Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać usługi myQNAPcloud (QID) do zarządzania serwerem NAS?

 

 

Czym jest usługa myQNAPcloud ID (QID)

myQNAPcloud ID (QID) to konto e-mail użyte do rejestracji w usłudze myQNAPcloud. Korzystanie z identyfikatora QID przynosi następujące korzyści:

 1. Poprawa bezpieczeństwa
 2. Automatyczne importowanie wszystkich podłączonych systemów NAS za pomocą identyfikatora QID

Poprawa bezpieczeństwa

W przypadku ustawienia uprawnień dostępu na „Prywatne” lub „Niestandardowe” w „myQNAPcloud” > „Kontrola dostępu” nieupoważnieni użytkownicy nie będą mogli znaleźć urządzeń, korzystając z usługi myQNAPcloud. To ustawienie w znaczny sposób poprawia bezpieczeństwo sieciowe. Również użytkownik musi się zalogować korzystając z identyfikatora QID, aby uzyskać dane własnego systemu NAS.

Automatyczne importowanie wszystkich podłączonych systemów NAS za pomocą identyfikatora QID

Za pomocą aplikacji mobilnych i usługi myQNAPcloud (QID) można się zalogować do konta myQNAPcloud (QID) w celu importowania wszystkich systemów NAS do listy urządzeń. Jeśli ustawienia systemu NAS się zmienią, usługa myQNAPcloud natychmiast zsynchronizuje i aktualni dane urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze myQNAPcloud, zobacz
https://www.qnap.com/en/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=81

Używanie identyfikatora QID w celu zaimportowania wielu serwerów NAS jednocześnie (w przykładzie użyto narzędzia Qmanager)

 1. Wybierz kolejno pozycje „Dodaj serwer NAS” i „Zaloguj się przy użyciu QID”.
 2. Zaloguj się na koncie w usłudze myQNAPcloud (QID).
 3. Po zalogowaniu wszystkie systemy NAS połączone z identyfikatorem QID zostaną automatycznie importowane do listy urządzeń.
  ” przedstawia Twoje urządzenia w myQNAPcloud (QID).
  ” przedstawia urządzenia Twoich znajomych w myQNAPcloud (QID).
  Można tutaj również przeglądać konto swoje myQNAPcloud (QID) i nazwy urządzeń i dotknąć „”, aby uaktualnić listę urządzeń.
 4. Aby zalogować się w urządzeniu, dotknij jego ikony. Należy podać konto i hasło przy pierwszym logowaniu do urządzenia.
 5. W „Ustawieniach” można zarządzać identyfikatorem QID. Można wybrać opcję „Zaloguj się przy użyciu QID” lub „Wyloguj się”.
 6. Po wylogowywaniu się możesz wybrać usunięcie lub zachowanie informacji QID.

  W przypadku wybrania opcji „Usuń”, wszystkie informacje o urządzeniach importowanych dla danego QID zostaną usunięte. W przypadku wybrania opcji „Zachowaj” informacje o twoim połączeniu zostaną zachowane, a informacje QID zostaną usunięte.

Po ustawieniu Kontroli dostępu logowanie się przy użyciu identyfikatora QID w celu połączenia się z serwerem NAS po zmianie ustawienia kontroli dostępu (w przykładzie użyto narzędzia Qmanager)

 1. Przejdź do „myQNAPcloud” > „Kontrola dostępu”.
 2. W przypadku ustawienia uprawnienia dostępu na „Prywatne” lub „Niestandardowe” użytkownicy muszą się logować z użyciem QID, aby połączyć się z systemem NAS przez usługę myQNAPcloud.
  • Prywatny: dostęp ma tylko ta osoba, która zarejestrowała urządzenie.
  • Niestandardowy: tylko wybrani użytkownicy mają dostęp do urządzenia.
  • Publiczny (domyślne): każdy może uzyskać dostęp do tego urządzenia.

 3. Po wybraniu tego ustawienia nie można się połączyć z systemem NAS za pomocą aplikacji mobilnych korzystając z nazwy urządzenia myQNAPcloud.
 4. Po zalogowaniu z użyciem QID system przekierowuje użytkownika do strony logowania systemu NAS. Zaimportuje także wszystkie urządzenia na listę.
Data wydania: 2016-05-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
33% ludzi uważa, że to pomaga.