Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak skonfigurować replikację zdalną na serwerze QNAP Turbo NAS?

Replikacja zdalna

Ochrona plików przed utratą danych dzięki replikacji zdalnej

Co to jest replikacja zdalna?

Replikacja zdalna to proces współdzielenia informacji w sieci w celu zapewnienia spójności danych między różnymi lokacjami (np. serwerami pamięci masowej). Innymi słowy, to dublowanie danych na odległość.

Jakie są zalety replikacji zdalnej?

Jedną z głównych zalet dublowania jest możliwość zapewnienia dostępu do danych w przypadku awarii lub utraty danych w lokacji głównej. W takiej sytuacji natychmiast zostaje nawiązane połączenie z lokacją zdalną zawierającą te same dane. Rozwiązanie to umożliwia stały dostęp do pełnej kopii zapasowej danych, a także gwarantuje ciągłość działania systemu i minimalizuje przestoje.

Poniżej przedstawiamy scenariusz replikacji zdalnej.

Aby skonfigurować replikację zdalną na serwerze Turbo NAS, wykonaj poniższe instrukcje. Niektóre zrzuty ekranu mogą wyglądać inaczej w zależności od używanej wersji oprogramowania firmware.

Krok 1: Konfiguracja ustawień na zdalnym serwerze Turbo NAS

A) Przekieruj port 873 na routerze NAT do adresu IP sieci LAN zdalnego serwera NAS (np. przekieruj port 873 do adresu 192.168.1.3).
B) Zaloguj się jako administrator na zdalnym serwerze NAS.
C) Utwórz folder współdzielony jako obiekt docelowy replikacji na zdalnym serwerze NAS.
(Możesz na przykład utworzyć udział sieciowy „Sprzedaż” i podfolder „2015”).

D) Aby umożliwić tworzenie kopii zapasowych danych na tym serwerze zdalnym przez standardowy serwer Rsync, zaznacz opcję „Pozwól zdalnemu serwerowi Rsync na archiwizacje danych do NAS'a”.

Jeśli zmienisz numer portu, pamiętaj, aby przekierować go na routerze NAT jak w punkcie A.

Krok 2: Konfiguracja ustawień na lokalnym serwerze Turbo NAS

A) Zaloguj się na lokalnym serwerze Turbo NAS.
B) Wybierz kolejno pozycje „Kopia zapasowa” > „Zdalna replikacja”.
C) Kliknij przycisk „Utwórz nowe powtarzające się zadanie”, aby utworzyć nowe zadanie replikacji.

Zostanie wyświetlony „Przewodnik zdalnej replikacji”, który przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nowego zadania replikacji.
1. Wybierz typ serwera (serwer NAS replikujący dane do innego serwera QNAP NAS) i wpisz nazwę zadania. Kliknij przycisk „Dalej”.

2. Wpisz szczegóły replikacji zdalnej. Kliknij przycisk „Dalej”.

3. Podaj lokalizację docelową, czyli folder współdzielony i katalog, w którym będą zapisywane kopie zapasowe danych lokalnego serwera NAS. Kliknij przycisk „Dalej”.

Wystarczy, że klikniesz pole tekstowe. Zostanie wyświetlona lista folderów zdalnych. Możesz bezpośrednio wybrać folder zdalny na potrzeby zadania replikacji.

a. Kliknij tutaj.
b. Kliknij dwukrotnie tutaj.

4. Podaj ścieżkę lokalną zadania replikacji. Dane w tym folderze będą replikowane na zdalnym serwerze NAS. Możesz także kliknąć pole tekstowe i bezpośrednio wybrać folder. Kliknij przycisk „Dalej”.

5. Zdefiniuj plan replikacji. Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Wybierz żądane opcje replikacji i kliknij przycisk „Dalej”.

Uwagi:

  • W przypadku wyboru replikacji szyfrowanej może być konieczne przekierowanie portu 22 zgodnie z instrukcją przekierowania portu 873 w kroku 1.
  • Replikacja szyfrowana jest obsługiwana tylko po zalogowaniu się jako administrator (w kroku 2).
  • Replikacja przyrostowa umożliwia kopiowanie tylko zmian danych źródłowych na serwer zdalny, ale dopiero po wykonaniu pełnej kopii zapasowej. Ta metoda pozwala skrócić czas kolejnych replikacji.

7. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby zakończyć konfigurację zadania replikacji.

Po pomyślnym utworzeniu zadania i wybraniu opcji „Replikuj teraz” w kolumnie „Status” zostanie wyświetlona informacja „Replikacja”. W przypadku zaplanowanego zadania replikacji, które nie zostało jeszcze uruchomione, wartością statusu będzie „Gotowy”.

Tworzenie kopii zapasowej danych komputera z systemem Windows na serwerze Turbo NAS metodą replikacji zdalnej (Rsync)

Aby utworzyć kopię zapasową danych komputera z systemem Windows na serwerze Turbo NAS za pomocą funkcji replikacji zdalnej i protokołu Rsync, możesz skorzystać z aplikacji Rsync dla systemu Windows, takiej jak DeltaCopy. DeltaCopy to narzędzie konfiguracyjne z interfejsem graficznym, które umożliwia użytkownikowi lub administratorowi systemu Windows® replikację danych komputera z systemem Windows® na dowolnym serwerze zdalnym z protokołem Rsync (w tym przypadku jest to serwer QNAP NAS). Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.aboutmyip.com/AboutMyXApp/DeltaCopy.jsp

Data wydania: 2013-05-02
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
59% ludzi uważa, że to pomaga.
o