Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak utworzyć usługę obiektów docelowych iSCSI i korzystać z niej na serwerze QNAP Turbo NAS

"Szybki, efektywny i tani sposób na wdrożenie rozwiązań sieciowej pamięci masowej"

Spis treści

Co to jest iSCSI i jakie są jego zalety?

Microsoft Active DirectoryiSCSI(Internet Small Computer System Interface) to standard sieci pamięci masowej oparty na protokole internetowym (IP) i służący do łączenia obiektów, w których są przechowywane dane. Umożliwiając przesyłanie poleceń SCSI w sieciach IP, iSCSImoże ułatwić transfer danych w sieciach LAN, WAN lub przez Internet. Standardu iSCSImożna używać do przesyłania danych za pośrednictwem sieci lokalnych (LAN), sieci rozległych (WAN) lub Internetu. Umożliwia on także przechowywanie i pobieranie danych bez względu na lokalizację. (cytat z Wikipedii w wersji angielskiej)

Większość osób projektujących infrastrukturę pamięci masowej w małych i średnich firmach poszukuje rozwiązania wszechstronnego, umożliwiającego szybką rozbudowę i taniego we wdrożeniu. Dzięki usłudze iSCSI serwer QNAP Turbo NASmoże błyskawicznie zacząć działać jako rozszerzenie pojemności pamięci masowej lub miejsce docelowe kopii zapasowych serwerów aplikacji (takich jak serwer bazy danych lub serwer poczty) albo danych. W tym artykule opisano, jak można używać usługi obiektów docelowych iSCSI na serwerze Turbo NAS do rozbudowy pamięci masowej w różnych systemach operacyjnych.

iSCSI target usage scenario

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem

W tym dokumencie komputer nazywa się „inicjatorem”, ponieważ inicjuje on połączenie z urządzeniem, które nazywa się „obiektem docelowym”.

Uwaga: Nie zaleca się łączenia z tym samym obiektem docelowym iSCSI z dwóch różnych klientów (inicjatorów iSCSI) jednocześnie. Może to doprowadzić do awarii lub uszkodzenia danych na dysku.

Tworzenie woluminu obiektu docelowego iSCSI

Zaloguj się na serwerze Turbo NAS, wybierz „iSCSI” > „Pamięć iSCSI” > „Utwórz”, aby utworzyć nowy obiekt docelowy iSCSI.

Start the iSCSI target creation wizard

Skorzystaj z poniższych zdjęć, aby wprowadzić informacje wymagane do utworzenia obiektu docelowego iSCSI.

Enter the information to create the iSCSI target
Enter the information to create the iSCSI target

Wprowadź nazwę obiektu docelowego.

Enter the information to create the iSCSI target

Jest to opcjonalny krok w celu włączenia uwierzytelniania. Korzystanie z uwierzytelniania jest zalecane, jeżeli serwer Turbo NAS używa sieci publicznej lub otwartej.

Enter the information to create the iSCSI target

Wybierz utworzenie pliku obrazu na woluminie lub przydział miejsca z puli pamięci masowej na jednostkę iSCSI LUN. Pierwsza opcja oferuje większą elastyczność i dynamiczną alokację, a druga zapewnia lepszą wydajność.

Enter the information to create the iSCSI target

Określ potrzebną pojemność.

Enter the information to create the iSCSI target

Potwierdź ustawienia.

iSCSI target created successfully

Obiekt iSCSI zostanie utworzony.

iSCSI target created successfully
*Alokowanie miejsca na dysku zapewnia dostępność odpowiedniej ilości miejsca dla obiektu docelowego iSCSI. Tworzenie dysku trwa jednak dłużej (w zależności od pojemności), a na dysku fizycznym musi być wystarczająco dużo miejsca.

Po pomyślnym utworzeniu obiektu docelowego iSCSI zostanie on wyświetlony na stronie „Obiekt docelowy iSCSI”, a jego status będzie mieć wartość „Gotowy”.

Korzyści z alokowania elastycznego na serwerze Turbo NAS
Stosując alokowanie elastyczne (ang. thinprovisioning), administrator może elastycznie przydzielać miejsce na dysku (w obiekcie docelowym iSCSI) aplikacjom serwerowym, aby rozszerzać pojemność pamięci masowej w dowolnej chwili, niezależnie od obecnego rozmiaru pamięci. Inicjator iSCSI umożliwia łatwe dodawanie miejsca w pamięci masowej na serwerach w różnych systemach operacyjnych. Alokowanie elastyczne pozwala na sprawne zarządzanie pamięcią masową, ponieważ administrator systemu musi monitorować pojemność pamięci masowej tylko na jednym serwerze (Turbo NAS) zamiast na dodatkowych dyskach twardych, taśmach albo innych dodatkowych podsystemach pamięci masowej. Możliwa jest nadmiarowa alokacja, ponieważ pojemność pamięci masowej serwera Turbo NAS można rozszerzyć przy użyciu funkcji Rozszerzanie pojemności RAID online.

Aby połączyć się z właśnie utworzonym obiektem docelowym iSCSI, wybierz kartę używanego systemu operacyjnego.

Łączenie z obiektami docelowymi iSCSI przy użyciu Inicjatora iSCSI firmy Microsoft w systemie Windows

W tym artykule opisano, jak użyć inicjatora iSCSI w systemie Windows do dodania obiektu docelowego iSCSI (Turbo NAS) jako dodatkowej partycji. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia obiektu docelowego iSCSI, sprawdź, czy na serwerze Turbo NAS został utworzony obiekt docelowy iSCSI. W tym celu wybierz „Urządzenia” > „Obiekt docelowy iSCSI” i zainstaluj odpowiedni inicjator iSCSI dla swojego systemu operacyjnego.

Inicjator iSCSI w systemie Windows

Microsoft iSCSI Software Initiatorv2.07 to oficjalna aplikacja do systemu operacyjnego Windows Server 2003, XP i 2000 , która umożliwia wdrażanie zewnętrznej macierzy pamięci masowej iSCSI za pośrednictwem sieci. Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista, 7, 8, Windows Server 2008 lub 2012, Microsoft iSCSI Software Initiator jest elementem tego systemu. Więcej informacji (oraz łącza do pobierania) można znaleźć pod adresem:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12cb3c1a-15d6-4585-b385-befd1319f825&displaylang=pl

Otwórz inicjator iSCSI, wybierając „Panel sterowania” > „Narzędzia administracyjne”. Na karcie „Odnajdowanie” kliknij przycisk „Odnajdź portal”. Wprowadź adres IP serwera Turbo NAS i numer portu usługi iSCSI.

Enter the IP address of the NAS to start the discovery

Dostępne obiekty docelowe iSCSI oraz ich statusy zostaną wyświetlone na karcie „Elementy docelowe”. Wybierz obiekt docelowy, który chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk „Połącz”.

Enter the IP address of the NAS to start the discovery

Możesz kliknąć „Zaawansowane”, aby określić dodatkowe ustawienia połączenia (w tym uwierzytelniania). W przeciwnym wypadku kliknij przycisk „OK”, aby kontynuować.

Confirm to log on to the chosen target

Obiekt docelowy powinien mieć teraz status „Połączony”.

The status of the target now shows 'Connected'

Po połączeniu obiektu docelowego system Windows wykryje jego obecność i będzie go traktować jak nowo dodany dysk twardy, który należy zainicjować i sformatować przed użyciem. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Mój komputer” > „Zarządzaj”, aby otworzyć okno „Zarządzanie komputerem”. Przejdź do pozycji „Zarządzanie dyskami”. Wyświetli się okno podręczne z pytaniem, czy chcesz zainicjować nowo znaleziony dysk twardy. Kliknij przycisk „OK”, a następnie sformatuj dysk tak jak zwykle w przypadku dodawania nowego dysku.

The status of the target now shows 'Connected'

Po zainicjowaniu i sformatowaniu nowy dysk będzie podłączony do komputera. Teraz można korzystać z tego obiektu docelowego iSCSI jak ze zwykłej partycji dysku.

Łączenie z obiektami docelowymi iSCSI przy użyciu inicjatora iSCSI w systemie Mac OS

Wymagania wstępne:

Kroki:

 1. Uruchom „globalSAN and Xtarget” w sekcji Preferencje systemowe.
 2. Kliknij ikonę kłódki i zezwól na zmiany. Wybierz znak „+” > Portal/grupa.
 3. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny serwera NAS. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Wybierz obiekt docelowy iSCSI w polu listy, a następnie wybierz polecenie Opcje iSCSI.
 5. Wybierz opcję Zawsze wysyłaj typ sesji podczas łączenia, a następnie kliknij Gotowe.
 6. Opcjonalnie: Jeśli używane jest uwierzytelnianie CHAP, wybierz opcję Uwierzytelnianie.
 7. Aby prowadzić dane w polach nazwy i hasła, wybierz opcję Challenge Handshake Auchentication (CHAP). Kliknij przycisk OK.
 8. W polu listy po prawej stronie wybierz połączenie dla obiektu docelowego iSCSI. Wybierz polecenie Połącz.


  Wynik:
  Stanem połączenia iSCSI w polu listy po lewej stronie będzie Połączono.

Jeśli komputer Mac nie może odczytać obiektu docelowego iSCSI, w oknie dialogowym zostanie wyświetlony monit o zainicjowanie obiektu docelowego iSCSI.

Aby zainicjować obiekt docelowy iSCSI, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Zainicjuj…
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt docelowy iSCSI w sekcji Zewnętrzne i wybierz polecenie Wymaż… Należy pamiętać, że na wybranym obiekcie docelowym zostaną wymazane wszystkie dane.
 3. Wprowadź nazwę dysku i wybierz format. Wybierz polecenie Wymaż.

Wynik:
Na pulpicie zostanie umieszczona ikona obiektu docelowego iSCSI, a obiektu docelowego będzie można używać jako dysku zewnętrznego komputera Mac.

Informacje o programie Xtend SAN iSCSIInitiator

Xtend SAN iSCSIInitiator firmy ATTO do systemu Mac OS X umożliwia użytkownikom systemu Mac OS X korzystanie z zalet technologii iSCSI. Oprogramowanie to jest zgodne z systemem Mac® OS X 10.4.x–10.6.x. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001

Zainstalowany program Xtend SAN iSCSIInitiator można znaleźć w folderze „Programy”.

Na karcie „DiscoverTargets” (Odnajdź obiekty docelowe) w zależności od topologii sieci można wybrać przycisk „Discover by DNS/IP” (Odnajdź na podstawie DNS/IP) lub „Discover by iSNS” (Odnajdź na podstawie iSNS). W tym przykładzie do odnalezienia obiektu docelowego iSCSI użyjemy adresu IP.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź adres serwera, numer portu docelowego iSCSI (domyślnie: 3260) oraz informacje CHAP (w odpowiednich przypadkach). Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk „Finish” (Zakończ), aby pobrać obiekt docelowy.

Zostaną wyświetlone wszystkie obiekty docelowe iSCSI na serwerze Turbo NAS. Wybierz obiekt docelowy, który chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk „Add” (Dodaj).

Właściwości połączenia wybranego obiektu docelowego iSCSI można skonfigurować na karcie „Setup” (Konfiguracja).

Kliknij kartę „Status”, a następnie wybierz obiekt docelowy, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Login” (Zaloguj się).

Łączenie z obiektami docelowymi iSCSI przy użyciu inicjatora Open-iSCSI w systemie Ubuntu Linux

W tym artykule opisano, jak użyć inicjatora Linux Open-iSCSIInitiator w dystrybucji Ubuntu do dodania obiektu docelowego iSCSI (serwera Turbo NAS) jako dodatkowej partycji. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia obiektu docelowego iSCSI, sprawdź, czy na serwerze Turbo NAS został utworzony obiekt docelowy iSCSI. W tym celu wybierz „Urządzenia” > „Obiekt docelowy iSCSI” i zainstaluj odpowiedni inicjator iSCSI dla swojego systemu operacyjnego.

Informacje o programie Linux Open-iSCSIInitiator

Linux Open-iSCSIInitiator jest pakietem wbudowanym w dystrybucję Ubuntu 8.04 LTS (oraz późniejsze wersje). Z woluminem iSCSI można się połączyć z wiersza poleceń powłoki przy użyciu zaledwie kilku poleceń. Więcej informacji o dystrybucji Ubuntu można znaleźć pod adresem http://www.ubuntu.com/, a więcej informacji o Open-iSCSI (oraz łącza do pobierania) można znaleźć pod adresem: http://www.open-iscsi.org/

Zanim zaczniesz

Zainstaluj pakiet open-iscsi. Pakiet ten jest również znany jako Linux Open-iSCSIInitiator.

# sudoapt-getinstall open-iscsi

Teraz wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć się do obiektu docelowego iSCSI (Turbo NAS) za pomocą programu Linux Open-iSCSIInitiator.
Być może trzeba będzie zmodyfikować plik iscsid.conf w celu wprowadzenia danych CHAP (node.session.auth.username i node.session.auth.password).

# vi /etc/iscsi/iscsid.conf

Zapisz i zamknij plik, a następnie uruchom ponownie usługę open-iscsi.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Odnajdź obiekty docelowe iSCSI na określonym hoście, np. 10.8.12.31 z domyślnym numerem portu 3260.

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260

Sprawdź dostępne węzły iSCSI, z którymi możesz się połączyć.

# iscsiadm -m node

** Węzły, z którymi nie chcesz się łączyć, kiedy usługa jest włączona, możesz usunąć za pomocą następującego polecenia:

# iscsiadm -m node --opdelete --targetnameIQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO

Uruchom ponownie usługę open-iscsi, aby zalogować się na wszystkie dostępne węzły.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Powinien pojawić się następujący komunikat logowania: Login session [iface: default, target: iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portal: 10.8.12.31,3260] [ OK ]
Sprawdź status urządzenia poleceniem dmesg.

# dmesg | tail

Wprowadź następujące polecenie, aby utworzyć partycję. /dev/sdb to nazwa urządzenia.

# fdisk /dev/sdb

Sformatuj partycję.

# mkfs.ext3 /dev/sdb1

Zamontuj system plików.

# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

To wszystko! Szybkość operacji we/wy można przetestować za pomocą następującego polecenia:

# hdparm -tT /dev/sdb1

Poniżej przedstawiono polecenia związane z „iscsiadm”.
Odnajdź obiekty docelowe na hoście:

# iscsiadm -m discovery --typesendtargets --portal ADRES_IP_HOSTA

Zaloguj się na obiekcie docelowym:

# iscsiadm –m node --targetnameIQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO --login

Wyloguj się z obiektu docelowego:

# iscsiadm –m node --targetnameIQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO --logout

Usuń obiekt docelowy:

# iscsiadm –m node --opdelete --targetnameIQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO

 

 
Data wydania: 2013-05-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
79% ludzi uważa, że to pomaga.