Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak utworzyć kopię zapasową konta Gmail na serwerze QNAP Turbo NAS?

Uruchomiona w 2004 r. usługa Gmail cieszy się ogromną popularnością wśród osób prywatnych i firm. Jej główne zalety to łatwy dostęp do poczty na różnych urządzeniach oraz integracja z wieloma innymi usługami firmy Google. W tym artykule przedstawimy, jak zarchiwizować wszystkie wiadomości e-mail z usługi Gmail na serwerze Turbo NAS przy użyciu aplikacji Kopia zapasowa Gmail firmy QNAP.

Aplikacja Kopia zapasowa Gmail umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie wiadomości e-mail na kontach indywidualnych i domenowych. Kopie zapasowe mogą być wykonywane według harmonogramu, a interfejs zarządzania pozwala wyświetlać ich zawartość w przeglądarce internetowej. Zarchiwizowane wiadomości można przywrócić na oryginalne konto pocztowe lub na inne konta.

Obsługiwane modele: Obsługiwane są tylko serwery Turbo NAS z procesorami x86 (w tym TS-x51, TS-x53, TVS-x63, TS-x69, TS-x70, TVS-x71, TS-x79 i TVS-x80). Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy QNAP.

Konfigurowanie usługi tworzenia kopii zapasowych i przywracania konta Gmail

Podczas pierwszej konfiguracji usługi tworzenia kopii zapasowych konta Gmail postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Instalacja aplikacji Kopia zapasowa Gmail
 2. Tworzenie zadania kopii zapasowej konta Gmail
 3. Zarządzanie zadaniami kopii zapasowych konta Gmail
 4. Przywracanie wiadomości e-mail z serwera Turbo NAS na konto Gmail

1. Instalacja aplikacji Kopia zapasowa Gmail

Przejdź do strony App Center w systemie QTS, wyszukaj tekst „Kopia zapasowa Gmaila”, a następnie naciśnij przycisk „Dodaj do QTS”.

2. Tworzenie zadania kopii zapasowej konta Gmail

Gdy otworzysz aplikację Kopia zapasowa Gmaila po raz pierwszy, zostanie wyświetlone pytanie o utworzenie zadania kopii zapasowej.

Aplikacja Kopia zapasowa Gmaila obsługuje dwa rodzaje takich zadań:

 • Aby utworzyć kopię zapasową jednego konta, wpisz jego adres e-mail w usłudze Gmail i hasło.

  Aplikacja musi uzyskać autoryzację do uzyskiwania dostępu do konta Google. Kliknij opcję Google OAuth2, aby otworzyć stronę autoryzacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu OAuth, odwiedź stronę: http://wikipedia.org/wiki/OAuth.

  W przeglądarce zostanie wyświetlona strona autoryzacji Google OAuth. Naciśnij przycisk Zezwalaj na dostęp.

  Otrzymasz kod uwierzytelniania. Skopiuj go z tej strony i wklej w aplikacji. Aby zweryfikować kod, wybierz opcję Test konta


 • Aby utworzyć kopię zapasową konta domenowego, wprowadź nazwę domeny i wykonaj poniższe czynności w celu uzyskania klucza.
 • A. Załóż konto w usłudze
  1. Zaloguj się na stronie https://console.developers.google.com
  2. Utwórz nowy projekt


  3. Przejdź na stronę główną, a następnie kliknij Pulpit nawigacyjny > Używaj API Google i włącz:
   • SDK administratora
   • API Gmaila


  4. W sekcji Uprawnienia > Konta usługi kliknij opcję Utwórz konto usługi.

  5. Wybierz format pliku P12, kliknij Utwórz. Zostanie pobrany plik klucza o nazwie xxxxx.p12. Zachowaj ten plik w bezpiecznym miejscu.  6. Wróć do sekcji Konta usługi i kliknij Wyświetl identyfikator klienta. Zostanie wyświetlony poniższy ekran:
   • Identyfikator klienta: używany do ustawiania zabezpieczeń domeny
   • Adres e-mail): używany do tworzenia zadania tworzenia kopii zapasowej domeny Gmaila

   

 • B. Ustaw zabezpieczenia domeny
  Zaloguj się na stronie http://www.google.com/work/apps/business/
  1. W oknie Konsola administratora > Zabezpieczenia > Odwołanie do API wybierz Włącz dostęp do API


  2. W oknie Konsola administratora > Zabezpieczenia > Zarządzaj dostępem klienta do API
   wprowadź identyfikator klienta w polu Nazwa klienta, a następnie skopiuj i wklej poniższy adres API w polu Jeden lub więcej zakresów API i kliknij Autoryzuj.
   • https://apps-apis.google.com/a/feeds/group/#readonly,
   • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,
   • https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.migration,
   • https://mail.google.com/

   

 • C. Skonfiguruj kopię zapasową Gmaila
  • Domena: wprowadź nazwę domeny
  • Konto usługi: wprowadź adres e-mail utworzonego projektu (np. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@developer.gserviceaccount.com)
  • Nazwa administratora: konto administratora domeny
  • Plik klucza: plik klucza o nazwie xxxxxxxxx.p12 otrzymany podczas tworzenia projektu
  • Kliknij przycisk Dalej lub Test konta, aby zweryfikować ustawienia
  • Kliknij opcję Wybierz członka, aby wybrać konto domeny do tworzenia kopii zapasowych

Po autoryzacji konta możesz skonfigurować zadanie kopii zapasowej:

 • Ścieżka kopii zapasowej: Folder docelowy zapisywania kopii zapasowych poczty.
 • Kopia zapasowa wszystkich wiadomości: W kopii zapasowej zostaną uwzględnione wszystkie wiadomości e-mail. Można też wybrać datę początkową i końcową okresu objętego archiwizacją.
 • Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych: Określ, jak często serwer Turbo NAS ma archiwizować wiadomości e-mail.

Następnie kliknij przycisk Dalej.

Na koniec system poprosi Cię o potwierdzenie ustawień.

3. Zarządzanie zadaniami kopii zapasowych konta Gmail

Na stronie Kopia zapasowa możesz zarządzać zapisanymi zadaniami kopii zapasowych.

 • Utwórz: umożliwia utworzenie nowego zadania kopii zapasowej.
 • Archiwizuj: umożliwia rozpoczęcie zadania kopii zapasowej.
 • Edytuj: umożliwia zmianę konfiguracji zadania kopii zapasowej. Jeśli zmienisz hasło lub klucz autoryzacji konta Gmail, musisz wprowadzić te zmiany także tutaj.
 • Usuń: umożliwia usunięcie zadania kopii zapasowej.
 • Wybierz członka: umożliwia wybranie członków uwzględnianych w zadaniach kopii zapasowych w domenie.
 • Zatrzymaj: umożliwia zatrzymanie zadania kopii zapasowej.

4. Przywracanie wiadomości e-mail z serwera Turbo NAS na konto Gmail

Aby przywrócić wiadomości e-mail zapisane na serwerze Turbo NAS, wykonaj następujące czynności:

 • Przywracanie całej zarchiwizowanej poczty na oryginalne konto:
  Zaznacz zadanie kopii zapasowej i kliknij przycisk Przywróć. Nie wpłynie to na wiadomości e-mail przechowywane na serwerze Gmaila.

 • Przeglądanie i pobieranie zapisanych wiadomości e-mail:
  Zaznacz zadanie kopii zapasowej i kliknij przycisk Widok.

  Zostanie wyświetlona lista zarchiwizowanych wiadomości e-mail. Możesz je wyświetlić, usunąć lub pobrać, klikając odpowiednie przyciski.

 • Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości na wskazane konto Gmaila
  Zaznacz zadanie kopii zapasowej i kliknij przycisk Migracja.

  Wpisz adres e-mail Gmaila i kliknij przycisk OK.

  Aplikacja musi uzyskać autoryzację do uzyskiwania dostępu do konta Google. Kliknij opcję Google OAuth2, aby otworzyć stronę autoryzacji. W przeglądarce zostanie wyświetlona strona autoryzacji Google OAuth. Naciśnij przycisk Zezwalaj na dostęp. Skopiuj kod i wklej w pustym polu, a następnie naciśnij przycisk OK.

Data wydania: 2014-11-14
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
63% ludzi uważa, że to pomaga.