Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Połącz Intel Edison z QNAP NAS przez QIoT Suite Lite

Rozpocznij pracę z Intel Edison (Node.js)

QIoT Suite Lite

W tym samouczku nauczysz się podstaw korzystania z aplikacji Intel Edison (który działa w systemie Yocto opartym na Linux). Następnie nauczysz się bezproblemowo łączyć swoje urządzenia z serwerem QNAP NAS za pomocą pakietu QIoT Suite Lite.
Upewnij się, że Intel Edison i serwer NAS znajdują się w tej samej sieci LAN.

1. Skonfiguruj swoje urządzenie

Skonfiguruj Intel Edison z systemem operacyjnym, ustawisz środowisko programistyczne i wdrożysz aplikację w Intel Edison.

1.1 Pobierz sterowniki Intel Edison

Pobierz sterowniki dla Intel Edison w oparciu o komputer hosta, dostępne tutaj:

Użytkownicy Windows
Użytkownicy Mac
Użytkownicy Linux

1.2 Skonfiguruj i przetestuj swoje urządzenie

Rozpoczęcie pracy z Intel Edison

Jeżeli korzystasz z Intel Edison po raz pierwszy, musisz wykonać kilka kroków, aby go asemblować.

Wykonaj kroki 1-3 podane w instrukcji.

- Krok 1:  Złóż płyty i czujniki.

- Krok 2:  Uruchom narzędzia konfiguracji.
Użyj narzędzia konfiguracji, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego na platformie programistycznej Intel Edison za pośrednictwem dogodnego kreatora. Narzędzie konfiguracji pozwala na uruchomienie łączności SSH i Wi-Fi* na płycie, zgodnie z opisem w następnych krokach.

- Krok 3: Pobierz środowisko programistyczne.
Pobierz zintegrowane międzyplatformowe środowisko programistyczne Intel® XDK

Sprawdź i prześlij swój projekt onBoardBlink do Intel Edison

 • Tworzenie projektu
  1. Uruchom Intel XDK.
  2. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby zalogować się do swojego konta Intel® XDK lub zarejestrować nowe konto Intel XDK.
  3. Na karcie Projekty kliknij polecenie Start a New Project (Rozpocznij nowy projekt) znajdujące się w lewym dolnym rogu. Zostanie otwarta strona Rozpocznij nowy projekt.
  4. Na liście Aplikacji osadzonych Internetu Rzeczy po lewej stronie kliknij opcję Templates (Szablony). Po prawej stronie zostanie wyświetlona lista szablonów.
   QIoT Suite Lite
  5. Wybierz szablon Onboard LED Blink i kliknij polecenie Continue (Kontynuuj).
  6. Możesz zmienić katalog, aby zapisywać swoje projekty w Project Directory (Katalogu projektów).
  7. W polu Project Name (Nazwa projektu) wpisz nazwę projektu.
   QIoT Suite Lite

Podłączanie do płyty

Z listy rozwijanej Urządzenie IoT znajdującej się w lewym dolnym rogu wybierz swoją płytę programistyczną. Zostanie otwarte okno dialogowe Połącz z urządzeniem IoT.
QIoT Suite Lite

 1. Jeżeli płyta programistyczna nie znajduje się na liście rozwijanej, należy podłączyć płytę ręcznie. Wybierz Add Manual Connection (Dodaj połączenie ręczne) i w polu Address (Adres) podaj adres IP swojej płyty.
 2. Jeżeli utworzyłeś nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się na płytę, wprowadź je w polu User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). W przeciwnym razie pozostaw wartości domyślne.
 3. Kliknij „Connect (Połącz)”.
 4. Demon wymaga aktualizacji, jeżeli jest nieaktualny. To spowoduje odłączenie od płyty, ponieważ konieczne jest ponowne uruchomienie demona. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie nawiązać połączenie.
 5. Jeżeli zegar na płycie i zegar Intel XDK IoT Edition nie są zsynchronizowane, kliknij polecenie „Sync (Synchronizuj)”.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający stan połączenia oraz adres IP twojej płyty programistycznej. Kliknij „Dismiss (Odrzuć)”. Płyta jest teraz połączona.

Prześlij i uruchom projekt

 1. Kliknij kartę „Develop (Programuj) i poszukaj paska narzędzi IoT na dole okna.
  QIoT Suite Lite
 2. Kliknij ikonę Wyślij QIoT Suite Lite, aby przesłać swój projekt na płytę.
 3. Kliknij ikonę Uruchom QIoT Suite Lite, aby uruchomić swój kod. Na płycie powinna być widoczna migająca dioda LED.
 4. Kliknij ikonę Zatrzymaj QIoT Suite Lite, aby wyłączyć diodę LED.
  Gratulacje! Uruchomiłeś/-aś swoją pierwszą aplikację IoT, korzystając z Intel XDK IoT Edition, przejdź na stronę https://software.intel.com/en-us/get-started-edison-windows

1.3 Zainstaluj Node.js i wymagane biblioteki

Otwórz aplikację terminala na swoim komputerze i nawiąż połączenie z Intel Edison.

Zainstaluj najnowszy Node,js

QIoT Suite Lite

2. Utwórz swoje urządzenie w QIoT Suite Lite

2.1 Zainstaluj oprogramowanie QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite można zainstalować z App Center.
  QIoT Suite Lite
 • Uruchom QIoT Suite Lite i zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to „admin”.
  QIoT Suite Lite

2.2 Utwórz nową aplikację IoT

Aplikacje IoT są połączeniem Rzeczy, Reguł i Pulpitów nawigacyjnych. W pierwszej kolejności zalecamy utworzenie „Rzeczy” w Aplikacji IoT. Ta Aplikacja IoT umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do serwera NAS.

Reguły umożliwiają budowanie aplikacji IoT, które gromadzą, przetwarzają, analizują i przeprowadzają działania na danych wygenerowanych przez podłączone urządzenia. Reguły mogą być zastosowane do danych z jednego lub wielu urządzeń i mogą podejmować jedno lub wiele działań równolegle.

Pulpity nawigacyjne zamieniają dane w dane analityczne oraz raporty, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym.

Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikowi kompletne środowisko Aplikacji IoT.
QIoT Suite Lite

 • Jeżeli korzystasz z QIoT Suite Lite po raz pierwszy, użyj Kreatora szybkiej konfiguracji QIoT, aby przejść przez szybką konfigurację aplikacji IoT. Po przeczytaniu wprowadzenia, kliknij polecenie Dalej.
  QIoT Suite Lite

  QIoT Suite Lite
 • Utwórz nową aplikację IoT
  • Wprowadź nazwę aplikacji IoT (na przykład: „app_1”).
  • Nazwy Reguł i Pulpitów nawigacyjnych będą generowane automatycznie na podstawie nazwy Aplikacji IoT.
  • Kliknij przycisk „Dalej”.
   QIoT Suite Lite
 • Kliknij „+ Dodaj”, aby dodać to urządzenie aplikacji.
  QIoT Suite Lite
 • Kliknij „+Dodaj”, w opcji Dodaj elementy:
  • Wprowadź dla urządzenia nazwę (na przykład: „edison”) i wprowadź informacje o urządzeniu (np. numer seryjny i producenta) w Dodaj atrybut.
  • Jeśli urządzenie to jest już obsługiwane przez QIoT (Arduino Yun,Raspberry Pi, Edison, oraz Linkit 7688 (Duo)), wybierz wstępnie określony typ rzeczy.
  • Kliknij polecenie Dodaj.
   QIoT Suite Lite
 • Wprowadź adres IP, Nazwę użytkownika i Hasło urządzenia, a następnie kliknij ikonę Połącz. QIoT Suite Lite sprawdzi połączenie z urządzeniem. Po sprawdzeniu poprawności połączenia kliknij polecenie Dalej.
  QIoT Suite Lite
 • W opcji Zasoby kliknij „Dodaj zasoby”.
  QIoT Suite Lite
 • W opcji „Dodaj zasób rzeczy”:
  • Wprowadź nazwę oraz identyfikator czujnika w polu Nazwa Zasobu i Identyfikator Zasobu. Zwróć uwagę, że Identyfikator Zasobu zostanie użyty do utworzenia Tematu w brokerze QIoT. Identyfikator powinien być unikalny dla urządzenia i dla tego samego urządzenia nie powinny być dozwolone żadne duplikaty.
   QIoT Suite Lite
 • W opcji „Klucze API”:
  • Jeżeli chcesz zagnieździć widżety pulpitów nawigacyjnych QIoT w witryny internetowe lub uzyskiwać dostęp do API QIoT z aplikacji zewnętrznych, przejdź do karty Klucze API i kliknij polecenie „Wygeneruj nowy klucz API”. Kliknij „Gotowe”.
   QIoT Suite Lite
 • Twoja aplikacja IoT zostanie teraz utworzona. Przykładowe kody Node.js i powiązane pliki (certyfikat, informacje o zasobach) zostaną przesłane na podaną ścieżkę w twoim urządzeniu.
  QIoT Suite Lite
 • Zostanie utworzony przykładowy pulpit nawigacyjny
  QIoT Suite Lite
 • Przejdź do karty Reguła, aby zdefiniować przepływ lub reguły przetwarzania danych wysyłanych z urządzenia oraz w jaki sposób mają być przedstawiane na pulpicie nawigacyjnym.
  QIoT Suite Lite

3. Połącz urządzenie z pakietem QIoT Suite Lite za pomocą MQTTS

3.1 Uruchom przykładowy kod

 • Otwórz aplikację terminala (np. PuTTY) na komputerze. Podłącz do urządzenia przy użyciu SSH i otwórz folder, w którym zapisany jest przykładowy kod (na przykład: /home/root/bundle).
  QIoT Suite Lite
 • Aby zainstalować zależności przykładowego kodu, wprowadź następujące polecenia:
  QIoT Suite Lite
 • Uruchom przykładowy kod
  QIoT Suite Lite
 • Urządzenie wyśle wiadomość do tematu temp (lub tematu zdefiniowanego przez Ciebie).
  QIoT Suite Lite

3.2 Korzystanie z innego protokołu

 • Kliknij „Połącz urządzenie”.
 • Możesz wybrać inny protokół.
  QIoT Suite Lite
 • Podłącz do urządzenia przy użyciu SSH, a następnie wprowadź następujące polecenia:
  QIoT Suite Lite

4. Zintegruj Power BI

4.1 Załóż swoje pierwsze konto Power BI

 • Zarejestruj bezpłatne konto PowerBI pod adresem https://powerbi.microsoft.com/en-us/
  QloT Suite Lite
 • Po sekwencji czynności w ramach rejestracji nastąpi przekierowanie na poniższą stronę, gdzie można nacisnąć „Moja przestrzeń robocza” i zostanie wyświetlony przycisk „na razie pomiń”. Możesz kliknąć „na razie pomiń”, aby rozpocząć tworzenie zestawu danych.
  QIoT Suite Lite

4.2 Skonfiguruj zestaw danych transmisji strumieniowej API

 • Utwórz „Zestawy danych”
  • Kliknij „Utwórz” w prawym górnym rogu
  • Kliknij „Zestaw danych transmisji strumieniowej”
   QIoT Suite Lite
 • Wybierz „API” jako źródłowe danych, a następnie kliknij polecenie „Dalej”.
  QIoT Suite Lite
 • Zdefiniuj wartości od strumienia (np. temp, maks., min.), aby w polu tekstowym uzyskać wynik JSON. Uzyskanego kodu JSON użyjemy do wypchnięcia danych do aplikacji QIoT Suite Lite. Kliknij polecenie „Utwórz”, aby zakończyć.
  QIoT Suite Lite
 • Po utworzeniu strumienia danych otrzymasz REST API URL, który aplikacje IoT mogą wywoływać za pomocą żądań POST w celu wypychania danych na żywo do utworzonego zestawu danych transmisji strumieniowej.
  QIoT Suite Lite

4.3 Skonfiguruj węzły Node-RED w aplikacji IoT

 • Utwórz aplikację IoT w QIoT Suite.
 • Poniżej przedstawiono pierwszy przepływ węzła Node-RED. Następnie możesz zacząć tworzyć swój własny przepływ IoT. Więcej informacji na temat węzłów Node-RED można znaleźć pod adresem https://nodered.org/
  QIoT Suite Lite
 • Przed rozpoczęciem wypychania danych na żywo do Power BI. Potrzebujemy węzła funkcji”, aby przekształcać dane IoT na zestaw danych transmisji strumieniowej. Tutaj możesz zastąpić msg.payload swoim zestawem danych JSON.
  QIoT Suite Lite
 • Kod funkcji jest następujący:
  QIoT Suite Lite
 • Potrzebujemy węzła „żądanie http”, aby umożliwić wypychanie danych na żywo do Power BI. Wystarczy przeciągnąć i upuścić węzeł „żądanie http” i połączyć z końcówką węzła „funkcji”.
  QIoT Suite Lite
 • Skopiuj i wklej adres REST API URL otrzymany z konsoli Power BI, a następnie ustaw metodę http na POST. Kliknij „Wdróż”, aby zapisać zmiany
  QIoT Suite Lite
 • Przebieg węzła Node-RED będzie wyglądał jak poniżej.
  QIoT Suite Lite

4.4 Dodaj kafelek, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym

 • Utwórz „Pulpit nawigacyjny”
  • Kliknij „Utwórz” w prawym górnym rogu ekranu
  • A następnie kliknij „Pulpit nawigacyjny”
  • Wpisz nazwę pulpitu nawigacyjnego i kliknij „Utwórz”, aby ukończyć tworzenie pulpitu nawigacyjnego.
   QIoT Suite Lite

   QIoT Suite Lite
 • Kliknij „Dodaj kafelek” w prawym górnym rogu ekranu
  QIoT Suite Lite
 • Wybierz „NIESTANDARDOWE DANE TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ”, a następnie wybierz przycisk „Dalej”.
  QIoT Suite Lite
 • Wybierz zestawy danych i kliknij „Dalej”.
  QIoT Suite Lite
 • Wybierz typ wizualizacji (np. pomiar) oraz ustawioną wartość, a także min. i maks. wartość.
  QIoT Suite Lite
 • Uzyskasz zestaw danych transmisji strumieniowej, z którym możesz pracować i możesz uzyskać pomiar w czasie rzeczywistym, który wygląda jak przykład poniżej.
  QIoT Suite Lite
  Odwiedź witrynę Github QNAP, aby uzyskać przykładowy kod QIoT Suite Lite „QNAP-Github
Data wydania: 2017-05-16
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
o