Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Połącz Arduino Yun z QNAP NAS przez QIoT Suite Lite

Rozpocznij pracę z Arduino Yun (Python)

W tym samouczku nauczysz się podstaw pracy z Arduino Yun (który działa w systemie Linux). Następnie nauczysz się bezproblemowo łączyć swoje urządzenia z serwerem QNAP NAS za pomocą pakietu QIoT Suite Lite. W tym przykładzie wykorzystano funkcje czujnika temperatury i wilgotności DHT11.

1. Skonfiguruj swoje urządzenia

1.1 Pobierz Arduino IDE

1.2 Skonfiguruj i przetestuj swoje urządzenia

Jeżeli korzystasz z Arduino Yun po raz pierwszy, musisz wykonać kilka kroków, aby go asemblować.

 • Podłącz Arduino Yun do komputera przez gniazdo USB.
 • Otwórz Arduino IDE i znajdź przykład Blink.
 • Skonfiguruj płytę:
 • Skonfiguruj port:
 • Sprawdź poprawność i prześlij przykład Blink do Arduino Yun
 • Po przesłaniu swojego kodu do Arduino Yun sprawdź Arduino Yun - pozycja L13 powinna migać:
 • Podłącz czujnik DHT11 odpowiednio do „Ground”, „5V”, „Pin 2(Digital)” na Arduino Yun.

1.3 Uzyskaj adres IP urządzenia Arduino Yun

 • Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk resetowania.
 • Przejdź do ustawień Wi-Fi i wybierz opcję „Arduino-Yun-XXXXXXX” (gdzie „XXXXXXX” to adres MAC urządzenia Arduino Yun).
 • Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu „http://192.168.240.1” lub „http://arduino.local”. Hasło domyślne to „arduino”.
 • Uzupełnij ustawienia Płyty i powiąż Arduino Yun z używanym routerem. Pomiń „Ustawienie API” i kliknij „Zapisz”.
 • W komputerze zmień sieć Wi-Fi na router — teraz serwer NAS i Arduino są w tej samej sieci.

1.4 Zainstaluj narzędzia programistyczne dla Arduino Yun

 • Otwórz Terminal znajdujący się pod adresem http://arduino.local
 • Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika „root” i swojego hasła. Hasło domyślne to „arduino”.
 • Zainstaluj PIP oraz Bibliotekę MQTT, wprowadzając następujące polecenia.

2. Utwórz swoje urządzenie w QIoT Suite Lite

2.1 Zainstaluj oprogramowanie QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite można zainstalować z App Center.
 • Uruchom QIoT Suite Lite i zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to „admin”.

2.2 Utwórz nową aplikację IoT

Aplikacje IoT są połączeniem Rzeczy, Reguł i Pulpitów nawigacyjnych. W pierwszej kolejności zalecamy utworzenie „Rzeczy” w Aplikacji IoT. Ta Aplikacja IoT umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do serwera NAS.

Reguły umożliwiają budowanie aplikacji IoT, które gromadzą, przetwarzają, analizują i przeprowadzają działania na danych wygenerowanych przez podłączone urządzenia. Reguły mogą być zastosowane do danych z jednego lub wielu urządzeń i mogą podejmować jedno lub wiele działań równolegle.

Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikowi kompletne środowisko Aplikacji IoT.

Jeśli korzystasz z aplikacji QIoT Suite Lite po raz pierwszy, kliknij „Kreator szybkiej konfiguracji”, aby uruchomić kreator szybkiej konfiguracji. Po przeczytaniu wprowadzenia, kliknij polecenie „Dalej”.

 

 • Utwórz nową aplikację IoT
  • Wprowadź nazwę aplikacji IoT (na przykład: „app_1”).
  • Nazwy Reguł i Pulpitów nawigacyjnych będą generowane automatycznie na podstawie nazwy Aplikacji IoT.
  • Kliknij przycisk „Dalej”.
 • Kliknij „+ Dodaj”, aby dodać to urządzenie aplikacji.
 • Kliknij „+Dodaj”, w opcji „Dodaj elementy”:
  • Wprowadź dla urządzenia nazwę (na przykład: „arduino”) i wprowadź informacje o urządzeniu (np. numer seryjny i producenta) w Dodaj atrybut.
  • Jeśli urządzenie to jest już obsługiwane przez QIoT (Arduino Yun,Raspberry Pi, Edison, oraz Linkit 7688 (Duo)), wybierz wstępnie określony typ rzeczy.
  • Kliknij polecenie Dodaj.
 • Wprowadź adres IP, Nazwę użytkownika i Hasło urządzenia, a następnie kliknij ikonę Połącz. QIoT Suite Lite sprawdzi połączenie z urządzeniem. Po sprawdzeniu poprawności połączenia kliknij polecenie Dalej.
 • W opcji „Zasoby” kliknij „Dodaj zasoby”.
 • W opcji „Dodaj zasób rzeczy”:
  • Wprowadź nazwę oraz identyfikator czujnika w polu Nazwa Zasobu i Identyfikator Zasobu. Zwróć uwagę, że Identyfikator Zasobu zostanie użyty do utworzenia Tematu w brokerze QIoT. Identyfikator powinien być unikalny dla urządzenia i dla tego samego urządzenia nie powinny być dozwolone żadne duplikaty.
 • W opcji „Klucze API”:
  • Jeżeli chcesz zagnieździć widżety pulpitów nawigacyjnych QIoT w witrynach internetowych lub uzyskiwać dostęp do interfejsów API QIoT z aplikacji zewnętrznych, przejdź do karty Klucze API i kliknij polecenie „Wygeneruj nowy klucz API”. Kliknij „Gotowe”.
 • Twoja aplikacja IoT zostanie teraz utworzona. Przykładowe kody Node.js i powiązane pliki (certyfikat, informacje o zasobach) zostaną przesłane na podaną ścieżkę w twoim urządzeniu.
 • Zostanie utworzony przykładowy pulpit nawigacyjny.
 • Przejdź do karty Reguła, aby zdefiniować przepływ lub reguły przetwarzania danych wysyłanych z urządzenia oraz w jaki sposób mają być przedstawiane na pulpicie nawigacyjnym.

3. Połącz urządzenie z pakietem QIoT Suite Lite za pomocą MQTTS

3.1 Uruchom przykładowy kod

 • Otwórz aplikację terminala (np.: PuTTY) na komputerze. Podłącz do urządzenia przy użyciu SSH, a następnie otwórz folder, w którym zapisany jest przykładowy kod (na przykład: /home/root/bundle).
 • Aby zainstalować zależności przykładowego kodu, wprowadź następujące polecenia:
 • Uruchom przykładowy kod
 • Urządzenie wyśle wiadomość do tematu „temp” (lub tematu zdefiniowanego przez Ciebie).

3.2 Inny protokół

 • Kliknij „Połącz urządzenie”.
 • Możesz wybrać inny protokół.
 • Podłącz do urządzenia przy użyciu SSH, a następnie wprowadź następujące polecenia:

4. Zintegruj Power BI

4.1 Załóż swoje pierwsze konto Power BI

 • Zarejestruj bezpłatne konto PowerBI pod adresem https://powerbi.microsoft.com/en-us/
 • Po sekwencji czynności w ramach rejestracji nastąpi przekierowanie na poniższą stronę, gdzie można nacisnąć „Moja przestrzeń robocza” i zostanie wyświetlony przycisk „na razie pomiń”. Możesz kliknąć „na razie pomiń”, aby rozpocząć tworzenie zestawu danych.

4.2 Skonfiguruj zestaw danych transmisji strumieniowej API

 • Utwórz „Zestawy danych”
  • Kliknij „Utwórz” w prawym górnym rogu
  • Kliknij „Zestaw danych transmisji strumieniowej”
 • Wybierz „API” jako źródło danych, a następnie kliknij polecenie „Dalej”.
 • Zdefiniuj wartości od strumienia (np. temp, maks., min.), aby w polu tekstowym uzyskać wynik JSON. Uzyskanego kodu JSON użyjemy do wypchnięcia danych do aplikacji QIoT Suite Lite. Kliknij polecenie „Utwórz”, aby zakończyć.
 • Po utworzeniu strumienia danych otrzymasz REST API URL, który aplikacje IoT mogą wywoływać za pomocą żądań POST w celu wypychania danych na żywo do utworzonego zestawu danych transmisji strumieniowej.

4.3 Skonfiguruj węzły NodeRED w aplikacji IoT

 • Utwórz aplikację IoT w QIoT Suite.
 • Poniżej przedstawiono pierwszy przepływ węzła Node-RED. Następnie możesz zacząć tworzyć swój własny przepływ IoT. Więcej informacji na temat węzłów Node-RED można znaleźć pod adresem https://nodered.org/
 • Przed rozpoczęciem wypychania danych na żywo do Power BI. Potrzebujemy węzła „funkcji”, aby przekształcać dane IoT na zestaw danych transmisji strumieniowej. Tutaj możesz zastąpić msg.payload swoim zestawem danych JSON.
 • Kod funkcji jest następujący:
 • Potrzebujemy węzła „żądanie http”, aby umożliwić wypychanie danych na żywo do Power BI. Wystarczy przeciągnąć i upuścić węzeł „żądanie http” i połączyć z końcówką węzła „funkcji”.
 • Skopiuj i wklej adres REST API URL otrzymany z konsoli Power BI, a następnie ustaw metodę http na POST. Kliknij „Wdróż”, aby zachować zmiany
 • Przebieg węzła Node-RED będzie wyglądał jak poniżej.

4.4 Dodaj kafelek, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym

 • Utwórz „Pulpit nawigacyjny”
  • Kliknij „Utwórz” w prawym górnym rogu ekranu
  • A następnie kliknij „Pulpit nawigacyjny”
  • Wpisz nazwę pulpitu nawigacyjnego i kliknij „Utwórz”, aby ukończyć tworzenie pulpitu nawigacyjnego.


 • Kliknij „Dodaj kafelek” w prawym górnym rogu ekranu
 • Wybierz „NIESTANDARDOWE DANE TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ” i kliknij „Dalej”.
 • Wybierz zestawy danych i kliknij „Dalej”.
 • Wybierz typ wizualizacji (np. pomiar) oraz ustawioną wartość, a także min. i maks. wartość.

  Uzyskasz zestaw danych transmisji strumieniowej, z którym możesz pracować i możesz uzyskać pomiar w czasie rzeczywistym, który wygląda jak przykład poniżej.

Odwiedź witrynę Github QNAP, aby uzyskać przykładowy kod QIoT Suite Lite „QNAP-Github

Data wydania: 2017-05-12
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.