Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać usługi myQNAPcloud (QID) do zarządzania serwerem NAS?

 

 

Omówienie

Kiedy używasz aplikacji mobilnych i usługi myQNAPcloud (identyfikatora QID), wystarczy raz zalogować się w portalu myQNAPcloud przy użyciu identyfikatora QID przed zaimportowaniem urządzeń na listę. Używanie QID zapewnia także aktualność danych logowania, nawet jeżeli ulegną one zmianie na serwerze NAS.

Zmiana ustawienia myQNAPcloud > Kontrola dostępu na Prywatny lub Niestandardowy wzmocni zabezpieczenia serwera NAS (nieautoryzowani użytkownicy nie będą mogli znaleźć Twoich urządzeń przy użyciu usługi myQNAPcloud), ale trzeba będzie zalogować się przy użyciu identyfikatora QID, aby uzyskać prawidłowe informacje.

Więcej informacji o usłudze myQNAPcloud można uzyskać na stronie:
https://www.qnap.com/i/en/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=81

 

Logowanie się przy użyciu identyfikatora QID w celu zaimportowania wielu serwerów NAS jednocześnie (w przykładzie użyto narzędzia Qmanager)

 1. Wybierz kolejno pozycje Dodaj NAS i Zaloguj się przy użyciu QID.
 2. Zaloguj się, używając konta w usłudze myQNAPcloud (QID).
 3. Po zalogowaniu się zobaczysz na liście wszystkie swoje serwery NAS dodane do usługi myQNAPcloud (QID). Ikona oznacza „Moje urządzenia” w usłudze myQNAPcloud (QID), a ikona oznacza „Urządzenie znajomego”. Widoczne jest tu konto myQNAPcloud (QID) i nazwa urządzenia. Wybierz pozycję , aby zsynchronizować listę urządzeń.
 4. Wybierz urządzenie, na które chcesz się zalogować. W odróżnieniu od pierwotnej reguły połączenia serwery NAS zaimportowane przy użyciu QID wymagają do pierwszego połączenia nazwy użytkownika i hasła.
 5. Aby zarządzać QID, wybierz pozycję Ustawienia. Możesz wybrać polecenie Zaloguj się przy użyciu QID (jak w kroku 1) lub Wyloguj się.
 6. Podczas wylogowywania się możesz wybrać usunięcie lub zachowanie informacji QID.

  Po wybraniu opcji Usuń lista serwerów NAS oraz informacje zaimportowane przy użyciu QID zostaną usunięte. Po wybraniu opcji Zachowaj informacje o połączeniu zostaną zachowane (oprócz informacji QID).

Logowanie się przy użyciu identyfikatora QID w celu połączenia się z serwerem NAS po zmianie ustawienia kontroli dostępu (w przykładzie użyto narzędzia Qmanager)

 1. Po zmianie ustawień myQNAPcloud > Kontrola dostępu na Prywatny lub Niestandardowy trzeba będzie zalogować się przy użyciu QID, aby uzyskać prawidłowe informacje do używania usług myQNAPcloud.
  • Prywatny: dostęp ma tylko ta osoba, która zarejestrowała urządzenie w usłudze myQNAPcloud.
  • Niestandardowy: wybierz, kto może uzyskać dostęp do tego urządzenia.
  • Publiczny (ustawienie domyślne): każdy może uzyskać dostęp do tego urządzenia.
 2. Połączenie nie jest możliwe, jeżeli używa się nazwy urządzenia dodanego w usłudze myQNAPcloud do logowania się na serwerze NAS przy użyciu aplikacji mobilnej.
 3. Kiedy zalogujesz się przy użyciu QID, system zachowa informacje o serwerze NAS. Zaimportuje także wszystkie urządzenia na listę aplikacji mobilnej.
Data wydania: 2016-05-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
30% ludzi uważa, że to pomaga.