Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Przewodnik użytkownika aplikacji Mattermost

Wprowadzenie:

Mattermost to intuicyjny i prosty system komunikacji między współpracownikami, który można dostosować do wielkości przedsiębiorstwa. Mattermost to centrum komunikacyjne Twojego zespołu — dostępne gdziekolwiek jesteś i umożliwiające błyskawiczne wyszukiwanie. Pozwala stworzyć na serwerze QNAP NAS własny, prywatnie hostowany system czatu.
Dzięki aplikacji Mattermost cała komunikacja zespołu odbywa się w jednym miejscu, co ułatwia zarówno prowadzenie grupowych dyskusji, jak i prywatnych czatów. Umożliwia to funkcja prywatnych i publicznych kanałów Mattermost, omówiona w dalszej części tego dokumentu. Wyjaśniamy tutaj także, jak zainstalować i zacząć korzystać z aplikacji Mattermost.

Wymagania systemowe

 1. Aplikacja Mattermost jest obecnie obsługiwana tylko przez modele NAS oparte na architekturze x86.
 2. QTS w wersji 4.3.3 i nowszych.
 3. Aby mieć dostęp do platformy Mattermost przez Internet, konieczne jest włączenie przekierowywania portów w serwerze NAS. Obecnie połączenie CloudLink nie jest obsługiwane przez Mattermost.
 4. Obsługiwane języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, polski, portugalski, turecki, rosyjski, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński

Instalacja

Przejdź do „App Center” i wyszukaj Mattermost przy użyciu paska wyszukiwania.

Kliknij przycisk pod ikoną Mattermost, aby zainstalować aplikację Mattermost.


Narzędzia
Mattermost

Pierwsze kroki:

Rejestracja

Po zainstalowaniu otwórz aplikację Mattermost. Zostanie wyświetlone następujące okno:

Wprowadź swój adres e-mail w odpowiednim polu.
Wprowadź wybraną nazwę użytkownika — będzie ona widoczna dla innych użytkowników Mattermost.
Wprowadź bezpieczne hasło i kliknij przycisk poniżej w celu utworzenia konta.

Po utworzeniu konta kliknij opcję „utwórz nowy zespół”.

Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie nazwy zespołu. Po jej wprowadzeniu kliknij next (dalej).

Po zarejestrowaniu się można również od razu dołączyć do już istniejącego zespołu przy użyciu uzyskanego od administratora łącza URL zespołu. (Łącze URL zostanie wygenerowane w następnym kroku).

Zostanie wygenerowane łącze URL. Możesz go udostępnić członkom swojego zespołu, którzy chcą należeć do właśnie utworzonego zespołu.

Gdy otrzymają oni łącze URL, będą mogli dołączyć do zespołu, wykonując podobną procedurę rejestracji.

Możesz edytować adres internetowy zgodnie ze swoimi preferencjami i wymaganiami w celu udostępnienia go zespołowi.

Po kliknięciu przycisku zakończ nastąpi przejście do interfejsu komunikatora.
Możesz uzyskiwać dostęp do kanałów i tworzyć nowe.
Przy tworzeniu możesz wybrać pomiędzy kanałem publicznym a prywatnym.

Ustawianie swojego statusu

Po kliknięciu swojego awatara na górze listy kanałów zostanie wyświetlone menu rozwijane. Można z niego wybrać status online, zaraz wracam lub offline.

Wylogowywanie

Aby się wylogować, otwórz główne menu, klikając trzy poziome kreski w górnym nagłówku, w lewej części ekranu. Kliknięcie opcji Wyloguj spowoduje wylogowanie ze wszystkich zespołów na serwerze.

Kanały

Kanały umożliwiają uporządkowanie rozmów według tematów. Są one otwarte dla wszystkich członków zespołu. Do wysyłania prywatnych wiadomości służą konwersacje bezpośrednie w przypadku pojedynczego adresata i prywatne kanały w przypadku grupy adresatów.

Aby utworzyć nowy kanał lub dołączyć do już istniejącego, kliknij „Więcej...”.
Nowy kanał można także utworzyć, klikając symbol „+” przy nagłówku publicznego lub prywatnego kanału.

Typy kanałów

Funkcja kanałów aplikacji Mattermost umożliwia uporządkowanie rozmów według tematów.
Dostępne są trzy rodzaje kanałów: kanały publiczne, kanały prywatne i konwersacje bezpośrednie.

1. Kanały publiczne

Kanały publiczne są otwarte dla wszystkich członków zespołu.
Domyślnie nowi rejestrujący się członkowie zespołu są automatycznie dodawani do dwóch kanałów publicznych: Skwerek i Bez tematu.

2. Kanały prywatne

Kanały prywatne służą do omawiania poufnych tematów i są widoczne tylko dla wybranych członków zespołu. Każdy członek prywatnego kanału może dodawać kolejnych członków. Członkowie kanału mogą go w dowolnym momencie opuścić, ale tylko właściciel kanału lub administrator zespołu może usuwać innych członków.

3. Konwersacje bezpośrednie i konwersacje grupowe

Konwersacje bezpośrednie służą do prowadzenia rozmów między dwiema osobami. Konwersacje grupowe to konwersacje bezpośrednie umożliwiające prowadzenie rozmów między trzema lub większą liczbą osób. Obydwa typy konwersacji są widoczne tylko dla uczestników rozmowy.
Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z jedną osobą, użyj konwersacji bezpośredniej.

Konwersacja grupowa pozwala szybko rozpocząć rozmowę z kilkoma (maksymalnie siedmioma) osobami. Aby prowadzić rozmowę z większa liczbą osób, musisz utworzyć prywatny kanał.
Jeśli zezwolił na to administrator systemu, możesz używać konwersacji bezpośrednich lub konwersacji grupowych do prowadzenia rozmów z osobami z innych zespołów, nie tylko Twojego.

Przy nazwach użytkowników na liście konwersacji bezpośrednich widoczny jest wskaźnik ich statusu online. Wskazuje on status: online (przeglądarka aktywna), zaraz wracam (brak aktywności przeglądarki od 5 minut) lub offline (przeglądarka zamknięta).

Zarządzanie kanałami

Kanały można tworzyć, dołączać do nich, zmieniać ich nazwy, opuszczać je i usuwać.

Tworzenie kanału

W celu utworzenia nowego kanału publicznego lub prywatnego wybierz symbol przy nagłówku Kanały publiczne lub Kanały prywatne w lewej części interfejsu. Aby rozpocząć rozmowę bezpośrednią, kliknij Więcej u dołu listy Konwersacje bezpośrednie w celu wyświetlenia członków zespołu, z którymi możesz rozpocząć rozmowę. Jeśli administrator systemu nie ograniczył uprawnień, każdy może tworzyć kanały publiczne i prywatne.

Dołączanie do kanału

Kliknij opcję Więcej u dołu listy kanałów, aby wyświetlić listę kanałów publicznych, do których możesz dołączyć. Aby dołączyć do kanału prywatnego, musisz zostać dodany/-a przez członka tego kanału.

Dodawanie członków do kanału

Kliknij nazwę kanału w górnej części panelu centralnego, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie kliknij opcję „Dodaj
członków”. Każdy członek zespołu może dodawać nowych członków, klikając opcję „Dodaj” przy nazwie użytkownika. W tym oknie nie są widoczni użytkownicy już dodani do danego kanału.

Usuwanie członków z kanału

Kliknij nazwę kanału w górnej części panelu centralnego, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie kliknij opcję Zarządzaj członkami . Każdy członek zespołu może usuwać innych członków, klikając opcję Usuń przy nazwie użytkownika.

Zmiana nazwy kanału

Kliknij nazwę kanału w górnej części panelu centralnego, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę kanału . Jeśli administrator systemu nie ograniczył uprawnień, każdy użytkownik może zmieniać nazwy kanałów, do których należy.
Zmieniając nazwę kanału można także zmienić jego adres URL (nazywany również uchwytem kanału). Zmiana adresu URL kanału może spowodować zerwanie istniejących łączy.

Opuszczanie kanału

Kliknij nazwę kanału w górnej części panelu centralnego, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie kliknij opcję „Opuść kanał” . Członek zespołu, który po opuszczeniu prywatnego kanału chce ponownie do niego dołączyć, musi zostać ponownie dodany przez innego członka tego kanału. Członkowie zespołu nie otrzymują powiadomień o wzmiankach z kanałów, których nie są członkami.

Usuwanie kanału

Kliknij nazwę kanału w górnej części panelu centralnego, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie kliknij opcję „Usuń kanał”.
Jeśli administrator systemu nie ograniczył uprawnień, każdy użytkownik może usuwać kanały publiczne i prywatne, do których należy.
Po usunięciu kanału znika on z interfejsu użytkownika, ale na serwerze pozostaje jego zarchiwizowana kopia na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości do celów kontrolnych.

Dlatego żaden nowo tworzony kanał nie może mieć takiego samego adresu URL jak któryś z usuniętych kanałów.

Dodawanie kanału do ulubionych

Ulubione kanały to świetny sposób na zaprowadzenie porządku na bocznym pasku. Pozwala wybrać, które kanały publiczne i prywatne oraz konwersacje bezpośrednie są dla Ciebie najważniejsze.

Aby oznaczyć kanał jako ulubiony, wystarczy go otworzyć, a następnie kliknąć gwiazdkę po lewej stronie jego nazwy.

Prowadzenie rozmów

Wysyłanie wiadomości

W celu wysłania wiadomości użyj pola wprowadzania tekstu w dolnej części aplikacji Mattermost.

Naciśnij klawisz ENTER, aby wysłać wiadomość. Aby przejść do nowego wiersza bez wysyłania wiadomości, użyj kombinacji klawiszy SHIFT+ENTER.

Odpowiadanie na wiadomości

Aby odpowiedzieć na konkretną wiadomość, kliknij strzałkę odpowiedzi przy tekście tej wiadomości.

Po skomentowaniu danej wiadomości lub odpowiedzeniu na nią zostanie jej przyporządkowany nowy wątek zawierający wszystkie odpowiedzi i komentarze, który będzie widoczny w interfejsie czatu.

Wzmianki o członkach zespołu

Można powiadomić członków zespołu, gdy są potrzebni

Wpisz @, aby wyświetlić listę członków zespołu, których można wzmiankować. Aby odfiltrować listę, wpisz pierwsze dwie litery nazwy użytkownika, imienia, nazwiska lub pseudonimu żądanej osoby. Przewiń listę przy użyciu klawiszy strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać osobę do wzmianki. Po wybraniu w miejsce imienia, nazwiska lub pseudonimu pojawi się nazwa użytkownika.

W poniższym przykładzie specjalne powiadomienie o wzmiance zostanie wysłane do Matthew, którego nazwa użytkownika to Matthew. Powiadomienie zawiera informację o kanale i konwersacji, w których nastąpiła wzmianka.

Jeśli Matthew nie jest dostępny w aplikacji Mattermost i ma włączone powiadomienia e-mail, otrzyma powiadomienie o wzmiance wraz z tekstem wiadomości na adres e-mail.

Jeśli wzmiankowana osoba nie należy do danego kanału, wyświetlany jest komunikat systemowy informujący o tym. Jest to komunikat tymczasowy widoczny tylko dla Ciebie. Aby dodać wzmiankowaną osobę do kanału, otwórz menu rozwijane przy nazwie kanału i wybierz opcję Dodaj członków.

@channel i @all
Wpisując @channel lub @all można wzmiankować cały kanał. Wszyscy członkowie kanały otrzymują powiadomienie o wzmiance wyglądające tak samo jak powiadomienie indywidualne. W przypadku użycia w kanale Skwerek powiadamiani są wszyscy członkowie Twojego zespołu.
@channel owocne rozmowy w tym tygodniu. Myślę, że znaleźliśmy świetnych potencjalnych kandydatów!
Jeśli do kanału należy pięciu lub większa liczba członków, zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie, że powiadomienia mają zostać wysłane do wszystkich członków kanału.

@here
Wpisując @here, możesz wzmiankować wszystkich z danego kanału, którzy mają obecnie status online. Spowoduje to wysłanie powiadomienia na pulpit i powiadomienia „push” do członków kanału, którzy są obecnie online. Jest do zaliczane do wzmianek na pasku bocznym. Członkowie będący offline nie otrzymują powiadomienia i po powrocie do pracy nie będą widzieli tej wzmianki uwzględnionej na pasku bocznym kanału. Członkowie o statusie „zaraz wracam” otrzymują powiadomienie na pulpit pod warunkiem, że mają powiadomienia ustawione na „cała aktywność”, ale nie będą widzieli tej wzmianki uwzględnionej na pasku bocznym.
@here czy ktoś mógłby szybko rzucić na to okiem?

Słowa aktywujące wzmianki
Możesz spersonalizować słowa, które mają aktywować powiadomienia o wzmiankach, wybierając Ustawienia konta > Powiadomienia > Słowa aktywujące wzmianki. Domyślnie otrzymujesz powiadomienia o wzmiankach dla swojej nazwy użytkownika oraz ciągów @channel, @all i @here. Możesz wybrać swoje imię jako słowo aktywujące wzmianki.
Możesz utworzyć listę słów, dla których chcesz otrzymywać powiadomienia o wzmiankach, wpisując je w polu tekstowym, rozdzielone przecinkami. Jest to przydatna funkcja, gdy chcesz otrzymywać powiadomienia o postach dotyczących konkretnych tematów, na przykład „rozmowy o pracę” lub „marketing”.

Ostatnie wzmianki
Kliknij @ przy polu wyszukiwania, aby wysłać zapytanie o swoje ostatnie @wzmianki i słowa aktywujące wzmianki. Opcja Przeskocz przy wyniku wyszukiwania na prawym pasku bocznym powoduje przeskoczenie na panel centralny i do lokalizacji wiadomości zawierającej wzmiankę.

Udostępnianie plików

Do wiadomości wysyłanych w aplikacji Mattermost można załączać następujące typy plików:

 1. Obrazy: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, SVG
 2. Wideo: MP4
 3. Audio: MP3, M4A
 4. Pliki: PDF, TXT

Jak załączać pliki

Możliwe są następujące sposoby załączania plików:

 • Przy użyciu ikony załącznika — kliknij ikonę spinacza w polu wprowadzania wiadomości (prawy narożnik)
 • Przeciąganie i upuszczanie
 • Wklejanie ze schowka

Podgląd plików

Aplikacja Mattermost ma wbudowane narzędzie do podglądu plików, przy użyciu którego można:

 • Pobierać pliki
 • Udostępniać łącza publiczne
 • Wyświetlać multimedia

Aby otworzyć załączony plik w trybie podglądu, kliknij jego miniaturę.

Pobieranie plików
Aby pobrać załączony plik, kliknij ikonę pobierania przy jego miniaturze.

Udostępniać łączy publicznych

Przy użyciu publicznych łączy URL można udostępniać załączniki dowolnym osobom spoza systemu Mattermost. Aby udostępnić załącznik, kliknij jego miniaturę, a następnie kliknij opcję Uzyskaj publiczne łącze.
Jeśli opcja Uzyskaj publiczne łącze nie jest widoczna w podglądzie pliku, a chcesz aktywować tę funkcję, poproś administratora systemu, aby zrobił to z poziomu konsoli systemu, wybierając Zabezpieczenia > Łącza publiczne.

Uwaga: Aplikacja Mattermost obsługuje załączanie maksymalnie pięciu plików na post o maksymalnym rozmiarze 50 MB. Tylko administrator systemu może zwiększyć przydzielony rozmiar.

Oznaczanie wiadomości flagą

Można oznaczyć wiadomość flagą, aby móc ją później śledzić.

Aby wypróbować tę funkcję, najedź kursorem na wiadomość w celu wyświetlenia ikony flagi. Kliknij tę ikonę, aby oznaczyć wiadomość flagą w celu śledzenia.

Aby wyświetlić listę wiadomości oznaczonych flagą, kliknij flagę obok pola wyszukiwania.

Aby usunąć wiadomość z listy oznaczonych flagą, kliknij znajdującą się przy niej flagę.

Przypinanie wiadomości

Każdy członek kanału może przypiąć ważne lub przydatne wiadomości do tego kanału. Lista przypiętych wiadomości jest widoczna dla wszystkich członków kanału.

Przypięte wiadomości są oznaczone ikoną pinezki

Aby przypiąć wiadomość:

 1. Najedź kursorem na wiadomość, którą chcesz przypiąć. Pojawi się łącze [...].
 2. Kliknij opcję [...] > Przypnij do kanału

Aby odpiąć wiadomość:

 1. Najedź kursorem na wiadomość, którą chcesz odpiąć. Pojawi się łącze [...].
 2. Kliknij opcję [...] > Odepnij od kanału

Zarządzanie zespołem

Jeśli administrator systemu ustawił opcję „Pozwalaj na tworzenie zespołów” na prawdę z poziomu konsoli systemu, każdy użytkownik może tworzyć nowe zespoły.

Jeśli administrator systemu zezwolił na tworzenie zespołów, można je tworzyć z bocznego paska zespołów lub z głównego menu. Osoba, która tworzy zespół, będzie administratorem tego zespołu.

Kliknij ikonę u dołu bocznego paska zespołów. Nastąpi przejście na stronę, na której można wprowadzić nazwę zespołu i wybrać adres URL dla nowego zespołu. Jeśli nie widzisz tej opcji w menu, oznacza to, że administrator systemu nie zezwolił na tworzenie zespołów.

Główne menu

Zespół można utworzyć także z poziomu głównego menu. Kliknij główne menu > Utwórz nowy zespół.

Jeśli nie widzisz tej opcji w menu, oznacza to, że administrator systemu nie zezwolił na tworzenie zespołów.

Zarządzanie członkami

Zaproszenia

Jeśli administrator systemu zezwolił na dodawanie, można dodawać osoby do swojego zespołu na trzy sposoby: wysyłając bezpośrednie zaproszenie, udostępniając publiczne łącze z zaproszeniem do zespołu lub samodzielnie dodając użytkowników, którzy mają już konta na serwerze.

Bezpośrednie zaproszenie

Adresat otrzyma na swój adres e-mail zaproszenie wysłane bezpośrednio z serwera zespołu. Zaproszenie będzie zawierało łącze prowadzące do strony tworzenia konta.

Aby wysłać bezpośrednie zaproszenie:

 1. W górnej części panelu nawigacyjnego kliknij swoją nazwę użytkownika.
 2. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie pocztą e-mail i wprowadź adres e-mail adresata oraz jego imię i nazwisko.
 3. Aby zaprosić więcej niż jedną osobę, kliknij opcję Dodaj kolejną osobę, a następnie Wyślij zaproszenie.

Łącze z zaproszeniem do zespołu

Łącze z zaproszeniem do zespołu to unikalne łącze URL kierujące użytkowników na stronę tworzenia konta w celu dołączenia do zespołu. Z łącza z zaproszeniem do zespołu może skorzystać każdy i nie ulega ono zmianie, chyba że zostanie ponownie wygenerowane przez administratora zespołu lub administratora systemu za pomocą opcji Ustawienia zespołu > Ogólne > Kod zaproszenia. Łącze z zaproszeniem do zespołu można, na przykład, umieścić w wiadomości e-mail wysyłanej do całej firmy w celu zaproszenia wszystkich pracowników do zespołu Mattermost.

Aby uzyskać łącze z zaproszeniem do zespołu:

 1. Kliknij swoją nazwę użytkownika w górnej części panelu nawigacyjnego.
 2. Kliknij opcję Uzyskaj łącze z zaproszeniem do zespołu.
 3. W wyświetlonym oknie skopiuj łącze i udostępnij je osobom, które chcesz zaprosić do zespołu.

Dodawanie osoby do swojego zespołu

Jeśli osoba, którą chcesz dodać do swojego zespołu, ma już konto na serwerze, możesz ją dodać bez wysyłania zaproszenia.

Aby dodać osobę do swojego zespołu:

 1. Kliknij swoją nazwę użytkownika w górnej części panelu nawigacyjnego.
 2. Kliknij opcję Dodaj członków do zespołu. Zostanie otwarte okno dodawania nowych członków.
 3. Kliknij nazwę użytkownika osoby lub osób, które chcesz dodać do swojego zespołu. W celu odfiltrowania listy zacznij wpisywać w polu wyszukiwania. Jeśli osób, które chcesz dodać, nie ma na liście, oznacza to, że albo są już w Twoim zespole, albo nie mają konta na serwerze.

Role

Istnieją cztery rodzaje ról użytkowników o różnych poziomach uprawnień w systemie Mattermost:
administratorzy systemu, administratorzy zespołów, członkowie i nieaktywni członkowie. Listę użytkowników z danego zespołu wraz z ich rolami mogą wyświetlać administratorzy zespołów, otwierając [...] główne menu i wybierając opcję Zarządzaj członkami.

Członek

To domyślna rola przypisywana użytkownikowi po dołączeniu do zespołu. Członkowie mają podstawowe uprawnienia w zespole Mattermost.

Administrator kanału

Twórca kanału otrzymuje rolę administratora tego kanału. Osoby z rolą administratora kanału mają uprawnienia do następujących czynności:

 • Przydzielanie roli administratora kanału innym członkom kanału.
 • Usuwanie roli administratora kanału u innych jej posiadaczy.
 • Usuwanie członków z kanału.

Administrator systemu przyznaje administratorom kanałów specjalne uprawnienia do zmieniania nazw i usuwania kanałów, w zależności od konfiguracji systemu.

Administrator zespołu

Osoba tworząca zespół zostaje jego administratorem. Dana osoba może być administratorem zespołu w jednym zespole i tylko członkiem w innym. Administratorzy zespołów mają dostęp i uprawnienia do następujących elementów/czynności:

 • Menu „Ustawienia zespołu” w głównym menu strony zespołu
 • Zmiana nazwy zespołu i importowanie danych z plików eksportowych Slack
 • Menu „Zarządzaj członkami”, z którego mogą decydować, czy członkowie zespołu mają być „członkami” czy „administratorami zespołu”

Administrator systemu

Pierwszy użytkownik dodany do nowo zainstalowanego systemu Mattermost otrzymuje rolę administratora systemu.
Zwykle administratorem systemu jest członek personelu. Posiada on pełne uprawnienia administratora zespołu i ma uprawnienia/dostęp do następujących elementów/czynności:

 • Konsola systemu z głównego menu strony dowolnego zespołu
 • Zamiana dowolnego ustawienia na serwerze Mattermost, dostępnego w konsoli systemu
 • Promowanie i degradowanie innych użytkowników do i z roli administratora systemu
 • Dezaktywacja i ponowna aktywacja kont użytkowników
 • Prywatne kanały, ale pod warunkiem otrzymania łącza do prywatnego kanału

Usuwanie użytkownika z zespołu lub opuszczanie zespołu

Usuwanie z zespołu

Każdy administrator zespołu ma uprawnienie do usuwania użytkowników z zespołu. W tym celu wybierz [...] główne menu > Zarządzaj członkami, a następnie opcję Usuń z zespołu z menu rozwijanego przy danym użytkowniku.

Gdy użytkownik zostanie usunięty z danego zespołu, zespół ten nie będzie już widoczny na jego bocznym pasku zespołów. Jeśli w tym momencie użytkownik ma otwarty zespół, z którego jest usuwany, zostanie przekierowany do pierwszego zespołu widocznego na jego bocznym pasku zespołów. Jeśli użytkownik nie należy do żadnego innego zespołu, zostanie przekierowany na stronę wyboru zespołu.

Administrator systemu może również usuwać użytkowników z zespołów, wybierając Konsola systemu > Użytkownicy, wyświetlając menu rozwijane przy danym użytkowniku i klikając opcję Zarządzaj zespołami.

Opuszczanie zespołu

Użytkownicy mogą się również sami usuwać z zespołów, wybierając [...] główne menu > Opuść zespół. Spowoduje to usunięcie użytkownika z zespołu oraz ze wszystkich publicznych i prywatnych kanałów w obrębie tego zespołu.
Powrót do zespołu będzie możliwy pod warunkiem, że dla zespołu jest wybrana opcja „Pozwól dowolnemu użytkownikowi posiadającemu konto na tym serwerze na dołączenie do zespołu” lub po otrzymaniu nowego zaproszenia. Po ponownym dołączeniu użytkownik nie będzie już należeć do swoich starych kanałów.

Konsola systemu

Dostęp do konsoli systemu można uzyskać, wybierając główne menu > Konsola systemu

Powiadomienia e-mail:

Na karcie Powiadomienia po lewej stronie menu Konsola systemu kliknij opcję „Email”

Można ustawić powiadomienia e-mail na prawdę lub fałsz zgodnie z wymaganiami.

Aby móc włączyć powiadomienia e-mail, należy najpierw skonfigurować serwer SMTP poczty e-mail

Procedura konfiguracji serwera SMTP poczty e-mail

W celu pracy w trybie produkcyjnym system Mattermost wymaga włączenia serwera SMTP poczty e-mail dla powiadomień e-mail oraz zresetowania hasła w przypadku systemów wykorzystujących uwierzytelnianie oparte na poczcie e-mail.

Jak włączyć funkcję e-mail

Aby włączyć funkcję e-mail, skonfiguruj usługę SMTP poczty e-mail w następujący sposób:

 1. Skonfiguruj usługę SMTP dla wychodzącej poczty e-mail (jeśli nie masz jeszcze usługi SMTP z poświadczeniami)
  • Można użyć dowolnej usługi SMTP poczty e-mail — potrzebne są tylko następujące informacje: nazwa serwera, port, nazwa użytkownika SMTP i hasło SMTP.
   • Jeśli nie posiadasz usługi SMTP, tutaj znajdziesz proste instrukcje, jak skonfigurować taką usługę przy użyciu Amazon Simple Email Service (SES):
    1. Przejdź do konsoli Amazon SES, a następnie wybierz opcje Ustawienia SMTP > Utwórz moje poświadczenia SMTP
    2. Skopiuj nazwę serwera, port, nazwę użytkownika SMTP i hasło SMTP do kroku 2 poniżej.
    3. Z menu Domeny skonfiguruj i zweryfikuj nową domenę, a następnie włącz opcję Wygeneruj ustawienia DKIM dla tej domeny.
     • Mattermost zaleca skonfigurowanie SPF (Sender Policy Framework) i/lub DKIM (Domain Keys Identified Mail) dla domeny e-mail.
     • Wybierz adres nadawcy, np. mattermost@przyklad.com, i kliknij opcję Send a TestEmail (Wyślij testową wiadomość e-mail), aby sprawdzić, czy konfiguracja działa prawidłowo.
 2. Skonfiguruj ustawienia SMTP
  • Otwórz konsolę sytemu, logując się do istniejącego zespołu i wybierając opcję „Konsola systemu” z głównego menu.

   Alternatywnie, jeśli nie istnieje jeszcze żaden zespól, przejdź na stronę http://dockerhost:8065/ w przeglądarce, utwórz zespół, a następnie kliknij opcję Konsola systemu w głównym menu
  • Wybierz opcję Uwierzytelnianie > kartę Email i skonfiguruj następujące pozycje:
   Zezwalaj na rejestrację przez e-mail: prawda
  • Wybierz opcję Powiadomienia > kartę Email i skonfiguruj następujące pozycje:
   • Wysyłaj powiadomienia e-mail: prawda
   • Nazwa wyświetlana dla powiadomień: nazwa wyświetlana dla konta e-mail wysyłającego powiadomienia
   • Adres e-mail powiadomień: adres e-mail wyświetlany dla konta e-mail wysyłającego powiadomienia
   • Nazwa użytkownika SMTP: nazwa użytkownika SMTP z kroku 1
   • Hasło SMTP: hasło SMTP z kroku 1
   • Serwer SMTP: serwer SMTP z kroku 1
   • Port SMTP: port SMTP z kroku 1
   • Zabezpieczenie połączenia: TLS (zalecane)
   • Następnie kliknij Zapisz
   • Następnie kliknij Przetestuj połączenie
   • Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, przejdź do INNE > Dzienniki i poszukaj błędów podobnych do [EROR]/api/v3/admin/test_email ...

Przykładowe ustawienia SMTP

Amazon SES

 • Ustaw Nazwa użytkownika SMTP na [TWOJA_NAZWA_UŻYTKOWNIKA_SMTP]
 • Ustaw Hasło SMTP na [TWOJE_HASŁO_SMTP]
 • Ustaw Serwer SMTP na email-smtp.us-east-1.amazonaws.com
 • Ustaw Port SMTP na 465
 • Ustaw Zabezpieczenie połączenia na TLS

Postfix

 • Upewnij się, że na komputerze, na którym instalowane jest oprogramowanie Mattermost, jest zainstalowany serwer Postfix
 • Ustaw Nazwa użytkownika SMTP na (puste)
 • Ustaw Hasło SMTP na (puste)
 • Ustaw Serwer SMTP na localhost
 • Ustaw Port SMTP na 25
 • Ustaw Zabezpieczenie połączenia na (puste)

Gmail

 • Ustaw Nazwa użytkownika SMTP na twój_adres_email@gmail.com
 • Ustaw Hasło SMTP na twoje_hasło
 • Ustaw Serwer SMTP na smtp.gmail.com
 • Ustaw Port SMTP na 587
 • Ustaw Zabezpieczenie połączenia na STARTTLS

Hotmail

 • Ustaw Nazwa użytkownika SMTP na twój_adres_email@hotmail.com
 • Ustaw Hasło SMTP na twoje_hasło
 • Ustaw Serwer SMTP na smtp-mail.outlook.com
 • Ustaw Port SMTP na 587
 • Ustaw Zabezpieczenie połączenia na STARTTLS

Po skonfigurowaniu serwera SMTP kliknij „zapisz”, a następnie wyjdź z konsoli systemu.

Statystyka zespołów i statystyka strony

Szczegółową statystykę zespołów można przejrzeć na karcie RAPORTOWANIE. Zawiera ona szczegółowe dane dotyczące łącznej liczby użytkowników, łącznej liczby portów, liczby kanałów, liczby zespołów oraz dzienne i miesięczne informacje o aktywnych użytkownikach.

Data wydania: 2017-11-15
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.
o