Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Ochrona danych serwera QNAP NAS przy użyciu zdalnej replikacji w czasie rzeczywistym (RTRR)

RTRR zwiększa efektywność tworzenia kopii zapasowych

Wprowadzenie

Zdalna replikacja w czasie rzeczywistym (Real-time Remote Replication, RTRR) to unikatowa i efektywna funkcja do tworzenia kopii zapasowych dostępna na serwerze QNAP NAS. Umożliwia ona natychmiastowe tworzenie kopii zapasowej nowych i zmodyfikowanych plików w innym folderze (na lokalnym serwerze NAS lub na dysku zewnętrznym) lub na zdalnym serwerze NAS. RTRR poprawia wydajność i skraca czas tworzenia kopii zapasowych. Umożliwia także tworzenie kopii zapasowych danych z serwera NAS na zdalnym serwerze FTP oraz w drugą stronę.

Konfiguracja ustawień na zdalnym serwerze RTRR (QNAP NAS)

1. Zaloguj się na serwerze NAS jako administrator i przejdź do „Serwery aplikacji” > „Serwer archiwizacji”.

2. Na karcie „RTRR serwer” kliknij „Włącz serwer zdalnej replikacji w czasie rzeczywistym”.

3. Domyślny numer portu usługi to 8899 i nie trzeba go zmieniać.

4. Wprowadź hasło do kopii zapasowej RTRR i potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk „Zastosuj”.


Uwaga: Serwera RTRR nie trzeba włączać po to, by zsynchronizować pliki w lokalnym folderze ani przy użyciu protokołu FTP.

Konfiguracja ustawień zadania na lokalnym serwerze NAS

1. Wybierz „Menadżer kopii” > „Zdalna replikacja”.
2. Na karcie RTRR kliknij „Utwórz nowe powtarzające się zadanie”, aby otworzyć kreatora.

3. Kliknij przycisk „Dalej”.

4. Wybierz lokalizacje synchronizacji. Możesz utworzyć kopie zapasowe danych z następujących lokalizacji:

(1) Folder lokalny do folderu zdalnego,
(2) Zdalny folder do folderu lokalnego
(3) Folder lokalny do folderu lokalnego/na dysk zewnętrzny.

W tym przykładzie wybierzemy opcję „Folder lokalny do folderu zdalnego”, aby dokonać replikacji plików z lokalnego serwera NAS na zdalnym serwerze NAS. Aby kontynuować, kliknij przycisk „Dalej”.

5. Wprowadź adres IP zdalnego serwera NAS i hasło RTRR skonfigurowane na zdalnym serwerze NAS („Serwery aplikacji” > „Serwer archiwizacji”) i kliknij „Dalej”, aby kontynuować.

6. Wybierz folder źródłowy do tworzenia kopii zapasowych i folder docelowy. Aby dodać więcej par folderów do tworzenia kopii zapasowych, wybierz „Dodaj więcej par folderów”. Kliknij przycisk „Dalej”.

7. Wybierz „Czasu rzeczywistego” jako tryb tworzenia kopii zapasowej, a następnie kliknij „Dalej”. Można również wybrać „Harmonogram” i skonfigurować harmonogram tworzenia kopii zapasowych. Uwaga: synchronizacja w czasie rzeczywistym jest obsługiwana tylko w trybie czasu rzeczywistego. Aby skonfigurować politykę tworzenia kopii zapasowych i filtr w celu zwiększenia wydajności transmisji danych, kliknij przycisk „Konfiguracja polityki i filtru”.

8. Po wybraniu trybu czasu rzeczywistego można włączyć i skonfigurować następujące polityki:

(1) Wykrywanie pustych plików
(2) Ignoruj linki symboliczne
(3) Rozszerzone atrybuty
(4) Kompresuj pliki w trakcie transmisji

Aby kontynuować, kliknij przycisk „Dalej”.

9. Określ kryteria następujących elementów. Replikowane będą tylko te pliki, które będą spełniać te kryteria.

(1) Rozmiar pliku
(2) Data/czas pliku
(3) Zawieraj typy plików
(4) Wyklucz typy plików

Aby kontynuować, kliknij przycisk „Dalej”.

10. Nazwa zadania synchronizacji jest generowana automatycznie. Nazwę tę można modyfikować odpowiednio do potrzeb. Kliknij przycisk „Dalej”.

11. Sprawdź konfigurację i kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować.

12. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby zamknąć kreatora.

Nazwy hosta docelowego i zadania replikacji pojawią się na liście. W kolumnie statusu wyświetlana jest wartość „W gotowości”, co oznacza, że folder jest monitorowany. Wszelkie zmiany w folderze źródłowym będą natychmiast replikowane na zdalnym serwerze.

Data wydania: 2013-06-28
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
51% ludzi uważa, że to pomaga.