Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać Commvault na serwerze QNAP NAS do zarządzania danymi i tworzenia kopii zapasowych?

Wprowadzenie i funkcje

Serwer QNAP NAS jest zgodny z Commvault i zapewniamy międzyplatformowe kopie zapasowe klasy korporacyjnej, które stanowią korzystne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych danych. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych można uruchamiać bezpośrednio na serwerze QNAP NAS, instalując Commvault i używając Virtualization Station w celu osiągnięcia poniższych korzyści:

  1. QTS może służyć do łatwego wdrażania maszyn wirtualnych (MW) i centralizacji danych z kopii zapasowych. W ten sposób można oszczędzać zasoby systemowe. Dla najwyższej wydajności zaleca się używanie macierzy RAID składającej się z dysków SSD.
  2. Dostępne są przyrostowe kopie zapasowe, zarządzanie danymi, usuwanie duplikatów, szybkie przywracanie i inne funkcje klasy korporacyjnej.

W tym samouczku przedstawiono podstawowe czynności umożliwiające wdrożenie Commvault na serwerze QNAP NAS i podłączenie wielu serwerów NAS jako agentów MediaAgent w celu utworzenia kopii zapasowych danych. Aby uzyskać więcej informacji o Commvault, należy zapoznać się z witryną internetową tej firmy.
Struktura i systemy operacyjne uwzględnione w tym samouczku:
CommServe: maszyna wirtualna na serwerze NAS 1 z systemem Windows Server 2012.
Agent MediaAgent: maszyna wirtualna na serwerze NAS 2 z systemem Windows Server 2012.
Agent systemu plików: komputer z systemem Windows 10.
Uwaga: można też użyć tylko jednego serwera NAS/serwera zarówno w roli CommServe, jak i agenta MediaAgent.

Zanim zaczniesz

1. Zainstaluj CommServe

Po zainstalowaniu systemu Windows Server 2012 na maszynie wirtualnej, na której będzie znajdować się CommServe, zaloguj się do maszyny wirtualnej przy użyciu uprawnień administratora, a następnie uruchom pakiet instalacyjny CommVault o nazwie SetupAll.exe.

Przeczytaj umowę, aby zapoznać się z warunkami licencji, i kliknij przycisk Next (Dalej).

Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z własnymi wymaganiami. Dla przykładu w niniejszym samouczku użyto instalacji standardowej.

Wybierz opcję Create a New CommCell (Utwórz nową komórkę CommCell) i kliknij przycisk Next (Dalej).

W tym przykładzie programy CommServe i MediaAgent zostaną zainstalowane na dwóch różnych maszynach wirtualnych, więc opcja MediaAgent nie jest zaznaczona. Jeśli chcesz zainstalować CommServe i MediaAgent na tej samej maszynie wirtualnej, zaznacz opcję MediaAgent i kliknij przycisk Next (Dalej).
Agent iDataAgent systemu plików Windows zostanie zainstalowany automatycznie. Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe innych baz danych lub masz inne wymagania, wybierz odpowiednie pakiety.

Wybierz lokalizację instalacji oprogramowania i kliknij przycisk Next (Dalej).

Kliknij opcję Install (Zainstaluj).

Jeśli nie chcesz wyłączyć zapory, kliknij przycisk Next (Dalej). W przeciwnym razie wybierz opcję Yes, disable Windows Firewall for all profiles (Tak, wyłącz Zaporę systemu Windows dla wszystkich profili) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Zaznacz lokalizację, w której będą zapisywanie dane, gdy wybierzesz funkcje zaawansowane (takie jak usuwanie duplikatów), i kliknij przycisk Next (Dalej).
Stanowczo zalecamy utworzenie maszyny wirtualnej w macierzy RAID opartej na dyskach SSD w celu zapewnienia najwyższej wydajności.

Wybierz opcję Create a New Database (Utwórz nową bazę danych) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Ustaw nazwę użytkownika i hasło do konsoli CommCell, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz, czy chcesz utworzyć pamięć podręczną oprogramowania, a następnie kliknij Next (Dalej).

Aby zakończyć konfigurację, kliknij przycisk Yes (Tak). Jeśli chcesz, aby oprogramowanie działało w tle, wybierz opcję No (Nie).

Wybierz polecenie Finish (Zakończ).

2. Zainstaluj program MediaAgent

Te kroki można pominąć, jeśli CommServe i MediaAgent utworzono na tej samej maszynie wirtualnej.

Po zainstalowaniu systemu Windows Server 2012 na maszynie wirtualnej, na której będzie znajdować się MediaAgent, zaloguj się do maszyny wirtualnej przy użyciu uprawnień administratora, a następnie uruchom pakiet instalacyjny CommVault o nazwie SetupAll.exe. Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z własnymi wymaganiami. Dla przykładu w niniejszym samouczku użyto instalacji standardowej.

Wybierz opcję Join an Existing CommCell (Dołącz do istniejącej komórki CommCell) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Zaznacz opcję MediaAgent. Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe innych baz danych lub masz inne wymagania, wybierz odpowiednie pakiety.

Wybierz lokalizację instalacji oprogramowania i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli między Twoim serwerem a CommServe znajduje się zapora, skonfiguruj odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk Next (Dalej).

Wprowadź adres IP CommServe i kliknij przycisk Next (Dalej).

Nadaj nazwę swojemu urządzeniu i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli nie chcesz wyłączać zapory, kliknij przycisk Next (Dalej). W przeciwnym razie wybierz opcję Yes, disable Windows Firewall for all profiles (Tak, wyłącz Zaporę systemu Windows dla wszystkich profili) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli włączona jest funkcja Force per-client certificate authentication on CommServe (Wymuszaj uwierzytelnianie certyfikatów poszczególnych klientów na CommServe), skonfiguruj odpowiednie ustawienia. W przeciwnym razie pomiń ten krok i kliknij przycisk Next (Dalej).

W związku z tym, że w CommServe nie zmieniono żadnych ustawień, pomiń ten krok i kliknij przycisk Next (Dalej).

Kliknij opcję Finish (Zakończ).

3. Zainstaluj agent iDataAgent systemu plików Microsoft Windows

Te kroki pokazują, jak utworzyć kopię zapasową komputera na serwerze QNAP NAS przy użyciu Commvault.
Najpierw uruchom pakiet instalacyjny SetupAll.exe oprogramowania CommVault i zainstaluj oprogramowanie zgodnie z własnymi wymaganiami. Dla przykładu w niniejszym samouczku użyto instalacji standardowej.

Wybierz opcję Join an Existing CommCell (Dołącz do istniejącej komórki CommCell) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Zaznacz opcje File System Core (Rdzeń systemu plików), File System (System plików) i kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli masz inne wymagania związane z zaawansowanymi kopiami zapasowymi (np. Hyper-V czy MSSQL), wybierz odpowiednie pakiety.

Wybierz lokalizację instalacji oprogramowania i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli między Twoim serwerem a CommServe znajduje się zapora, skonfiguruj odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk Next (Dalej).

Wprowadź adres IP CommServe i kliknij przycisk Next (Dalej).

Nadaj nazwę swojemu urządzeniu i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli nie chcesz wyłączać zapory, kliknij przycisk Next (Dalej). W przeciwnym razie wybierz opcję Yes, disable Windows Firewall for all profiles (Tak, wyłącz Zaporę systemu Windows dla wszystkich profili) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli włączona jest funkcja Force per-client certificate authentication on CommServe (Wymuszaj uwierzytelnianie certyfikatów poszczególnych klientów na CommServe), skonfiguruj odpowiednie ustawienia. W przeciwnym razie pomiń ten krok i kliknij przycisk Next (Dalej).

W związku z tym, że w CommServe nie zmieniono żadnych ustawień, pomiń ten krok i kliknij przycisk Next (Dalej).

Kliknij opcję Finish (Zakończ).

4. Skonfiguruj CommVault

4.1 Otwórz konsolę CommCell

Otwórz konsolę CommCell na dowolnym urządzeniu, na którym zainstalowano oprogramowanie CommServe, a zobaczysz oprogramowanie CommServe, File System iDataAgent i MediaAgent, które będzie wyświetlane na liście. Jeśli program MediaAgent jest offline, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz Properties (Właściwości) i przejdź do karty Control (Sterowanie), aby uzyskać więcej informacji.

4.2 Skonfiguruj miejsce do magazynowania i lokalizacje

Przejdź do sekcji Storage Resources (Zasoby magazynowe) > Libraries (Biblioteki) i prawym przyciskiem myszy kliknij Libraries (Biblioteki). Wybierz opcje Add (Dodaj) > Disk Library (Biblioteka dysku).

Nazwij swoją bibliotekę dysku, wybierz MediaAgent, a następnie ścieżkę do folderu, w którym mają być przechowywane dane. Możesz wybrać opcję Local Path (Ścieżka lokalna), aby wybrać zamapowaną jednostkę LUN iSCSI jako miejsce przywracania. Kliknij przycisk OK.

Skonfigurowaną lokalizację można wyświetlić w sekcji Storage Resources (Zasoby magazynowe) > Libraries (Biblioteki).

4.3 Utwórz subklient, aby zdefiniować dane, których kopie zapasowe będą tworzone

Przejdź do sekcji Client Computers (Komputery klienckie) > Twój klient > File System (System plików) > defaultBackupSet, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij opcję defaultBackupSet. Wybierz polecenie All Tasks (Wszystkie zadania) > New Subclient (Nowy subklient).

Nadaj nazwę swojemu subklientowi.

Przejdź na kartę Content (Zawartość) i kliknij polecenie Browse (Przeglądaj).

Wybierz pliki lub foldery, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Add (Dodaj) i Close (Zamknij). Aby utworzyć kopię zapasową całego komputera, wybierz wszystkie napędy. W tym przykładzie wybrano napędy "C:" i "D:"

Przejdź na kartę Storage Device Urządzenie magazynujące i kliknij opcję Create Storage Policy (Utwórz zasady przechowywania).

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Nadaj nazwę zasadom przechowywania i kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz wcześniej utworzoną bibliotekę i kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz utworzony MediaAgent jako dostawcę zasobów do zadań kopii zapasowych i kliknij przycisk Next (Dalej).

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Zaznacz opcję Yes, aby włączyć usuwanie duplikatów. Jeśli funkcja usuwania duplikatów jest włączona, serwer QNAP NAS hostujący MediaAgent przeprowadzi deduplikację.

Wybierz MediaAgent na potrzeby przechowywania danych dotyczących usuwania duplikatów oraz lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Sprawdź ustawienia i kliknij opcję Finish (Zakończ).

Kliknij przycisk OK.

Harmonogramy różnych zadań tworzenia kopii zapasowych opisano w następnych sekcjach, więc można wybrać opcję Do Not Schedule (Nie twórz harmonogramu) i kliknąć przycisk OK.

4.4 Skonfiguruj harmonogram

Przejdź do sekcji Policies (Zasady) > Schedule Policies (Zasady dotyczące harmonogramów) i prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Schedule Policies (Zasady dotyczące harmonogramów). Wybierz opcję New Schedule Policy (Nowe zasady harmonogramów).

Nadaj nazwę harmonogramowi i wybierz odpowiedni typ agenta. Kliknij opcję Add (Dodaj), aby utworzyć zadania.

Przejdź do karty Associations (Powiązania), wybierz klienty, aby utworzyć powiązanie, a następnie kliknij przycisk OK.

4.5 Rozpocznij tworzenie kopii zapasowych danych

Przejdź do sekcji Komputery klienckie > Twój klient > System plików, wybierz opcję defaultBackupSet, kliknij prawym przyciskiem myszy subklient i wybierz opcję Kopia zapasowa.

Wybierz typ kopii zapasowej i harmonogram. W tym samouczku dla przykładu użyto opcji bezpośredniej pełnej kopii zapasowej. Kliknij przycisk OK.

W sekcji Home (Strona główna) > Job Controller (Kontroler zadań) są wyświetlane szczegółowe informacje i postęp tworzenia kopii zapasowych.

4.6 Przywróć

Przejdź do sekcji Client Computers (Komputery klienckie) > Your client (Twój klient) > File System (System Plików), a następnie wybierz opcję defaultBackupSet. Następnie prawym przyciskiem myszy kliknij subklient i wybierz opcję Browse and Restore (Przeglądaj i przywróć.

Kliknij opcję View Content (Wyświetl zawartość).

Zaznacz pliki lub foldery do przywrócenia i kliknij opcję Recover All Selected (Odzyskaj wszystko zaznaczone).

Usuń zaznaczenie pola wyboru Overwrite Files (Zastępuj pliki), aby uniknąć nadpisania istniejących danych w oryginalnym folderze. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby skonfigurować ścieżkę docelową.

Przejdź do sekcji Job Initiation (Inicjowanie zadań), wybierz opcję Immediate (Błyskawiczne) i kliknij przycisk OK.

Możesz sprawdzić postęp przywracania i inne szczegółowe informacje w sekcji Home (Strona główna) > "Job Controller (Kontroler zadań).

Źródło:

https://documentation.commvault.com/commvault/v10/article?p=whats_new/c_main_overview.htm

Data wydania: 2016-07-22
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.