Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać funkcji Elastyczne zarządzanie woluminami serwera QNAP?

Przy użyciu funkcji Elastyczne zarządzanie woluminami serwera QNAP można lepiej zarządzać pojemnością pamięci masowej. Pula pamięci masowej agreguje dyski twarde, tworząc większe miejsce w pamięci masowej. Dzięki obsłudze wielu grup RAID może też oferować nadmiarową ochronę, która zmniejsza ryzyko awarii i uszkodzenia danych. Alokowanie elastyczne umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie miejsca w pamięci masowej, a użytkownicy mogą dynamicznie dodawać lub rozszerzać jego pojemność na żądanie odpowiednio do wymagań aplikacji.

Architektura funkcji Elastyczne zarządzanie woluminami serwera QNAP

Tworzenie nowej puli magazynu

1. Wybierz Menadżer pamięci > Pula magazynu i kliknij Miejsce do magazynowania, aby otworzyć okno tworzenia pamięci masowej. Wybierz obudowę i dyski twarde, które chcesz dodać do nowej puli magazynu, oraz odpowiedni typ RAID, a następnie kliknij Dalej. Pamiętaj, że wszystkie dane na wybranych dyskach zostaną usunięte.

2. Wybierz zarezerwowaną przestrzeń na potrzeby ochrony przy użyciu migawek (wartość domyślna to 20%) i kliknij polecenie Utwórz. Pamiętaj, że po wyłączeniu rezerwacji miejsca na migawkę system będzie automatycznie wykorzystywać nieprzydzielone miejsce z puli magazynu na potrzeby migawek. Należy wtedy monitorować wykorzystanie miejsca, aby mieć pewność, że jest go wystarczająco dużo na nowe migawki.

3. Zostanie utworzona nowa pula magazynu.

Rozszerzanie pojemności puli magazynu online

Pojemność puli magazynu można rozszerzyć na dwa sposoby.

1. Tworzenie nowej grupy RAID

1.1. Przejdź do sekcji Menedżer pamięci > Miejsce do magazynowania, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie Rozszerz pulę, aby otworzyć Kreator rozszerzania puli magazynu.

1.2. Wybierz polecenie Utwórz i dodaj nową grupę RAID i kliknij przycisk Dalej.

1.3. Wybierz dyski twarde do dodania do grupy RAID i odpowiedni typ RAID. Kliknij przycisk Dalej. Pamiętaj, że wszystkie dane na wybranych dyskach zostaną usunięte.

1.4. Sprawdź ustawienia na stronie podsumowania i kliknij opcję Rozszerz, aby zakończyć.

1.5 Pojemność puli magazynu zostanie rozszerzona.

2. Dodawanie dysków twardych do istniejącej grupy RAID

Należy pamiętać, że konfiguracje RAID 0, RAID 10, Pojedyncza i JBOD nie są obsługiwane w przypadku rozszerzania puli magazynu.

2.1. Przejdź do sekcji Menedżer pamięci > Miejsce do magazynowania, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie Rozszerz pulę, aby otworzyć Kreator rozszerzania puli magazynu.

2.2. Wybierz opcję Dodaj nowe dyski do istniejącej grupy RAID, wybierz istniejącą grupę RAID z listy rozwijanej i kliknij przycisk Dalej.

2.3. Wybierz dysk twardy do dodania do grupy RAID i kliknij przycisk Dalej.

2.4. Sprawdź ustawienia na stronie podsumowania i kliknij opcję Rozszerz, aby zakończyć.

2.5 Pojemność puli magazynu zostanie rozszerzona.

Tworzenie nowego woluminu

1. Wybierz Menedżer pamięci > Miejsce do magazynowania > Utwórz, a następnie kliknij Nowy wolumin, aby otworzyć Kreator tworzenia woluminu.

2. Dostępne są 3 opcje:
(1). Pojedynczy statyczny wolumin (najlepsza wydajność)
(2). Gruby wielokrotny wolumin (dobra wydajność i elastyczność)
(3). Uproszczony wielokrotny wolumin (doskonała elastyczność i wydajność pamięci masowej)
Przykładowo, korzystając z opcji Gruby wielokrotny wolumin, wybierz nazwę puli magazynu i kliknij przycisk Dalej.

3. Określ pojemność woluminu i resztę opcji, a następnie kliknij Dalej. Aby zmodyfikować opcję Bajtów na i-węzłów, włącz funkcję Opcja systemu plików. W tabeli poniżej przedstawiono relacje między opcją Bajtów na i-węzłów, maksymalnym rozmiarem woluminu a maksymalną liczbą plików/folderów.

Bajtów na i-węzłów Maks. rozmiar woluminu Maks. liczba plików/folderów
4096 15,99 TB Rozmiar woluminów/Bajtów na i-węzłów
8192 31,99 TB
16 384 (domyślnie) 63,99 TB
32 768 127,99 TB
65 536 250 TB

4. Sprawdź ustawienia na stronie podsumowania i kliknij Zakończ.

5. Zostanie utworzony nowy wolumin.

Rozszerzenie pojemności woluminu online

1. Wybierz Menedżer pamięci > Miejsce do magazynowania, wybierz wolumin i kliknij polecenie Zarządzaj.

2. Kliknij opcję Rozszerz wolumin, aby otworzyć Kreator zmiany wielkości woluminu.

3. Określ nową pojemność i kliknij opcję Zastosuj.

4. Pojemność woluminu zostanie rozszerzona.

Tworzenie nowej jednostki iSCSI LUN opartej na sektorach

1. Wybierz Menadżer pamięci > Miejsce do magazynowania i kliknij Utwórz. Kliknij opcję Nowa jednostka LUN iSCSI, aby otworzyć Kreator szybkiej konfiguracji iSCSI.

2. Wybierz opcję Tylko LUN iSCSI i kliknij przycisk Dalej.

3. Wybierz polecenie Przypisz przestrzeń z puli jako LUN iSCSI oraz pulę magazynu. Kliknij przycisk Dalej.

4. Wprowadź nazwę jednostki LUN wybierz opcję Alokowanie elastyczne i określ pojemność. Kliknij przycisk Dalej.

5. Wybierz obiekt docelowy iSCSI do zamapowania i kliknij przycisk Dalej.

6. Sprawdź ustawienia na stronie podsumowania i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć.

7. Zostanie utworzona jednostka LUN iSCSI oparta na sektorach.

Rozszerzanie pojemności jednostki iSCSI LUN online

1. Wybierz Menadżer pamięci > Pamięć iSCSI, jednostkę LUN iSCSI, a następnie kliknij Akcja > Modyfikuj, aby otworzyć stronę konfiguracji LUN iSCSI.

2. Wprowadź nową pojemność i kliknij Zastosuj, aby zakończyć.

3. Pojemność woluminu zostanie rozszerzona.

 
Data wydania: 2013-10-28
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
63% ludzi uważa, że to pomaga.
o