Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak wprowadzić kontrolę wersji plików w folderze Qsync (taką jak w usłudze Dropbox)?

Kontrola wersji

Funkcja kontroli wersji umożliwia zapisywanie jednej kopii (wersji) pliku po każdej operacji dodania lub modyfikacji danych, umożliwiając w dowolnym momencie powrót do wcześniejszej wersji. Pozwala ona także przywrócić poprzednią wersję pliku po jego przypadkowym zapisaniu w folderze zespołu, dzięki czemu można odzyskać zmiany wprowadzone przez inne osoby. Poprzednie wersje pliku można przywracać, nawet gdy plik zostanie usunięty z Kosza.

Wyświetlanie historii wersji

Aby wyświetlić historię wersji plików, należy skorzystać z aplikacji File Station. Wystarczy w aplikacji File Station kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder w folderze Qsync i wybrać polecenie "Poprzednie wersje". Można też wybrać polecenie "Więcej działań \ Poprzednie wersje" na pasku menu lub kliknąć polecenie "Pokaż prawy panel \ Wersja", aby wyświetlić listę wersji.Historię wersji można także wyświetlić z poziomu narzędzia klienckiego Qsync. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder w folderze Qsync i wybierz polecenie "Wyświetl poprzednie wersje".

Przywracanie poprzednich wersji

Na stronie historii wersji zaznacz wersję, którą chcesz przywrócić, i kliknij przycisk „Przywróć”, aby przywrócić plik w oryginalnej ścieżce lub w innej lokalizacji.
Aby pobrać wersję pliku na lokalny komputer, kliknij przycisk „Pobierz”.
Aby usunąć wszystkie pokazane wersje, kliknij przycisk „Usuń wszystko”.
Aby wyświetlić aktualny stan historii wersji, kliknij przycisk „Odśwież”.

Przywracanie wersji usuniętego pliku

Funkcja kontroli wersji przechowuje wersje w osobnych lokalizacjach, więc nawet po usunięciu pliku z Kosza można przywrócić jego wcześniejsze wersje.

Aby przywrócić wersję usuniętego pliku, kliknij plik lub folder w folderze Qsync, a następnie kliknij polecenie "Więcej działań \ Pokaż usunięte pliki" na pasku menu.

Aby wyświetlić historię wersji, kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder w folderze Qsync i wybierz polecenie „Poprzednie wersje”. Możesz też wybrać polecenie „Więcej działań \ Poprzednie wersje” na pasku menu lub kliknąć polecenie „Pokaż prawy panel \ Wersja”, aby wyświetlić listę wersji.

Przywracanie poprzednich wersji

Na stronie historii wersji zaznacz wersję, którą chcesz przywrócić, i kliknij przycisk „Przywróć”, aby przywrócić plik w oryginalnej ścieżce lub w innej lokalizacji.
Aby pobrać wersję pliku na lokalny komputer, kliknij przycisk „Pobierz”.
Aby usunąć wszystkie pokazane wersje, kliknij przycisk „Usuń wszystko”.
Aby wyświetlić aktualny stan historii wersji, kliknij przycisk „Odśwież”.

Uwaga:
Gdy po kliknięciu przycisku „Usuń wszystko” w celu usunięcia wszystkich widocznych wersji klikniesz przycisk „Odśwież”, powiązane pliki zostaną usunięte z listy.

Aby zamknąć widok listy usuniętych plików, kliknij dowolny plik lub folder prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Ukryj usunięte pliki”. Możesz też wybrać polecenie „Więcej działań \ Ukryj usunięte pliki” na pasku menu.

Zarządzanie funkcją kontroli wersji i konfigurowanie jej ustawień

Aby przejść do strony zarządzania funkcją kontroli wersji i konfigurowania jej ustawień, kliknij przycisk Qsync na pulpicie serwera NAS, a następnie kliknij pozycję "Kontrola wersji" w menu po prawej stronie.

Folder docelowy

Najważniejszym ustawieniem funkcji kontroli wersji jest opcja „Włącz kontrolę wersji”. Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje wyłączenie funkcji, uniemożliwiając korzystanie z niej użytkownikom i administratorowi. Nie spowoduje to jednak usunięcia istniejących wersji plików.

Opcja „Włącz kontrolę wersji dla mojego folderu Qsync” umożliwia korzystanie z funkcji kontroli wersji na plikach użytkownika.

Folder docelowy funkcji kontroli wersji

Aby zaoszczędzić miejsce, można zastosować kontrolę wersji do plików w konkretnych folderach Qsync.

W celu wskazania takich folderów zaznacz opcję „Przypisz określony podfolder w folderze Qsync”, kliknij przycisk „Dodaj” i dodaj foldery. Możesz dodać maksymalnie 5 folderów.

Aby usunąć wszystkie wersje w wybranych folderach i podfolderach, kliknij przycisk „Usuń”. To polecenie zostanie wykonane dopiero po kliknięciu przycisku „Zastosuj” lub „Zastosuj do wszystkich”.

Zaawansowane

Maksymalna liczba wersji
Możesz wybrać, ile wersji plików ma być przechowywanych. To ustawienie mogą definiować tylko administratorzy.

Im więcej wersji będzie przechowywanych, tym więcej będzie potrzeba miejsca. Aby dowiedzieć się, ile miejsca zajmują pliki funkcji kontroli wersji, kliknij przycisk „Sprawdź” w obszarze „Dysk używany do kontroli wersji”.

Uwaga:
Zmniejszenie maksymalnej liczby wersji będzie miało wpływ na już utworzone wersje. Jeśli nowa wartość będzie mniejsza niż liczba istniejących wersji, starsze wersje zostaną usunięte. Zostaną zachowane najnowsze wersje w liczbie równej nowej ustawionej wartości.

To polecenie zostanie wykonane dopiero po kliknięciu przycisku „Zastosuj” lub „Zastosuj do wszystkich”.

Data wydania: 2014-05-29
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
50% ludzi uważa, że to pomaga.
o