Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak wykorzystać migrację macierzy JBOD do przeniesienia danych na inne urządzenia NAS?

Przeniesienie olbrzymiej ilości małych plików lub jednego bardzo dużego pliku może być bardzo czasochłonne, zwłaszcza w powolnym otoczeniu sieciowym. Funkcja migracji macierzy JBOD na urządzenia QNAP NAS jest bezpiecznym i wygodnym sposobem przenoszenia posiadanych danych na inne urządzenia NAS za pośrednictwem kompatybilnych obudów rozszerzających.

Obudowy rozszerzające QNAP umożliwiają szybki transfer danych kablami mini SAS. Obudowy rozszerzające należy podłączyć do urządzenia QNAP NAS w celu wykonania backupu danych. Potem zarchiwizowane dane należy przesłać na inne urządzenia NAS. Prosimy zapoznać się z następującą procedurą migracji macierzy JBOD.

 1. Podłączenie obudowy rozszerzającej do urządzenia NAS
 2. Usuwanie obudowy rozszerzającej z urządzenia NAS
 3. Odzyskiwanie systemu plików w obudowie rozszerzającej

 

Podłączenie obudowy rozszerzającej do urządzenia NAS

 1. Podłącz obudowę rozszerzającą do urządzenia NAS Uwaga: Docelowa pamięć masowa NAS musi obsługiwać te same modele obudów rozszerzających z tymi samymi rodzajami złączy (np. SAS lub USB).

 2. Utwórz nową pulę pamięci i nowy wolumen

  (1) Aby wyświetlić ekran Tworzenie puli pamięci, przejdź do zakładki “Storage Manager” (Menedżer pamięci) > “Storage Space” (Pojemność magazynowania). Następnie kliknij przycisk “Create” (Utwórz) i wybierz opcję “New Storage Pool” (Nowa pula pamięci).
  (2) Wybierz obudowę, dyski twarde (jeden lub kilka), typ RAID i gorący dysk zapasowy, a potem kliknij przycisk “Create” (Utwórz).
  (3) Zwracamy uwagę na fakt, że wszystkie dane na wybranym dysku twardym/wybranych dyskach twardych zostaną skasowane. Jeśli jesteś tego pewien/pewna, kliknij przycisk "OK".
  (4) Utworzona zostaje nowa pula pamięci.
  (5) Aby utworzyć wolumen dla puli pamięci, kliknij przycisk “Create” (Utwórz) i wybierz opcję “New Volume” (Nowy wolumen), aby wyświetlić Kreator tworzenia wolumenu.
  (6) Aby utworzyć nowy wolumen, wykonuj instrukcje podawane na ekranie.

  (7) Możesz teraz użyć aplikacji File Station do ręcznego skopiowania żądanych plików na obudowę rozszerzającą.

Usuwanie obudowy rozszerzającej z urządzenia NAS

 1. Przejdź do menedżera “Storage Manager” (Menedżer pamięci) > “Disks” (Dyski) i wybierz z listy obudowę (w tym przykładzie REXP#1).
 2. Aby bezpiecznie odłączyć moduł rozszerzający od systemu, kliknij przycisk “Action” (Działanie), wybierz opcję “Safely Detach” (Bezpiecznie odłącz) i wybierz przycisk “Apply” (Zastosuj), gdy zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem.
 3. Konfiguracja pamięci zostanie zachowana razem z modułem. Teraz możesz odłączyć moduł rozszerzający od urządzenia NAS.

Odzyskiwanie systemu plików w obudowie rozszerzającej

 1. Podłącz obudowę rozszerzającą do docelowego urządzenia NAS.
 2. Odczekaj, aż system wykryje moduł rozszerzający.
  Uwaga: Aby nie dopuścić do uszkodzenia danych, nie należy jednocześnie konfigurować systemu na obudowie rozszerzającej.
 3. Przejdź do menedżera “Storage Manager” (Menedżer pamięci) > “Disks” (Dyski) i wybierz z listy obudowę.
 4. Kliknij “Recover” (Odzyskaj) i wybierz polecenie “Scan All Free Drives” (Skanuj wszystkie wolne dyski), aby odzyskać system plików na obudowie rozszerzającej.
 5. After the filesystem is recovered, it is displayed in the Storage Space.
Data wydania: 2015-07-16
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.