Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak skonfigurować CrashPlan na serwerze QNAP NAS w celu tworzenia kopii zapasowych ważnych danych na serwerze QNAP NAS lub w chmurze

CrashPlan można używać z serwerem QNAP NAS do tworzenia kopii zapasowych zawartości komputera na serwerze QNAP NAS albo do tworzenia kopii zapasowych zawartości serwera NAS w chmurze. W tym artykule zamieszczono szczegółowe instrukcje konfiguracji serwera NAS oraz wprowadzenie do przywracania danych.

Poniższe instrukcje wyjaśniają, jak utworzyć kopię zapasową serwera NAS w chmurze oraz komputera na serwerze NAS.

Włączanie serwera WWW na serwerze NAS

Przejdź do sekcji Panel sterowania > Aplikacje > Serwer WWW i włącz serwer WWW.

Instalacja CrashPlan na serwerze NAS

1. Instalacja środowiska Java Runtime Environment (JRE)

Aplikację napisano w języku Java, więc przed rozpoczęciem jej użytkowania konieczne jest zainstalowanie środowiska JRE. Przejdź do App Center, a następnie wyszukaj i zainstaluj aplikację JRE.

2. Instalacja aplikacji CrashPlan

Przejdź do App Center, a następnie wyszukaj i zainstaluj aplikację CrashPlan.

3. Ustawienia aplikacji CrashPlan

Po zainstalowaniu aplikacji CrashPlan kliknij polecenie Otwórz. Na nowej stronie, która zostanie wyświetlona, wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora serwera NAS.

(A). Zobaczysz numer portu, identyfikator i adres IP serwera NAS, na którym aplikacja CrashPlan prowadzi nasłuch.

(B). Wybierz adres IP serwera NAS, na którym aplikacja CrashPlan powinna prowadzić nasłuch.

(C). Przydziel aplikacji CrashPlan wystarczającą ilość pamięci. Zobacz poniższe zalecenia deweloperów aplikacji.

https://support.code42.com/CrashPlan/5/Troubleshooting/Adjusting_CrashPlan_Settings_For_Memory_Usage_With_Large_Backups

(D). Kliknij Save (Zapisz).

Po zmianie ustawień aplikację CrashPlan należy uruchomić ponownie. Można to zrobić, przechodząc do obszaru App Center > Moje aplikacje i zatrzymując, a następnie ponownie uruchamiając aplikację CrashPlan.Kliknij polecenie Otwórz w nowym oknie, które zostanie wyświetlone, a następnie sprawdź, czy dwa wyróżnione adresy IP są takie same. Jest to identyfikator, który będzie używany w poniższych krokach.

Instalacja CrashPlan na własnym komputerze w celu zarządzania CrashPlan lub serwerem NAS

1. Instalowanie aplikacji CrashPlan

Pobierz i zainstaluj aplikację CrashPlan ze strony http://www.code42.com/crashplan/. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć proces instalacji.

2. Zmiana pliku .ui_info w celu nawiązania połączenia z serwerem NAS

Te instrukcje pochodzą z witryny internetowej dewelopera. https://support.code42.com/CrashPlan/4/Configuring/Using_CrashPlan_On_A_Headless_Computer

Przykładowo w systemie Windows 10 plik .ui_info należy zmodyfikować w programie Notatnik, aby można było nawiązać połączenie z serwerem NAS. Wymagane są do tego uprawnienia administratora, więc trzeba będzie kliknąć Notatnik prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Uruchom jako administrator.

Plik .ui_info będzie zapisany w różnych lokalizacjach, zależnie od systemu operacyjnego.

Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008 i Server 2012

Uwaga: Aby wyświetlać ten ukryty folder, otwórz Eksplorator Windows i wklej ścieżkę na pasku adresu.
Instalacja dla wszystkich: 
%programdata%\CrashPlan\.ui_info
Instalacja dla użytkownika: 
%localappdata%\.ui_info
lub
%appdata%\.ui_info

OS X

Instalacja dla wszystkich: /Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info
Instalacja dla użytkownika: ~/Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info

Linux: /var/lib/crashplan/.ui_info
Solaris: /var/lib/crashplan/.ui_info

W Notatniku wklej ścieżkę w sekcji Plik > Otwórz > Nazwa pliku, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

Skopiuj identyfikator z aplikacji CrashPlan, wklej do pliku .ui_info (zastąp istniejącą zawartość) i zapisz plik. Usługa CrashPlan będzie resetować ten plik za każdym razem, gdy ponownie uruchomisz komputer.

Poniższe instrukcje umożliwiają:

Tworzenie kopii zapasowej zawartości wielu komputerów (własnego, rodziny, znajomych hellip…) na serwerze NAS

Jeśli używasz aplikacji CrashPlan do tworzenia kopii zapasowych zawartości z wielu komputerów na serwerze NAS, CrashPlan nie zezwoli na użycie tej aplikacji do utworzenia kopii zapasowych danych w chmurze.

1. Tworzenie folderu udostępnionego na serwerze NAS w celu zapisu plików kopii zapasowych

Przejdź do sekcji Panel sterowania > Ustawienia uprawnień > Foldery udostępnione > Utwórz > Folder udostępniony. Domyślna ścieżka lokalizacji jest podobna do > udział > CACHEDEV1_DATA > .qpkg > CrashPlan > backupArchives. Stanowczo zalecamy utworzenie nowego folderu udostępnianego w celu przechowywania plików kopii zapasowych.

Wprowadź nazwę folderu, wybierz Wprowadź ścieżkę ręcznie i wpisz „/” w polu, aby ścieżka była prostsza. Kliknij Utwórz. W tym samouczku używamy przykładowej nazwy folderu „backup”.

2. Preferencje tworzenia kopii zapasowych w aplikacji CrashPlan

Uruchom aplikację CrashPlan na swoim komputerze i zaloguj się. Jeśli nie masz konta, wykonaj instrukcje rejestracji. Jeśli masz już konto, wybierz opcję Existing Account (Istniejące konto) i wprowadź poświadczenia logowania.

Przejdź do sekcji Settings (Ustawienia) > General (Ogólne) i kliknij opcję Configure (Konfiguruj).

Kliknij ikonę folderu, aby zmienić lokalizację na wcześniej utworzony folder udostępniony, i kliknij przycisk OK. Wcześniej utworzony folder możesz znaleźć w folderze Share (Udział).

Uruchom komputer ponownie, aby plik .ui_info został zresetowany przez aplikację CrashPlan, tak aby połączenie było nawiązywane z Twoim komputerem, a nie z serwerem NAS.

Po ponownym uruchomieniu komputera otwórz aplikację CrashPlan i zaloguj się. Kliknij opcję Select (Wybierz), aby określić, jakie pliki mają zostać dodane do kopii zapasowej.

Wybierz foldery na komputerze, aby utworzyć ich kopię zapasową na serwerze NAS. Kliknij Save (Zapisz).

Harmonogram i inne opcje możesz skonfigurować w sekcji Settings (Ustawienia) > Backup (Kopia zapasowa). Niektóre opcje są dostępne tylko w płatnej wersji lub w okresie próbnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz link poniżej.

https://www.code42.com/crashplan/features/compare/

3. Rozpoczynanie tworzenia kopii zapasowej na serwerze NAS

Przejdź do sekcji Destinations (Miejsca docelowe) > Computers (Komputery), wybierz serwer NAS i kliknij Start Backup (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej).

Tworzenie kopii zapasowej serwera NAS w chmurze

1. Preferencje tworzenia kopii zapasowych w aplikacji CrashPlan

Uruchom aplikację CrashPlan na swoim komputerze i zaloguj się. Jeśli nie masz konta, wykonaj instrukcje rejestracji. Jeśli masz już konto, wybierz opcję Existing Account (Istniejące konto) i wprowadź poświadczenia logowania.

Kliknij opcję Select (Wybierz), aby określić, jakie pliki mają zostać dodane do kopii zapasowej w chmurze.

Kliknij strzałkę obok opcji Share (Udział), aby zobaczyć zawartość i wybrać pliki, które mają zostać dodane do kopii zapasowej. Kliknij przycisk Save (Zapisz) (foldery CACHEDEV to woluminy na Twoim serwerze NAS. Przykład: CACHEDEV1_DATA to wolumin 1).

Harmonogram i inne opcje możesz skonfigurować w sekcji Settings (Ustawienia) > Backup (Kopia zapasowa). Niektóre opcje są dostępne tylko w płatnej wersji lub w okresie próbnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz link poniżej.

https://www.code42.com/crashplan/features/compare/

3. Rozpoczynanie tworzenia kopii zapasowej w chmurze

Przejdź do sekcji Destinations (Miejsca docelowe) > Cloud (Chmura) i kliknij Start Backup (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej). Jest to funkcja premium dostępna w bezpłatnej wersji próbnej. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link.

https://store.code42.com/store/

Przywracanie

Przejdź do sekcji Restore (Przywracanie).

(A). Jeśli kopia zapasowa Twoich danych została zapisana w więcej niż jednym miejscu docelowym, możesz wybrać, z którego dane mają zostać przywrócone.

(B). Wybierz foldery lub pliki, które chcesz przywrócić.

(C). Możesz wybrać datę i godzinę danych do przywrócenia, klikając link.

(D). Klikając link, możesz przełączać „bieżące uprawnienia”/„oryginalne uprawnienia”.

(E). Możesz przełączać między „oryginalną lokalizacją” a określonymi folderami.
Uwaga: Jeśli chcesz przywrócić dane na serwerze NAS, nie przywracaj ich do domyślnego folderu „conf”, ponieważ jest to folder systemowy.

(F). Możesz przełączać między zastępowaniem/zmianą nazwy (jeśli w folderze docelowym istnieje plik o tej samej nazwie), klikając link.

Proces przywracania zostanie ukończony, gdy pasek postępu osiągnie wartość 100%.

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące aplikacji CrashPlan, zobacz poniższy link.

https://support.code42.com/CrashPlan/4

Data wydania: 2016-06-20
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
29% ludzi uważa, że to pomaga.