Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać aplikacji Qmanager do zarządzania serwerem QNAP NAS?

Qmanager to aplikacja mobilna, która umożliwia monitorowanie serwera QNAP NAS oraz zarządzanie nim w dowolnej chwili i miejscu.

 

 

Uruchamianie aplikacji Qmanager

 1. Sprawdź, czy na serwerze NAS został zainstalowany system QTS 4.0 (lub nowsza wersja).
 2. Zainstaluj aplikację Qmanager na urządzeniu mobilnym ze sklepu Google Play.
 3. Aplikacja Qmanager automatycznie znajdzie wszystkie serwery Turbo NAS w sieci lokalnej. Wybierz odpowiedni serwer NAS w wynikach wyszukiwania i zaloguj się na nim, podając swoją nazwę użytkownika i hasło.
  Jeśli został zmieniony port administracyjny (domyślnie: 8080), podaj nowy numer portu.
Pole Opis
Pseudonim Wprowadź nazwę połączenia.
Host/IP

Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera NAS. Jeżeli chcesz połączyć się z serwerem NAS przez Internet, sprawdź, czy jego konfiguracja umożliwia dostęp zdalny.
Przydatne materiały:

Nazwa użytkownika Wprowadź swoją nazwę użytkownika.
Hasło Wprowadź hasło.
Zapamiętaj hasło Wybierz, jeśli aplikacja Qmanager ma zapamiętać hasło.
SSL SecureSocketLayer
Zanim włączysz tę opcję, sprawdź numer portu (domyślnie: 443).
Powiadomienia w trybie „push” Odbieraj powiadomienia systemowe z serwera NAS (wymagany system QTS 4.2 lub nowsza wersja). Ta opcja pojawi się po pierwszym udanym logowaniu.
Port Numer portu usługi Menadżer plików w przeglądarce internetowej (domyślnie: 8080).

Monitor zasobów

 1. Monitor zasobów umożliwia sprawdzanie informacji o systemie serwera NAS, w tym o wykorzystaniu procesora, pamięci i dysku, przepustowości, procesach i użytkownikach online.
     
 2. Można tu zobaczyć szczegółowe informacje o użytkownikach online i blokować niepożądane adresy IP w celu ochrony serwera NAS.
 

Ustawienia uprawnień

Można tu zarządzać ustawieniami użytkowników, grup i folderów współdzielonych.

 1. Uprawnienia użytkowników:
  • Utwórz użytkowników serwera NAS lub zarządzaj ustawieniami folderów domowych przyciskiem .
  • Zarządzaj ustawieniami uprawnień określonych użytkowników.
Pole Opis
Zmień hasło (do 64 znaków).

Edytuj profil konta:

 • E-mail.
 • Opis użytkownika.
Edytuj grupę użytkownika.
Edytuj uprawnienia folderu udostępniania.
Edytuj uprawnienia aplikacji.
Usuń użytkownika.
 1. Uprawnienia grup użytkowników:
  • Utwórz grupę użytkowników przyciskiem .
  • Zarządzaj ustawieniami uprawnień określonych grup użytkowników.
Pole Opis
Wyświetl szczegóły grupy.
Edytuj użytkowników grupy.
Edytuj uprawnienia folderu udostępniania.
Usuń grupę użytkowników.
 1. Uprawnienia folderu udostępniania:
  • Utwórz foldery udostępniane przyciskiem .
  • Zarządzaj ustawieniami uprawnień do określonych folderów współdzielonych.
Pole Opis
Edytuj właściwości.
Edytuj uprawnienia folderu udostępniania.
Odśwież.
Usuń folder udostępniony.

App Center

 1. Prezentuje aplikacje i usługi systemu QTS. Można tu włączać, wyłączać i instalować aplikacje.
 2. Wybierz „Więcej aplikacji”, aby zobaczyć aplikacje innych producentów zainstalowane na serwerze NAS. Można je także włączać i wyłączać.
 

Logi systemu

 1. Dzienniki połączeń prezentują informacje o połączeniach HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, NFS, SMB oraz iSCSI.
 2. Dzienniki zdarzeń prezentują ostrzeżenia, błędy i inne komunikaty dotyczące serwera NAS.

Do filtrowania komunikatów można użyć listy rozwijanej.

 

Menadżer kopii zapasowych

Umożliwia monitorowanie zadań tworzenia kopii zapasowych na serwerze NAS i zarządzanie nimi.

 1. Wyświetl szczegółowe informacje o kopiach zapasowych.
 2. Uruchom lub zatrzymaj harmonogram tworzenia kopii zapasowych.
 3. Uruchom lub zatrzymaj zadania tworzenia kopii zapasowych.
  

Download Station

 1. Przy użyciu aplikacji Download Station można zarządzać zadaniami pobierania na serwerze NAS.
Pole Opis
Uruchom wszystkie zadania.
Wstrzymaj wszystkie zadania.
Łączna szybkość pobierania.
Łączna szybkość wysyłania.
Przejdź do strony wyszukiwania BT.
 1. Możesz zarządzać zadaniami pobierania. Górny przycisk karty umożliwia filtrowanie zadań.
 2. Możesz wyszukiwać seedyBT i dodawać je do listy pobierania. Przycisk sortowania w prawym górnym rogu pomaga sortować wyniki wyszukiwania na podstawie nazwy, rozmiaru, seedów, kategorii i peerów.

Narzędzia systemowe

 1. Na stronie Pamięć zewnętrzna możesz wyjmować i usuwać urządzenia zewnętrzne podłączone do serwera NAS.
 2. Możesz zarządzać listą blokowanych adresów IP na serwerze NAS.
  • Dodaj ręcznie blokowany adres IP przyciskiem .
  • Zablokowany adres IP możesz usunąć, wybierając ikonę kosza.

 3. Na stronie System możesz sterować zdalnie serwerem NAS.
Pole Opis
Znajdź mój NAS Umożliwia identyfikację serwera NAS przy użyciu sygnału dźwiękowego.
Uśpij Przełącza serwer NAS do trybu uśpienia.
Uruchom ponownie Uruchamia ponownie serwer NAS.
Zamknij Wyłącza serwer NAS.

Jak używać funkcji Wake on LAN (WOL)?

Aby przejść do funkcji WOL w aplikacji Qmanager, kliknij ikonę > obok połączenia NAS i przejdź do strony Ustawienia serwera. Ta strona pojawi się po pierwszym pomyślnym logowaniu.

Aby można było używać funkcji WOL, aplikacja Qmanager i docelowy serwer NAS muszą być połączone z tą samą siecią LAN.

Powiadomienia w trybie „push”

Usługa push umożliwia odbieranie w aplikacji Qmanager powiadomień o ostrzeżeniach lub błędach. Dzięki temu można szybko uzyskać informacje z pierwszej ręki i błyskawicznie zareagować, aby chronić dane na serwerze NAS. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z samouczka: „Jak używać usługi push?”.

Jak używać weryfikacji dwuetapowej w celu zalogowania się na serwerze NAS przy użyciu aplikacji Qmanager

• Uwaga:

 • Aplikacja Qmanager w wersji do systemu iOS musi być w wersji 1.8.0 lub wyższej.
 • Aplikacja Qmanager w wersji do systemu Android musi być w wersji 2.1.0 lub wyższej.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania weryfikacji dwuetapowej, przeczytaj temat Jak zwiększyć zabezpieczenia konta przy użyciu weryfikacji dwuetapowej.

 1. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej na serwerze NAS zainstaluj aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym i skonfiguruj ją.
 2. Połącz się z serwerem NAS przy użyciu aplikacji Qmanager.
 3. Po nawiązaniu połączenia z serwerem NAS rozpocznie się proces weryfikacji dwuetapowej.
  • Zweryfikuj w inny sposób: Jeżeli urządzenie mobilne z aplikacją Google Authenticator jest niedostępne, możesz użyć wybranej alternatywnej metody weryfikacji.
  • Pobierz kod bezpieczeństwa: Dotyczy urządzenia, na którym zainstalowano aplikację Google Authenticator. Ta opcja powoduje przejście do aplikacji Google Authenticator. Długo przyciśnij , aby skopiować kod zabezpieczeń.


   Uwaga: Czas systemowy urządzenia mobilnego i serwera NAS musi być zsynchronizowany. Zaleca się używanie ustawień czasu z Internetu.
   Uwaga: Jeżeli na urządzeniu nie ma aplikacji Google Authenticator, po wybraniu opcji Pobierz kod bezpieczeństwa uruchomi się kreator jej instalacji.
 4. Powróć do aplikacji Qmanager, wprowadź kod bezpieczeństwa i wybierz opcję Zaloguj.
Data wydania: 2015-10-05
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
65% ludzi uważa, że to pomaga.