Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak utworzyć kopię zapasową jednostki iSCSI LUN lub ją przywrócić oraz jak utworzyć migawkę jednostki iSCSI LUN na serwerze QNAP Turbo NAS?

Serwer QNAP Turbo NAS obsługuje wiele obiektów docelowych iSCSI i jednostek LUN do celów rozbudowy pamięci masowej, a także jako miejsc docelowych kopii zapasowych serwerów w sieci IP-SAN. Z tego dokumentu użytkownicy dowiedzą się, jak wykonać kopię zapasową jednostki iSCSI LUN i ją przywrócić, jak utworzyć migawkę iSCSI LUN na serwerze Turbo NAS, a także jak zarządzać kopiami zapasowymi jednostek LUN przy użyciu wiersza polecenia.

Uwaga: funkcje tworzenia kopii zapasowej i migawek oraz przywracania jednostek LUN są obsługiwane tylko przez serwer Turbo NAS z oprogramowaniem firmware v3.5.0.

Przydatne łącza:

Tworzenie kopii zapasowej jednostki iSCSI LUN

Przed utworzeniem kopii zapasowej iSCSI LUN sprawdź, czy na serwerze Turbo NAS została utworzona co najmniej jedna jednostka iSCSI LUN. Aby utworzyć obiekty docelowe i jednostki LUN iSCSI, wybierz „iSCSI” > „Pamięć iSCSI”.

1. Wybierz „iSCSI”> „Kopia zapasowa LUN” i kliknij przycisk „Utwórz nowe zadanie”.

2. Wybierz „Zrób kopie zapasową iSCSI LUN” i kliknij przycisk „Dalej”.

3. Wybierz źródłową jednostkę LUN do utworzenia kopii zapasowej. Po wybraniu jednostki LUN w trybie online serwer Turbo NAS automatycznie utworzy migawkę jednostki LUN z danego punktu w czasie.

Należy pamiętać, że funkcja kopii zapasowej jednostki LUN obsługuje jednostki LUN zarówno oparte na plikach, jak i na poziomie bloku, a do jej działania jest wymagany serwer Turbo NAS z oprogramowaniem fimware w wersji 4.1.2 lub wyższej.

4. Określ miejsce docelowe kopii zapasowej jednostki LUN. Serwer Turbo NAS obsługuje tworzenie kopii zapasowej jednostki LUN w udziale systemu Linux (NFS), udziale systemu Windows (CIFS/SMB), a także folderze lokalnym na serwerze Turbo NAS. Kliknij „Test”, aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe, a następnie kliknij „Dalej”.

5. Wprowadź nazwę obrazu kopii zapasowej jednostki LUN lub użyj nazwy wygenerowanej przez serwer Turbo NAS i kliknij przycisk „Dalej”. Wybierz podfolder, w którym zostanie zapisany plik obrazu. Zanim klikniesz przycisk „Dalej”, wybierz, czy chcesz używać kompresji*.

*Użyj kompresji: Po włączeniu tej opcji będzie wykorzystywanych więcej zasobów, ale rozmiar kopii zapasowej jednostki LUN może zostać zmniejszony. Czas tworzenia kopii zapasowej będzie się różnić w zależności od rozmiarów jednostki iSCSI LUN.

6. Określ harmonogram tworzenia kopii zapasowych. Dostępne opcje to:

  • Teraz
  • Cogodzinny
  • Dzienny
  • Tygodniowy
  • Miesięczny

W tym przykładzie zadanie kopii zapasowej będzie wykonywane codziennie o 20:00. Kliknij przycisk „Dalej”.

7. Zostaną wyświetlone ustawienia. Wprowadź nazwę zadania lub użyj nazwy wygenerowanej przez serwer Turbo NAS i kliknij przycisk „Dalej”.

8. Kliknij przycisk „Zakończ”.

9. Zadanie kopii zapasowej pojawi się na liście.

Przywracanie jednostki iSCSI LUN

1. Aby przywrócić jednostkę iSCSI LUN na serwerze Turbo NAS, wybierz „iSCSI”> „Kopia zapasowa LUN” i kliknij przycisk „Utwórz nowe zadanie”.

2. Wybierz „Przywróć iSCSI LUN z kopii zapasowej” i kliknij przycisk „Dalej”.

3. Określ protokół, nazwę lub adres IP hosta, a także folder lub ścieżkę źródła przywrócenia. Kliknij „Test”, aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe, a następnie kliknij „Dalej”.

4. Przejdź do pliku obrazu jednostki LUN i wybierz ją, a następnie kliknij „Dalej”.

5. Wybierz folder docelowy.

  • Nadpisz istniejący LUN: Przywróć jednostkę iSCSI LUN i zastąp istniejącą jednostkę LUN na serwerze Turbo NAS. Wszystkie dane w oryginalnej jednostce LUN zostaną zastąpione.
  • Utwórz nowy LUN: Przywróć jednostkę iSCSI LUN na serwerze Turbo NAS jako nową jednostkę LUN. Wprowadź nazwę i wybierz lokalizację nowej jednostki LUN.

Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Zostaną wyświetlone ustawienia. Wprowadź nazwę zadania lub użyj nazwy wygenerowanej przez serwer Turbo NAS i kliknij przycisk „Dalej”.

7. Kliknij przycisk „Zakończ”.

8. Zadanie przywrócenia zostanie wykonane natychmiast.

Tworzenie migawki jednostki iSCSI LUN

Przed utworzeniem migawki jednostki iSCSI LUN należy utworzyć na serwerze Turbo NAS co najmniej jedną jednostkę iSCSI LUN i jedno miejsce docelowe iSCSI, do którego zostanie zamapowana migawka jednostki iSCSI LUN. Aby utworzyć obiekty docelowe i jednostki LUN iSCSI, wybierz „iSCSI” > „Pamięć iSCSI”.

1. Aby utworzyć migawkę jednostki iSCSI LUN, wybierz „iSCSI”> „Kopia zapasowa LUN” i kliknij przycisk „Utwórz nowe zadanie”.

2. Wybierz „Utwórz migawkę LUN” i kliknij „Dalej”.

3. Wybierz jednostkę iSCSI LUN na serwerze Turbo NAS i kliknij przycisk „Dalej”.

4. Wprowadź nazwę migawki jednostki LUN lub użyj nazwy wygenerowanej przez serwer Turbo NAS i kliknij przycisk „Dalej”. Wybierz obiekt docelowy iSCSI, do którego zostanie zamapowana migawka jednostki LUN, i kliknij przycisk „Dalej”.

Uwaga: nie można mapować jednostki LUN do obiektu docelowego zawierającego źródłową jednostkę LUN.

5. Określ harmonogram migawki i czas trwania migawki. Po upływie czasu trwania migawka zostanie usunięta automatycznie.

6. Zostaną wyświetlone ustawienia. Wprowadź nazwę zadania lub użyj nazwy wygenerowanej przez serwer Turbo NAS i kliknij przycisk „Dalej”.

7. Kliknij przycisk „Zakończ”.

8. Migawka zostanie utworzona natychmiast. Status i czas trwania pojawią się na liście.

9. Wybierz „iSCSI” > „Lista obiektów docelowych iSCSI”, a migawka jednostki LUN zostanie wyświetlona na Liście obiektów docelowych iSCSI. Użyj oprogramowania inicjatora iSCSI, aby połączyć się z obiektem docelowym iSCSI i uzyskać dostęp do danych punktu w czasie migawki LUN. Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu się z obiektami docelowymi iSCSI na serwerze Turbo NAS, zapoznaj się z artykułem Jak utworzyć usługę obiektów docelowych iSCSI i korzystać z niej na serwerze QNAP NAS?.

Zarządzanie kopiami zapasowymi, przywracaniem i migawkami jednostek LUN z wiersza polecenia

Użytkownicy serwera Turbo NAS mogą wykonać lub zatrzymać zadanie tworzenia kopii zapasowych lub migawki albo przywracania jednostki iSCSI LUN za pomocą interfejsu wiersza polecenia. Aby skorzystać z tej funkcji, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Uwaga: Z poniższej instrukcji powinni korzystać tylko administratorzy IT, którzy znają interfejsy i odpowiednią składnię wiersza poleceń.

1. Najpierw sprawdź, czy zadania tworzenia kopii zapasowych lub migawki albo przywracania jednostki iSCSI LUN zostały utworzone na serwerze Turbo NAS w oknie „iSCSI” > „Kopia zapasowa LUN”.

2. Połącz się z serwerem Turbo NAS przy użyciu narzędzia SSH (takiego jak PuTTY).

3. Zaloguj się na serwerze Turbo NAS jako administrator.

4. Wprowadź polecenie „lunbackup”. Zostanie wyświetlony opis użycia polecenia.

5. Użyj polecenia lunbackup, aby rozpocząć lub zatrzymać zadanie tworzenia kopii zapasowej lub migawki albo przywracania jednostki iSCSI LUN na serwerze Turbo NAS.

Data wydania: 2013-07-02
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
63% ludzi uważa, że to pomaga.