Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać klienta QmailAgent do zarządzania kontami e-mail na serwerze QNAP NAS?

Przegląd

QmailAgent to klient pocztowy online, który umożliwia użytkownikom dostęp do kont w usługach Gmail, Outlook, Poczta Yahoo i na dowolnym serwerze IMAP. Może on łatwo przełączać konta za pomocą szybkiego paska uruchamiania i zapewnia wszystkie funkcje umożliwiające tworzenie, czytanie i organizowanie wiadomości e-mail. Pliki, zdjęcia i dokumenty przechowywane na serwerze NAS mogą być dodawane do e-maili jako załączniki. QmailAgent obsługuje automatyczne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich wiadomości e-mail na serwerze i zapisywanie ich w pamięci NAS po zalogowaniu. W tym artykule opisano sposób zarządzania wiadomościami e-mail na serwerze QNAP NAS za pomocą aplikacji QmailAgent.

Wymagania systemowe

QmailAgent działa na serwerach QNAP NAS z oprogramowaniem układowym w wersji 4.2.2 (lub nowszej).

Obsługiwane modele QNAP NAS: TS-x31, TS-x31+, TS-x31P, TS431U, TS-831X i Turbo NAS oparte na architekturze x86 (w tym TS-269H, TS-x51, TS-x51+, TS-x51A, TS-x53, TS-x53II, TS-x53A, TS-453mini, TVS-x63, TS-X63U, TS-x69, TS-x70, TVS-x71, TS-x79, TVS-x80, TVS-ECx80+, TVS-x82 i TDS-16489U). Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy QNAP.

Uwaga: W związku z dużym wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesora nie zaleca się korzystania z wielu kont poczty e-mail na starszych modelach serwerów NAS z procesorami ARM i Intel Atom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis produktu.

Wykonaj poniższe instrukcje pierwszej konfiguracji usługi QmailAgent:

  1. Zainstaluj aplikację QmailAgent.
  2. Skonfiguruj konto e-mail.
  3. Zarządzaj zadaniami klienta QmailAgent.
  4. Załącz plik zapisany na serwerze NAS do wiadomości e-mail.

 

1. Instalacja aplikacji QmailAgent

Aplikację QmailAgent można zainstalować i włączyć w App Center systemu QTS.

2. Konfiguracja konta e-mail

Po pierwszym otwarciu programu QmailAgent wyświetli się strona powitalna.


Na kolejnej stronie możesz wybrać typ serwera poczty e-mail, do którego chcesz mieć dostęp.

Wprowadź informacje dotyczące konta e-mail, w tym nazwę wyświetlaną, adres e-mail i hasło oraz miejsce zapisywania e-maili. Możesz określić, czy załączniki mają być zapisywane, czy nie, a także miejsce ich zapisu. Kliknij Dodaj, aby przejść do następnego kroku.

Jeśli dodajesz konto Gmail, wprowadź nazwę wyświetlaną, adres e-mail i miejsce zapisu e-maili. Możesz określić, czy załączniki mają być zapisywane, czy nie, a także miejsce ich zapisu. Kliknij Dalej, aby przejść do następnego kroku.

Aplikacja musi uzyskać autoryzację do uzyskiwania dostępu do konta Google. Kliknij opcję Google OAuth2, aby otworzyć stronę autoryzacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu OAuth, odwiedź stronę: http://wikipedia.org/wiki/OAuth.

W przeglądarce zostanie wyświetlona strona autoryzacji Google OAuth. Wybierz opcję Zezwól.

Po udanej autoryzacji przeglądarka przekierowuje użytkownika z powrotem do aplikacji. Aby zalogować się na koncie Gmail, kliknij Dodaj.

3. Zarządzanie zadaniami klienta QmailAgent

Po zalogowaniu do konta poczty e-mail w skrzynce pocztowej będzie wyświetlana lista wszystkich e-maili w aktualnie wybranym folderze. Można z niej korzystać ze wszystkich funkcji potrzebnych do czytania, tworzenia, usuwania wiadomości e-mail i odpowiadania na nie.

Wiadomości e-mail i załączniki są pobierane w tle. Gdy zalogujesz się do konta poczty e-mail, QmailAgent zsynchronizuje pobrane foldery wiadomości.

Uwaga: Ograniczenia pobierania (i inne funkcje związane z bezpieczeństwem) na Twoim serwerze poczty e-mail mogą uniemożliwiać programowi QmailAgent pobranie wszystkich tych elementów naraz. Po kilku godzinach konieczne może być ponowne uwierzytelnienie swojego konta.

Na Pasku narzędzi znajdują się następujące polecenia (od lewej do prawej): wybierz, odśwież, utwórz, odpowiedz, odpowiedz wszystkim, przekaż (w tym w treści wiadomości oraz jako załącznik), przenieś do kosza, otaguj itd.

Czytanie wiadomości e-mail: Kliknij e-mail dwukrotnie, aby wyświetlić w oknie treść wiadomości. Okienko podglądu jest wyświetlane pod listą wiadomości i prezentuje aktualnie wybraną wiadomość. Aby wyświetlić lub ukryć okienko podglądu, kliknij przycisk przełączania na dole listy wiadomości.Przełączanie / dodawanie konta e-mail

Kliknij ikonę przełączania. Spowoduje to wyświetlenie listy kont e-mail, z której można wybrać następne konto, aby uzyskać do niego dostęp.

Na liście kont znajduje się ikona dodawania kont . Kliknięcie jej spowoduje przejście do okna dodawania konta.


Usuwanie / edytowanie konta e-mail

Wybierz konto z listy. Spowoduje to wyświetlenie informacji o koncie e-mail. Możesz edytować nazwę i inne ustawienia.

W sekcji lokalizacji zapisu można dodać więcej miejsca i mienić lokalizację zapisu e-maili i załączników.

Aby usunąć konto z serwera NAS, kliknij ikonę Usuń.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie chęci usunięcia konta. Jeśli w danym momencie używasz konta, które chcesz usunąć, QmailAgent wyloguje Cię.

Importowanie / eksportowanie kontaktów

Przejdź do okna książki adresowej, na pasku narzędzi kliknij opcję Importuj kontakty, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

Wybierz plik .vcf lub .csv do przekazania, a następnie kliknij opcję Importuj kontakty.

Podczas eksportowania kontaktów wybierz kontakty lub grupę.

Kliknij opcję Eksportuj kontakty w formacie vCard i wybierz, czy mają zostać wyeksportowane wszystkie kontakty, czy tylko wybrane. Zostaną one pobrane do bieżącego urządzenia.

4. Załączanie pliku zapisanego na serwerze NAS do wiadomości e-mail

Aby załączyć plik z serwera NAS podczas pisania wiadomości e-mail, na pasku narzędzi kliknij ikonę Załącz plik.

W oknie folderów wybierz plik i dwukrotnie kliknij albo kliknij OK, aby go przekazać.


Data wydania: 2015-10-27
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
42% ludzi uważa, że to pomaga.