Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak zainstalować i korzystać z OceanKTV?

Wprowadzenie

Odtwarzacz OceanKTV TVplayer to platforma karaoke z aplikacją HybridDesk Station. Umożliwia użytkownikowi śpiewanie w gronie znajomych i rodziny przy użyciu serwera NAS. OceanKTV to aplikacja karaoke zainstalowana w systemie QTS, umożliwiająca użytkownikowi odtwarzanie utworów na żądanie i zarządzanie zawartością karaoke zarówno na serwerze NAS, jak i przez Internet.

Instalacja OceanKTV

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z OceanKTV:

 • Serwer NAS musi obsługiwać HybridDesk Station 3.0.0 lub nowsze wersje.
 • Pamięć NAS musi mieć pojemność co najmniej 4 GB.

Aby zainstalować OceanKTV, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do QTS jako administrator.
 2. Przejdź do „Panel sterowania” > „Aplikacje” > „HybridDesk Station”.
 3. Kliknij „Włącz”.
 4. Przejdź do „App Center”.
 5. Wyszukaj OceanKTV.
 6. Kliknij „Instaluj”.

Po zakończeniu instalacji na pulpicie QTS zostanie wyświetlona aplikacja OceanKTV. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania zawartością karaoke, patrz następne sekcje.

Otwieranie OceanKTV w aplikacji HybridDesk Station

 1. Sprawdź, czy aplikacja HybridDesk Station jest włączona i OceanKTV zainstalowano na QTS.
 2. Podłącz monitor do serwera NAS przez złącze HDMI.
 3. Wybierz konto NAS, a następnie wpisz swoje hasło.
 4. Kliknij na pulpicie OceanKTV.
 5. Podłącz mikrofon do NAS

Importowanie utworów

Aby zaimportować utwory, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz OceanKTV.
 2. Przełącz w tryb zarządzania.
 3. Kliknij „Importuj”.
 4. Wybierz folder, który zawiera utwory, które chcesz importować.
 5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję „Uwzględnij podfoldery”.
 6. Kliknij „Dalej”.
 7. Określ reguły dla importowanych utworów.
 8. Kliknij „Dalej”.
 9. Kliknij „Zastosuj”
 10. Kliknij przycisk „OK”.

Określanie reguł dla importowanych utworów

OceanKTV umożliwia zdefiniowanie i określenie reguł importowania, spełniających potrzeby użytkownika.

Aby oddzielić różne informacje o utworach, można użyć symboli w nazwach plików.

 • Symbol rozdzielający kolumny: symbol, który rozdziela różne informacje o utworze, znajdujące się w nazwach plików.
 • Symbol rozdzielający wykonawców: symbol, który oddziela nazwy wykonawców, znajdujące się w nazwach plików

Pamiętaj, że system QTS nie obsługuje następujących symboli jako części nazw plików: /|\:?<>*”

Można zdefiniować reguły w celu określenia następujących informacji o utworach:

 • Nazwa wykonawcy
 • Tytuł utworu
 • Język
 • Typ wykonawcy
 • Gatunek
 • Ścieżka wokalna

Dla każdej z powyższych sześciu sekcji można wybrać dowolną opcję z poniższych czterech, a następnie określić źródło informacji.

 • Użyj kolumny w nazwie pliku: Wybór tej opcji spowoduje użycie dla tej sekcji przez OceanKTV informacji zawartych w nazwach plików. Należy określić lokalizację informacji w nazwach plików.
 • Użyj nazwy folderu: Wybór tej opcji spowoduje użycie przez OceanKTV nazwy folderu zawierającego importowane utwory dla tej kolumny. Należy określić lokalizację wybranego folderu.
 • Użyj wartości domyślnej: Wybór tej opcji spowoduje użycie przez OceanKTV informacji podanych w polu tekstowym dla wszystkich importowanych utworów. Jako źródło informacji należy wybrać opcję „Niestandardowe”.
 • Puste: Wybór tej opcji spowoduje, że aplikacja OceanKTV nie wyświetli listy informacji w tej sekcji.

Powyższe opcje można dowolnie łączyć dla importowanych utworów. Poniższe przykłady ilustrują kilka możliwych podejść.

Przykłady

Pozostaw wszystkie pola puste

W przypadku pozostawienia wszystkich pól pustych aplikacja OceanKTV użyje nazw plików jako tytułów dla importowanych utworów.

Określaj informacje przy użyciu nazw plików

Można określić informacje o utworach przy użyciu nazw plików, a następnie wybrać symbol rozdzielający różne sekcje. Pamiętaj, aby także określić w nazwie pliku źródło informacji o utworze i jego lokalizację.

Na przykład: jeśli nazwa pliku danego utworu to Adele-Hello-English-female-pop-L, a do rozdzielenia kolumn użyto symbolu (-), po importowaniu Adele będzie nazwą wykonawcy, Hello tytułem utworu, English językiem, female płcią artysty, pop gatunkiem, a L ścieżką wokalną.

Określ informacje przy użyciu nazw plików i nazw folderów

Możesz podać informacje o utworze zarówno przy użyciu nazw plików, jak i nazw folderów. Pamiętaj, aby także określić w nazwie pliku lub w hierarchii folderu źródło informacji o utworze i jego lokalizację.

Na przykład: gatunek i typ wykonawcy można określić przy użyciu nazwy folderu i nazwy folderu nadrzędnego. Jeśli ścieżka pliku to „OceanKTV/Pop/Female”, a nazwa pliku to Adele-Hello-English, po importowaniu Pop to gatunek, Female rodzaj artysty, Adele nazwa artysty, Hello tytuł utworu, a English to język.

 

Ustaw wartości domyślne i określ informacje przy użyciu nazw plików

Dla wszystkich importowanych utworów można ustawić wartości domyślne, jeśli są one współdzielone przez wszystkie utwory.

Na przykład: jeśli wszystkie utwory znajdujące się w folderze importowanych są w języku angielskim, a ich artyści są kobietami, można wybrać opcję „Użyj wartości domyślnej” i „Niestandardowe”, a następnie określić informacje. W nazwach plików można określić także inne informacje.

Po zdefiniowaniu reguł kliknij „Dalej”, aby wyświetlić podgląd informacji o utworach. Dane można bezpośrednio modyfikować

Po weryfikacji informacji kliknij przycisk „Zastosuj”, a następnie „OK”, aby rozpocząć importowanie utworów.

Aby monitorować zadanie importowania, kliknij „Zadanie w tle”. Można tutaj wyświetlić datę importu, liczbę utworów i bieżący postęp.

Wyszukiwanie i importowanie utworów z serwisu YouTube

Aby wyszukiwać utwory, wpisz w polu wyszukiwania słowa klucze (np. tytuły utworów lub nazwiska artystów). OceanKTV wyświetla wyniki wyszukiwania w następujących trzech kategoriach: utwory lokalne, listy odtwarzania YouTube i utwory YouTube.

OceanKTV wyświetli listę pięciu wyników wyszukiwania (jeśli dostępne) dla każdej kategorii. Możesz kliknąć „Wyświetl wszystko”, aby zobaczyć więcej wyników. Aby dodać utwory, kliknij „+” obok utworu lub listy odtwarzania.

 

Wyświetlanie historii importowania

Aby wyświetlić Historię importowania, kliknij w prawym górnym rogu.

Możesz także wyświetlić następujące szczegóły dotyczące każdego zadania importowania w Historii importowania:

 • Nazwa zadania: Importowane zadania są nazywane tak, że w ich nazwie znajduje się data i godzina importowania.
 • Ścieżka: ścieżka pliku źródłowego
 • Importowane elementy: liczba importowanych utworów
 • Łącznie pozycji: liczba wybranych utworów
  Uwaga: aplikacja OceanKTV nie importuje tych samych utworów kilkukrotnie.
  Stan:
  • Ukończono: zadanie importowania zakończone
  • Usunięto: zadanie importowania zostało usunięte
 • Działanie: Kliknij , aby wyświetlić szczegóły importowania, kliknij , aby usunąć wszystkie utwory w zadaniu importowania
   

Wyświetlanie i edycja utworów

Importowane utwory i informacje o nich można wyświetlać w opcji Ostatnio importowane i Utwory. Dany utwór można dodać do folderu Ulubione, lub wybrać utwór, następnie kliknąć dla następujących czynności:

 • Edytuj: Modyfikuj informacje o utworze
 • Podgląd: Jeśli dany utwór został importowany z serwisu YouTube, OceanKTV otworzy oryginalną stronę YouTube; natomiast jeśli utwór został importowany lokalnie, aplikacja OceanKTV bezpośrednio odtworzy wideo.
 • Dodaj do listy odtwarzania: Dodaj utwór do tworzonej listy odtwarzania
 • Zastosuj na liście odtwarzania: Przypisz utwór do listy odtwarzania i usuń wszystkie duplikaty z innych list odtwarzania
  * Na przykład, jeśli lista odtwarzania A i lista odtwarzania B zawierają utwór Hello, wybór opcji [Zastosuj na liście odtwarzania] i przypisanie utworu do Listy odtwarzania C spowoduje dodanie utworu do Listy odtwarzania C i usunięcie duplikatów zarówno na liście odtwarzania A, jak i B.
 • Usuń: Usuń utwór

Śpiewanie z OceanKTV

Po importowaniu utworów, przełącz się w tryb śpiewania dla następujących czynności i funkcji:

 • Polecane
  W tej sekcji można znaleźć popularne utwory z serwisu YouTube. Są one podzielone na wiele kategorii, zapewniając łatwe przeglądanie.
 • Ulubione
  Dodanie ulubionych utworów w tej sekcji zapewni szybki dostęp do nich. Utwory można także w dowolnym czasie usunąć.
 • Listy odtwarzania
  Sekcja ta obejmuje zarówno listy odtwarzania z serwisu YouTube, jak i listy odtwarzania utworzone przez użytkownika. Każdy typ listy odtwarzania ma swój własny kolor.
 • Szybkie żądanie
  W sekcji tej znajdują się często żądane utwory i utwory żądane niedawno.
 • Żądaj utworów
  W tej sekcji można szybko zażądać utworów importowanych do aplikacji OceanKTV i utworów znalezionych w serwisie YouTube.
 • Do odtwarzania, Odtwarzane i Pilot
  Aby korzystać z tych funkcji, kliknij ikony w prawym górnym rogu.
  • Do odtworzenia: Lista wszystkich utworów wcześniej nieodtworzonych lub odtwarzanych aktualnie
  • Odtworzone: Lista wszystkich wcześniej odtworzonych utworów
  • Zdalne sterowanie — Zapewnia wiele przydatnych funkcji, np. usuwanie ścieżek wokalnych, dostosowywanie dźwięków i echa, a także dodawanie braw.

Wybór wyjścia Audio

Podłącz urządzenia audio do portów HDMI serwera NAS. Kliknij w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Ustawienia”. W opcji „Wyjście audio” wybierz urządzenie dla wyjścia audio i kliknij opcję „Zastosuj”.


Data wydania: 2017-09-08
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.