Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać oprogramowania Acronis® True Image do tworzenia kopii zapasowych komputera na serwerze QNAP NAS

Overview

QNAP NAS is compatible with Acronis® True Image, a third-party backup software,. You can install Acronis® True Image on your PC to either back up your folders, disks, partitions, or even your whole PC to QNAP NAS with full, incremental, or differential backup methods. In this tutorial, we introduce how to back up a PC to NAS using Acronis® True Image 2016 - and if your PC becomes unbootable, how to restore the PC. For more information, please refer to the Acronis website.

To back up your NAS, we recommend using Real-time Remote Replication (RTRR).
Please refer to the following tutorial:

Przygotowanie

Zainstaluj Acronis® True Image 2016 na komputerze.

Tworzenie kopii zapasowych komputera na serwerze NAS

Uruchom oprogramowanie Acronis® True Image 2016. Kliknij opcję Entire PC (Cały komputer), aby wybrać określone dyski, partycje, pliki lub foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

Stanowczo zalecamy utworzenie kopii zapasowej całego komputera na serwerze NAS i utworzenie nośnika ratunkowego (opisano w dalszej części tego samouczka), aby w razie braku możliwości uruchomienia, przywrócić cały komputer.

 

Kliknij opcję Select destination (Wybierz miejsce docelowe).

Kliknij przycisk Przeglądaj.

Kliknij ikonę „+” obok opcji Network (Sieć), aby znaleźć swój serwer NAS, a następnie kliknij ikonę „+” obok swojego serwera NAS, aby zobaczyć znajdujące się na nim foldery udostępnione. Wybierz folder udostępniony, w którym chcesz zapisać kopie zapasowe danych, i kliknij przycisk OK.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do swojego konta NAS.

Domyślnie wybrana jest kopia przyrostowa. Ten schemat umożliwi utworzenie pełnej wersji co pięć kopii przyrostowych. W sekcji Opcje można skonfigurować harmonogram, schemat kopii zapasowych, powiadomienia i inne ustawienia zaawansowane. Aby rozpocząć, kliknij opcję Back up now (Utwórz kopię zapasową teraz).

Tworzenie nośnika ratunkowego

Przejdź do sekcji Tools (Narzędzia) > RESCUE MEDIA BUILDER (Kreator nośnika ratunkowego) > ACRONIS BOOTABLE RESCUE MEDIA (Rozruchowy nośnik ratunkowy Acronis) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć nośnik ratunkowy, który umożliwia przywrócenie komputera w razie braku możliwości przeprowadzenia rozruchu.

Przywracanie

Kliknij opcję Recover files (Odzyskaj pliki).

Wybierz dane, który chcesz przywrócić. Jeśli masz wiele wersji kopii zapasowych, możesz wybrać jedną z menu rozwijanego w prawym górnym rogu. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Domyślnie dane będą przywracane do oryginalnej lokalizacji. Miejsce docelowe można zmienić, klikając opcję Browse (Przeglądaj). Inne ustawienia zaawansowane można skonfigurować w sekcji Recovery options (Opcje odzyskiwania). Kliknij opcję Recover now (Odzyskaj teraz).

Odzyskiwanie komputera przy użyciu nośnika ratunkowego

Jeśli nie będzie można przeprowadzić rozruchu komputera, użyj nośnika ratunkowego. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Acronis True Image 2016.

Wybierz opcję Recover (Odzyskaj).

Wybierz polecenie Browse for backup (Przeglądaj w poszukiwaniu kopii zapasowej).

Kliknij opcję Computers Near Me (Komputery w pobliżu) i znajdź pliki kopii zapasowych. Kliknij przycisk OK.

Prawym przyciskiem myszy kliknij pliki kopii zapasowych, wybierz polecenie Recover (Odzyskaj) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Źródła:
http://www.acronis.com/en-us/

Data wydania: 2016-08-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
52% ludzi uważa, że to pomaga.