Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak zaktualizować oprogramowanie firmowe QNAP NAS?

QNAP okresowo publikuje nowe oprogramowanie firmowe, które zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji i usprawnień funkcji oprogramowania QTS, systemu operacyjnego NAS, lub chroni go przed szkodliwym oprogramowaniem oraz naruszeniami bezpieczeństwa. Zalecamy aktualizację oprogramowania firmowego NAS, gdy dostępna jest nowa wersja. Aktualizacja oprogramowania firmowego NAS pomaga poprawiać wydajność twojego urządzenia, naprawia zgłoszone błędy oraz naprawia znane luki bezpieczeństwa.

Istnieją trzy sposoby na zaktualizowanie oprogramowania firmowego: Aktualizacja na bieżąco, Aktualizacja ręczna oraz Aktualizacja przy pomocy aplikacji Qfinder Pro. Zobacz sekcje poniżej, aby zapoznać się z każdą z metod.

Uwaga:

Aby zapobiec błędom podczas aktualizacji, wykonaj następujące środki zapobiegawcze zanim rozpoczniesz proces aktualizacji.

 1. Aktualizacja systemu operacyjnego wymaga ponownego uruchomienia systemu. Nie wykonuj aktualizacji, gdy wymagasz dostępu do usług z twojego NAS.
 2. Upewnij się, że masz niezawodne połączenie między komputerem, którego używasz do wykonania aktualizacji, a NAS. Nie używaj połączenia bezprzewodowego dla aktualizacji oprogramowania firmowego.
 3. Nazwę modelu możesz znaleźć na urządzeniu (zazwyczaj na naklejce pod spodem lub z tyłu urządzenia) lub logując się do NAS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Verify the model name and firmware version of your NAS
 4. Pobierz prawidłową wersję oprogramowania firmowego dla twojego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Pobierz oprogramowanie firmowe
 5. Aby zapobiec przypadkowej utracie danych, utwórz kopię zapasową twojego NAS, włączając zarówno ustawienia systemowe jak i ważne dane, zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania firmowego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Save and restore your NAS's settings.
 6. Jeżeli twój NAS nie był ostatnio ponownie uruchamiany, zalecamy przed aktualizacją oprogramowania firmowego ponowne uruchomienie NAS.
 7. Nie zakłócaj lub nie odłączaj NAS podczas procesu aktualizacji.

Zapisz i przywróć twoje stawienia NAS

Użyj funkcji Kopia zapasowa/Przywracanie, aby zapisać bieżące ustawienia konfiguracyjne NAS lub odzyskać poprzednio zapisaną konfigurację. Aby użyć tej funkcji, zaloguj się do NAS jako administrator (użyj konta administratora lub konta użytkownika należącego do grupy administratorów) i przejdź do “Control Panel” (Panelu sterowania) > “Backup/Restore” (Kopia zapasowa/Przywracanie) i wybierz “Backup/Restore Settings” (Ustawienia Kopii zapasowej/Przywracania). Kliknij “Backup” (Kopia zapasowa), aby utworzyć i zapisać konfigurację kopii zapasowej na twoim komputerze.

Jeżeli wystąpi nieoczekiwany błąd podczas przeprowadzania aktualizacji oprogramowania firmowego, możesz użyć funkcji “Restore” (Przywracania) na tej samej stronie, aby załadować ustawienia konfiguracyjne, które wcześniej skopiowałeś.

Aktualizacja na bieżąco

Aktualizacja na bieżąco może automatycznie sprawdzić i pobrać najnowsze oprogramowanie firmowe odpowiednie dla twojego NAS.

 1. Zaloguj się do NAS jako administrator (użyj konta administratora lub konta użytkownika należącego do grupy administratorów) i przejdź do “Control Panel” (Panelu sterowania) > “Firmware Update” (Aktualizacja oprogramowania firmowego) i wybierz “Live Update” (Aktualizacja na bieżąco).
 2. Kliknij “Check for Update” (Sprawdź aktualizacje) i pojawi się okno informujące o twojej najnowszej wersji. Dodatkowo możesz wybrać opcję “Automatically check if a newer version is available when logging into the NAS web administration interface” (Automatycznie sprawdzaj, czy nie ma dostępnej nowszej wersji oprogramowania, gdy loguję się do interfejsu webowego NAS jako administrator). Włączenie tej opcji spowoduje informowanie cię i nowszych wydaniach oprogramowania firmowego podczas logowania się do NAS.
 3. Zaznacz opcję “Automatically restart the system after firmware update” (Automatycznie uruchom ponownie system po aktualizacji oprogramowania firmowego), aby ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu oprogramowania firmowego. Kliknij “OK”, aby natychmiast uruchomić ponownie system lub kliknij “Cancel” (Anuluj), jeżeli chcesz uruchomić ponownie później. Aby zmiany nowego oprogramowania firmowego zostały zastosowane, będziesz musiał ponownie uruchomić system. Aktualizacja systemu operacyjnego wymaga ponownego uruchomienia systemu. Nie wykonuj aktualizacji, gdy wymagasz dostępu do usług z twojego NAS.

Aktualizacja ręczna

Aby zaktualizować oprogramowanie firmowe twojego NAS ręcznie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Zweryfikuj nazwę modelu oraz wersję programowania firmowego twojego NAS

Zaloguj się do NAS jako administrator (użyj konta administratora lub konta użytkownika należącego do grupy administratorów) i przejdź do “Control Panel” (Panelu sterowania) > “System Status” (Status systemu) i kliknij zakładkę “System Information” (Informacje o systemie). Poza innymi informacjami o systemie, strona ta wyświetli nazwę modelu oraz wersję oprogramowania systemowego.

Pobierz oprogramowanie firmowe

 1. Przejdź do strony QNAP (http://www.qnap.com/download) i wybierz swój model NAS.
 2. Wybierz "Firmware" (Oprogramowanie firmowe) i odnajdź pożądaną wersję oprogramowania firmowego. Kliknij ikonę “Note” (Uwagi) , aby przeczytać informacje o wydaniu dla wybranej wersji oprogramowania firmowego. Uwagi o wydaniu będą zawierać specyficzne instrukcje, które mogą mieć zastosowanie.
 3. Wybierz, aby pobrać z serwera globalnego, europejskiego lub amerykańskiego w zależności od twojej lokalizacji.
 4. W zależności od ustawień przeglądarki, wybierz lokalizację pobrania, aby zachować plik oprogramowania firmowego lub otwórz domyślny folder pobrań, aby go zlokalizować.
 5. Po zakończeniu pobierania, możesz przejść do aktualizacji oprogramowania firmowego w twoim NAS.

Przeprowadź aktualizację ręcznie

 1. Zaloguj się do NAS jako administrator (użyj konta administratora lub konta użytkownika należącego do grupy administratorów) i przejdź do “Control Panel” (Panelu sterowania) > “Firmware Update” (Aktualizacja oprogramowania firmowego) i wybierz “Firmware Update” (Aktualizacja oprogramowania firmowego). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować nowe oprogramowanie firmowe.
 2. Kliknij “OK”, aby natychmiast uruchomić ponownie system lub kliknij “Cancel” (Anuluj), jeżeli chcesz uruchomić ponownie później. Aby zmiany nowego oprogramowania firmowego zostały zastosowane, będziesz musiał ponownie uruchomić system.
 3. Potwierdź instalację przechodząc do “Control Panel” (Panelu sterowania) > “System Logs” (Dziennik zdarzeń systemu).

Zaktualizuj przy pomocy aplikacji Qfinder Pro

Qfinder Pro to wygodny sposób aktualizacji oprogramowania firmowego wszystkich urządzeń z tą samą nazwą modelu w obrębie sieci. Używając aplikacji Qfinder Pro masz także opcję zastosowania określonych wersji oprogramowania firmowego lub użyć najnowszej dostępnej dla automatycznej aktualizacji.

Jeżeli twój NAS nie był ostatnio ponownie uruchamiany, uruchom go ponownie przed aktualizacją oprogramowania firmowego.

 1. Uruchom aplikację Qfinder Pro.
 2. Kliknij “Tools” (Narzędzia) > ”Update Firmware” (Aktualizuj oprogramowanie firmowe).
 3. Wybierz “Path of the system firmware image file” (Ścieżka oprazu pliku oprogramowania firmowego systemu), aby zaktualizować oprogramowanie firmowe ręcznie lub wybierz “Automatycznie zaktualizuj oprogramowanie firmowe do najnowszej wersji”, aby zaktualizować automatycznie do najnowszej wersji poprzez aktualizację na bieżąco.
Data wydania: 2015-06-12
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
42% ludzi uważa, że to pomaga.