Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Migracja maszyny wirtualnej opartej na systemie Windows do i z aplikacji Virtualization Station

Ponieważ mechanizmy aktywacji i architektura systemu są ściśle zintegrowane z rzeczywistym sprzętem, migracja istniejących systemów operacyjnych Windows wymaga wykonania pewnych czynności wstępnych.

System Windows zapamiętuje kontroler IDE lub SATA obecny podczas instalacji i nie uruchomi się w przypadku zmiany kontrolera. Przy użyciu programu MergeIDE (z witryny niemieckiego magazynu komputerowego c't) można zmodyfikować rejestr systemu Windows tak, aby pomijać sprawdzanie tych kontrolerów.

W celu migracji maszyny wirtualnej można wykonać następujące kroki. W przykładzie zostanie użyte oprogramowanie VMware Workstation.

Z VMware Workstation do Virtualization Station

 1. Wykonaj migawkę
  Uruchom oprogramowanie VMware Workstation, wybierz kolejno VM>Snapshot (Migawka) > Take Snapshot (Wykonaj migawkę).

  Nadaj migawce nazwę i w razie potrzeby dodaj opis, następnie kliknij przycisk Take Snapshot (Wykonaj migawkę).
 2. Usuń program VMware Tools — dotyczy tylko oprogramowania VMware (jeśli już zainstalowano program VMware Tools, należy go najpierw usunąć)
  Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Panel sterowania.

  Kliknij link Odinstaluj program.

  Wybierz pozycję VMware Tools i kliknij przycisk Odinstaluj.

  Kliknij przycisk Tak, aby odinstalować.

  Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić maszynę wirtualną.
 3. Pobierz program MergeIDE i uruchom plik MergeIDE.bat w maszynie wirtualnej.
  Kliknij link poniżej, aby pobrać: http://download.qnap.com/Storage/Others/Virtualization_Station/MergeIDE.zip
  Wyodrębnij plik i dwukrotnie kliknij plik MergeIDE.reg w maszynie wirtualnej.

  Kliknij przycisk Tak, aby dodać plik MergeIDE.reg do rejestru.

  Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
 4. Po zainstalowaniu programu MergeIDEuruchom ponownie maszynę wirtualną
 5. Wyeksportuj maszynę wirtualną do pliku w formacie OVF
  W menu File (Plik) wybierz polecenie Export to OVF (Eksportuj do OVF).
 6. Przywróć system do wcześniejszej migawki (opcjonalnie)
  Z menu VM wybierz kolejno Snapshot (Migawka) >Revert to Snapshot (Przywróć do migawki).

  Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić.
 7. Zaimportuj maszynę wirtualną do aplikacji Virtualization Station
  Zapoznaj się z następującym samouczkiem: http://www.qnap.com/i/pl/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=111#A

Z Virtualization Station do VMware Workstation

Efektywne jest także migrowanie maszyny wirtualnej z aplikacji Virtualization Station do innych hipernadzorców, takich jak VMwarei VirtualBox.

 1. Wykonaj migawkę
  Przejdź na stronę informacji o maszynie wirtualnej i kliknij link Snapshot (Migawka)

  Nadaj migawce nazwę, a w razie potrzeby dodaj opis, a następnie kliknij przycisk Create (Utwórz).
 2. Pobierz program MergeIDE i uruchom plik .bat
  Kliknij link poniżej, aby pobrać: http://download.qnap.com/Storage/Others/Virtualization_Station/MergeIDE.zip
  Wyodrębnij plik i dwukrotnie kliknij plik MergeIDE.reg w maszynie wirtualnej.

  Kliknij przycisk Tak, aby dodać plik MergeIDE.reg do rejestru.

  Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
 3. Po zainstalowaniu programu MergeIDE uruchom ponownie maszynę wirtualną.
 4. Wyeksportuj maszynę wirtualną do pliku w formacie OVF
  Zapoznaj się z następującym samouczkiem: https://www.qnap.com/i/pl/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=111#B
 5. Przywróćdo wcześniejszej migawki (opcjonalnie)
  Aby użyć oryginalnej maszyny wirtualnej, kliknij link Snapshot (Migawka), a następnie kliknij przycisk Revert (Przywróć). System maszyny wirtualnej zostanie przywrócony do wcześniejszej migawki.
 6. Zaimportuj maszynę wirtualną do aplikacji VMware Workstation
  Uruchom aplikację VMware Workstation i kliknij menu File (Plik). Wybierz polecenie Open (Otwórz) i wybierz wyeksportowaną maszynę wirtualną, aby ją zaimportować.

Materiał referencyjny dla oprogramowania
VirtualBox. Migracja istniejących instalacji systemu Windows do środowiska VirtualBox (w jęz. ang.).. Dostępne: https://www.virtualbox.org/wiki/Migrate_Windows. Ostatni dostęp 6 stycznia 2015.

Data wydania: 2015-03-11
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
67% ludzi uważa, że to pomaga.