Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak utworzyć klaster pracy awaryjnej w systemie Windows Server 2012 R2 przy użyciu QNAP Virtualization Station (węzłów serwerowych) i obiektów docelowych iSCSI NAS (współdzielonych pamięci masowych)?

W tym samouczku opisano sposób wykorzystania maszyn wirtualnych zainstalowanych w systemie Windows Server 2012 R2 jako węzłów klastra pracy awaryjnej. Przy użyciu QNAP Virtualization Station oraz maszyny wirtualnej utworzonej jako węzeł klastra można łatwo zbudować klaster pracy awaryjnej i chronić aplikacje o znaczeniu strategicznym działające na serwerze Windows Server 2012 R2. Jeżeli masz na przykład serwer AD w środowisku IT, serwer QNAP NAS umożliwia utworzenie maszyny wirtualnej jako serwera zapasowego. W przypadku awarii serwera AD maszyna wirtualna może przejąć świadczenie usługi w klastrze pracy awaryjnej systemu Windows.

Uwaga: do utworzenia klastra pracy awaryjnej serwera Windows Server 2012 jest wymagana współdzielona pamięć masowa, dlatego w niniejszym samouczku użyjemy obiektów docelowych iSCSI serwera NAS jako współdzielonej pamięci masowej.

 

Co to jest klaster pracy awaryjnej?
Jest to grupa serwerów (fizycznych lub zwirtualizowanych), które mogą utrzymywać wysoką dostępność aplikacji i usług. Serwer można postrzegać jako węzeł klastra. W przypadku awarii jednego z serwerów inny serwer (węzeł) w tym klastrze może przejąć jego obciążenie i zapewnić nieprzerwane działanie krytycznych usług aplikacji oraz minimalizację przestoju. Mechanizm taki nazywa się „przełączaniem awaryjnym”. (Rouse 2012)

Wymagania wstępne

 • Maszyna wirtualna z systemem Windows Server 2012 R2 zainstalowana w aplikacji Virtualization Station i mająca konfigurację podobną do serwera fizycznego. Jak pokazano to poniżej, w zaznaczonym obszarze pomarańczowym znajduje się maszyna wirtualna z systemem Windows Server zainstalowana na serwerze QNAP NAS, która używa przełącznika wirtualnego do łączności z interfejsami sieciowymi. (Więcej informacji o przełącznikach wirtualnych.)
 • Do połączenia dwóch serwerów Windows w klastrze i współdzielonej pamięci masowej NAS jest potrzebne dodatkowe połączenie sieciowe. Żółte połączenie poniżej służy do zapewniania łączności wszystkim węzłom klastra, a białe łączy węzły ze współdzieloną pamięcią serwera NAS.

Ustawienia NAS

 1. Tworzenie pamięci iSCSI
  Na potrzeby pamięci współdzielonej klastra pracy awaryjnej używamy pamięci iSCSI serwera NAS. Dodać należy dwie pamięci iSCSI: „Kworum” i „Dane”. Kworum służy do określania, czy klaster przestał działać, kiedy liczba węzłów spadnie poniżej poziomu większości, czyli minimalnej liczby węzłów w klastrze. Kworum w prosty sposób informuje klaster, który węzeł powinien być aktywny w danym momencie, i interweniuje, kiedy zawodzi łączność między węzłami (Microsoft 2011). Dane to zwykła pamięć współdzielona dla używanych węzłów.

  Kworum musi mieć co najmniej 512 MB (w niniejszym samouczku użyjemy 1 GB), a wolumin Dane nie ma ograniczeń pojemności i zależy ona od potrzeb użytkowników.
  Więcej szczegółów można znaleźć w artykule Jak połączyć obiekty docelowe iSCSI z maszynami wirtualnymi w aplikacji Virtualization Station?

Ustawienia Virtualization Station

 1. Instalowanie systemu Windows Server 2012 R2
  Prześlij obraz ISO systemu Windows Server 2012 R2 do serwera NAS. W aplikacji Virtualization Station wybierz polecenia Utwórz maszynę wirtualną > Utwórz niestandardową maszynę wirtualną. Można określić zasoby maszyny wirtualnej, w tym rdzenie procesora oraz pojemność pamięci operacyjnej i masowej. Więcej informacji na temat tworzenia maszyny wirtualnej można uzyskać tutaj.
 2. Konfiguracja ustawień sieciowych maszyny wirtualnej
  W związku z wymaganiami współdzielonej pamięci masowej potrzebny jest dodatkowy przełącznik wirtualny do nawiązania połączenia z interfejsem Ethernet serwera NAS, który jest połączony z siecią współdzielonej pamięci masowej.
  Wybierz Ustawienia sieciowe > Dodaj przełącznik wirtualny. Są dostępne trzy różne tryby sieciowe. Wybierz „Skonfiguruj jako łączność sieciowa z powiązaniem”. Wybierz interfejs sieciowy, który ma mieć dostęp do współdzielonej pamięci masowej, i kliknij Utwórz. Na przykład interfejs Ethernet serwera NAS na powyższej ilustracji to 172.17.100.101, a współdzielona pamięć masowa również znajduje się w tej samej podsieci (172.17.100.xxx). Aby uzyskać więcej informacji o trybach sieciowych, kliknij tutaj.
 3. Dodaj wirtualną kartę sieciową, aby umożliwić maszynie wirtualnej łączność ze współdzieloną pamięcią masową.
  Wirtualną kartę sieciową maszyny wirtualnej należy podłączyć do przełącznika wirtualnego, za pośrednictwem którego sieć ma dostęp do współdzielonej pamięci masowej. Kliknij maszynę wirtualną w menu głównym > Ustawienia maszyny wirtualnej > Dodaj urządzenie, a następnie dodaj przełącznik wirtualny 2, który dodaliśmy w poprzednim kroku.

 4. Dodawanie maszyny wirtualnej do domeny
  Do utworzenia klastra pracy awaryjnej jest potrzebny serwer kontrolera domeny, dlatego należy dodać maszynę wirtualną w domenie.
  Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ten komputer, wybierz polecenie Właściwości > Zmień ustawienia > Zmień, wybierz pozycję Domena, a następnie wprowadź nazwę domeny.  Uwaga: w niektórych przypadkach może być wymagane ręczne ustawienie DNS, zanim będzie można dodać serwer do domeny. Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania.  Kliknij Ethernet > Właściwości > Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie wybierz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS, po czym wprowadź adres IP serwera DNS.
 5. Instalowanie klastra pracy awaryjnej
  Aby serwer mógł być węzłem klastra, powinien mieć najpierw zainstalowaną funkcję Klaster pracy awaryjnej. Kliknij pozycję Dodaj role i funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kliknij przycisk Dalej.

  Kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz pozycję Klaster pracy awaryjnej, a następnie kliknij przycisk Dodaj funkcje.

  Kliknij przycisk Dalej.

  Kliknij przycisk Zainstaluj, a po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

 6. Łączenie z pamięcią iSCSI serwera NAS
  Należy dodać obiekty docelowe iSCSI, Kworum i Dane.
  Kliknij menu Narzędzia, a następnie pozycję Inicjator iSCSI.

  Wybierz kartę Odnajdowanie i kliknij przycisk Odnajdź portal. Wprowadź adres IP serwera NAS (np. 172.17.100.101) i kliknij przycisk OK. Wróć do karty Obiekty docelowe. Dwa obiekty docelowe iSCSI będą nieaktywne. Wybierz je i kliknij przycisk Połącz. Kiedy nastąpi połączenie, kliknij przycisk OK.
    
  Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz polecenie Zarządzanie dyskami. Na liście będą wymienione pamięci Kworum i Dane.


  Kliknij dysk prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Online, a następnie kliknij przycisk OK.


  Kliknij dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowy wolumin prosty. Następnie skonfiguruj ustawienia woluminu. Aby uzyskać informacje dotyczące dalszych kroków, kliknij tutaj.


  Powtórz krok 6 na serwerze z systemem Windows Server 2012 R2. Zamiast ponownego formatowania dysków (Kworum i Dane) wystarczy przełączyć je do trybu online.

Konfiguracja klastra pracy awaryjnej

 1. Instalacja Menedżera klastra pracy awaryjnej
  Po przygotowaniu maszyny wirtualnej na serwerze NAS masz dwa serwery Windows w tej samej domenie i wykorzystujące pamięć masową serwera NAS. Aby zainstalować Menedżera klastra pracy awaryjnej, należy przygotować kolejny serwer Windows.

  Przed instalacją Menedżera klastra pracy awaryjnej należy zainstalować funkcję Klaster pracy awaryjnej. Zobacz krok 5 Ustawień serwera NAS.

  W Menedżerze serwera kliknij menu Narzędzia, a następnie wybierz Kreator klastra pracy awaryjnej.
 2. Sprawdzanie poprawności konfiguracji klastra pracy awaryjnej
  Kliknij pozycję Sprawdź poprawność konfiguracji, a następnie kliknij przycisk Dalej.


  Wprowadź nazwy serwerów.

  Wybierz opcję Uruchom wszystkie testy (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zaznacz oba dyski klastra (Kworum i Dane), a następnie kliknij przycisk Dalej.


  Po sprawdzeniu poprawności konfiguracji klastra pracy awaryjnej system wygeneruje raport z kontroli wszystkich parametrów.

  Wybierz kategorię Węzły i sprawdź stan serwerów Windows.

Źródła
Rouse, M. (2012). Definicja klastra pracy awaryjnej. Dostępne pod adresem:
http://searchwindowsserver.techtarget.com/definition/failover-cluster. Data ostatniego dostępu 21 września 2015 r.
Microsoft. (2011). Understanding Quorum Configurations in a Failover Cluster. Dostępne pod adresem:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731739.aspx. Data ostatniego dostępu 23 września 2015 r.

Data wydania: 2015-11-23
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.