Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Korzystanie z funkcji VLAN serwera QNAP NAS w środowisku wirtualizacji

Informacje o funkcji VLAN

Sieć VLAN (Virtual Local Area Network — wirtualna sieć lokalna) umożliwia tworzenie osobnych segmentów sieci, w których różne urządzenia mogą komunikować się między sobą tak, jakby znajdowały się w sieci prywatnej niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Z urządzeniami dołączonymi do sieci VLAN mogą łączyć się tylko inne urządzenia z tym samym identyfikatorem VLAN ID.

QNAP NAS można zintegrować z siecią VLAN przy użyciu funkcji VLAN. Po dodaniu serwera NAS do sieci VLAN będą miały dostęp tylko te urządzenia, które będą znajdować się w tej samej sieci VLAN. Podnosi to bezpieczeństwo danych na serwerze NAS.

W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować sieć VLAN w środowisku VMware vSphere i jak połączyć serwer NAS z siecią VLAN, aby zapewnić prywatny dostęp do pamięci NAS.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać serwer NAS do środowiska wirtualizacji z siecią VLAN.

1. Konfigurowanie sieci VLAN na przełączniku

Aby umożliwić przesyłanie pakietów sieci VLAN przez przełącznik lub router, może być konieczne skonfigurowanie ustawień portów. W tym przykładzie, Używamy przełącznika Cisco 2960G i skonfigurowaliśmy port sieciowy tak, aby obsługiwał standard 802.1Q. Po zalogowaniu się do przełącznika Cisco przy użyciu konta administratora. Wpisz następujące polecenie, zmieniając „XX” na konkretny numer portu sieciowego używany w komunikacji VLAN.

# enable
# configure terminal
# interface gigabitEthernet 0/XX

Informacje o konfiguracji przełącznika w sieci VLAN zawiera instrukcja obsługi przełącznika.

2. Włączanie funkcji VLAN na serwerze QNAP NAS

Uwaga: Funkcja VLAN jest obsługiwana tylko na serwerach QNAP NAS z technologią x86.

Zaloguj się na serwerze NAS jako administrator, przejdź do sekcji Menu główne > Sieć i przełącznik wirtualny > Interfejsy, wybierz interfejs sieciowy, aby dodać identyfikator sieci VLAN, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj.  • Jeśli Twój serwer NAS obsługuje dwa porty LAN, zalecamy włączenie funkcji VLAN najpierw w jednym interfejsie sieciowym. Dzięki temu w przypadku wybrania nieprawidłowej sieci VLAN, gdy serwer NAS nie będzie mógł połączyć się z siecią VLAN, będzie można nawiązać połączenie za pomocą drugiego interfejsu sieciowego.
  • Jeśli nastąpi utrata połączenia w wyniku zmiany ustawień sieci VLAN we wszystkich interfejsach, możesz przywrócić domyślną konfigurację sieci (włącznie z ustawieniami sieci VLAN), naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk Reset na serwerze NAS.

Na stronie „Skonfiguruj” wybierz pozycję „VLAN” i kliknij opcję „Włącz VLAN (802.1Q)”. Wprowadź identyfikator VLAN ID (wartość od 0 do 4094) i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

3. Konfigurowanie sieci VLAN w środowisku VMware vSphere

W narzędziu do zarządzania oprogramowaniem vSphere możesz dodać nowy przełącznik wirtualny na serwerze wirtualnym i skonfigurować ustawienia sieci VLAN zgodnie z poniższą ilustracją. Po zakończeniu konfiguracji otwórz konsolę zarządzania serwerem wirtualnym. Możesz skonfigurować magazyn danych łączący się z serwerem NAS lub przetestować połączenie za pomocą polecenia sieciowego w konsoli Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu wirtualizacji.

Data wydania: 2013-06-29
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
38% ludzi uważa, że to pomaga.