Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Połšcz QVR Pro z QNAP NAS przez QIoT Suite Lite

W tym samouczku dowiesz się, jak połšczyć QVR Pro z serwerem QNAP NAS za poœrednictwem QIoT Suite Lite.

Krok_1: Otwórz aplikację QVR Pro i ustaw zdarzenie

 • Informacje dotyczšce instalacji QVR Pro można znaleŸć na stronie https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial/article/how-to-install-qvr-pro-beta
 • Po zainstalowaniu aplikacji QVR Pro uruchom jš i otwórz opcję „Zarzšdzanie zdarzeniami”.
 • Kliknij „+”, aby utworzyć nowš regułę.
 • Wypełnij pole „Nazwa” (na przykład: QIoT). (Pole „Opis” jest opcjonalne)
 • Kliknij „Dalej”.
 • W pozycji „If -->The following event(s) occur” kliknij „Dodaj”.
 • W opcji „Dodaj zdarzenie”:
  • Nazwa: WprowadŸ preferowanš nazwę (na przykład: "QIoT").
  • Typ: Wybierz opcję „Adres URL zdarzenia”.
 • Wypełnij pole „Nazwa Ÿródła zdarzenia” (na przykład: "temp").
 • Po wprowadzeniu nazwy Ÿródła zdarzenia wyœwietli się łšcze URL. Kliknij opcję „Kopiuj do schowka”.
 • Kliknij „OK”.
 • W pozycji „Then -->Perform the following action(s)” kliknij „Dodaj”.
 • W opcji „Dodaj działanie”:
  • Nazwa: WprowadŸ preferowanš nazwę (na przykład: „Działanie”).
  • Typ: Wybierz opcję „Nagrywanie zdarzenia”.
 • W opcji „Elementy”:
  • Wybierz kamerę (Jeœli nie skonfigurowano jeszcze kamery, patrz Samouczek szybkiej konfiguracji QVR Pro Beta 0.8, aby uzyskać instrukcje)
  • Kliknij „OK”.
 • Kliknij „Dalej”.
 • Kliknij „Zakończ”.

Krok_2: Ustawianie węzła żšdania http Reguły QIoT

 • Otwórz aplikację IoT i kliknij „Rule”.
 • W opcji „funkcja” wybierz „przełšcz” i „żšdanie http”, a następnie przecišgnij je w pole Przepływ 1.
 • Kliknij „Przełšcz”. (Tutaj można konfigurować reguły samodzielnie).
 • Kliknij „żšdanie http”:
  • W opcji „URL: WprowadŸ łšcze URL skopiowane z ustawień QVR. (Jeœli aplikacja QVR Pro i QIoT sš używane na tym samym serwerze NAS, adres IP należy zmienić na „10.0.7.1”)
 • Kliknij „Gotowe” i „Zapisz”.
 • Jeœli aplikacja QIoT otrzyma ustawienia reguł, powiadomi o tym QVR Pro w celu przechwycenia wideo. Zostanie wyœwietlony komunikat „wykryto zdarzenie [temp]”.
Data wydania: 2017-10-26
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com