Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać Qsync do synchronizacji plików na komputerach i serwerze NAS?

Kategoria

 

Dla użytkowników systemu Windows

Pierwsze kroki

Qsync to usługa synchronizacji plików w chmurze działająca z serwerami QNAP NAS. Wystarczy dodać pliki do lokalnego folderu Qsync, aby były dostępne na serwerze NAS i wszystkich połączonych urządzeniach.

Zanim użyjesz usługi Qsync

 1. Utwórz konta użytkowników na serwerze NAS.
 2. Zainstaluj aplikację Qsync Client na komputerach, a aplikację Qfile na urządzeniach mobilnych.
 3. Zaloguj się na serwerze NAS, który będzie hostować Qsync z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego (nazywanych w tym dokumencie klientami Qsync).

Minimalne wymagania systemowe aplikacji Qsync Client:

System operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (SP3), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2.
Procesor: 1 GHz.
RAM: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64-bitowa).

Tworzenie kont użytkowników na serwerze NAS

Utwórz konta dla użytkowników usługi Qsync.

Jako administrator serwera NAS przejdź do sekcji Panel sterowania > Ustawienia uprawnień > Użytkownicy albo do sekcji Qsync Central Station 2.0 > Użytkownicy, a następnie kliknij polecenie Utwórz użytkownika.

Konta mogą tworzyć tylko administratorzy serwera NAS. Jeśli nie jesteś administratorem, poproś administratora systemu o utworzenie konta.Instalacja narzędzia Qsync Client

Qsync zsynchronizuje wszystkie wybrane pliki na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Aby pobrać narzędzie, wykonaj instrukcje na stronie Przegląd. (Zaloguj się na serwerze NAS, a następnie przejdź do sekcji Qsync Central Station 2.0 > Przegląd).

Narzędzie to można również pobrać z witryny internetowej firmy QNAP: Support (Pomoc techniczna) > Download (Pobieranie) > Utilities (Narzędzia).

W przypadku komputerów pobierz narzędzie Qsync Client do systemu Windows.

W przypadku urządzeń mobilnych pobierz i zainstaluj Qfile do systemu iOS lub Android.

Logowanie się na serwerze NAS

Po zainstalowaniu narzędzia wprowadź identyfikator użytkownika i hasło, a następnie określ wyznaczony serwer NAS jako serwer Qsync.

Aby znaleźć serwer NAS w środowisku sieci LAN, kliknij Wyszukaj albo wprowadź jego adres IP lub nazwę. (Np. adres IP: 10.8.1.20 lub 192.168.1.100).

Aby połączyć się ze zdalnym serwerem NAS (przez Internet), użyj do zalogowania się swojego adresu myQNAPcloud (np. andrzej@myQNAPcloud.com).

Uwaga: Jeżeli na potrzeby połączenia serwera NAS zostały zmienione porty, dodaj numer portu do adresu IP. W przeciwnym razie wprowadź sam adres IP (domyślny numer portu: 8080).

Tworzenie par folderów synchronizacji na komputerze

Zsynchronizuj pary folderów na komputerze i serwerze NAS. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.

Kliknij Edytuj, aby zmienić lokalizację folderu synchronizacji i skonfigurować synchronizację wybiórczą:

Lokalizacja: Wybierz folder na komputerze na potrzeby synchronizacji z folderem na serwerze NAS.

Synchronizacja wybiórcza: wybierz tylko podfoldery w folderze na serwerze NAS, aby zsynchronizować je z komputerami. Ta funkcja przydaje się, gdy rozmiar folderu na serwerze NAS jest większy niż pojemność pamięci masowej komputera.

Uwaga: Aby przeprowadzić synchronizację z folderem udostępnionym na serwerze NAS, upewnij się, że administrator NAS włączył synchronizację tego folderu udostępnionego. To ustawienie można zmodyfikować na serwerze NAS w sekcji Panel sterowania > Qsync Central Station 2.0 > Foldery udostępnione. Po włączeniu synchronizacji użytkownicy mający uprawnienia do odczytu i zapisu w tym folderze udostępnionym mogą synchronizować jego zawartość z innymi urządzeniami. Jeśli użytkownik ma tylko uprawnienia do odczytu z folderu udostępnionego, żadne dodanie/zmiana/usunięcie pliku w sparowanym folderze lokalnym nie spowoduje zmian na serwerze NAS.

Rozpoczęcie korzystania z narzędzia Qsync Client

Kliknij dwukrotnie skrót do narzędzia Qsync Client, aby otworzyć folder lokalny Qsync. Kliknij ikonę Qsync Client na pasku zadań, aby otworzyć menu.

Teraz wystarczy skopiować lub przenieść pliki do lokalnego folderu Qsync, aby zostały one zsynchronizowane z serwerem NAS, a następnie skopiowane na wszystkie inne podłączone urządzenia, na których zainstalowano narzędzie Qsync Client.

Synchronizacja

Pliki można synchronizować kilkoma metodami. Qsync automatycznie synchronizuje pliki między komputerami i urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną usługą Qsync. Pliki te są również synchronizowane z folderem Qsync na serwerze NAS.

 1. Na komputerach PC pliki należy przeciągać i upuszczać bezpośrednio do lokalnego folderu Qsync.
 2. Na urządzeniach mobilnych z aplikacją Qfile należy skopiować lub przenieść pliki do folderu Qsync.
 3. Na serwerze NAS należy skopiować lub przenieść pliki do folderu Qsync za pośrednictwem File Station (eksploratora plików w przeglądarce internetowej).

Uwaga:

 1. Pliki przeniesione i upuszczone do lokalnego folderu Qsync zostaną skopiowane do folderu Qsync, jeżeli zarówno pliki, jak i folder Qsync znajdują się na tym samym dysku. Tak samo działa to w Eksploratorze plików w systemie Windows.
 2. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który Qsync może przesłać w sieci LAN, to 500 GB.
 3. Qsync nie obsługuje protokołów SAMBA, FTP ani AFP w celu uzyskania dostępu do plików. Aby uzyskać dostęp do plików, należy użyć File Station lub narzędzia Qsync Client.
 4. Qfile może tylko synchronizować listę plików i nie pobiera plików do urządzenia mobilnego. Pliki należy pobrać, kiedy są potrzebne.

Edycja offline

Pliki można przeglądać i edytować w trybie offline. Po połączeniu urządzenia Qsync automatycznie zsynchronizuje pliki edytowane offline.

Udostępnianie

Udostępnianie plików przy użyciu linków do pobierania

Pliki można udostępniać osobom, które nie mają zainstalowanego narzędzia Qsync Client, wysyłając im linki do pobierania.

 1. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy znajdujący się w lokalnym folderze Qsync plik, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij polecenie Udostępnij link.
 2. Link możesz wysłać w wiadomości e-mail lub skopiować go i przekazać innym osobom.


 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować więcej opcji linku, takich jak tworzenie linku SSL, data wygaśnięcia lub hasło.
 4. Na serwerze NAS z File Station kliknij prawym przyciskiem myszy znajdujący się w folderze Qsync plik, który chcesz udostępnić folder, a następnie kliknij polecenie Udostępnij.
 5. Na urządzeniach mobilnych uruchom aplikację Qfile, aby udostępnić plik w folderze Qsync, wybierając ikonę po prawej stronie, a następnie kliknij polecenie Udostępnij.
 6. Aby pobrać plik, odbiorcy mogą kliknąć link lub skopiować go i wkleić w przeglądarce internetowej.

Udostępnianie folderów grupie

Folder można udostępnić grupie użytkowników. Jeżeli którykolwiek członek grupy udostępni pliki w folderze, pozostali członkowie będą mieli do nich dostęp.

Kroki:

 1. Utwórz konta na serwerze NAS dla wszystkich członków grupy.
 2. Poproś wszystkich członków grupy o zainstalowanie narzędzia Qsync Client.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić w lokalnym folderze Qsync, a następnie kliknij polecenie Udostępnij ten folder jako folder zespołu.
 4. Wybierz użytkowników z listy użytkowników lokalnych lub domenowych.
 5. Wszyscy członkowie grupy otrzymają zaproszenie do udostępniania plików. Po zaakceptowaniu zaproszenia członkowie grupy będą mogli korzystać z dostępu do tego folderu udostępnionego.

Uwaga:

 1. Folder zespołu będzie działać dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia przez użytkowników, do których zostało ono wysłane.
 2. Użytkownicy nie mogą udostępniać folderów zespołu udostępnionych przez inne osoby.

Dostęp zdalny

Dostęp do serwera NAS przez Internet

Aby połączyć się ze zdalnym serwerem NAS (za pośrednictwem Internetu), administrator musi najpierw skonfigurować nazwę danego serwera NAS w usłudze myQNAPcloud. W tym celu należy zalogować się na serwerze NAS i kliknąć skrót do myQNAPcloud na pulpicie.

Następnie należy przekazać użytkownikom adres internetowy myQNAPcloud, aby mogli uzyskiwać zdalny dostęp. Adresu myQNAPcloud można następnie używać do logowania się na zdalnym serwerze NAS. (np. andrzej@myQNAPcloud.com).

Uwaga:

 1. Nawiązywanie połączenia z serwerem NAS przez Internet trwa dłużej niż w środowisku LAN.
 2. Po przejściu z powrotem do środowiska LAN, należy ponownie połączyć się z serwerem NAS za pośrednictwem sieci LAN, a nie usługi myQNAPcloud. Zapewni to lepszą jakość połączenia.
 3. Aby zwiększyć wydajność przesyłania plików, zaleca się skonfigurowanie w miarę możliwości przekierowania portów na routerze.

Automatyczna synchronizacja zdjęć i wideo

Aby automatycznie synchronizować zdjęcia i wideo na urządzeniach mobilnych z folderem Qsync we wszystkich klientach Qsync, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zainstaluj aplikację Qfile na urządzeniach mobilnych przy użyciu linku na stronie Przegląd aplikacji Qsync Central Station 2.0 na serwerze NAS albo pobierz ją ze sklepu App Store.
 2. Uruchom aplikację Qfile.
 3. Kliknij Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu.
 4. Przewiń w dół i wyszukaj pozycję Automatycznie przekazuj zdjęcia z galerii, a następnie wybierz polecenie Skonfiguruj teraz.
 5. Wybierz serwer NAS, na który chcesz przekazać zdjęcia i wideo.
 6. Wybierz folder na serwerze NAS.
 7. Wybierz opcję Użyj ustawień domyślnych (/Qsync/Przekazane z aparatu) lub Konfiguracja ręczna, aby określić ścieżkę.
 8. Wybierz, czy chcesz od razu przekazać wszystkie zdjęcia z galerii.
 9. Aby przekazywać pliki przez sieć Wi-Fi i unikać ewentualnych kosztów związanych z transmisją w sieci 3G, możesz zaznaczyć opcję Tylko Wi-Fi.
 10. Przekazane pliki zostaną zsynchronizowane z folderem Przekazane z aparatu w folderze Qsync na urządzeniach klienckich Qsync.

Uwaga: Jeżeli przekazane pliki zostaną usunięte z folderu Przekazane z aparatu, Qfile nie przekaże ponownie kopii tych plików z biblioteki zdjęć.

Zarządzanie synchronizacją

Kliknij ikonę Qsync na pasku zadań, aby wyświetlić funkcje zarządzania:

 1. Otwórz stronę główną Qsync.
 2. Otwórz lokalny folder Qsync.
 3. Ustawienia: skonfiguruj ustawienia globalne, takie jak serwer proxy i preferencje dotyczące języka, oraz ustawienia zaawansowane, np. rejestrowanie debugowania i powiadomienia na pulpicie.
 4. Wyświetl pliki w przeglądarce internetowej.
 5. Przekaż na serwer NAS z QGenie.
 6. Udostępnij plik lub wyślij link do udostępniania pocztą e-mail.
 7. Otwórz folder zawierający.
 8. Pokaż ostatnio zmienione pliki.
 9. Pokaż synchronizowane pliki.
 10. Więcej:
  1. Wstrzymaj wszystkie zadania: wstrzymuje wykonywanie wszystkich bieżących zadań synchronizacji.
  2. Pomoc Qsync: prowadzi do strony pomocy Qsync.
  3. Sprawdź aktualizacje: sprawdza dostępność nowych wersji narzędzia Qsync Client.
  4. Zakończ: zamyka aplikację Qsync.

Strona główna Qsync

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Qsync, aby wyświetlić opcje wylogowania NAS, wstrzymać synchronizację albo zsynchronizować z serwerem NAS teraz.
 2. Dodaj kolejny serwer NAS w celu synchronizacji plików. Możesz dodać wiele serwerów NAS, aby były one synchronizowane z różnymi folderami Qsync na urządzeniu lokalnym. Kliknij symbol „+”, aby dodać kolejny serwer NAS i przypisać folder lokalny, który będzie pełnił rolę folderu Qsync. Następnie serwery NAS podłączone w celu synchronizacji zostaną wyświetlone po lewej na stronie głównej Qsync.
 3. Wstrzymaj wszystkie zadania synchronizacji.
 4. Centrum aktualizacji plików. Wyświetl dzienniki aktualizacji plików i folderów. Dzienniki można filtrować wg nazwy pliku lub akcji aktualizacji.
 5. Ustawienia globalne: skonfiguruj serwer proxy, osobiste preferencje, np. język, uruchamianie Qsync przy starcie systemu, automatyczne importowanie zdjęć i wideo z zewnętrznych urządzeń USB oraz domyślny folder importowania, a także ustawienia zaawansowane, takie jak powiadomienia na pulpicie i rejestrowanie debugowania.
  1. Serwer proxy: ustaw serwer proxy na potrzeby połączenia z serwerem NAS. Wybierz ręczną konfigurację serwera proxy albo zezwól Qsync na automatyczne wykrywanie ustawień serwera proxy.
  2. Osobiste
   Ustawienia uruchamiania: wybierz, czy aplikacja Qsync ma być włączana podczas uruchamiania, czy nie.
   Język: wybierz preferowany język.
   Importuj zdjęcia i wideo: umożliwia importowanie zdjęć i wideo po podłączeniu urządzenia USB. Ta funkcja dotyczy tylko zdjęć i wideo znajdujących się w folderze DCIM w katalogu głównym urządzenia USB.
   Folder domyślny: folder domyślny do przekazywania wideo i zdjęć z urządzeń USB lub QGenie.
  3. Zaawansowane
   Powiadomienia: pokazuj powiadomienia na pulpicie, gdy wykonywane są zadania synchronizacji plików.
   Dziennik debugowania: system będzie rejestrować wszystkie działania synchronizacji między komputerem a serwerem NAS na potrzeby diagnozowania problemów technicznych.
 6. Pomoc: zawiera linki do strony Szybki start i strony samouczka do aplikacji Qsync.
 7. Informacje: umożliwia sprawdzenie wersji aplikacji Qsync Client.
 8. Edytuj połączenie
  umożliwia zmodyfikowanie danych połączenia z serwerem NAS, takich jak adres IP lub nazwa logowania i hasło bez wcześniejszego wylogowania.
 9. Testuj połączenia
  jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z serwerem NAS, możesz użyć narzędzia testowania połączenia. Oprócz tego możesz wyświetlić informacje o szybkościach przekazywania i pobierania dotyczących serwera NAS.
 10. Ustawienia NAS
  Tutaj możesz skonfigurować preferencje synchronizacji. Jeśli w Qsync Central Station 2.0 jest włączony tryb centralnej konfiguracji (tylko administratorzy mogą konfigurować preferencje narzędzi klienckich), użytkownicy nie mogą modyfikować ustawień zastrzeżonych przez administratora.
  1. Synchronizacja
   Inteligentne usuwanie: podczas synchronizacji nie usuwaj żadnych plików z serwera NAS: możesz usunąć pliki z lokalnego folderu Qsync, a pliki usunięte z komputera nie będą synchronizowane z serwerem NAS. Serwer NAS zachowa kopie usuniętych plików.
  2. Zasady:
   Zasady obsługi konfliktów: sposoby rozwiązywania konfliktów nazw między serwerem NAS i klientami po przywróceniu stanu online po rozłączeniu:
   • Pozwól mi podjąć decyzję dla każdego pliku, powiadamiając mnie o wystąpieniu konfliktu.
   • Zmień nazwy plików lokalnych.
   • Zmień nazwy plików na zdalnym serwerze NAS.
   • Zastąp pliki lokalne plikami ze zdalnego serwera NAS.
   • Zastąp pliki na serwerze NAS plikami lokalnymi.
   Zasady udostępniania: zasady dotyczące folderów zespołu mające zastosowanie, gdy inni użytkownicy Qsync udostępniają te foldery swojemu komputerowi lokalnemu:
   • Zawsze odrzucaj udostępnianie.
   • Automatycznie akceptuj udostępnianie.
   • Wyślij powiadomienie po udostępnieniu.

   Ustawienia filtrowania: Qsync nie będzie synchronizować typów plików określonych w ustawieniach filtrowania.
   Tworzenie miniatur obrazów: tworzy miniatury obrazów w urządzeniu lokalnym przed przekazaniem obrazów na serwer NAS. Pomaga to oszczędzać zasoby systemowe NAS.
  3. Poczta:
   Skonfiguruj konto poczty e-mail na potrzeby udostępniania plików. Możesz użyć ustawień serwera SMTP serwera NAS (tylko dla administratorów), konta e-mail na komputerze lub skonfigurować nowy serwer SMTP.
 11. Otwórz folder Qsync
  Otwórz lokalny folder Qsync.
 12. Więcej
  Wyloguj się z synchronizowanego serwera NAS, wstrzymaj synchronizowanie albo zsynchronizuj z serwerem NAS teraz.
 13. Stan połączenia
  Wyświetla stan synchronizacji, synchronizowane urządzenia, informacje o serwerze NAS i wykorzystanie miejsca na serwerze NAS.
 14. Centrum udostępniania
  Folder zespołu: umożliwia udostępnienie udostępnionych folderów zespołu. Jeśli jest to folder zespołu udostępniony przez inne osoby, możesz go zaakceptować lub odrzucić. Jeśli jest to folder zespołu udostępniony przez Ciebie, możesz zmodyfikować jego opcje udostępniania lub zakończyć udostępnianie.
  Link do udostępniania: możesz kliknąć opcję Kopiuj link, aby ponownie udostępnić wcześniej udostępniony element przy użyciu tego samego linku. Możesz też kliknąć opcję Usuń, aby usunąć element.m.
 15. Centrum aktualizacji plików
  Wyświetl dzienniki aktualizacji plików i folderów.
 16. Przeglądaj sparowane foldery i zarządzaj nimi:
  Zarządzaj sparowanymi folderami synchronizacji, aby dodać, usunąć lub zmodyfikować zadania synchronizacji.
 17. Wyświetl pliki w przeglądarce internetowej
  Uzyskaj dostęp do File Station przy użyciu przeglądarki internetowej.
 18. Kosz sieciowy
  Umożliwia przeglądanie i odzyskiwanie plików usuniętych z Qsync.

Zarządzanie stanem Qsync i monitorowanie go przy użyciu przeglądarek internetowych

Zaloguj się na serwerze NAS za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kliknij przycisk Qsync Central Station 2.0.

Przegląd: na tej stronie wyświetlane są tryb zarządzania użytkowaniem (Tryb dostosowania przez użytkownika lub Tryb centralnej konfiguracji) i całkowita liczba urządzeń i użytkowników online. Oprócz tego są tu dostępne linki do File Station i plików instalacyjnych aplikacji Qsync. Można tu też włączyć lub wyłączyć usługę Qsync (tylko administratorzy).

 1. Ustawienia zarządzania: ta funkcja umożliwia administratorom centralne zarządzanie w celu edycji ustawień domyślnych narzędzi Qsync Client.
 2. Użytkownicy: wyświetla informacje o użytkownikach online. Umożliwia zarządzanie użytkownikami korzystającymi z usługi Qsync (tylko administratorzy).
 3. Urządzenia: w tej tabeli zamieszczone są stany podłączonych urządzeń. Oprócz tego zawiera ona opcje zarządzania każdym urządzeniem, pozwalając na edycję ich ustawień, blokowanie ich lub zdalne czyszczenie.
  1. Jeżeli użytkownicy logują się z komputera, nazwą urządzenia będzie nazwa ich komputera.
  2. Jeżeli użytkownicy logują się z aplikacji Qfile, nazwą urządzenia będzie Qfile-Android lub Qfile-iPhone.
  3. Jeżeli użytkownicy przenoszą lub kopiują pliki do folderu Qsync w File Station, nazwą urządzenia będzie Qsync-File Station.
 4. Dzienniki zdarzeń: ta opcja umożliwia wyświetlenie szczegółów działań poszczególnych użytkowników.
 5. Folder zespołu: użytkownicy mogą udostępnić swoje foldery. W tabeli znajdują się informacje o folderach zespołu, w tym folderach udostępnionych przez danego użytkownika i folderach, które zostały mu udostępnione przez inne osoby.
 6. Folder udostępniony: administratorzy mogą zdecydować, które foldery udostępnione mają być synchronizowane z urządzeniami klienckimi. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do odczytu i zapisu albo tylko do odczytu folderu udostępnionego, dany folder udostępniony może być synchronizowany z jego urządzeniem klienckim. Jeśli jednak użytkownik ma tylko uprawnienia do odczytu z folderu udostępnionego, żadne dodanie, zmiana lub usunięcie pliku w sparowanym folderze lokalnym nie spowoduje zmian na serwerze NAS.
 7. Linki do plików udostępnionych: wyświetla stan udostępnionych linków.
 8. Kontrola wersji: użytkownik może ustawić maksymalną liczbę wersji plików i sprawdzić miejsce używane na potrzeby kontroli wersji.

Dla użytkowników komputerów Mac

 

Pierwsze kroki

Qsync to usługa synchronizacji plików w chmurze działająca z serwerami QNAP Turbo NAS. Wystarczy dodać pliki do lokalnego folderu Qsync, aby były dostępne na serwerze Turbo NAS i wszystkich połączonych urządzeniach.

Zanim użyjesz usługi Qsync

Przed wdrożeniem usługi Qsync wykonaj poniższe 3 czynności.

 1. Utwórz konta użytkowników na serwerze NAS.
 2. Zainstaluj aplikację Qsync Client na komputerach, a aplikację Qfile na urządzeniach mobilnych.
 3. Zaloguj się na serwerze NAS (który pełni funkcję serwera Qsync) z komputerów lub urządzeń mobilnych (nazywanych w tym dokumencie klientami Qsync).

Uwaga:

Przed użyciem narzędzia Qsync Client, sprawdź, czy komputer Mac spełnia minimalne wymagania systemowe:
System operacyjny: OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8).
Pamięć RAM: 2 GB.

Tworzenie kont użytkowników na serwerze NAS

Utwórz konta dla użytkowników usługi Qsync.

Jako administrator serwera NAS przejdź do sekcji Panel sterowania > Ustawienia uprawnień > Użytkownicy albo do sekcji Qsync > Użytkownicy, a następnie kliknij polecenie Utwórz użytkownika.

Konta mogą tworzyć tylko administratorzy serwera NAS. Jeśli nie jesteś administratorem, poproś administratora systemu o utworzenie konta.Instalacja narzędzia Qsync Client

Qsync zsynchronizuje wszystkie wybrane pliki na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Aby pobrać narzędzie, wykonaj instrukcje na stronie Przegląd (przejdź do sekcji Qsync Central Station 2.0 > Przegląd).

Narzędzie to można również pobrać z witryny internetowej firmy QNAP: Support (Pomoc techniczna) > Download (Pobieranie) > Utilities (Narzędzia).

W przypadku komputerów pobierz narzędzie Qsync Client do komputerów Mac.

W przypadku urządzeń mobilnych pobierz i zainstaluj Qfile do systemu iOS lub Android.

Logowanie się na serwerze NAS

Po zainstalowaniu narzędzia wprowadź identyfikator użytkownika i hasło, a następnie określ wyznaczony serwer NAS jako serwer Qsync.

Aby znaleźć serwer NAS w środowisku sieci LAN, kliknij Wyszukaj albo wprowadź jego adres IP lub nazwę (np. adres IP: 10.8.1.20 lub 192.168.1.100).

Aby połączyć się ze zdalnym serwerem NAS (przez Internet), użyj do zalogowania się swojego adresu myQNAPcloud (np. andrzej@myQNAPcloud.com).

Uwaga: Jeżeli na potrzeby połączenia serwera NAS zostały zmienione porty, dodaj numer portu do adresu IP. W przeciwnym razie wprowadź sam adres IP (domyślny numer portu: 8080).

Skonfiguruj pary synchronizowanych folderów

Zsynchronizuj pary folderów na komputerze Mac i serwerze NAS. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: Aby przeprowadzić synchronizację z folderem udostępnionym na serwerze NAS, upewnij się, że administrator NAS włączył synchronizację tego folderu udostępnionego. To ustawienie można zmodyfikować na serwerze NAS w sekcji Panel sterowania > Qsync Central Station 2.0 > Foldery udostępnione. Po włączeniu synchronizacji użytkownicy mający uprawnienia do odczytu i zapisu w tym folderze udostępnionym mogą synchronizować jego zawartość z innymi urządzeniami. Jeśli użytkownik ma tylko uprawnienia do odczytu z folderu udostępnionego, żadne dodanie/zmiana/usunięcie pliku w sparowanym folderze lokalnym nie spowoduje zmian na serwerze NAS.

Kliknij Edytuj, aby zmienić lokalizację folderu synchronizacji i skonfigurować synchronizację wybiórczą:

Lokalizacja: Wybierz folder na komputerze Mac na potrzeby synchronizacji z folderem na serwerze NAS.
Synchronizacja wybiórcza: wybierz tylko podfoldery w folderze na serwerze NAS, aby zsynchronizować je z komputerami Mac. Ta funkcja przydaje się, gdy rozmiar folderu na serwerze NAS jest większy niż pojemność pamięci masowej komputera Mac.

Rozpoczęcie korzystania z narzędzia Qsync Client

Kliknij ikonę Qsync Client na pasku menu, aby wyświetlić menu.Otwórz folder Qsync.

Teraz wystarczy skopiować lub przenieść pliki do lokalnego folderu Qsync na jednym z urządzeń. Pliki zostaną skopiowane do pozostałych urządzeń z zainstalowaną usługą Qsync i podłączonych do serwera NAS.

Od teraz nie trzeba już kopiować plików między komputerem a urządzeniami zewnętrznymi ani przejmować się ich wielkością podczas prób załączenia ich do wiadomości e-mail.

Synchronizacja

Pliki można synchronizować kilkoma metodami. Qsync automatycznie synchronizuje pliki między komputerami i urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną usługą Qsync. Pliki te są również synchronizowane z folderem Qsync na serwerze NAS.

 1. Na komputerach PC pliki należy przeciągać i upuszczać bezpośrednio do lokalnego folderu Qsync.
 2. Na urządzeniach mobilnych z aplikacją Qfile należy skopiować lub przenieść pliki do folderu Qsync.
 3. Na serwerze NAS należy skopiować lub przenieść pliki do folderu Qsync za pośrednictwem File Station (eksploratora plików w przeglądarce internetowej).

Uwaga:

 1. Pliki przeniesione i upuszczone w folderze Qsync zostaną skopiowane do folderu Qsync, jeżeli zarówno pliki, jak i folder Qsync znajdują się na tym samym dysku. Tak samo działa to w Eksploratorze plików w systemie Windows.
 2. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który Qsync może przesłać w sieci LAN, to 500 GB.
 3. Qsync nie obsługuje protokołów SAMBA, FTP ani AFP w celu uzyskania dostępu do plików. Aby uzyskać dostęp do plików, należy użyć File Station lub Qsync.
 4. Qfile może tylko synchronizować listę plików i nie pobiera plików do urządzenia mobilnego. Pliki należy pobrać, kiedy są potrzebne.

Edycja offline

Pliki można przeglądać i edytować w trybie offline. Po połączeniu urządzenia Qsync automatycznie zsynchronizuje pliki edytowane offline.

Udostępnianie

Udostępnianie plików przy użyciu linków do pobierania

Pliki można udostępniać osobom, które nie mają zainstalowanego narzędzia Qsync Client, wysyłając im linki do pobierania.

 1. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz udostępnić w lokalnym folderze Qsync, a następnie kliknij polecenie Udostępnij link.
 2. Link możesz wysłać w wiadomości e-mail lub skopiować go i przekazać innym osobom.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby sprawdzić inne opcje linku, takie jak tworzenie linku SSL, data wygaśnięcia lub hasło.


 4. Na serwerze NAS kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz udostępnić w folderze Qsync w File Station, a następnie kliknij polecenie Udostępnij.
 5. Na urządzeniach mobilnych uruchom aplikację Qfile, aby udostępnić plik w folderze Qsync, wybierając ikonę po prawej stronie, a następnie kliknij polecenie Udostępnij.
 6. Aby pobrać plik, odbiorcy mogą kliknąć link lub skopiować go i wkleić w przeglądarce internetowej.

Udostępnianie folderów grupie

Folder można udostępnić grupie użytkowników. Jeżeli którykolwiek członek grupy udostępni pliki w folderze, pozostali członkowie będą mieli do nich dostęp.

Kroki:

 1. Utwórz konta na serwerze NAS dla wszystkich członków grupy.
 2. Poproś wszystkich członków grupy o zainstalowanie narzędzia Qsync.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić w lokalnym folderze Qsync, a następnie kliknij polecenie Udostępnij ten folder jako folder zespołu.


 4. Wybierz użytkowników z listy użytkowników lokalnych lub domenowych.
 5. Wszyscy członkowie grupy otrzymają zaproszenie do udostępniania plików. Po zaakceptowaniu zaproszenia członkowie grupy będą mogli korzystać z dostępu do tego folderu udostępnionego.

Uwaga:

 1. Folder zespołu będzie działać dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia przez użytkowników, do których zostało ono wysłane.
 2. Użytkownicy nie mogą udostępniać folderu zespołu innym osobom.

Dostęp zdalny

Dostęp do serwera NAS przez Internet

Aby połączyć się ze zdalnym serwerem NAS (za pośrednictwem Internetu), administrator musi najpierw skonfigurować nazwę danego serwera NAS w usłudze myQNAPcloud. W tym celu należy zalogować się na serwerze NAS, przejść do pulpitu serwera NAS i kliknąć skrót myQNAPcloud.

Następnie należy przekazać użytkownikom adres internetowy myQNAPcloud, aby mogli uzyskiwać zdalny dostęp. Adresu myQNAPcloud można następnie używać do logowania się na zdalnym serwerze NAS. (np. andrzej@myQNAPcloud.com).

Uwaga:

 1. Nawiązywanie połączenia z serwerem NAS przez Internet trwa dłużej niż w środowisku LAN.
 2. Po przełączeniu się z powrotem na środowisko LAN, w którym znajduje się serwer NAS, należy połączyć się z nim ponownie za pośrednictwem sieci LAN, a nie usługi myQNAPcloud. Zapewni to lepszą jakość połączenia.
 3. Aby zwiększyć wydajność przesyłania plików, zaleca się skonfigurowanie w miarę możliwości przekierowania portów na routerze.

Automatyczna synchronizacja zdjęć i wideo

Qsync może automatycznie synchronizować zdjęcia i wideo na urządzeniach mobilnych z folderem Qsync z wszystkimi klientami Qsync.

Kroki:

 1. Aby pobrać narzędzie, wykonaj instrukcje na stronie Przegląd. (Zaloguj się na serwerze NAS, a następnie przejdź do sekcji Qsync Central Station 2.0 > Przegląd).
 2. Uruchom aplikację Qfile.
 3. Kliknij Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu.
 4. Przewiń w dół i wyszukaj pozycję Przesyłaj automatycznie z galerii zdjęć, a następnie wybierz polecenie Skonfiguruj teraz.
 5. Wybierz serwer NAS, do którego chcesz przesyłać zdjęcia i wideo.
 6. Wybierz folder.
 7. Wybierz opcję Użyj ustawień domyślnych (/Qsync/Przekazane z aparatu) lub Skonfiguruj ręcznie, aby określić ścieżkę.
 8. Wybierz, czy chcesz od razu przekazać wszystkie zdjęcia z galerii.
 9. Aby przekazywać pliki przez sieć Wi-Fi i unikać ewentualnych kosztów związanych z transmisją w sieci 3G, możesz wybrać opcję Tylko Wi-Fi.
 10. Przekazane pliki zostaną zsynchronizowane z folderem Przekazane z aparatu w folderze Qsync na urządzeniach klienckich Qsync.

Uwaga: Jeżeli przekazane pliki zostaną usunięte z folderu Przekazane z aparatu, Qfile nie przekaże ponownie kopii tych plików z biblioteki zdjęć.

Zarządzanie synchronizacją

Kliknij ikonę Qsync na pasku narzędzi, aby wyświetlić funkcje zarządzania:

 1. Dodawanie plików i wyświetlanie wyników synchronizacji na serwerze NAS:
  1. Otwórz folder Qsync: otwiera folder Qsync w celu dodania plików.
  2. Wyświetl pliki w przeglądarce internetowej: otwiera File Station (eksplorator plików w przeglądarce internetowej), umożliwiając przejrzenie plików w folderze Qsync na serwerze NAS.
 2. Kontrolowanie postępów synchronizacji:
  1. Wstrzymaj synchronizację / Wznów synchronizację: kliknięcie umożliwia wstrzymanie lub wznowienie synchronizacji.
  2. Synchronizuj z serwerem NAS teraz: wymusza ponowne skanowanie i odświeżenie listy synchronizacji przez Qsync.
 3. Informacje do synchronizacji i udostępniania:
  1. Centrum udostępniania i aktualizacji plików
   1. Centrum aktualizacji plików: umożliwia wyświetlenie dzienników aktualizacji plików lub folderów.
   2. Centrum udostępniania: umożliwia wyświetlenie folderów lub plików udostępnionych innym osobom. Użytkownicy mogą zaakceptować lub odrzucić zaproszenia do folderów zespołu. Nie mogą jednak udostępniać folderów zespołu udostępnionych przez inne osoby.
  2. Ostatnio zmienione pliki: wyświetla listę niedawno zaktualizowanych plików.


 4. Preferencje:
  1. Ogólne:
   1. Stan połączenia: wyświetla aktualny stan. Kliknij opcję Wyloguj, aby zmienić zalogowanego użytkownika.
   2. Kosz sieciowy: umożliwia przeglądanie lub odzyskiwanie plików usuniętych z folderu Qsync.
   3. Testuj połączenie: jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z serwerem NAS, możesz użyć narzędzia testowania połączenia, aby sprawdzić łączność. Oprócz tego możesz wyświetlić informacje o szybkościach przekazywania i pobierania dotyczących serwera NAS.
  2. Synchronizacja:
   1. Zarządzaj sparowanymi folderami: Zarządzaj sparowanymi folderami synchronizacji, aby dodać, usunąć lub zmodyfikować zadania synchronizacji.
   2. Importuj zdjęcia i wideo: Importuj zdjęcia i wideo po podłączeniu zewnętrznego urządzenia USB. Ta funkcja dotyczy tylko zdjęć i wideo znajdujących się w folderze DCIM w katalogu głównym zewnętrznego urządzenia USB.
   3. Folder domyślny: folder domyślny do przekazywania wideo i zdjęć z zewnętrznych urządzeń USB lub QGenie.
    Inteligentne usuwanie: podczas synchronizacji nie usuwaj żadnych plików z serwera NAS: możesz usunąć pliki z lokalnego folderu Qsync, a pliki usunięte z komputera nie będą synchronizowane z serwerem NAS. Serwer NAS zachowa kopie usuniętych plików.
  3. Zasady:
   1. Zasady obsługi konfliktów: zasady obsługi konfliktów nazw między serwerem Qsync (NAS) a klientami po ponownym przejściu do trybu online po rozłączeniu:
    • Pozwól mi podjąć decyzję dla każdego pliku, powiadamiając mnie o wystąpieniu konfliktu.
    • Zmień nazwy plików lokalnych.
    • Zmień nazwy plików na zdalnym serwerze NAS.
    • Zastąp pliki lokalne plikami ze zdalnego serwera NAS.
    • Zastąp pliki na serwerze NAS plikami lokalnymi.
   2. Zasady udostępniania: zasady dotyczące folderów zespołu, gdy inni użytkownicy Qsync udostępniają je temu komputerowi lokalnemu:
    • Zawsze odrzucaj udostępnianie.
    • Automatycznie akceptuj udostępnianie.
    • Wyślij powiadomienie po udostępnieniu.
   3. Ustawienia filtrowania: Qsync nie będzie synchronizować typów plików określonych w ustawieniach filtrowania.
  4. Poczta e-mail:
   Skonfiguruj konto poczty e-mail na potrzeby udostępniania plików. Możesz użyć ustawień serwera SMTP serwera NAS (tylko dla administratorów), konta e-mail na komputerze lub skonfigurować nowy serwer SMTP.
  5. Zaawansowane:
   Ustawienia uruchamiania: wybierz, czy aplikacja Qsync ma być włączana podczas uruchamiania, czy nie.
   Powiadomienia: pokazuj powiadomienia na pulpicie, gdy wykonywane są zadania synchronizacji plików.
   Utwórz miniatury: tworzy miniatury obrazów w urządzeniu lokalnym przed przekazaniem obrazów na serwer NAS. Pomaga to oszczędzać zasoby systemowe NAS.
   Dziennik debugowania: system będzie rejestrować wszystkie działania synchronizacji między komputerem a serwerem NAS na potrzeby diagnozowania problemów technicznych.

Zarządzanie stanem Qsync i monitorowanie go przy użyciu przeglądarek internetowych

Zaloguj się na serwerze NAS za pośrednictwem przeglądarki internetowej i uruchom Qsync Central Station 2.0.

Przegląd: na tej stronie wyświetlane są tryb zarządzania użytkowaniem (Tryb dostosowania przez użytkownika lub Tryb centralnej konfiguracji) i całkowita liczba urządzeń i użytkowników online. Oprócz tego są tu dostępne linki do File Station i plików instalacyjnych aplikacji Qsync. Można tu też włączyć lub wyłączyć usługę Qsync (tylko administratorzy).

 1. Ustawienia zarządzania: ta funkcja umożliwia administratorom centralne zarządzanie w celu edycji ustawień domyślnych narzędzi Qsync Client.
 2. Użytkownicy: przedstawia informacje o użytkownikach dostępnych online. Można tu też zarządzać usługą Qsync dla użytkowników (tylko administrator).
 3. Urządzenia: w tej tabeli zamieszczone są stany podłączonych urządzeń. Oprócz tego zawiera ona opcje zarządzania każdym urządzeniem, pozwalając na edycję ich ustawień, blokowanie ich lub zdalne czyszczenie.
  1. Jeżeli użytkownicy logują się z komputera, nazwą urządzenia będzie nazwa ich komputera.
  2. Jeżeli użytkownicy logują się z aplikacji Qfile, nazwą urządzenia będzie Qfile-Android lub Qfile-iPhone.
  3. Jeżeli użytkownicy przenoszą lub kopiują pliki do folderu Qsync w File Station, nazwą urządzenia będzie Qsync-File Station.
 4. Dzienniki zdarzeń: ta opcja umożliwia wyświetlenie szczegółów działań poszczególnych użytkowników.
 5. Folder zespołu: użytkownicy mogą udostępniać swoje foldery w folderze Qsync jako foldery zespołu. W tabeli znajdują się informacje o folderach zespołu, w tym folderach udostępnionych przez danego użytkownika i folderach, które zostały mu udostępnione przez inne osoby.
 6. Foldery udostępnione: administratorzy mogą konfigurować synchronizację folderów udostępnionych. Jeśli użytkownik ma prawo do odczytu i zapisu albo tylko do odczytu oraz uprawnienia do synchronizacji folderu udostępnionego, dany folder udostępniony może być synchronizowany z jego urządzeniami klienckimi (dotyczy to tylko systemu Windows).
 7. Linki do plików udostępnionych: wyświetla stan udostępnionych linków.
 8. Kontrola wersji: użytkownik może ustawić maksymalną liczbę wersji plików i sprawdzić miejsce używane na potrzeby kontroli wersji.

 

Data wydania: 2014-05-29
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
44% ludzi uważa, że to pomaga.