Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak skonfigurować drukarkę sieciową na serwerze QNAP NAS?

Serwer druku może być używany w sieci domowej lub biurowej do udostępniania co najmniej jednej drukarki USB wielu komputerom. Zamiast podłączać każdą drukarkę do pojedynczego komputera, można je podłączyć do serwera QNAP NAS. Dzięki temu każdy komputer w sieci będzie mógł szybko wysyłać zadania wydruku do tych drukarek sieciowych, co pozwoli na oszczędzanie czasu i pieniędzy.

Serwer druku QNAP NAS obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak możliwość korzystania z protokołu druku internetowego (IPP), zerowej konfiguracji przy użyciu usługi Bonjour, protokołu druku Samba i innych funkcji przydatnych w środowiskach domowych i biurowych. Można również sprawdzać stan kolejki drukarki i zarządzać nim za pośrednictwem interfejsu WWW. Wprowadzono również dodatkowe zabezpieczenia w celu ograniczenia dostępu opartego na adresach IP i nazwach domen.

QNAP

Serwer QNAP NAS obsługuje udostępnianie drukarek w systemach Windows, Mac i Linux. Aby skonfigurować drukarkę sieciową na serwerze QNAP NAS, wykonaj poniższe czynności.

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania

 1. Pobierz sterowniki drukarki z Internetu lub uzyskaj z dysku instalacyjnego.
 2. Podłącz drukarkę do gniazda USB serwera NAS. Jeśli drukarka jest kompatybilna z serwerem NAS, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie podłączenia drukarki. Wybierz go, aby przejść do opcji Ustawienia systemowe > Urządzenie zewnętrzne > Drukarka USB.
  QNAP

Zarządzanie drukarką

Wybierz drukarkę, aby edytować lub wyświetlić jej ustawienia.

QNAP
 • Informacje o drukarce: wyświetla informacje o drukarce i jej stan.
 • Dziennik drukarki: wyświetla nazwy użytkowników, źródłowe adresy IP, nazwy plików i stan zadań. Zadania w trakcie wydruku lub w kolejce można wstrzymywać, wznawiać i usuwać. Można również usunąć rekord zadania po jego ukończeniu.
 • Wyczyść bufor: ręczne usunięcie rekordu zadania.
 • Ustawienia:
  Zatrzymaj udostępnianie i wyczyść bufor drukarki: umożliwia tymczasowe zatrzymanie udostępniania drukarki i wyczyszczenie wszystkich rekordów.
  Obsługa usługi druku Bonjour: umożliwia aktywację zerowej konfiguracji na urządzeniach Apple Mac za pośrednictwem usługi Bonjour.
  Nazwa usługi: umożliwia edycję nazwy drukarki.
 • Maksymalna ilość zadań dla drukarki: umożliwia edycję liczby rekordów przypadających na drukarkę.
 • Wprowadź adresy IP lub nazwy domen, aby zezwolić na dostęp do usługi druku lub go odmówić: umożliwia ustawienie praw dostępu określających, czy będzie możliwe drukowanie z określonych adresów IP lub nazw domen za pośrednictwem IPP.

Należy pamiętać, że rekord druku zostanie wyczyszczony po ponownym uruchomieniu serwera NAS.

Konfiguracja w systemie Windows: przy użyciu protokołu Samba

 1. Przejdź do opcji Panel sterowania > Usługi sieciowe > Win/Mac/NFS i zaznacz pole wyboru Włącz usługę plików sieciowych dla sieci Microsoft w sekcji Sieć Microsoft.
  QNAP
 2. Otwórz dowolny folder w systemie Windows i wprowadź ścieżkę Samba do serwera NAS.
  Przykład: \\172.17.32.5
 3. Zostaną wyświetlone foldery współdzielone i podłączone drukarki.
  QNAP
 4. Wybierz drukarkę, z którą chcesz nawiązać połączenie. Zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie sterowników. Kliknij przycisk OK, aby wybrać model drukarki i zainstalować sterownik.
  QNAP
  QNAP
 5. Po zakończeniu zostanie wyświetlone okno zarządzania drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do opcji Drukarka > Właściwości. Aby zweryfikować połączenie, można tu wydrukować stronę testową.
  QNAP
  QNAP

Konfiguracja w systemie Windows: przy użyciu protokołu druku internetowego (IPP)

 1. Przejdź do opcji Ustawienia
  QNAP
 2. Wybierz opcję Urządzenia.
  QNAP
 3. Wybierz opcję Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie Drukarki, której szukam, nie ma na liście.
  QNAP
  QNAP
 4. Kliknij opcję Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy i wprowadź adres IP drukarki. Przykład: http://172.17.32.5:631/printers/bobbyofficePR3.
  • Adres ma następujący format:
   http://NAS_IP:631/printers/NAZWADRUKARKI, gdzie NAS_IP nie może być jednocześnie adresem nazwy domeny, jeśli drukowanie ma odbywać się zdalnie.
  • Port 631 jest domyślnym portem protokołu IPP (Internet Printing Protocol).
   QNAP
 5. Zostanie wyświetlony monit o instalację sterowników drukarki.
  QNAP
 6. Po zainstalowaniu sterownika zostaną wyświetlone nazwa i sterownik drukarki.
  QNAP
 7. Oprócz tego drukarkę można ustawić jako domyślną albo wydrukować stronę testową.
  QNAP
 8. Nowa drukarka sieciowa jest już dostępna.

Konfiguracja w systemie Mac OS

 1. Na stronie ustawień włącz funkcję Obsługa usługi druku Bonjour. Możesz również zmienić ustawienie opcji Nazwa usługi.
  QNAP
 2. Przejdź do opcji Preferencje systemu i wybierz Drukarki i skanery.
  QNAP
 3. Kliknij +, aby dodać drukarkę.
  QNAP
 4. Bonjour pokaże wszystkie drukarki w sieci lokalnej. Wybierz drukarkę połączoną z pamięcią NAS, sprawdź, czy model jest prawidłowy i wybierz model w sekcji Użyj. Kliknij opcję Dodaj, aby ustanowić połączenie.
  QNAP
 5. W przypadku niektórych drukarek konieczne jest skonfigurowanie innych opcji. Kliknij Kontynuuj, aby zakończyć konfigurację.
 6. Drukarka będzie gotowa do użytku.
  QNAP
Data wydania: 2013-06-27
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
35% ludzi uważa, że to pomaga.
o