Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak zarządzać kontami e-mail na serwerze QNAP NAS za pomocą klienta QmailAgent?

Informacje ogólne

QmailAgent to klient pocztowy online, który umożliwia użytkownikom dostęp do kont w usługach Gmail, Outlook, Yahoo oraz innych kont (w tym także na dowolnym serwerze IMAP). Użytkownicy mogą łatwo przełączać poszczególne konta za pomocą paska szybkiego uruchamiania oraz korzystać ze wszystkich funkcji umożliwiających tworzenie, czytanie i organizowanie wiadomości e-mail. Pliki, zdjęcia i dokumenty przechowywane na serwerze NAS mogą być dodawane do e-maili jako załączniki. QmailAgent obsługuje również automatyczne tworzenie kopii zapasowych wszystkich wiadomości e-mail na serwerze i zapisywanie ich w pamięci NAS po zalogowaniu.

Wymagania systemowe

Aplikacja QmailAgent wymaga urządzenia QNAP NAS z QTS 4.2.2 (lub późniejszej).

Obsługiwane modele QNAP NAS: TS-x31, TS-x31+, TS-x31P, TS431U, TS-831X i QNAP NAS oparte na architekturze x86 (w tym TS-269H, TS-x51, TS-x51+, TS-x51A, TS-x53, TS-x53II, TS-x53A, TS-453mini, TVS-x63, TS-X63U, TS-x69, TS-x70, TVS-x71, TS-x79, TVS-x80, TVS-ECx80+, TVS-x82, oraz TDS-16489U). Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie internetowej firmy QNAP. W związku z dużym wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesora nie zaleca się korzystania z wielu kont poczty e-mail na starszych modelach serwerów NAS z procesorami ARM i Intel Atom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis produktu.

Wykonaj poniższe instrukcje pierwszej konfiguracji aplikacji QmailAgent:

  1. Zainstaluj QmailAgent
  2. Skonfiguruj konto e-mail
  3. Zarządzaj zadaniami klienta QmailAgent
  4. Załącz plik zapisany na serwerze NAS do wiadomości e-mail
  5. Tworzenie kopii zapasowych wiadomości e-mail

1. Zainstaluj aplikację QmailAgent

Aplikację QmailAgent można zainstalować i włączyć w App Center systemu QTS.

2. Konfiguracja konta e-mail

Po pierwszym otwarciu programu QmailAgent wyświetli się strona umożliwiająca dodanie konta e-mail.Na kolejnej stronie możesz wybrać typ serwera poczty e-mail, do którego chcesz mieć dostęp.

Wprowadź informacje dotyczące konta e-mail, w tym nazwę wyświetlaną, adres e-mail, hasło oraz miejsce zapisywania e-maili w pamięci NAS. Możesz określić, czy załączniki mają być zapisywane, czy nie, a także miejsce ich zapisu.

Jeśli dodajesz konto Gmail, wprowadź nazwę wyświetlaną, adres e-mail i miejsce zapisu e-maili. Możesz określić, czy załączniki mają być zapisywane, czy nie, a także miejsce ich zapisu.

Aplikacja musi uzyskać autoryzację do uzyskiwania dostępu do konta Google. Kliknij opcję Google OAuth2, aby otworzyć stronę autoryzacji. (Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu OAuth, odwiedź stronę: http://wikipedia.org/wiki/OAuth.)

Uwaga: Jeżeli posiadasz więcej niż jedno konto e-mail, wybierz to samo konto, które zostało użyte do logowania, aby zakończyć autoryzację.

W przeglądarce zostanie wyświetlona strona autoryzacji Google OAuth. Wybierz opcję Zezwól.

W przeglądarce internetowej nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji QmailAgent. Aby zalogować się na koncie Gmail, kliknij Dodaj.

3. Zarządzanie zadaniami klienta QmailAgent

Po zalogowaniu do konta e-mail, skrzynka pocztowa wyświetli strony szybkiego startu. Jeżeli nie są potrzebne, można je pominąć.


Strony szybkiego startu można wyświetlić ponownie, klikając opcję > „Szybki start”.

Po przejściu do konta e-mail, w skrzynce pocztowej zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości e-mail znajdujące się w aktualnie wybranym folderze. Można z niej korzystać ze wszystkich funkcji potrzebnych do czytania, tworzenia, usuwania wiadomości e-mail i odpowiadania na nie.

Wiadomości e-mail i załączniki są pobierane w tle. Gdy zalogujesz się do konta poczty e-mail, QmailAgent zsynchronizuje pobrane foldery wiadomości.

Uwaga: Ograniczenia pobierania (i inne funkcje związane z bezpieczeństwem) na Twoim serwerze poczty e-mail mogą uniemożliwiać programowi QmailAgent pobranie wszystkich tych elementów naraz. Po kilku godzinach konieczne może być ponowne uwierzytelnienie swojego konta.

Na pasku narzędzi znajdują się następujące polecenia (od lewej do prawej): Wybierz, Odśwież, Utwórz nową wiadomość, Odpowiedz nadawcy, Odpowiedz do listy lub do nadawcy i wszystkich odbiorców, Przekaż wiadomość (w tym jako wbudowaną i jako załącznik), Przenieś wiadomość do kosza, Wydrukuj znacznik tej wiadomości, Oznacz wiadomości i inne.

Czytanie wiadomości e-mail: Kliknij e-mail dwukrotnie, aby wyświetlić w oknie treść wiadomości. Okienko podglądu jest wyświetlane pod listą wiadomości i prezentuje aktualnie wybraną wiadomość. Aby wyświetlić lub ukryć okienko podglądu, kliknij na dole listy wiadomości.


Przełączanie / dodawanie innych kont e-mail

Kliknij , aby wyświetlić listę kont e-mail. Tutaj możesz przejść do innego konta.

Na liście kont możesz dodać inne konto e-mail, klikając .

Wybierz typ serwera e-mail, który chcesz dodać.

Usuwanie / edytowanie konta e-mail

Wybierz konto z listy. Spowoduje to wyświetlenie informacji o koncie e-mail. Możesz edytować nazwę i inne ustawienia.

W ustawieniach lokalizacji zapisu można zmienić lokalizację zapisu e-maili i załączników.

Aby usunąć konto z serwera NAS, kliknij polecenie .

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie chęci usunięcia konta. Jeśli w danym momencie używasz konta, które chcesz usunąć, QmailAgent wyloguje Cię.

Importowanie / eksportowanie kontaktów

Przejdź do okna książki adresowej, kliknij opcję Importuj na pasku narzędzi, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

Wybierz plik .vcf lub .csv do przekazania, a następnie kliknij opcję Importuj.

Podczas eksportowania kontaktów wybierz kontakty lub grupę.

Kliknij opcję Eksportuj kontakty w formacie vCard i wybierz, czy mają zostać wyeksportowane wszystkie kontakty, czy tylko wybrane. Zostaną one pobrane do bieżącego urządzenia.

4. Załączanie pliku zapisanego na serwerze NAS do wiadomości e-mail.

Aby załączyć plik do pisanej wiadomości e-mail, kliknij na pasku narzędzi. Możesz załączyć pliki „Z pamięci NAS” lub „Z urządzenia lokalnego” (aktualne urządzenie).

W oknie folderu wybierz plik a następnie kliknij OK, aby go przekazać.


Kliknij , aby otworzyć nowe okno przeglądarki.

5. Kopia zapasowa wiadomości e-mail

Kliknij opcję „Kopia zapasowa”, aby przeglądać kopie zapasowe wiadomości e-mail.

Tryb natychmiastowy: Wszystkie dokonywane w tym trybie zmiany będą zapisywane i stosowane w wiadomościach e-mail na serwerze poczty.
Tryb kopii zapasowej: Nawet po usunięciu określonej wiadomości z serwera poczty elektronicznej nadal można wyświetlać jej kopię na serwerze NAS.

Data wydania: 2015-10-27
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
43% ludzi uważa, że to pomaga.