Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Pełna informacja techniczna dotycząca aplikacji QNAP CloudBackup

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych z serwera Turbo NAS w różnych usługach chmury

Wprowadzenie

Przegląd

Firma QNAP oferuje łatwe w użyciu, wszechstronne i bezpieczne aplikacje do serwerów NAS umożliwiające tworzenie kopii zapasowych w chmurze oraz archiwizację starszych danych na dłuższy okres. Dostępne są różne usługi chmury publicznej klasy korporacyjnej, takie jak Microsoft Azure, Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud Storage, Rackspace, IBM SoftLayer, HP Helion Cloud i inne. Obsługiwane są także różne rozwiązania służące do przechowywania danych w chmurze prywatnej, takie jak S3, OpenStack Swift czy WebDAV

Ze względu na wydajność oraz kontrolę nad bezpieczeństwem najlepiej jest korzystać z lokalnej sieciowej pamięci masowej. W przypadku rzadko używanych danych (tzw. zimnych danych) przeniesienie ich do pamięci w chmurze publicznej może znacznie zmniejszyć nakład pracy związany z zarządzaniem pamięcią masową oraz zminimalizować koszty dzięki modelowi płatności za faktyczne wykorzystanie.

Aplikacje QNAP CloudBackup to doskonałe rozwiązania dające dostęp do pamięci masowej w chmurze. Użytkownicy mają teraz prosty i niedrogi plan odzyskiwania danych po awarii, a także rozwiązanie do bezproblemowego przechowywania danych cyfrowych, które pozwoli spełnić wymagania związane z przepisami.

Najważniejsze funkcje

 • Obsługa ręcznego i zaplanowanego tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania danych przy użyciu elastycznych opcji
 • Pełne i przyrostowe kopie zapasowe
 • Elastyczne filtrowanie plików według typów, dat i rozmiarów
 • Szyfrowanie transferu za pomocą protokołu SSL i szyfrowanie po stronie klienta algorytmem AES-256
 • Kompresja plików zmniejszająca koszty i zwiększająca efektywność transferu danych
 • Rezerwacja usuniętych plików w chmurze i konfigurowanie okresów przechowywania danych
 • Zachowywanie zaawansowanych list kontroli dostępu i rozszerzonych atrybutów
 • Wykrywanie plików rozrzedzonych
 • Tryb archiwizacji w chmurze
 • Równoczesne wykonywanie wielu zadań oraz szybki, wielowątkowy transfer danych*
 • Ograniczanie przepustowości dla poszczególnych kont w wybranym okresie
 • Bezpośrednie przywracanie z chmury w ramach odzyskiwania danych po awarii
 • Konfiguracja opcji odzyskiwania po błędach sieciowych
 • Zarządzanie wieloma kontami usług w chmurze
 • Pulpit nawigacyjny z informacjami o statusie zadań i statystykami
 • Rejestrowanie aktywności zadań na potrzeby śledzenia historii statusów i statystyk
 • Elastyczny wybór regionów, elementów bucket i folderów jako miejsc docelowych kopii zapasowych
 • Tworzenie kopii zapasowych dużych plików w ramach wieloczęściowego przesyłania danych do usługi S3 oraz dzięki obsłudze dużych obiektów w oprogramowaniu OpenStack
 • Obsługa szyfrowania po stronie serwera i zmniejszania nadmiarowości w usłudze AWS S3
 • Obsługa specjalnych regionów usług w chmurze: AWS Chiny, AWS GovCloud i Azure Chiny
 • Możliwość wykorzystywania usług S3 oraz zgodnych z OpenStack jako miejsc docelowych kopii zapasowej

  *Uwaga: Aplikacja WebDAV CloudBackup nie obsługuje wielowątkowego transferu danych.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej danych w chmurze, można wykonać następujące kroki:

 1. Wybierz i zainstaluj aplikację CloudBackup do pamięci masowej w chmurze z QTS App Center.
 2. Utwórz konto w aplikacji CloudBackup przy użyciu danych logowania z usługi pamięci masowej w chmurze.
 3. Utwórz zadania tworzenia kopii zapasowej w aplikacji CloudBackup przy użyciu filtrów i zasad.
 4. Utwórz zadania przywracania danych w aplikacji CloudBackup z zadań tworzenia kopii zapasowych lub z chmury.
 5. Wyświetl pulpit nawigacyjny lub listę zadań w aplikacji CloudBackup w celu sprawdzenia statusu zadania.

Aby zainstalować aplikację CloudBackup na serwerze Turbo NAS, zaloguj się w systemie QTS jako administrator za pośrednictwem interfejsu WWW. Następnie przejdź do aplikacji "App Center", znajdź aplikację CloudBackup i kliknij "Dodaj do QTS". Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji znajdziesz jej ikonę na pulpicie QTS oraz w menu Szybki start. Kliknij tę ikonę, aby użyć aplikacji.

Pamięć w chmurze

Firma QNAP oferuje osobne aplikacje CloudBackup do poszczególnych technologii pamięci masowej w chmurze. Można zainstalować jedną lub więcej aplikacji CloudBackup w celu korzystania z wybranych usług pamięci masowej w chmurze. Każda aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem technologii pamięci masowej w chmurze w celu zmaksymalizowania jej możliwości. Umożliwia to także ich niezależną aktualizację.

Podstawy

Pamięć w chmurze jest wdrażana i oferowana przy użyciu różnych technologii. Istnieją trzy ogólne typy takiej pamięci: pamięć plikowa, pamięć obiektowa i pamięć archiwalna.

Pamięć plikowa przypomina zwykły system plików na komputerze, dzięki czemu można podobnie zarządzać plikami w usłudze pamięci masowej w chmurze. Usługi plikowej pamięci masowej często oferują nie tylko pamięć masową, ale i aplikacje, na przykład do edycji i współpracy online. Wiele z nich jest oferowanych jako dyski, np. Dysk Google, Amazon Drive czy Microsoft OneDrive, i zazwyczaj obsługują tylko zastrzeżone interfejsy API. Najpopularniejszym protokołem stosowanym w usługach plikowej pamięci masowej w chmurze jest WebDAV.
Obiektowa pamięć masowa w chmurze jest oferowana z myślą o ogromnej skalowalności i wysokiej dostępności. Każdy obiekt jest niezależny od pozostałych i nie ma tu drzewiastej struktury folderów. Obiekty można postrzegać jako ogromną liczbę plików w pojedynczym folderze bez podfolderów. Każdy obiekt jest identyfikowany za pomocą klucza (ciągu tekstowego będącego unikatowym identyfikatorem), a do zarządzania obiektami stosuje się często klucze przypominające ścieżki. Można na przykład mieć dwa obiekty „/abc/obiekt1” i „/abc/obiekt2”, a aplikacje klienckie obiektowej pamięci masowej mogą prezentować „obiekt1” i „obiekt2” jako dwa pliki w folderze „/abc/”. W obiektowej pamięci masowej nie ma jednak niczego o nazwie „/abc/”.

Archiwalna pamięć masowa to nowy rodzaj usługi pamięci masowej w chmurze. Przypomina ona obiektową pamięć masową, ale służy do przechowywania rzadko używanych (tzw. zimnych) danych po niższych kosztach. W związku z tym pobieranie zarchiwizowanego obiektu trwa dłużej i obowiązują pewne dodatkowe ograniczenia.

W celu pogodzenia różnorodności technologii pamięci masowej w chmurze i zapewnienia użytkownikom spójnego środowiska aplikacje CloudBackup zmieniają pliki oraz foldery odpowiednio do różnych technologii pamięci masowej w chmurze i zarządzają danymi w pamięci w chmurze z maksymalnym uwzględnieniem funkcji oferowanych przez te technologie.

W poniższych sekcjach opisano cechy poszczególnych usług pamięci w chmurze. Technologie pamięci masowej w chmurze szybko się rozwijają, dlatego podane tu informacje mają charakter jedynie orientacyjny i mogą się zdezaktualizować. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą oferującym pamięć masową w chmurze.

Microsoft Azure

Azure to usługa pamięci masowej w chmurze publicznej firmy Microsoft. Firma QNAP oferuje aplikację Azure Storage do korzystania z usługi Azure Blob Storage. Jest to usługa obiektowej pamięci masowej Azure do przechowywania i pobierania dużych ilości nieustrukturyzowanych danych. Istnieją dwa typy pamięci Azure Blob Storage: stronicowe i blokowe obiekty blob. Omawiana aplikacja używa pamięci blokowych obiektów blob, a każdy plik jest przechowywany w usłudze Azure jako pojedynczy obiekt.

Jeżeli firma użytkownika ma podpisany kontrakt z firmą Microsoft, może go wykorzystać do używania usług Azure. Ponadto można uzyskać lepszą wydajność, mając lepsze połączenie internetowe z najbliższym centrum danych Azure. Aplikacja CloudBackup obsługuje standardowe regiony Azure oraz Azure Chiny. Uwaga — aplikacja Azure Storage nie jest związana z usługą Azure Backup. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://azure.microsoft.com/.

Amazon S3

Amazon Web Service (AWS) Simple Storage Service (S3) to bezpieczna, trwała i wysokim stopniu skalowalna usługa obiektowej pamięci masowej. Amazon S3 to pamięć masowa w chmurze o największej skalowalności na rynku. W celu uzyskiwania dostępu do usługi S3 firma QNAP oferuje aplikację S3 Plus CloudBackup. Obsługuje ona wszystkie standardowe regiony AWS na całym świecie, a także regiony specjalne, takie jak Chiny (https://www.amazonaws.cn/) i amerykańska chmura rządowa (GovCloud: http://aws.amazon.com/govcloud-us/). Więcej informacji można uzyskać na stronie http://aws.amazon.com/s3/.

Usługi zgodne z S3 oferuje wielu innych usługodawców internetowych, takich jak DreamHost, SoftBank, SFR i hicloud S3. Są także usługi pamięci masowej klasy korporacyjnej, które umożliwiają budowę prywatnej pamięci masowej w chmurze zgodnej z S3, takiej jak QNAP Object Storage Server. Aplikacja S3 Plus umożliwia przechowywanie danych w dowolnej usłudze pamięci masowej zgodnej z S3.

Amazon Glacier

Amazon Glacier to usługa archiwalnej pamięci masowej w chmurze po niezwykle niskich kosztach. Umożliwia ona bezpieczną i trwałą archiwizację danych oraz tworzenie kopii zapasowych online. Usługa Glacier kosztuje mniej niż typowa pamięć masowa online, a pod względem trwałości danych dorównuje pamięci obiektowej, a nawet ją przewyższa. Danych z obiektowej pamięci masowej nie można jednak pobrać od razu. Rozpoczęcie pobierania danych z usługi Glacier może potrwać 4–5 godzin. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://aws.amazon.com/glacier/.

Do korzystania z usługi Amazon Glacier firma QNAP oferuje aplikację Glacier CloudBackup. Obsługuje ona wszystkie standardowe regiony AWS na całym świecie, łącznie z Chinami. Aplikacja Glacier przechowuje każdy z plików jako archiwum i przesyła zadania pobierania danych, kiedy użytkownik chce przywrócić dane. Zaleca się używanie usługi Glacier do przechowywania tylko rzadko używanych danych.

Google Cloud Storage

Google Cloud Storage to usługa obiektowej pamięci masowej w chmurze dostępna na platformie Google Cloud Platform. Umożliwia ona przechowywanie i pobieranie dowolnej ilości danych na całym świecie w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Dane są chronione przy użyciu nadmiarowej pamięci masowej w różnych lokalizacjach fizycznych oraz niezawodnej i szybkiej infrastruktury sieciowej Google. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://cloud.google.com/storage/.

OpenStack

OpenStack to czołowe rozwiązanie do przetwarzania danych w chmurze dostępne na zasadach open source i neutralne pod względem usługodawców. Wdrożyło je wiele podmiotów oferujących pamięć masową w chmurze publicznej, takich jak Rackspace, IBM SoftLayer i HP Helion Cloud. Użytkownicy mogą także zainstalować własny, prywatny system chmurowy OpenStack, korzystając ze wsparcia czołowych firm z branży IT, takich jak IBM, HP i Red Hat. QNAP również oferuje obiektową pamięć masową OpenStack — Object Storage Server for QTS. Do uzyskiwania dostępu do obiektowej usługi pamięci masowej w systemie OpenStack firma QNAP oferuje aplikację OpenStack Swift CloudBackup. Więcej informacji o systemie OpenStack można uzyskać na stronie http://www.openstack.org/.

WebDAV

Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) to rozszerzenie protokołu Hypertext Transfer Protocol (HTTP), które umożliwia współpracę użytkowników nad edycją dokumentów oraz innych plików przechowywanych na serwerach internetowych i nad zarządzaniem nimi. Ze względu na pokrewieństwo z HTTP WebDAV to jeden z najpopularniejszych protokołów używanych do uzyskiwania dostępu do plików za pośrednictwem Internetu. Więcej informacji o protokole WebDAV można uzyskać na stronie http://www.webdav.org/.

Protokół WebDAV jest obsługiwany przez oprogramowanie serwerów internetowych dostępne na zasadach open source oraz komercyjne. Wielu usługodawców oferujących pamięć masową online udostępnia także protokół WebDAV wraz ze swoimi własnymi protokołami. Do korzystania z pamięci masowej w chmurze zgodnej z protokołem WebDAV firma QNAP oferuje aplikację WebDAV CloudBackup. Wiele usług pamięci masowej w chmurze online oferuje bezpłatne miejsce w pamięci. Za pomocą aplikacji WebDAV można tworzyć kopie zapasowe danych w różnych usługach pamięci masowej, aby wykorzystać jak najwięcej bezpłatnego miejsca. Istnieją także usługi w chmurze, które oferują translację protokołów. Dzięki temu za pomocą protokołu WebDAV można uzyskać dostęp do różnych usług pamięci masowej w chmurze z jednego miejsca.

Konto

Aplikacje CloudBackup umożliwiają konfigurowanie wielu kont, z których każde jest powiązane z określoną usługą pamięci masowej w chmurze oraz danymi logowania do tej usługi. Podczas konfiguracji zadania tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych można określić konto, które będzie używane do tego zadania, zamiast wprowadzać informacje o koncie w odniesieniu do każdego zadania. Informacje o koncie można zmienić w jednym miejscu, aby wprowadzić zmianę we wszystkich powiązanych zadaniach. Upraszcza to konfigurację.

W większości przypadków wystarcza jedno konto do każdego zadania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i rozdzielenia kont można jednak używać większej ich liczby. Można także utworzyć po jednym koncie dla różnych lokalizacji używanych do przechowywania danych w celu minimalizacji ryzyka i kosztów. Ponieważ limit przepustowości jest kontrolowany na poziomie kont, można przydzielić różne konta do różnych zadań i ustawić dla nich inne limity przepustowości w tej samej usłudze pamięci masowej w chmurze.

Można tworzyć, edytować i usuwać konta oraz konfigurować ustawienia limitu przepustowości dla każdego konta przy użyciu przycisków Action (Działanie). W przypadku modyfikacji tożsamości związanej z kontem w usłudze pamięci masowej w chmurze, np. zmiany nazwy użytkownika lub klucza dostępu, stan odpowiednich zadań zostanie zresetowany, a wszystkie pliki trzeba będzie przesłać ponownie, ponieważ zmieni się też miejsce docelowe kopii zapasowych.

Ustawienia konta zależą od używanej pamięci masowej w chmurze. W poniższych sekcjach przedstawiono informacje dotyczące poszczególnych typów pamięci masowej w chmurze.

Microsoft Azure

Aplikacja Azure Storage umożliwia korzystanie z usługi Azure Storage ze wszystkich witryn globalnych oraz z witryny chińskiej. Ponieważ witryny obu tych typów są zarządzane osobno, nie można używać danych logowania z jednej z nich do korzystania z usług pamięci masowej w chmurze w drugiej witrynie. Do uzyskania dostępu do usługi Azure Storage jest potrzebne konto w pamięci masowej oraz klucz dostępu z konsoli zarządzania w chmurze. Informacje te należy wprowadzić podczas zakładania konta w aplikacji.

Region konta w pamięci masowej w usłudze Azure jest wyznaczany podczas zakładania konta. W konsoli zarządzania Azure Storage można też skonfigurować poziomy ochrony danych konta w pamięci masowej Azure.

Amazon S3

Aplikacja S3 Plus umożliwia korzystanie z następujących usług S3:

 • Globalna usługa AWS: zwykłe konto w usłudze AWS
 • Usługa AWS GovCloud: centrum danych AWS dla urzędów państwowych USA
 • Usługa AWS Chiny: centrum danych AWS dla użytkowników w Chinach
 • Usługi zgodne z S3: publiczne lub prywatne usługi pamięci masowej w chmurze oferujące interfejs API zgodny z S3
 • Usługa QNAP OSS: serwer Turbo NAS z zainstalowaną aplikacją Object Storage Server

Do korzystania z usługi pamięci masowej w chmurze S3 jest potrzebny klucz dostępu oraz tajny klucz z konsoli zarządzania w chmurze. Informacje te należy wprowadzić podczas zakładania konta w aplikacji. Do używania pamięci masowej zgodnej z S3 potrzebny jest także adres IP lub nazwa domeny usługi oraz numer portu, jeżeli jest inny od standardowego portu HTTP lub HTTPS.

Należy pamiętać, że usługi AWS są zarządzane osobno. Nie można używać danych logowania z jednej z nich do korzystania z pamięci masowej w chmurze w innej usłudze. Nie można na przykład używać danych logowania z globalnej usługi AWS do korzystania z usług serwisu AWS Chiny. Zalecamy także stosowanie kluczy dostępu użytkowników AWS IAM zamiast kluczy dostępu konta głównego AWS.

Amazon Glacier

Aplikacja Glacier umożliwia korzystanie z usługi Glacier w globalnym serwisie AWS oraz w serwisie chińskim. Ponieważ witryny obu tych typów są zarządzane osobno, nie można używać danych logowania z jednej z nich do korzystania z drugiej. Do korzystania z usługi pamięci masowej w chmurze Glacier jest potrzebny klucz dostępu oraz tajny klucz z konsoli zarządzania w chmurze. Informacje te należy wprowadzić podczas zakładania konta w aplikacji. Zalecamy także stosowanie kluczy dostępu użytkowników AWS IAM zamiast kluczy dostępu konta głównego AWS.

Google Cloud Storage

Do korzystania z usługi Google Cloud Storage jest potrzebny adres e-mail używany w usłudze oraz plik klucza P12 z konsoli zarządzania w chmurze. Podczas zakładania konta należy wprowadzić ten adres e-mail i przesłać plik klucza P12.

OpenStack

Aplikacja OpenStack Swift umożliwia używanie protokołów obiektowej pamięci masowej OpenStack w celu korzystania z następujących usług:

 • IBM SoftLayer (https://www.softlayer.com/)
 • RackSpace (łącznie z witryną brytyjską i amerykańską) (https://www.rackspace.com/)
 • HP Helion Public Cloud (http://www.hpcloud.com/)
 • Usługi zgodne z OpenStack: publiczne lub prywatne usługi pamięci masowej w chmurze oferujące interfejs API zgodny z OpenStack
 • Usługa QNAP OSS: serwer Turbo NAS z zainstalowaną aplikacją Object Storage Server

Ponieważ usługi i oprogramowanie oparte na OpenStack oferują różne funkcje zarządzania i kontroli dostępu, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania lub usługodawcą, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Do korzystania z pamięci masowej w chmurze zgodnej z OpenStack jest także potrzebny adres URL usługi uwierzytelniania. Należy też określić wielkość obiektów, do których można uzyskać dostęp w pamięci masowej w chmurze: dynamicznych dużych obiektów (Dynamic Large Object, DLO) lub statycznych dużych obiektów (Static Large Object, SLO).

WebDAV

Aplikacja WebDAV umożliwia dostęp do różnych usług pamięci masowej w chmurze za pośrednictwem protokołu WebDAV. Choć WebDAV jest standardowym protokołem, usługodawcy oferujący pamięć masową w chmurze mogą stosować różne parametry uwierzytelniania. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z usługodawcą.

Kopia zapasowa

Kopię zapasową danych tworzy się w ramach zadań w aplikacjach CloudBackup. Uruchomione zadanie tworzenia kopii zapasowej przeszukuje określone foldery na podstawie zasad filtrowania konfigurowanych przez użytkownika, aby określić pliki i foldery, które należy dodać do kopii zapasowej. Następnie zaczyna przesyłać pliki do przechowywania w chmurze i tworzyć w razie potrzeby foldery. Informacje związane z plikami i folderami dodawanymi do kopii zapasowej (m.in. o uprawnieniach dostępu, czasie modyfikacji i rozszerzonych atrybutach) są przechowywane w bazie metadanych. Po przesłaniu wszystkich plików aplikacja pakuje bazę metadanych w pliku i przesyła ją do chmury.

Przeglądanie zadań tworzenia kopii zapasowej

Aplikacje CloudBackup obsługują wiele zadań tworzenia kopii zapasowych z różnymi konfiguracjami i ustawieniami czasu wykonywania. Zadania tworzenia kopii zapasowych są prezentowane na liście wraz ze statusem i podstawowymi informacjami. Po wybraniu przycisków Action (Działanie) można ręcznie uruchomić lub zatrzymać zadanie, edytować jego ustawienia, wyświetlić status lub usunąć zadanie.

Konfigurowanie zadania tworzenia kopii zapasowej

Aplikacja CloudBackup pomaga w konfiguracji zadania tworzenia kopii zapasowej przy użyciu kreatora obejmującego następujące kroki:

 1. Wybór folderu źródłowego
  Możesz przeglądać współdzielone foldery i wybierać ich podfoldery do uwzględnienia w kopii zapasowej. Jeżeli chcesz dodać do kopii zapasowej tylko pliki z pierwszego poziomu folderu, możesz zaznaczyć pole wyboru "All files in a folder" (Wszystkie pliki w folderze). Wyświetlane są tutaj ukryte pliki i foldery, ale możesz je pominąć w procesie tworzenia kopii zapasowej, używając opcji filtrowania.
 2. Konfigurowanie harmonogramu zadania tworzenia kopii zapasowej
  Dostępne są cztery opcje planowania zadania tworzenia kopii zapasowej: (1) ręczne uruchamianie (2) uruchamianie okresowe (3) uruchamianie jednorazowe w określonym punkcie w czasie (4) uruchamianie po innym zadaniu tworzenia kopii zapasowej.

  W przypadku uruchamiania okresowego można wybrać uruchamianie jednokrotne lub nawet czterokrotne w ciągu dnia, tygodnia albo miesiąca. Można także określić czas rozpoczęcia zadania w ciągu dnia. Jeżeli zadanie nie zostanie zakończone, a rozpocznie się następne zaplanowane zadanie, aktualne zadanie będzie kontynuowane, a zaplanowane zadanie zostanie przerwane.

  Uruchamianie większej liczby zadań jednocześnie może pochłaniać nadmierną ilość zasobów systemowych, dlatego możesz użyć opcji "After the job finishes" (Po zakończeniu zadania), aby uruchamiać zadania po kolei, a nie jednocześnie.
 3. Konfigurowanie zasad tworzenia kopii zapasowych
  Możesz skonfigurować następujące zasady tworzenia kopii zapasowych:
  (1) Only backup updated files (Twórz kopie zapasowe tylko zaktualizowanych plików): po włączeniu zadanie kopii zapasowej przesyła do pamięci masowej w chmurze tylko nowe i zmodyfikowane pliki. Opcja ta redukuje rozmiar przesyłanych danych i pomaga przyspieszyć wykonywanie zadania tworzenia kopii zapasowej. Wyłącz tę opcję, jeżeli chcesz wymusić przesyłanie wszystkich plików do pamięci masowej w chmurze. Jeżeli wolisz używać pamięci masowej w chmurze o niższej niezawodności w celu zmniejszenia kosztów, możesz wyłączyć tę opcję, aby odświeżać wszystkie dane kopii zapasowej po każdym uruchomieniu zadania tworzenia kopii zapasowej. Po zmianie nazwy pliku lub folderu zadanie tworzenia kopii zapasowej uzna go za nowy plik lub folder i prześle jego dane ponownie. Plik lub folder dodany uprzednio do kopii zapasowej zostanie oznaczony jako usunięty. Większość usług pamięci masowej w chmurze oferuje bezpłatne przesyłanie plików, a usunięte dane można wyczyścić później, dlatego opisane powyżej działanie nie wpływa istotnie na koszty, a jedynie wydłuża czas tworzenia kopii zapasowej.

  (2) Clean up deleted data on the cloud (Wyczyść usunięte dane w chmurze): po włączeniu tej opcji i usunięciu danych z serwera Turbo NAS odpowiadające im dane w pamięci masowej w chmurze również zostaną usunięte przez uruchomione zadanie. Jeżeli chcesz zachować dane z kopii zapasowej po usunięciu danych lokalnych, określ liczbę dni przechowywania usuniętych plików.

  (3) Preserve ACL and extended attributes (Zachowaj listę kontroli dostępu i rozszerzone atrybuty): po włączeniu tej opcji lista kontroli dostępu (łącznie z zaawansowanymi opcjami kontroli dostępu ustawionymi przez klientów z systemem Windows) oraz rozszerzone atrybuty będą przechowywane w bazie metadanych, która zostanie przesłana do pamięci masowej w chmurze przez zadanie tworzenia kopii zapasowej. Po przywróceniu danych odpowiednia lista kontroli dostępu i rozszerzone atrybuty zostaną do nich zastosowane. Ponieważ jednak uprawnienia dostępu do danych są zachowywane przy użyciu identyfikatora użytkownika i identyfikatora grupy (a nie ich nazw), dane z kopii zapasowej powinny używać tych samych identyfikatorów użytkowników i grup co na serwerze Turbo NAS, aby można było przywrócić dane z odpowiednimi uprawnieniami dostępu.

  (4) Client site encryption (Szyfrowanie po stronie klienta): po włączeniu tej opcji pliki będą szyfrowane przed przesłaniem do pamięci masowej w chmurze i pozostaną w niej zaszyfrowane. Klucz szyfrowania jest tworzony na podstawie hasła wprowadzonego w danym zadaniu. Bez hasła nie można odszyfrować oryginalnych danych. Zapobiega to dostępowi osób nieupoważnionych do poufnych danych nawet w przypadku przechwycenia Twoich danych logowania do pamięci masowej w chmurze, a także próbie dostępu do danych przez usługodawcę. Do szyfrowania plików jest używany standard OpenSSL, dlatego można go użyć do odszyfrowania plików po ich pobraniu przy użyciu innych narzędzi, bez serwera Turbo NAS. Uwaga — po utworzeniu zadania nie można zmienić tego ustawienia.

  (5) File compression (Kompresja plików): po włączeniu tej opcji pliki będą kompresowane przed przesłaniem do pamięci masowej w chmurze, co umożliwia oszczędzanie przepustowości i pojemności pamięci masowej w chmurze. Opcja ta przyspiesza zadanie tworzenia kopii zapasowej, zmniejsza wykorzystanie przepustowości i oszczędza miejsce wykorzystywane w chmurze. Możesz skonfigurować poziom kompresji i wykluczyć kompresję określonych plików. Do kompresji jest stosowany program bzip, dzięki czemu można rozpakować pobrane pliki za pomocą innych narzędzi, nawet bez używania serwera Turbo NAS.

  (6) Detect sparse files (Wykrywaj pliki rozrzedzone): pliki rozrzedzone nie zawierają w całości prawidłowych danych, a ich rozmiar logiczny jest większy niż rozmiar fizyczny. Serwery baz danych często generują pliki rozrzedzone w celu zaoszczędzenia miejsca, a jednocześnie uproszczenia wewnętrznej konstrukcji oprogramowania. Jeżeli ta opcja nie będzie włączona, zadanie tworzenia kopii zapasowej nie będzie sprawdzać poprawności zawartości plików, a ich rozmiar logiczny będzie równy wielkości danych przesyłanych do pamięci masowej w chmurze i w niej przechowywanych. Opcja ta przyspiesza zadanie tworzenia kopii zapasowej, zmniejsza wykorzystanie przepustowości i oszczędza miejsce wykorzystywane w chmurze. Dane z pamięci masowej w chmurze można przywrócić później do lokalnego systemu plików jako oryginalne pliki rozrzedzone przy użyciu zadań przywracania aplikacji CloudBackup.

  (7) Delete source after successful run (Usuwaj pliki po pomyślnym wykonaniu zadania): ta opcja oferuje proste rozwiązanie do archiwizacji danych umożliwiające zaoszczędzenie miejsca na lokalnych wolumenach dyskowych. Kiedy ta opcja jest włączona, pliki w lokalnym systemie plików, które zostały dodane do kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze, są usuwane, a struktury folderów z wybranego źródła są zachowywane.

  Aby zapewnić spójność danych kopii zapasowej, nie modyfikuj danych podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeżeli plik zostanie zmodyfikowany podczas przesyłania go przez zadanie, zostanie on przesłany kilka razy. Jeżeli liczba operacji przesyłania przekroczy limit, plik nie zostanie przesłany. Podobnie też, jeżeli po skanowaniu plik zostanie przeniesiony lub usunięty albo jego nazwa zostanie zmieniona, zadanie tworzenia kopii zapasowej nie odnajdzie go podczas przesyłania.
 4. Konfigurowanie filtrów kopii zapasowych
  Aplikacja CloudBackup udostępnia różne opcje filtrowania umożliwiające tworzenie kopii zapasowej tylko ważnych danych, co przyspiesza realizację zadania, zmniejsza wykorzystanie przepustowości i redukuje koszty usługi w chmurze.

  Skonfigurować można następujące opcje filtrowania kopii zapasowej:

  (1) File size (Rozmiar pliku): ta opcja umożliwia dodanie do kopii zapasowej tylko plików o wielkości z wybranego zakresu.
  (2) File date (Data pliku): ta opcja umożliwia dodanie do kopii zapasowej tylko plików utworzonych lub zmodyfikowanych w określone dni.
  (3) Ignore symbolic links (shortcuts) (Ignoruj łącza symboliczne (skróty)): w zadaniu tworzenia kopii zapasowych są ignorowane łącza symboliczne podczas pobierania plików lub przechodzenia do docelowych folderów. Po włączeniu tej opcji zadanie tworzenia kopii zapasowej nie będzie przesyłać połączonych plików, a po jej wyłączeniu zadanie tworzenia kopii zapasowej będzie przesyłać połączone pliki (tylko połączone pliki, a nie pliki, na które wskazują łącza symboliczne).
  (4) Include hidden files and folders (Uwzględnij ukryte pliki i foldery): po włączeniu tej opcji ukryte pliki i foldery będą dodawane do kopii zapasowej w chmurze. Opcję tę możesz wyłączyć, aby zaoszczędzić przepustowość i miejsce w pamięci masowej w chmurze, jeżeli ukryte pliki lub foldery można odtworzyć z oryginalnych danych (np. miniatury są tworzone ze zdjęć i plików wideo).
  (5) File type (Typ pliku): możesz wybrać dodawanie do kopii zapasowej tylko określonych typów plików (biała lista) lub dodawać pliki wszystkich typów z wyjątkiem określonych typów (czarna lista).
 5. Konfigurowanie pamięci w chmurze
  W zależności od wybranej usługi pamięci masowej w chmurze oraz konta są dostępne różne ustawienia. W poniższych sekcjach przedstawiono szczegółowe informacje na temat każdej z technologii pamięci masowej w chmurze.

  (1) Microsoft Azure
  Jako miejsce docelowe kopii zapasowej danych należy wybrać kontener i folder. Można także użyć nowego kontenera i folderu. Na potrzeby jednego zadania można używać tylko jednego folderu. Rozmiar bloku określa wielkość jednostki danych do przesłania. Zadanie tworzenia kopii zapasowej utworzy jeden obiekt w pamięci masowej w chmurze do każdego pliku uwzględnianego w kopii zapasowej.
  Region konta w pamięci masowej w usłudze Azure jest określany podczas zakładania konta. W konsoli zarządzania Azure Storage można też skonfigurować poziomy ochrony danych konta w pamięci masowej Azure. Jeżeli zdecydujesz się na obniżenie poziomu ochrony danych, jej niezawodność zostanie zmniejszona w porównaniu do standardowej pamięci w chmurze, w związku z czym istnieje ryzyko utraty danych i niemożności przywrócenia niektórych plików.


  (2) Amazon S3
  Jako miejsce docelowe kopii zapasowej danych należy wybrać element bucket. Wybór folderu jest opcjonalny, ale zalecany, ponieważ liczba tworzonych elementów bucket może być ograniczona. Można także użyć nowego elementu bucket i folderu. Na potrzeby jednego zadania można używać tylko jednego folderu. Należy pamiętać, że nazwy elementów bucket obowiązują w odniesieniu do wszystkich kont AWS, w związku z czym można utworzyć element bucket tylko o takiej nazwie, która nie jest używana na żadnym koncie AWS. Jeżeli wprowadzisz nazwę elementu bucket należącego do innego konta AWS, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Zadanie tworzenia kopii zapasowej utworzy jeden obiekt w pamięci masowej w chmurze do każdego pliku uwzględnianego w kopii zapasowej. Jeżeli zdecydujesz się użyć nowego elementu bucket, możesz określić jego region.

  Rozmiar części określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych części wieloczęściowego transferu może przyspieszyć przesyłanie danych, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże części wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych części. Z drugiej strony, w zależności od specyfikacji pamięci masowej w chmurze istnieje również górna granica liczby części pojedynczych plików, które można przesłać. Na przykład Amazon S3 zezwala na maksymalnie 10 000 części. Jeżeli wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 320 000 MB. Istnieje także pamięć masowa w chmurze zgodna z S3, która nie obsługuje transferu wieloczęściowego, w związku z czym maksymalny rozmiar pliku może być tylko taki jak skonfigurowany rozmiar części. Jeżeli na przykład wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 32 MB. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą oferującym pamięć masową w chmurze.

  Usługa Amazon S3 oferuje także opcje przechowywania o ograniczonej nadmiarowości (Reduced Redundancy Storage, RRS) i szyfrowania po stronie serwera (Server Side Encryption, SSE). Włączenie opcji RRS pozwala zmniejszyć koszty, ale niezawodność przechowywania danych zostanie zmniejszona w porównaniu do standardowej pamięci w chmurze, w związku z czym istnieje ryzyko utraty danych i niemożności przywrócenia niektórych plików. Opcja SSE umożliwia szyfrowanie danych na serwerach firmy Amazon. Zapewnia ona podstawową ochronę danych, ale osoba, która będzie mieć Twoje dane logowania do usługi Amazon S3, może je odszyfrować. Jeżeli potrzebujesz lepszej ochrony, stosuj szyfrowanie po stronie klienta w zasadach tworzenia kopii zapasowej.

  Aplikacja S3 Plus nie obsługuje ustawień cyklu życia obiektów w usłudze AWS S3. Nie włączaj tej opcji w odniesieniu do elementu bucket stosowanego do przechowywania kopii zapasowej. Jeżeli chcesz tworzyć kopie zapasowe danych w usłudze Glacier, zalecana jest aplikacja Glacier.


  (3) Amazon Glacier
  Jako miejsce docelowe kopii zapasowej danych należy wybrać element vault. Można także użyć nowego elementu vault. Na potrzeby jednego zadania można używać tylko jednego elementu vault. Zadanie tworzenia kopii zapasowej utworzy jedno archiwum w pamięci masowej w chmurze do każdego pliku uwzględnianego w kopii zapasowej. Jeżeli zdecydujesz się użyć nowego elementu vault, możesz określić jego region.

  Rozmiar części określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych części wieloczęściowego transferu może przyspieszyć przesyłanie danych, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże części wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych części. Z drugiej strony, Amazon Glacier obsługuje do 10 000 części podczas przesyłania jednego pliku. Jeżeli na przykład wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 320 000 MB.


  (4) Google Cloud Storage
  Jako miejsce docelowe kopii zapasowej danych należy wybrać element bucket i folder. Można także użyć nowego elementu bucket i folderu. Na potrzeby jednego zadania można używać tylko jednego folderu. Zadanie tworzenia kopii zapasowej utworzy jeden obiekt w pamięci masowej w chmurze do każdego pliku uwzględnianego w kopii zapasowej. Jeżeli zdecydujesz się użyć nowego elementu bucket, możesz określić jego region.

  Rozmiar elementu chunk określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych elementów chunk może przyspieszyć przesyłanie plików, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże elementy chunk wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych części.

  W celu zmniejszenia kosztów możesz włączyć opcje trwałości ze zmniejszoną dostępnością (Durable Reduced Availability, DRA), ale niezawodność przechowywania danych zostanie zmniejszona w porównaniu do standardowej pamięci w chmurze, w związku z czym istnieje ryzyko utraty danych i niemożności przywrócenia niektórych plików.


  (5) OpenStack Swift
  Jako miejsce docelowe kopii zapasowej danych należy wybrać element bucket. Wybór folderu jest opcjonalny, ale zalecany, ponieważ liczba tworzonych elementów bucket może być ograniczona. Można także użyć nowego elementu bucket i folderu. Na potrzeby jednego zadania można używać tylko jednego folderu. Zadanie tworzenia kopii zapasowej utworzy jeden obiekt w pamięci masowej w chmurze do każdego pliku uwzględnianego w kopii zapasowej. Jeżeli zdecydujesz się użyć nowego elementu bucket, możesz określić jego region.

  Rozmiar bloku określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych bloków może przyspieszyć przesyłanie plików, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże bloki wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych części.

  Z drugiej strony, w zależności od specyfikacji pamięci masowej w chmurze istnieje również górna granica liczby bloków pojedynczych plików, które można przesłać. Jeżeli wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, a maksymalna liczba bloków na plik wynosi 1000, to maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 32 000 MB. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą oferującym pamięć masową w chmurze.

  Jeżeli nazwy plików danych w kopii zapasowej zawierają znaki wielobajtowe lub znaki specjalne, należy włączyć opcję kodowania nazw, aby dane były przechowywane prawidłowo w pamięci masowej w chmurze. Podczas przywracania danych oryginalne nazwy plików zostaną przywrócone przez aplikację CloudBackup.


  (6) WebDAV
  Jako miejsce docelowe kopii zapasowej danych należy wybrać folder. Można także użyć nowego folderu. Jeżeli nazwy plików danych w kopii zapasowej zawierają znaki specjalne, należy włączyć opcję kodowania nazw, aby dane były przechowywane prawidłowo w pamięci masowej w chmurze. Podczas przywracania danych oryginalne nazwy plików zostaną przywrócone przez aplikację CloudBackup.


  6. Konfigurowanie nazwy zadania i opcji
  Oprócz nadania nazwy zadaniu można także skonfigurować następujące opcje:

  (1) Timeout (Limit czasu): maksymalna liczba sekund oczekiwania na utworzenie połączenia sieciowego. Jeżeli sieć jest niestabilna lub konfiguracja połączenia z pamięcią masową w chmurze trwa dłużej, należy zwiększyć tę liczbę.

  (2) Number of retries (Liczba ponownych prób): maksymalna liczba ponownych prób ustanowienia połączenia sieciowego lub przetworzenia pliku przez zadanie. Jeżeli sieć jest niestabilna lub pliki mogą zostać zmodyfikowane podczas tworzenia kopii zapasowej, należy zwiększyć tę liczbę. Uwaga — jeżeli można nawiązać połączenie z usługą pamięci masowej w chmurze, ale usługa zgłosi wewnętrzne błędy, zadanie tworzenia kopii zapasowej będzie podejmować nieskończoną liczbę prób.

  (3) Retry interval (Interwał ponownych prób): liczba sekund oczekiwania przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia. Dłuższy czas interwału może pomóc zadaniu uporać się z przejściowymi błędami połączenia sieciowego lub problemami z dostępnością pamięci masowej w chmurze.

  (4) Maximum skipped files (Maksymalna liczba pominiętych plików): maksymalna liczba plików, których nie można przesłać. Przekroczenie tej liczby spowoduje zatrzymanie zadania. Zaleca się używanie dużych liczb w celu zapewnienia pomyślnego ukończenia zadania. Można też jednak użyć mniejszej liczby, jeżeli nie chcesz wydłużać niepomyślnie przebiegającego zadania.

  (5) Concurrent processing files (Liczba jednocześnie przetwarzanych plików): maksymalna liczba plików, które można jednocześnie przetwarzać i przesyłać w ramach zadania. Przetwarzanie większej liczby plików jednocześnie może zwiększyć szybkość transferu. Zużywa jednak więcej zasobów systemowych. Zmniejszenie tej liczby może złagodzić obciążenie systemu i zminimalizować wpływ na wydajność zwykłych zadań.

  (6) Cloud storage usage warning threshold (Próg ostrzegania o wykorzystaniu pamięci masowej w chmurze): jeżeli zadanie tworzenia kopii zapasowych wykorzysta zbyt wiele miejsca w pamięci masowej chmury, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Pomaga to kontrolować koszty usługi pamięci masowej w chmurze i unikać błędnych konfiguracji zadań.

  (7) Job execution time warning threshold (Próg ostrzegania o czasie wykonania zadania): jeżeli zadanie będzie trwać zbyt długo, zostaną wyświetlone ostrzeżenia. Pomaga to wykrywać problemy, takie jak niestabilność sieci lub spowolnienia.


  7. Potwierdzenie ustawień
  Tutaj możesz przejrzeć wszystkie ustawienia. Aby zmienić jakiekolwiek ustawienia, powróć do poprzednich stron, klikając przycisk Back (Wstecz).  8. Zakończenie
  Przejście do tej strony oznacza, że zadanie zostało ukończone.

Edycja zadania tworzenia kopii zapasowej

Ustawienia zadania tworzenia kopii zapasowej można zmienić, klikając przycisk Edit (Edytuj) w kolumnie Action (Działanie) listy zadań tworzenia kopii zapasowej. Zmiany te jednak zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu zadania. Należy także uwzględnić następujące uwagi:

 1. Zmiana miejsca docelowego kopii zapasowej: jeżeli zmienisz miejsce docelowe kopii zapasowej, na przykład użyjesz innego konta albo folderu w usłudze w chmurze, trzeba będzie ponownie wykonać kopię zapasową wszystkich danych.
 2. Zmiana nazwy zadania: jeżeli zmienisz nazwę zadania, nie będzie można wyświetlić poprzednich dzienników zdarzeń w przeglądarce dzienników zadania, ponieważ dzienniki są rejestrowane przy użyciu nazwy zadania jako słowa kluczowego.
 3. Zmiana źródła lub filtrowania: jeżeli masz pliki przechowywane w kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze, a następnie wykluczysz je, edytując wybrane źródła albo kryteria filtrowania, pliki te zostaną oznaczone jako usunięte w pamięci masowej w chmurze, nawet jeżeli ich kopia lokalna będzie nadal dostępna.
 4. Zmiana zasad lub opcji przechowywania danych w pamięci masowej w chmurze: większości opcji nie można stosować do plików przechowywanych w kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze. Jeżeli na przykład zmienisz poziom kompresji z niskiego na wysoki, pliki w kopii zapasowej z niskim poziomem kompresji pozostaną bez zmian. Zostaną one zastąpione plikami z wyższym poziomem kompresji dopiero wtedy, gdy ich lokalna kopia zostanie ponownie dodana do pamięci masowej w chmurze. Aby wymusić odnowienie plików z kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze, uruchom zadanie pełnej kopii zapasowej po wyłączeniu opcji „Only backup updated files” (Twórz kopię zapasową zaktualizowanych plików).

Wyświetlanie statusu zadania tworzenia kopii zapasowej

Status i dzienniki zadania kopii tworzenia zapasowej można szczegółowo zbadać, klikając przycisk View Logs (Zobacz dzienniki) w kolumnie Action (Działanie) listy zadań tworzenia kopii zapasowej.

 1. Status: na tej karcie jest wyświetlany status i wyczerpujące statystyki zadania. Podczas przeglądania statystyk należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

  (1) Przed zakończeniem skanowania wiele statystyk może być niedostępnych.

  (2) Różnica między liczbą plików przeskanowanych i przeznaczonych do przesłania wynika z filtrowania oraz tworzenia przyrostowych kopii zapasowych. Na przykład w wybranych folderach może być 500 plików, ale tylko 5 plików zostało zmodyfikowanych i wymaga dodania do kopii zapasowej.

  (3) Różnica między liczbą plików przeznaczonych do przesłania a przesłanych wynika z niepowodzenia przesyłania plików do pamięci masowej w chmurze. Niektóre pliki mogły być modyfikowane podczas transferu danych i zostały pominięte. Pamięć masowa w chmurze mogła też być niedostępna podczas tworzenia kopii zapasowej plików.

  (4) Może wystąpić różnica w wielkości plików, nawet jeżeli ich liczba jest taka sama. Przyczyną tego może być modyfikacja plików po ich skanowaniu lub kompresja przed wysłaniem do pamięci masowej w chmurze.

  (5) Jeżeli liczba błędów przekroczy maksymalną liczbę pominiętych plików, zadanie zostanie zatrzymane.
 2. Events (Zdarzenia): na tej karcie jest wyświetlana historia zdarzeń związanych z zadaniem. Wyświetlane są również informacje o błędach, które wystąpiły podczas wykonywania zadania.
 3. Transfer: na tej karcie jest wyświetlana lista aktualnie przesyłanych plików.
 4. History (Historia): na tej karcie jest wyświetlana lista wykonanych zadań.

Usuwanie zadania tworzenia kopii zapasowej

Zadanie tworzenia kopii zapasowej można usunąć, klikając przycisk Delete (Usuń) w kolumnie Action (Działanie) listy zadań tworzenia kopii zapasowej. Dane w kopii zapasowej przechowywanej w pamięci masowej w chmurze zostaną jednak zachowane pomimo usunięcia zadania tworzenia kopii zapasowej. Możesz włączyć opcję "Clean up deleted data on the cloud" (Wyczyść usunięte dane w chmurze) i zmienić folder źródłowy na pusty folder. Uruchomione zadanie tworzenia kopii zapasowej usunie odpowiednie dane w chmurze. Zamiast tego można również użyć konsoli zarządzania w usłudze pamięci masowej w chmurze lub innych narzędzi w celu usunięcia danych kopii zapasowej.

Przywracanie

Aplikacja CloudBackup umożliwia tworzenie zadań przywracania danych w celu odzyskania danych z zadania tworzenia kopii zapasowej lub z określonej lokalizacji w pamięci masowej w chmurze. W przypadku przywracania danych z zadania tworzenia kopii zapasowej zadanie przywracania wykorzystuje bazę metadanych powiązanych z zadaniem tworzenia kopii zapasowej do pobrania danych z chmury. Baza metadanych zawiera informacje o tym, dokąd pobrać pliki, a także nazwy i atrybuty danych z kopii zapasowej. Podczas przywracania danych z chmury zadanie przywracania musi najpierw pobrać bazę metadanych z chmury, a następnie pobrać pliki na podstawie informacji z bazy metadanych.

Przeglądanie zadań przywracania danych

Aplikacja CloudBackup obsługuje wiele zadań przywracania danych z różnymi konfiguracjami i ustawieniami czasu wykonywania. Zadania przywracania są prezentowane na liście wraz ze statusem i podstawowymi informacjami. Po wybraniu przycisków Action (Działanie) można ręcznie uruchomić lub zatrzymać zadanie, edytować jego ustawienia, wyświetlić status lub usunąć zadanie.

Konfigurowanie zadania przywracania danych

Aplikacja CloudBackup pomaga w konfiguracji zadania przywracania danych przy użyciu kreatora obejmującego następujące kroki:

 1. Wybór źródła
  Zadanie przywracania danych można utworzyć na podstawie jednego z zadań tworzenia kopii zapasowej na tym samym serwerze Turbo NAS lub z pamięci masowej w chmurze.

  (1) From backup job (Z zadania tworzenia kopii zapasowej)
  Jeżeli chcesz przywrócić dane z zadania tworzenia kopii zapasowej, wybierz to zadanie. W ten sposób można przywrócić usunięte dane i poprzednie wersje lub odzyskać zarchiwizowane dane. Dane można przywrócić prawidłowo tylko wtedy, gdy zadanie kopii zapasowej zostało wykonane pomyślnie. W następnym kroku można wybrać foldery do przywrócenia, ponieważ zadanie przywracania danych może wykorzystywać przechowywane lokalnie metadane do przedstawiania zawartości danych w kopii zapasowej. Jeżeli włączysz opcję „Skip deleted files/folders” (Pomiń usunięte pliki/foldery), dane z kopii zapasowej oznaczone jako usunięte nie zostaną przywrócone.


  (2) From cloud (Z chmury)
  Jeżeli chcesz przywrócić dane z kopii zapasowej z innego serwera Turbo NAS, wybierz przywracanie z chmury. Opcja ta służy do przywracania działania po awarii lub migracji danych z innego serwera Turbo NAS. Jeżeli jednak na serwerze NAS nie będą dostępne żadne metadane, nie można będzie wybrać folderów do przywrócenia i zostaną przywrócone wszystkie dane kopii zapasowej. Podczas tworzenia zadania przywracania danych można wybrać opcję „metadata-only” (tylko metadane), aby przywrócić metadane, a po zakończeniu tego zadania można edytować zadanie przywracania i wybrać foldery do przywrócenia. Dwuetapowa procedura przywracania danych pomaga wyznaczyć priorytet przywracanych danych. Jeżeli włączysz opcję „Skip deleted files/folders” (Pomiń usunięte pliki/foldery), dane z kopii zapasowej oznaczone jako usunięte nie zostaną przywrócone.

  Uwzględnić należy następujące aspekty przywracania danych z chmury:
  • Uprawnienia dostępu do danych są zachowywane przy użyciu identyfikatora użytkownika i identyfikatora grupy (a nie ich nazw), dlatego skuteczna kontrola uprawnień dostępu wymaga prawidłowego mapowania identyfikatorów i nazw.
  • CloudBackup Aplikacja pobiera tylko te pliki, które zostały skopiowane do pamięci masowej w chmurze przez aplikację CloudBackup. Podczas każdego zadania tworzenia kopii zapasowej jest przesyłana do pamięci masowej w chmurze baza metadanych, a zadanie przywracania danych używa tej bazy do rozpoznawania plików w kopii zapasowej w chmurze, zamiast pobierać wszystkie pliki z pamięci masowej w chmurze. Jeżeli więc użyjesz innych narzędzi do przechowywania danych w miejscu docelowym zadania tworzenia kopii zapasowej, zadanie przywracania nie będzie mogło przywrócić tych danych.
  • Aplikacja CloudBackup nie obsługuje obecnie przywracania pojedynczych plików. Ponieważ jednak dane kopii zapasowych w pamięci masowej w chmurze są porządkowane zgodnie z lokalną strukturą folderów i nazwami ścieżek, można użyć innych narzędzi do przeglądania tych danych i pobierania potrzebnych plików. Pobrane dane trzeba jednak ręcznie rozpakować i odszyfrować.
  Jeżeli jako pamięci masowej w chmurze używasz usługi Glacier, uwzględnij następujące uwagi dotyczące przywracania z chmury:
  • Ponieważ najpierw trzeba pobrać plik bazy metadanych, a następnie pliki z kopii zapasowej, to chociaż pobieranie pliku z usługi Glacier może potrwać 4–5 godzin, na przywrócenie części plików trzeba zaczekać 8–10 godzin.
  • Firma Amazon aktualizuje inwentaryzację elementów vault mniej więcej raz dziennie, dlatego po zakończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej należy zaczekać co najmniej jeden dzień, zanim będzie można pomyślnie przywrócić dane z chmury.
  • Amazon oferuje miesięczne limity bezpłatnego pobierania. Aby kontrolować wykorzystanie budżetu, można sterować szybkością transferu lub przywracać tylko wybrane foldery.
  • Ponieważ Glacier jest specyficzną usługą pamięci masowej w chmurze, zapoznaj się z informacjami o niej na stronie często zadawanych pytań (FAQ): http://aws.amazon.com/glacier/faqs/.
 2. Wybieranie folderów
  Jeżeli metadane są dostępne lokalnie, możesz wybrać foldery do przywrócenia.
 3. Wybór miejsca docelowego przywróconych danych
  Możesz wybrać przywracanie danych do pierwotnych lokalizacji lub do innego wskazanego folderu. Należy pamiętać, że przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji działa tylko wtedy, gdy dane są przywracane do tego samego serwera NAS, a wszystkie współdzielone foldery główne nadal istnieją.
 4. Konfigurowanie harmonogramu i opcji przywracania
  Tutaj możesz skonfigurować harmonogram i różne opcje zadania przywracania danych. Opcje te są w większości takie same jak opcje tworzenia kopii zapasowych, na przykład obsługa błędów. W przypadku przywracania należy wybrać sposób obsługi istniejących danych przez zadanie. Można pominąć przywracanie plików, zmienić nazwy istniejących plików albo zastąpić te pliki.
 5. Konfigurowanie nazwy zadania
  Ostatni krok polega na konfiguracji nazwy zadania.
 6. Potwierdzenie konfiguracji
  Tutaj możesz przejrzeć wszystkie ustawienia. Aby zmienić jakiekolwiek ustawienia, powróć do poprzednich stron, klikając przycisk Back (Wstecz).
 7. Zakończenie
  Przejście do tej strony oznacza, że zadanie zostało ukończone.

Edytowanie zadania przywracania danych

Ustawienia zadania przywracania danych można zmienić, klikając przycisk Edit (Edytuj) w kolumnie Action (Działanie) listy zadań przywracania danych. Zmiany te jednak zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu zadania.

Dane można przywrócić tylko z zadania tworzenia kopii zapasowej, którego baza metadanych została przywrócona. Można także wybrać foldery z kopii zapasowej do przywrócenia. Jeżeli dane z kopii zapasowej w pamięci masowej w chmurze uległy zmianie, należy ponownie przywrócić metadane, aby uzyskać zaktualizowane dane.

Wyświetlanie statusu zadania przywracania danych

Status i dzienniki zadania przywracania danych można szczegółowo zbadać, klikając przycisk View Logs (Zobacz dzienniki) w kolumnie Action (Działanie) listy zadań przywracania. Podobnie jak w przypadku zadań tworzenia kopii zapasowej można zobaczyć status zadania przywracania zadań, zdarzenia, przeniesione pliki i historię.

Usuwanie zadania przywracania danych

Zadanie przywracania danych można usunąć, klikając przycisk Delete (Usuń) w kolumnie Action (Działanie) listy zadań przywracania. Usunięcie zadania przywracania danych nie zmienia danych kopii zapasowej ani przywróconych danych.

Inne funkcje

Kontrola szybkości transferu

Aplikacja CloudBackup umożliwia konfigurowanie limitów transferu danych dla każdego konta. Maksymalną szybkość wysyłania i pobierania danych można skonfigurować osobno. W celu stosowania limitów można także skonfigurować interwał oraz dni tygodnia. Można je na przykład włączać tylko w godzinach pracy w dni robocze, aby uniknąć zajmowania przepustowości łącza internetowego oraz zmniejszyć wpływ na wydajność zwykłego wykorzystania Internetu. Pomaga to także w zmniejszeniu kosztów usług w chmurze, jeżeli oferują one bezpłatny dostęp do danych o określonych porach.

Serwer proxy HTTP

Aplikacja S3 Plus obsługuje serwer proxy HTTP. Aby otworzyć okno ustawień, naciśnij przycisk z ikoną kółka w prawym górnym rogu. Możesz użyć ustawień serwera proxy swojego systemu lub niezależnych ustawień dla aplikacji S3 Plus. Serwer proxy musi jednak spełniać następujące wymagania:

 1. Nie może to być serwer proxy SOCKS.
 2. Musi obsługiwać protokół HTTPS.
 3. Musi obsługiwać przesyłanie plików.
 4. Musi obsługiwać połączenia o długim czasie trwania.
 5. Musi być w pełni zgodny ze standardem HTTP 1.1.

Zgłaszanie problemów

Aplikacja CloudBackup generuje wewnętrzne dzienniki debugowania, które ułatwiają rozwiązywanie problemów. Kliknij przycisk [i] w prawym górnym rogu okna aplikacji. W małym oknie zostaną wyświetlone informacje o wersji oraz przycisk Generate Debug Report (Generuj raport debugowania). Kliknij ten przycisk, aby pobrać plik dziennika debugowania, a następnie wyślij ten plik do działu pomocy technicznej firmy QNAP wraz ze szczegółowym opisem problemu.

Narzędzia do pamięci masowej w chmurze

Oprócz aplikacji CloudBackup w zarządzaniu danymi w pamięci masowej w chmurze pomaga także wiele innych aplikacji. Niektóre z nich przedstawiono poniżej:

 • Cloudberry Lab (http://www.cloudberrylab.com/): przeglądarka do usług S3, Glacier, Azure, Google Cloud i OpenStack do systemu Windows.
 • Cyberduck (https://cyberduck.io/): przeglądarka do usług S3, Azure, Google Cloud, OpenStack i WebDAV do systemów Windows i Mac.
 • Duplicati (http://www.duplicati.com/): klient do tworzenia kopii zapasowych w usługach S3 i OpenStack w systemach Windows i Linux.
 • NetDrive (http://www.netdrive.net/): umożliwia montowanie serwera WebDAV jako dysku w systemie Windows.
 • S3 Browser (http://s3browser.com/): klient usługi S3 do systemu Windows.
 • S3cmd (http://s3tools.org/): oprogramowanie klienckie usługi S3 uruchamiane w wierszu polecenia w systemie Linux.
 • Cloud Explorer (https://github.com/rusher81572/cloudExplorer): przeglądarka usługi S3 do systemów Windows, Mac i Linux.
 • s3fs (https://code.google.com/p/s3fs/): system plików oparty na FUSE i obsługiwany przez usługę S3. Umożliwia montowanie elementu bucket jako lokalnego systemu plików do odczytu i zapisu.
Data wydania: 2015-02-17
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com