Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Połącz Arduino Yun z QNAP NAS przez QIoT Suite Lite

Rozpocznij pracę z Arduino Yun (Python)

W tym samouczku nauczysz się podstaw pracy z Arduino Yun (który działa w systemie Linux). Następnie nauczysz się bezproblemowo łączyć swoje urządzenia z serwerem QNAP NAS za pomocą pakietu QIoT Suite Lite. W tym przykładzie wykorzystano funkcje czujnika temperatury i wilgotności DHT11.

Lekcja 1: Skonfiguruj swoje urządzenia

W tej lekcji skonfigurujesz urządzenie Arduino Yun z systemem operacyjnym, ustawisz środowisko programistyczne i wdrożysz aplikację w Arduino Yun.

1.1 Pobierz Arduino IDE

1.2 Skonfiguruj i przetestuj swoje urządzenie

Jeżeli korzystasz z Arduino Yun po raz pierwszy, musisz wykonać kilka kroków, aby go asemblować.

 • Podłącz Arduino Yun do komputera przez gniazdo USB.
 • Otwórz Arduino IDE i znajdź przykład Blink.
 • Skonfiguruj płytę:
 • Skonfiguruj port:
 • Sprawdź poprawność i prześlij przykład Blink do Arduino Yun
   
 • Po przesłaniu swojego kodu do Arduino Yun sprawdź Arduino Yun - pozycja L13 powinna migać:
 • Podłącz czujnik DHT11 odpowiednio do “Ground”, “5V”, “Pin 2(Digital)” na Arduino Yun.

1.3 Uzyskaj adres IP urządzenia Arduino Yun

 • Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk resetowania.
 • Przejdź do ustawień Wi-Fi i wybierz opcję „Arduino-Yun-XXXXXXX” (gdzie „XXXXXXX” to adres MAC urządzenia Arduino Yun).
 • Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu “http://192.168.240.1” lub “http://arduino.local”. Hasło domyślne to “arduino”.
 • Uzupełnij ustawienia Płyty i powiąż Arduino Yun z używanym routerem. Pomiń „Ustawienie API” i kliknij przycisk Zapisz.
 • W komputerze zmień sieć Wi-Fi na router — teraz serwer NAS i Arduino są w tej samej sieci.

1.4 Zainstaluj narzędzia programistyczne dla Arduino Yun

 • Otwórz Terminal znajdujący się pod adresem http://arduino.local
 • Wpisz nazwę logowania do konta “katalogu głównego” oraz hasło. Hasło domyślne to “arduino”.

Zainstaluj PIP oraz Bibliotekę MQTT, wprowadzając następujące polecenia.

root@arduino:~# opkg update
root@arduino:~# opkg install distribute
root@arduino:~# opkg install python-openssl
root@arduino:~# easy_install pip
root@arduino:~# easy_install paho-mqtt

Lekcja 2: Utwórz swoje urządzenie w QIoT Suite Lite

W tej lekcji ustanowisz oprogramowanie QNAP QIoT Suite Lite oraz utworzysz pierwsze urządzenie w QIoT Suite Lite.

2.1 Zainstaluj oprogramowanie QIoT Suite Lite

QIoT Suite Lite można zainstalować z App Center.


Uruchom QIoT Suite Lite i zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to „admin”.

2.2 Utwórz nową aplikację IoT

Aplikacje IoT są połączeniem Rzeczy, Reguł i Pulpitów nawigacyjnych. W pierwszej kolejności zalecamy utworzenie “Rzeczy” w Aplikacji IoT. Ta Aplikacja IoT umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do serwera NAS.

Reguły umożliwiają budowanie aplikacji IoT, które gromadzą, przetwarzają, analizują i przeprowadzają działania na danych wygenerowanych przez podłączone urządzenia. Reguły mogą być zastosowane do danych z jednego lub wielu urządzeń i mogą podejmować jedno lub wiele działań równolegle.

Pulpity nawigacyjne zamieniają dane w dane analityczne oraz raporty, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym.

Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikowi kompletne środowisko Aplikacji IoT.

 • Kliknij polecenie Dodaj Aplikację IoT, a następnie wprowadź nazwę swojej Aplikacji IoT. Nazwy Reguł i Pulpitów nawigacyjnych będą generowane automatycznie na podstawie nazwy Aplikacji IoT.

 • Wprowadź powiązane informacje dotyczące aplikacji IoT.
 • Kliknij polecenie Dodaj rzecz. Wprowadź nazwę urządzenia i podaj informacje dotyczące urządzenia (np. numer seryjny i producent) w polu Dodaj atrybut. Jeżeli urządzenie jest już obsługiwane przez QIoT, wybierz wstępnie zdefiniowany Typ Rzeczy. Kliknij Dodaj, aby dodać urządzenie.

 • Kliknij opcję „Ikona Zasobów Rzeczy” i kliknij polecenie Dodaj zasoby. Wprowadź nazwę oraz identyfikator czujnika w polu Nazwa Zasobu i Identyfikator Zasobu. Zwróć uwagę, że Identyfikator Zasobu zostanie użyty do utworzenia Tematu w brokerze QIoT. Identyfikator powinien być unikalny dla urządzenia i dla tego samego urządzenia nie powinny być dozwolone żadne duplikaty.

 • Wprowadź informacje powiązane z zasobem.

Lekcja 3: Połącz urządzenie z pakietem QIoT Suite Lite za pomocą MQTTS

W tej lekcji wygenerujesz certyfikat z QIoT Suite Lite, pobierzesz pakiet SDK, a następnie połączysz Arduino Yun z QIoT Suite Lite.

3.1 Wygeneruj certyfikat i Informacje o zasobie wewnątrz QIoT Suite.

 • Kliknij ikonę Informacja o Rzeczy w pakiecie QIoT Suite Lite, przejdź do polecenia Podłącz urządzenie i kliknij polecenie Wygeneruj certyfikat urządzenia.

 • Zostanie wyświetlone okno podręczne. Kliknij trzy łącza, aby pobrać „Certyfikat urządzenia”, „Certyfikat CA” oraz „Klucz prywatny”, a następnie kliknij OK.
 • Następnie zostanie wyświetlona strona zawierająca długi kod. Kliknij polecenie Pobierz plik JSON. Nazwa pliku to „resourceinfo.json”

3.2 Pobierz przykładowy kod SDK

Pobierz przykładowy kod SDK z:
https://drive.google.com/open?id=0B5f8WeH2QCp2WWFaRzZrNG44RFU

Należy pobrać pliki „QNAPIoT_Python_Test.py” oraz „DHT-sensor-library-master. zip”

3.3 Połącz Arduino Yun z serwerem NAS

 • Otwórz http://arduino.local/ i znajdź “Menedżera plików”
 • Utwórz nowy folder (na przykład: “123”) w obszarze Pamięć Arduino.
 • Utwórz foldery “res” i “ssl” w obszarze “123”.
 • Skopiuj i wklej plik “QNAPIoT_Python_Test_MQTTS.py” do “123’.
 • Prześlij plik „resourceinfo.json” do „res”, a następnie prześlij 3 certyfikaty do folderu „ssl”.
 • Otwórz Arduino IDE. Znajdź plik „DHT-sensor-library-master.zip” i dopisz go za pomocą instrukcji include.
 • Otwórz plik „QNAPIoT_Arduino_Test.ino” przez Arduino IDE, a następnie prześlij przykładowy kod Arduino.

3.4 Zmień rodzaj połączenia

QIoT obsługuje protokoły obejmujące MQTT, MQTTS i HTTP.

3.4.1 MQTT i MQTTS

 • Pobierz i otwórz plik “QNAPIoT_Python_Test_MQTT.py”. MQTT i MQTTS różnią się w zależności od OpenSSL.
 • Aby użyć MQTT, otwórz QIoT Suite Lite i znajdź polecenie “Połącz z urządzeniem”. Wybierz MQTT i kliknij polecenie “Dalej”.
 • Pobierz plik JSON i prześlij go do folderu „res” w Arduino Yun.
 • Aby uruchomić kod python, otwórz terminal i wprowadź następujące polecenie:
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_MQTT.py lub
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_MQTTS.py

3.4.2 HTTP

 • Znajdź przykładowy kod “QNAPIoT_Python_Test_HTTP.py”.
 • Uruchom go korzystając z:
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_HTTP.py

Lekcja 4: Zintegruj Power BI

4.1 Załóż swoje pierwsze konto Power BI

Zarejestruj bezpłatne konto PowerBI pod adresem https://powerbi.microsoft.com/en-us/


Po rejestracji zostanie wyświetlona następująca strona:

4.2 Skonfiguruj zestaw danych transmisji strumieniowej API

 • Przejdź do opcji “Zestawy danych —> Zestawy danych transmisji strumieniowej” w menu po lewej stronie, a następnie kliknij polecenie “+ Dodaj zestaw danych transmisji strumieniowej” w prawym górnym rogu.
 • Wybierz “API” jako dane źródłowe, a następnie kliknij polecenie “Dalej”.
 • Zdefiniuj wartości od strumienia, aby w polu tekstowym uzyskać wynik JSON. Uzyskanego kodu JSON użyjemy do wypchnięcia danych do aplikacji IoT. Kliknij polecenie “Utwórz”, aby zakończyć.
 • Po utworzeniu strumienia danych otrzymasz REST API URL, który aplikacje IoT mogą wywoływać za pomocą żądań POST w celu wypychania danych na żywo do utworzonego zestawu danych transmisji strumieniowej.

4.3 Skonfiguruj węzły Node-RED w aplikacji IoT

 • Utwórz aplikację IoT w QIoT Suite. Poniżej przedstawiono pierwszy przepływ węzła Node-RED. Następnie możesz zacząć tworzyć swój własny przepływ IoT. Więcej informacji na temat węzłów Node-RED można znaleźć pod adresem https://nodered.org/
 • Przed rozpoczęciem wypychania danych na żywo do Power BI. Potrzebujemy węzła “funkcji”, aby przekształcać dane IoT na zestaw danych transmisji strumieniowej. Tutaj możesz zastąpić msg.payload swoim zestawem danych JSON.
 • Potrzebujemy węzła “żądanie http”, aby umożliwić wypychanie danych na żywo do Power BI. Wystarczy przeciągnąć i upuścić węzeł “http request” i połączyć z końcówką węzła “funkcji“.
 • Skopiuj i wklej adres REST API URL otrzymany z konsoli Power BI, a następnie ustaw metodę http na POST. Kliknij “Wdróż”, aby zachować zmiany.
 • Przebieg węzła Node-RED będzie wyglądał jak poniżej.

4.4 Dodaj kafelki, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym

 • Przejdź do “Pulpity nawigacyjne +”, aby utworzyć pierwszy pulpit, a następnie kliknij “+ Dodaj kafelek”, aby skonfigurować widżet.
 • Wybierz “NIESTANDARDOWE DANE TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ” i kliknij “Dalej”.
 • Wybierz zestawy danych i kliknij “Dalej”.
 • Uzyskasz zestaw danych transmisji strumieniowej, z którym możesz pracować i możesz uzyskać pomiar w czasie rzeczywistym, który wygląda jak przykład poniżej.
Data wydania: 2017-05-12
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.