tworzenia kopii zapasowych w usługach S3 i OpenStack w systemach Windows i Linux.
 4. NetDrive (http://www.netdrive.net/): umożliwia montowanie serwera WebDAV jako dysku w systemie Windows.
 5. S3 Browser (http://s3browser.com/): klient usługi S3 do systemu Windows.
 6. S3cmd (http://s3tools.org/): oprogramowanie klienckie usługi S3 uruchamiane w wierszu polecenia w systemie Linux.
 7. Cloud Explorer (https://github.com/rusher81572/cloudExplorer): przeglądarka usługi S3 do systemów Windows, Mac i Linux.
 8. s3fs (https://code.google.com/p/s3fs/): system plików oparty na FUSE i obsługiwany przez usługę S3. Umożliwia montowanie elementu bucket jako lokalnego systemu plików do odczytu i zapisu.
Data wydania: 2016-01-30
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
86% ludzi uważa, że to pomaga.