Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać aplikacji File Station do zarządzania plikami na serwerze QNAP NAS?

File Station to menedżer plików na serwerze QNAP NAS. Umożliwia łatwe zarządzanie plikami na serwerze NAS oraz ich wysyłanie, pobieranie i udostępnianie w przeglądarce internetowej. Można także tworzyć zdalne połączenia z usługami w chmurze oraz przy użyciu sieciowego protokołu urządzeń zdalnych, aby zarządzać wszystkimi plikami na różnych serwerach i w różnych usługach.

Włączanie aplikacji File Station

Wybierz kolejno Panel sterowania > Aplikacje > Menadżer stacji > File Station > Włącz File Station.

QNAP

Przesyłanie plików do serwera NAS

 1. Wybierz folder docelowy z paska po lewej stronie.
 2. Wybierz QNAP, a następnie polecenie przesłania plików lub folderów.
  QNAP
 3. Następnie pojawi się pytanie, jak postępować z plikami o identycznych nazwach w folderze docelowym.
  • Pomiń pliki: Pliki o tej samej nazwie nie będą przesyłane.
  • Nadpisz pliki: Przesłane pliki zastąpią te, które już istnieją w folderze docelowym.
 4. Pliki te zostaną następnie przesłane do serwera NAS.

Tworzenie folderów na serwerze NAS

 1. Wybierz katalog, w którym chcesz utworzyć folder, a następnie wybierz QNAP.
 2. Wybierz typ uprawnienia folderu:
  • Folder: Utwórz normalny folder.
  • Folder udostępniony: Skonfiguruj uprawnienia dostępu użytkownika i inne zaawansowane ustawienia.
  • Udostępnij przestrzeń użytkownikowi: Utwórz nowego użytkownika i udostępnij mu serwer NAS.
   QNAP

Odtwarzanie plików multimedialnych z serwera NAS przy użyciu sieciowego odtwarzacza multimedialnego

 1. Przejdź do pozycji Panel sterowania > Aplikacje > Serwer mediów DLNA.
 2. Włącz ustawienie Włącz serwer mediów DLNA.
  QNAP
 3. Wybierz pliki, które chcesz odtwarzać w sieciowym odtwarzaczu multimediów, a następnie wybierz QNAP.
 4. Zostaną wyświetlone wszystkie odtwarzacze multimedialne w tej samej sieci.
  QNAP
 5. Wybierz sieciowy odtwarzacz multimediów i opcję Odtwórz wybrany element w tym odtwarzaczu. Wybierz pliki do przesyłania strumieniowego, a następnie kliknij przycisk OK.
  QNAP
 6. Pojawi się poniższe okno, co oznacza, że pliki są odtwarzane przez sieciowy odtwarzacz multimediów.
  QNAP

Wyszukiwanie plików na serwerze NAS

 1. Znajdź folder, który chcesz przeszukać, na lewym pasku, a następnie wprowadź słowo kluczowe na górnym pasku wyszukiwania.
  QNAP
 2. Przy użyciu listy rozwijanej QNAP można filtrować typy plików.
 3. Wybierz Wyszukiwanie zaawansowane, ustaw reguły wyszukiwania, a następnie zaznacz pole wyboru Filtr oparty na zasadach określonych powyżej i kliknij przycisk Szukaj.
  QNAP
 4. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone pod paskiem zaawansowanego wyszukiwania.

Udostępnianie plików na serwerze NAS

 1. Wybierz pliki, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz QNAP.
 2. Wybierz metodę udostępniania: Poprzez e-mail, Do sieci społecznościowej, Utwórz tylko link udostępniania lub Do użytkownika NAS.
  QNAP

Udostępnianie folderów na serwerze NAS (zezwalanie na przesyłanie plików do folderu)

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz polecenie Udostępnij.
 2. Wybierz metodę udostępniania: Poprzez e-mail, Do sieci społecznościowej, Utwórz tylko link udostępniania lub Do użytkownika NAS.
  QNAP
 3. Zaznacz pole wyboru Pozwól na wysyłanie pliku do tego folderu, aby umożliwić znajomym dodawanie plików do tego folderu.
  QNAP
  • Aby użyć udostępnionego linku, wybierz przycisk Wyślij w prawym górnym rogu — umożliwi to przesyłanie plików na serwer QNAP NAS.
   QNAP

Transkodowanie plików multimedialnych

Pliki wideo można transkodować do różnych rozdzielczości przy użyciu uniwersalnych formatów plików. Ułatwia to ich odtwarzanie na różnych urządzeniach oraz za pośrednictwem bardziej powolnych i ograniczonych łączy internetowych.

 1. Wybierz pliki, które chcesz transkodować, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Dodaj do transkodowania (Beta).
  QNAP
 2. Wybierz rozdzielczości, do których chcesz transkodować plik, i kliknij przycisk OK.
  QNAP
 3. Po transkodowaniu nowe pliki wideo zostaną zapisane w podfolderze o nazwie @Transcode.
  QNAP

Tworzenie połączenia zdalnego — usługa w chmurze

Pliki z usług w chmurze można kopiować do serwera NAS i odwrotnie.

Obsługiwanych jest obecnie sześć usług w chmurze. Przed użyciem tej funkcji trzeba zainstalować z App Center aplikację Connect to Cloud Drive.

QNAP
 1. Kliknij QNAP, a następnie wybierz Utwórz zdalne połączenie.
  QNAP
 2. Wybierz usługę w chmurze, aby ustanowić połączenie.
  QNAP
 3. Po wybraniu usługi w chmurze wybierz przycisk Dalej (w tym przykładzie użyjemy usługi Dropbox).
 4. Zaloguj się, używając konta w usłudze w chmurze.
  QNAP
 5. Aby skorzystać z tej funkcji, przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 6. Wprowadź nazwę połączenia i wybierz przycisk Zastosuj.
  QNAP
 7. Połączenie zostanie zapisane na lewym pasku pod nazwą usługi w chmurze.
  QNAP

Uwaga:

Domyślne ustawienie połączenia zdalnego to Tylko admin. Jeżeli chcesz zmienić to ustawienie, wybierz QNAP, a następnie wybierz Zdalne połączenie.

QNAP

Tworzenie połączenia zdalnego — protokół sieciowy urządzenia zdalnego

 1. Kliknij QNAP, a następnie wybierz Utwórz zdalne połączenie.
  QNAP
 2. Aby utworzyć połączenie, wybierz pozycję Inne protokoły sieciowe.
  QNAP
 3. Na zakończenie kliknij przycisk Dalej (w tym przykładzie użyjemy protokołu Sieć Microsoft).
  Ustaw właściwości Nazwa hosta / IP, Konto, Hasło i Nazwa połączenia, a następnie kliknij QNAP i włącz Zamontuj określony folder.
  QNAP
  • Protokół Sieć Microsoft obsługuje odtwarzanie multimediów oraz wyświetlanie miniatur, aby zapewnić użytkownikom większy komfort, ale w zamian wymaga dodatkowego miejsca na dysku. Można to wyłączyć, jeśli ta funkcja jest zbędna. Jeżeli miejscem docelowym jest serwer QNAP NAS, musi om mieć najpierw zainstalowany system QTS 4.2.0 (lub nowszą wersję).
 4. Zostanie wyświetlony zamontowany folder.
  QNAP

Uwaga:

Domyślne ustawienie połączenia zdalnego to Tylko admin. Jeżeli chcesz zmienić to ustawienie, wybierz QNAP, a następnie wybierz Zdalne połączenie.

QNAP

Jak włączyć funkcję File Station „Pokaż pliki i foldery mojego komputera” w przeglądarkach Firefox i IE?

 • Ta funkcja wymaga dodatku Java w przeglądarce internetowej.
  Przeglądarka Chrome po wersji 45 nie obsługuje już NPAPI (funkcji wymaganej przez aplety Java), a zatem nie obsługuje też tej funkcji.
  Microsoft Edge nie obsługuje obecnie żadnych dodatków, dlatego nie obsługuje też tej funkcji.
  Skorzystaj z następującego linku:
  https://www.java.com/en/download/help/enable_browser.xml

 

 1. Użyj poniższego linku, aby pobrać środowisko Java do swojej platformy.
  https://java.com/en/download/
 2. Uruchom ponownie przeglądarkę, aby wykryła instalację środowiska Java.
 3. Otwórz przeglądarkę Firefox lub Internet Explorer, połącz się z serwerem NAS i uruchom File Station. Pojawi się komunikat z prośbą o uruchomienie aplikacji Java. Wybierz Uruchom.
  QNAP
 4. Kiedy pojawi się monit „Zezwól na dostęp do następującej aplikacji z tej witryny internetowej”, wybierz Zezwól.
  QNAP
 5. Przejdź do File Station, wybierz przyciskQNAPi włącz Pokaż pliki i foldery mojego komputera.
  QNAP
 6. Teraz zawartość komputera jest widoczna na lewym pasku.
  QNAP

Jak włączyć funkcję File Station „Pokaż pliki i foldery mojego komputera” w przeglądarce Safari?

 • Ta funkcja wymaga dodatku Java w przeglądarce internetowej.
  Przeglądarka Chrome po wersji 45 nie obsługuje już NPAPI (funkcji wymaganej przez aplety Java), a zatem nie obsługuje też tej funkcji.
  Microsoft Edge nie obsługuje obecnie żadnych dodatków, dlatego nie obsługuje też tej funkcji.
  Skorzystaj z następującego linku:
  https://www.java.com/en/download/help/enable_browser.xml

 

 1. Użyj poniższego linku, aby pobrać środowisko Java do swojej platformy.
  https://java.com/en/download/
 2. Uruchom ponownie przeglądarkę, aby wykryła instalację środowiska Java.
 3. Otwórz przeglądarkę Safari, połącz się z serwerem NAS i uruchom File Station. Pojawi się komunikat z prośbą o uruchomienie aplikacji Java. Wybierz Uruchom.
  QNAP
 4. Kiedy pojawi się monit „Zezwól na dostęp do następującej aplikacji z tej witryny internetowej”, wybierz Zezwól.
  QNAP
 5. Wybierz Safari > Preferencje.
 6. Wybierz Zabezpieczenia, a następnie Ustawienia wtyczki.
  QNAP
 7. Znajdź pozycję Java, wybierz adres IP/witrynę serwera NAS, gdzie chcesz włączyć tę funkcję, a następnie włącz ustawienie Uruchom w trybie bez zabezpieczeń.
  QNAP
 8. Przejdź do File Station, wybierz przyciskQNAPi włącz Pokaż pliki i foldery mojego komputera.
  QNAP
 9. Teraz zawartość komputera jest widoczna na lewym pasku.
  QNAP
Data wydania: 2015-10-16
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
33% ludzi uważa, że to pomaga.