Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak skonfigurować dysk z kontrolerem VirtIO w aplikacji Virtualization Station w celu poprawy wydajności operacji wejścia/wyjścia?

Co to jest VirtIO?
Interfejs VirtIO został wybrany jako podstawowa platforma wirtualizacji operacji wejścia/wyjścia w infrastrukturze środowiska maszyn wirtualnych opartych na module jądra (Kernel-based Virtual Machine — KVM). Pełni funkcję sterownika warstwy abstrakcji sprzętu i zapewnia wspólny interfejs API, który umożliwia obsługę urządzeń sieciowych, blokowych oraz dynamicznie zmiennej pamięci w infrastrukturze KVM.

Aplikacja Virtualization Station uruchamia maszyny wirtualne w infrastrukturze KVM. Można więc skonfigurować kontroler VirtIO obsługujący dysk twardy i uzyskać lepszą wydajność operacji wejścia/wyjścia niż w przypadku kontrolerów IDE lub SATA.

Jeżeli twoja VM została już zainstalowana i chcesz zmienić kontroler HDD na Virtio, nie możesz go zmienić bezpośrednio w ustawieniach VM z powodu ograniczeń systemu operacyjnego VM oraz braku napędów. Dlatego użycie nowego HDD do zainstalowania sterownika pozwoli ci na zmianę oryginalnego kontrolera HDD. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby skonfigurować kontroler Virtio.

Dodawanie wirtualnego dysku twardego w Virtualization Station

Kliknij pozycję „Create VM” (Utwórz maszynę wirtualną). Możesz skorzystać z szablonu lub kliknąć przycisk „Create Custom VM” (Utwórz niestandardową maszynę wirtualną).

Kliknij przycisk „Create” (Utwórz) obok szablonu „medium” (średnia).

Następnie możesz skonfigurować następujące ustawienia: typ i wersja systemu operacyjnego, lokalizacja obrazu dysku CD, folder docelowy maszyny wirtualnej oraz interfejs sieciowy. (Uwaga: W tym przykładzie użyto systemu Windows 7).

Kliknij przycisk „Create” (Utwórz).Kliknij przycisk „Ustawienia VM” (Zaawansowane), a następnie kliknij pozycję „Hard Disk” (Dysk twardy).

Kliknij listę rozwijaną „Controller” (Kontroler) i wybierz opcję „Virtual Disk Controller (VM Driver Requirement)” (Kontroler dysku wirtualnego (wymagany sterownik maszyny wirtualnej)).

Kliknij przycisk „Apply” (Zastosuj).

Kliknij ponownie przycisk „Ustawienia VM” (Zaawansowane), a następnie kliknij pozycję „Add Device” (Dodaj urządzenie). (Uwaga: Ponieważ wymagany jest sterownik maszyny wirtualnej, należy dodać nowy napęd CD-ROM w celu zamontowania odpowiedniego sterownika).

Z listy rozwijanej „Device Type” (Typ urządzenia) wybierz opcję „CD/DVD ROM” i w polu „Controller” (Kontroler) wybierz pozycję: „IDE” lub „SCSI”. Kliknij przycisk „Add” (Dodaj).

Kliknij przycisk „Install VM Driver” (Zainstaluj sterownik maszyny wirtualnej).

Sterownik zostanie automatycznie umieszczony w dodanym wirtualnym napędzie CD/DVD ROM.

Kliknij ponownie Ustawienia maszyny wirtualnej i wybierz Opcje uruchamiania. Wyłącz ustawienie Wybierz wszystkie urządzenia rozruchowe, a następnie wybierz CDROM2 jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie wróć do strony informacji o maszynie wirtualnej.

Kliknij przycisk „Start” (Uruchom).

Kliknij przycisk „Console” (Konsola).

Konfiguracja w maszynie wirtualnej

Kliknij przycisk „Dalej”.

Kliknij przycisk „Zainstaluj teraz”.

Zaznacz pole „Akceptuję postanowienia licencyjne” i kliknij przycisk „Dalej”.

Wybierz opcję „Niestandardowa (zaawansowane)”.

Kliknij pozycję „Załaduj sterownik”.

Kliknij przycisk „Przeglądaj”.

Kliknij pozycję „Stacja dysków CD (D:) CDROM”, kliknij pozycję „+”, aby rozwinąć folder WIN7, a następnie wybierz folder „X86”. Kliknij przycisk „OK”.

Kliknij pozycję „Red Hat VirtIO SCSI controller (D:WIN7X86VIOSTOR.INF)” i kliknij przycisk „Dalej”.

Na liście pojawi się nowy wirtualny dysk twardy. Kliknij przycisk „Dalej”. Maszyna wirtualna będzie teraz używać dysku z kontrolerem VirtIO.Kroki do przełączenia kontrolera zainstalowanej VM

Wybierz VM, którą chcesz zmienić na kontroler Virtio, przejdź do strony informacji o VM i kliknij [Ustawienia maszyny wirtualnej].

Niektóre systemy operacyjne mogą nie być kompatybilne z kontrolerem Virtio. Aby obejść ten problem, musisz utworzyć nowe urządzenie HDD do zainstalowania sterownika, a nie zmieniać sterownik bezpośrednio. Kliknij [Dodaj urządzenie].

Wybierz "VIRTIO" jako kontroler, a następnie kliknij [Dodaj].

Nowy HDD pojawi się w "Hard Disk" (Dyski twarde).

Powróć do strony informacyjnej VM i kliknij [Włóż sterownik VM]. Po kliknięciu, sterownik VM zostanie włożony do dodanego wirtualnego CD/DVD ROMu.

Konfiguracja VM

Po dodaniu nowego HDD do VM, musimy zainstalować sterownik. Poniżej podano przykład dla Windows 7, aby zademonstrować, w jaki sposób zainstalować sterownik.

Uruchom VM, otwórz menu Start, kliknij prawym przyciskiem na "Computer" (Komputer) i wybierz "Properties" (Właściwości).

Kliknij "Device Manager" (Menadżer urządzeń).

Kliknij prawym przyciskiem na "SCSI Controller" (Kontroler SCSI) i wybierz "Update Driver Software…" (Zaktualizuj oprogramowanie sterownika...).

Wybierz "Browse my computer for driver software" (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika).

Kliknij [Przeglądaj...] i przejdź do CD/DVD ROM. Wybierz "WIN7" > "X86" i kliknij [OK]. Kliknij [Dalej] (Jeżeli twój system jest 32-bitowy, użyj folderu "X86". Jeżeli jest 64-bitowy, użyj "AMD64".)

Kliknij "Install" (Instaluj).

Kliknij [Zamknij], aby wyjść z instalacji.

Po zainstalowaniu sterownika Virtio, wyłącz VM; możesz teraz zmienić kontroler oryginalnego HDD na "Virtual Disk Controller" (Wirtualny kontroler dysku) w Ustawieniach maszyny wirtualnej.

Data wydania: 2014-03-06
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
20% ludzi uważa, że to pomaga.
o