Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać Hybrid Backup Sync do tworzenia kopii zapasowych/przywracania/synchronizowania plików w pamięci masowej QNAP NAS

Hybrid Backup Sync integruje funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i synchronizowania, aby zapewnić użytkownikom prosty sposób na tworzenie kopii zapasowych i synchronizowanie plików z serwera QNAP NAS w magazynie lokalnym, zdalnym lub w chmurze w celu utworzenia kompleksowego planu tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Należy pamiętać, że do korzystania z Hybrid Backup Sync niezbędne jest oprogramowanie układowe QTS 4.2.0 (lub nowsze).

Jak używać Hybrid Backup Sync do tworzenia kopii zapasowych/przywracania/synchronizowania plików w pamięci masowej QNAP NAS

Jak korzystać z Hybrid Backup Sync

 1. Instalowanie Hybrid Backup Station
 2. Rozpoczęcie korzystania z Hybrid Backup Sync

Tworzenie miejsca na dysku

Przygotowywanie zadania tworzenia kopii zapasowej na potrzeby plików na serwerze QNAP NAS

 1. Konfigurowanie zadania lokalnego tworzenia kopii zapasowej
 2. Konfigurowanie zadania zdalnego tworzenia kopii zapasowej
 3. Konfigurowanie zadania tworzenia kopii zapasowej w chmurze

Przywracanie plików na serwerze QNAP NAS przy użyciu zadania przywracania

 1. Tworzenie zadania przywracania
 2. Tworzenie zadania przywracania z folderu docelowego

Tworzenie zadania synchronizacji plików na serwerze QNAP NAS

 1. Tworzenie zadania synchronizacji plików z lokalną pamięcią NAS
 2. Tworzenie zadania synchronizacji plików ze zdalną pamięcią NAS/z serwerem zdalnym
  • 2.1 Jednokierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a zdalnym
  • 2.2 Dwukierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a zdalnym
 3. Tworzenie zadania synchronizacji plików z chmurą
  • 3.1 Jednokierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a chmurą
  • 3.2 Dwukierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a chmurą

Jak korzystać z Hybrid Backup Sync

 1. Instalowanie Hybrid Backup Station

  Aby zainstalować Hybrid Backup Sync na serwerze QNAP NAS, najpierw zaloguj się w pamięci NAS jako administrator i upewnij się, że jest ona połączona z Internetem. Przejdź do sekcji App Center > Zasadnicze elementy QTS lub Kopia zapasowa / synchronizacja, przewiń w dół strony do pozycji Hybrid Backup Sync i kliknij polecenie Dodaj do QTS.

  QNAP
   
 2. Rozpoczęcie korzystania z Hybrid Backup Sync

  Po zakończeniu instalacji kliknij ikonę skrótu w menu głównym lub na pulpicie, aby rozpocząć korzystanie z Hybrid Backup Sync.

  QNAP

Tworzenie miejsca na dysku

Wcześniejsze przygotowanie miejsca na dysku pomoże zarządzać nim i oszczędzi czas w trakcie konfigurowania zadań tworzenia kopii zapasowych.
Aby zrobić miejsce na dysku, przejdź do opcji Ilość pamięci w menu głównym i kliknij przycisk tworzenia, aby otworzyć okno z różnymi opcjami umożliwiającymi uzyskanie miejsca.

QNAP

Wybierz, gdzie chcesz utworzyć miejsce.

QNAP

W przypadku lokalnej pamięci masowej trzeba tylko wybrać folder i kliknąć OK, aby skonfigurować miejsce.

QNAP

W przypadku pamięci masowej w chmurze i zdalnej przed skonfigurowaniem miejsca należy utworzyć profil zdalny.
Aby utworzyć profil zdalny, wybierz opcję Nowy profil i kliknij Ustawienia.

QNAP

Wprowadź zdalny adres IP/nazwę hosta i hasło, a następnie sprawdź połączenie, klikając opcję Test. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, kliknij przycisk OK w celu utworzenia tego profilu zdalnego.

QNAP

Po utworzeniu profilu zdalnego wybierz go, następnie wybierz folder i kliknij Zastosuj, aby skonfigurować miejsce w zdalnej pamięci masowej.
Jeśli utworzono konto zdalne i użytkownik chce tylko wybrać inny folder jako miejsce w pamięci masowej, może również wybrać jedno konto zdalne z listy rozwijanej i wskazać folder w celu skonfigurowania zdalnej pamięci masowej.

QNAP
Uwaga:
Jeśli usługa RTRR (Real-time Remote Replication) jest używana w zdalnej pamięci NAS po raz pierwszy, przejdź do serwera RTRR Server w Hybrid Backup Sync i włącz RTRR Server w zdalnej pamięci NAS.

Na tej stronie można też wybrać opcję Archiwizuj, aby wykonać zadanie zaraz po jego utworzeniu lub włączyć tworzenie wielu wersji kopii zapasowych dla danego zadania.
Aby utworzyć miejsce w chmurze, wybierz dostawcę pamięci masowej w chmurze/obsługiwany protokół, aby otworzyć kreator Tworzenie miejsca w chmurze.

QNAP
Uwaga: Aby zdalnie łączyć się z usługami w chmurze, musisz zainstalować Cloud Backup Sync z App Center.

Kliknij Ustawienia, aby otworzyć kreator uwierzytelniania w celu utworzenia profilu w chmurze poprzez wprowadzenie wymaganych informacji o koncie.

QNAP

Po pomyślnym utworzeniu profilu w chmurze wybierz odpowiedni profil z listy rozwijanej.

QNAP

Wprowadź nazwę pamięci masowej i nazwę kontenera/zasobnika/magazynu. Aby zakończyć tworzenie miejsca w chmurze, kliknij Zastosuj.

QNAP
Uwaga: Nie musisz wybierać folderu podczas tworzenia miejsca w pamięci masowej. Wybierz istniejący folder lub nadaj folderowi nazwę, aby utworzyć folder jako docelowe miejsce zapisu kopii zapasowych podczas konfigurowania zadania tworzenia takiej kopii.

Przygotowywanie zadania tworzenia kopii zapasowej na potrzeby plików na serwerze QNAP NAS

Aby utworzyć kopię zapasową plików na serwerze QNAP NAS, wybierz opcję Utwórz kopię zapasową i wybierz kopię zdalną, lokalną lub w chmurze, aby rozpocząć konfigurowanie zadania tworzenia kopii zapasowej.

QNAP
 1. Konfigurowanie zadania lokalnego tworzenia kopii zapasowej

  Aby utworzyć kopię zapasową plików z serwera NAS w folderach lokalnych lub na urządzeniach zewnętrznych, wybierz opcję Lokalna kopia zapasowa.

  QNAP

  Wybierz lokalizację źródłową i miejsce docelowe kopii zapasowej, a następnie kliknij polecenie Zastosuj.

  QNAP

  Jeśli utworzono już miejsce zapisu kopii zapasowej, powinno się ono znajdować na liście rozwijanej Miejsce docelowe kopii zapasowej, a użytkownik powinien móc wybrać je jako docelowe miejsce zapisu takiej kopii.
  Jeśli nie utworzono jeszcze żadnych miejsc w pamięci masowej, można je utworzyć na tej stronie. Kliknij opcję Wybierz lokalną pamięć masową i < Dodaj lokalną pamięć masową >, aby otworzyć kreator Tworzenie miejsca w pamięci lokalnej.

  QNAP

  Wybierz folder jako miejsce zapisu i kliknij OK.

  QNAP

  Na tej stronie można wybrać opcję wykonania zadania po utworzeniu go. W tym celu należy wybrać opcję Archiwizuj oraz opcję tworzenia wielu wersji kopii zapasowych.

  QNAP
   
 2. Konfigurowanie zadania zdalnego tworzenia kopii zapasowej

  Aby utworzyć kopię zapasową plików z serwera NAS w zdalnej pamięci NAS, wybierz opcję Zdalna kopia zapasowa.

  QNAP

  Wybierz lokalizację źródłową i miejsce docelowe kopii zapasowej, a następnie kliknij polecenie Zastosuj.

  QNAP

  Jeśli utworzono już miejsce zapisu kopii zapasowej, powinno się ono znajdować na liście rozwijanej Miejsce docelowe kopii zapasowej, a użytkownik powinien móc wybrać je jako docelowe miejsce zapisu takiej kopii.
  Jeśli nie utworzono jeszcze żadnych miejsc w pamięci masowej, można je utworzyć na tej stronie. Kliknij opcję Wybierz zdalną pamięć masową i wybierz < Dodaj zdalną pamięć masową >, aby otworzyć kreator Tworzenie miejsca w pamięci zdalnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Tworzenie miejsca na dysku”.

  QNAP

  Na tej stronie można wybrać opcję wykonania zadania po utworzeniu go. W tym celu należy wybrać opcję Archiwizuj oraz opcję tworzenia wielu wersji kopii zapasowych.

  QNAP
  Uwaga: Aby włączyć tworzenie wielu wersji kopii zapasowych, należy zainstalować Hybrid Backup Sync w pamięci NAS.

   
 3. Konfigurowanie zadania tworzenia kopii zapasowej w chmurze

  Aby utworzyć kopię zapasową plików z serwera NAS w pamięci w chmurze, wybierz opcję Archiwizacja chmurowa.

  QNAP

  Wybierz lokalizację źródłową, a jako miejsce docelowe kopii zapasowej wybierz magazyn w chmurze i nadaj nazwę folderowi lub wybierz istniejący. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  QNAP

  Jeśli utworzono już miejsce zapisu kopii zapasowej, powinno się ono znajdować na liście rozwijanej Miejsce docelowe kopii zapasowej, a użytkownik powinien móc wybrać je jako docelowe miejsce zapisu takiej kopii.
  Jeśli nie utworzono jeszcze żadnego miejsca w pamięci masowej, również można je utworzyć na tej stronie. Kliknij opcję Wybierz magazyn w chmurze, a następnie wybierz opcję < Dodaj miejsce w chmurze >, aby otworzyć okno z opcjami usług chmurowych.

  QNAP

  Wybierz dostawcę usług chmurowych/obsługiwany protokół i kliknij Dalej, aby otworzyć kreator Tworzenie miejsca w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Tworzenie miejsca na dysku”.

  QNAP

Przywracanie plików na serwerze QNAP NAS przy użyciu zadania przywracania

Aby przywrócić pliki na serwerze QNAP NAS, wybierz Przywróć i opcję przywracania z lokalnej lub zdalnej pamięci NAS albo chmury.

QNAP
 1. Tworzenie zadania przywracania

  Aby przywrócić pliki na lokalnym serwerze NAS, wybierz, gdzie znajduje się Twoje zadanie tworzenia kopii zapasowej („Lokalna pamięć NAS”, „Zdalna pamięć NAS” lub „Chmura”), a następnie wybierz Zadania tworzenia kopii zapasowych, aby wybrać zadanie kopii zapasowej na podstawie którego ma być utworzone zadanie przywracania.
  Kliknij Dalej, aby zacząć tworzenie zadania przywracania.

  QNAP

  Najpierw wybierz źródło danych do przywrócenia. Jeśli włączona jest funkcja wielu wersji kopii zapasowych, możesz wybrać wersję do przywrócenia. Następnie wybierz opcję Przywróć w oryginalnych folderach lub przywróć pliki do innego folderu docelowego. Kliknij przycisk Zastosuj.

  QNAP

  Oprócz tego możesz też dodać podfolder i wybrać go jako folder docelowy. Wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk dodawania, aby dodać podfolder.

  QNAP

  Pamiętaj, że zaznaczone jest domyślne ustawienie Przywróć teraz. Jeśli nie chcesz od razu uruchomić zadania przywracania, usuń zaznaczenie tej opcji.
  Odnośnie do zasad obsługi konfliktów wybierz działanie Zmień nazwę, Zastąp lub Pomiń, które zostanie wykonane w razie wystąpienia konfliktu.

  QNAP
   
 2. Tworzenie zadania przywracania z folderu docelowego

  Aby przywrócić pliki na lokalnym serwerze NAS z folderu docelowego, wybierz, gdzie znajdują się Twoje pliki („Lokalna pamięć NAS”, „Zdalna pamięć NAS” lub „Chmura”), a następnie wybierz Lokalizacja docelowa, aby utworzyć zadanie przywracania.
  Aby przywrócić pliki z lokalnej pamięci NAS, najpierw wybierz opcję Lokalna pamięć NAS, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  QNAP

  Wybierz źródło danych do przywrócenia i foldery, które chcesz przywrócić, a następnie wybierz albo Przywróć w oryginalnych folderach, albo przywróć pliki w dowolnym innym folderze docelowym. Kliknij przycisk Zastosuj.

  QNAP

  Oprócz tego możesz też dodać podfolder i wybrać go jako folder docelowy. Wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk dodawania, aby dodać podfolder.

  QNAP

  Pamiętaj, że zaznaczone jest domyślne ustawienie Przywróć teraz. Jeśli nie chcesz od razu uruchomić zadania przywracania, usuń zaznaczenie tej opcji.
  Odnośnie do zasad obsługi konfliktów wybierz działanie Zmień nazwę, Zastąp lub Pomiń, które zostanie wykonane w razie wystąpienia konfliktu.

  QNAP

  Jeśli zdecydujesz się przywrócić pliki ze zdalnej pamięci NAS, najpierw musisz wybrać serwer zdalny, a następnie kliknąć Dalej, aby utworzyć zadanie. Na tej stronie możesz utworzyć profil zdalny na potrzeby zadania przywracania. Wybierz opcję Nowy profil z listy rozwijanej. Pozostałe ustawienia są takie same jak w przypadku tworzenia profilu zdalnego.

  QNAP

  Jeśli zdecydujesz się przywrócić pliki z chmury, najpierw musisz wybrać magazyn w chmurze, a następnie kliknąć Dalej, aby rozpocząć tworzenie zadania. Na tej stronie możesz też utworzyć magazyn w chmurze na potrzeby zadania przywracania. Aby utworzyć miejsce w pamięci w chmurze, wybierz opcję Dodaj magazyn w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji o pozostałych ustawieniach, zobacz „Tworzenie miejsca na dysku”.

  QNAP

  Ustawienia źródła danych do przywrócenia umożliwiające przywrócenie plików z chmury różnią się nieco od przywracania plików z lokalnej pamięci NAS i serwera zdalnego.
  Jeśli w magazynie w chmurze istnieją foldery, wybierz ten, który chcesz przywrócić, a następnie przywracaną zawartość (metadane + dane lub tylko metadane). Jeśli foldery nie istnieją w magazynie w chmurze, wybierz zawartość do przywrócenia. Następnie wybierz opcję Przywróć w oryginalnych folderach lub przywróć pliki do innego folderu docelowego i kliknij przycisk Zastosuj.

  QNAP

Tworzenie zadania synchronizacji plików na serwerze QNAP NAS

Aby zsynchronizować pliki znajdujące się na serwerze QNAP NAS, wybierz Synchronizuj i opcję synchronizacji z lokalną lub zdalną pamięcią NAS albo chmurą.

QNAP
 1. Tworzenie zadania synchronizacji plików z lokalną pamięcią NAS

  Aby zsynchronizować pliki z folderu lokalnego z innym folderem lokalnym lub urządzeniem zewnętrznym, wybierz opcję Synchronizuj z lokalną pamięcią NAS.

  QNAP

  Wybierz foldery źródłowy i docelowy. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać parę folderów.
  Po dodaniu par folderów należy dołączyć je do zadania synchronizacji. Aby utworzyć zadanie synchronizacji, kliknij przycisk Zastosuj.

  QNAP

  Jeśli nie chcesz dodawać party folderów do zadania synchronizacji, możesz ją usunąć. Aby to zrobić, kliknij przycisk usuwania.

  QNAP

  Oprócz tego możesz też dodać podfolder i wybrać go jako folder źródłowy lub docelowy. Wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk dodawania.

  QNAP
   
 2. Tworzenie zadania synchronizacji plików ze zdalną pamięcią NAS/z serwerem zdalnym

  Użytkownik może wybrać jedno- lub dwukierunkową synchronizację plików z folderu lokalnego ze zdalną pamięcią NAS/z serwerem zdalnym.

  • 2.1. Jednokierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a zdalnym

   Wybierz opcję Synchronizacja jednokierunkowa i kliknij polecenie Synchronizuj z serwerem zdalnym.

   QNAP

   Możesz wybrać synchronizację plików z folderu lokalnego w folderze zdalnym albo synchronizację plików z folderu zdalnego w folderze lokalnym. Aby utworzyć zadanie zdalnej synchronizacji, wybierz jeden jej kierunek.

   QNAP

   Dla synchronizacji z folderu lokalnego w folderze zdalnym wybierz jeden z protokołów sieciowych i kliknij Dalej.

   QNAP

   Dla synchronizacji z folderu zdalnego w folderze lokalnym wybierz jeden z protokołów sieciowych i kliknij Dalej.

   QNAP

   Jako lokalizację docelową wybierz profil zdalny.
   Jeśli utworzono profil zdalny, powinien się on znajdować na liście rozwijanej serwerów zdalnych, a użytkownik powinien móc wybrać go jako docelowe miejsce zapisu.
   Jeśli nie utworzono jeszcze żadnych profili zdalnych, można je utworzyć na tej stronie. Kliknij listę rozwijaną serwerów zdalnych i wybierz < Nowy profil >, aby otworzyć kreator Dodawanie połączenia zdalnego. Wprowadź zdalny adres IP/nazwę hosta i hasło, a następnie sprawdź połączenie, klikając opcję Test. Jeśli ustawienia są prawidłowe, kliknij przycisk OK w celu utworzenia tego profilu zdalnego.
   Pozostałe ustawienia są takie same jak w przypadku tworzenia zadania lokalnej synchronizacji.

   QNAP
    
   QNAP
  • 2.2. Dwukierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a zdalnym

   Wybierz opcję Synchronizacja dwukierunkowa i kliknij polecenie Synchronizuj z serwerem zdalnym. Pozostałe ustawienia są takie same jak w przypadku tworzenia zadania zdalnej synchronizacji jednokierunkowej.

   QNAP
   Uwaga: W przypadku synchronizacji dwukierunkowej oba hosty muszą obsługiwać format czasu GMT i mieć takie same ustawienia godziny. Opcje można skonfigurować w sekcji ustawień serwera NTP.
 3. Tworzenie zadania synchronizacji plików z chmurą

  Użytkownik może wybrać jedno-lub dwukierunkową synchronizację plików z folderu lokalnego z chmurą.

  • 3.1. Jednokierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a chmurą

   Wybierz opcję Synchronizacja jednokierunkowa i kliknij polecenie Synchronizuj z chmurą.

   QNAP

   Możesz wybrać synchronizację plików z folderu lokalnego w chmurze albo synchronizację plików z chmury w folderze lokalnym. Aby utworzyć zadanie synchronizacji z chmurą, wybierz jej kierunek.

   QNAP

   Jako lokalizację docelową zadania wybierz profil chmury.
   Jeśli utworzono profil chmury, powinien się on znajdować na liście kont, a użytkownik powinien móc wybrać go jako docelowe miejsce zapisu.

   QNAP

   Jeśli nie utworzono jeszcze żadnego profilu chmury, można go utworzyć na tej stronie. Wybierz jedną z usług chmurowych, aby uwierzytelnić swoje konto w chmurze. Po wybraniu profilu chmury kliknij Dalej, aby rozpocząć tworzenie zadania synchronizacji z chmurą. Pozostałe ustawienia są takie same jak w przypadku tworzenia zadania lokalnej synchronizacji.

   QNAP
    
  • 3.2. Dwukierunkowa synchronizacja między folderem lokalnym a chmurą

   Wybierz opcję Synchronizacja dwukierunkowa i kliknij polecenie Synchronizuj z chmurą. Pozostałe ustawienia są takie same jak w przypadku tworzenia zadania jednokierunkowej synchronizacji z chmurą.

   QNAP
Data wydania: 2016-01-18
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
29% ludzi uważa, że to pomaga.