Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak przeprowadzić pełną aktualizację systemu QTS serwera NAS z wersji 3.8 do wersji 4.0?

Wprowadzenie

QTS 4.0 to nowy system opracowany przez firmę QNAP, który udostępnia więcej zaawansowanych funkcji i przyjaźniejszy interfejs użytkownika. Bezpośrednia aktualizacja systemu QTS z wersji 3.8.3 do wersji 4.0 spowoduje zachowanie istniejącego systemu w woluminie starszego typu oraz utworzenie nowej struktury LVM. Pełna aktualizacja będzie wymagać wykonania kopii zapasowej wszystkich danych, a następnie zaktualizowania systemu QTS do wersji 4.0.

 

1. Wolumin z elastyczną alokacją

Funkcja LVM (Logical Volume Manager — menedżer woluminów logicznych) systemu QTS 4.0 umożliwia integrację grupy dysków fizycznych tworzących pulę pamięci masowej, a następnie wdrożenie woluminu, pozwalając na elastyczniejsze zarządzanie przestrzenią dyskową. W przeciwieństwie do tradycyjnych woluminów ze stałą ilością przestrzeni dyskowej woluminy z funkcją elastycznej alokacji alokują przestrzeń dyskową, tylko gdy system jej potrzebuje. Dzięki temu mniej pamięci masowej pozostaje w stanie bezczynności, a przestrzeń dyskowa jest wykorzystywana optymalnie.

2. Kopia zapasowa danych

W przypadku aktualizacji systemu QTS z wersji 3.8 do wersji 4.0 istniejący system zostanie zachowany w woluminie starszego typu, a nowy dysk będzie miał strukturę LVM. Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu QTS 4.0 wymaga przeprowadzenia pełnej aktualizacji systemu.

Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych systemu. Do tego celu można użyć zewnętrznej pamięci masowej (dyski twarde USB, pamięć sieciowa itp.).

(1) Data

 1. Za pomocą aplikacji File Station
  Wybierz kolejno pozycje „QTS” > „Menadżer plików” i pobierz plik na lokalny komputer.

   
 2. Za pomocą usługi SAMBA (Moje miejsca sieciowe)
  Wpisz adres IP serwera NAS (np.: 192.168.1.1) i skopiuj folder do lokalizacji kopii zapasowej.

   
 3. Za pomocą usługi FTP
  Uruchom funkcję FTP serwera NAS i pobierz pliki za pomocą protokołu FTP. Instrukcje konfigurowania połączenia FTP zawiera dokument: „Łatwa konfiguracja własnego serwera FTP

(2) Time Machine

Korzystając z narzędzi wiersza polecenia, możesz wykonać kopię zapasową danych w określonej ścieżce. Zaloguj się w systemie za pomocą połączenia SSH.

(http://chiark.greened.org.uk/~sgtatham/putty/)

 1. Wyświetl listę kopii zapasowych aplikacji Time Machine, wykonując poniższe instrukcje.
  cd ..
  cd /share/TMBackup
  ls
  
  Znajdź odpowiednią kopię zapasową aplikacji Time Machine na liście.

   
 2. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przenieść pliki do innego folderu, a następnie do lokalizacji docelowej kopii zapasowej (za pomocą aplikacji File Station, usługi FTP, usługi SAMBA itp.).
  cp -a /share/TMBackup/”kelvinlee的MacBook Pro” /share/Public/
  
  (Tekst w cudzysłowie to nazwa folderu danych — wpisz w tym miejscu nazwę folderu, który chcesz przenieść).
   
 3. Po zakończeniu aktualizacji systemu możesz przenieść dane z powrotem do folderu „TMBackup”.
   cp -a /share/Public/”kelvinlee的MacBook Pro” /share/TMBackup/
  
  (Tekst w cudzysłowie to nazwa folderu danych — wpisz w tym miejscu nazwę folderu, który chcesz przenieść).

(3) Inicjator iSCSI

Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu interfejsu iSCSI, zapoznaj się z artykułem Jak utworzyć usługę obiektów docelowych iSCSI i korzystać z niej na serwerze QNAP NAS?

3. Aktualizacja oprogramowania firmware

Po zakończeniu zadań związanych z kopią zapasową należy całkowicie wyczyścić dysk twardy i zresetować system. Wykonaj następujące czynności.

(1) Zaktualizuj system QTS do wersji 4.0
„Panel sterowania” > „Aktualizacja firmwaru”.

(2) Zresetuj system
„Panel sterowania” > „Kopia zapasowa/Przywracanie” > „Przywróć ustawienia fabryczne” > „Resetuj i czyść”.

※Uwaga: Nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania firmware. W wyniku tego procesu zostaną wyczyszczone wszystkie dane na serwerze NAS. Przed kontynuacją upewnij się, że została wykonana kopia zapasowa wszystkich danych.

4. Ograniczenia

Po wyczyszczeniu dysku twardego i ponownej instalacji oprogramowania firmware wielu usług systemowych nie będzie można przenieść do nowego systemu. Trzeba je ponownie zainstalować i skonfigurować. Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych informacji.

Poniższe usługi nie zostaną przeniesione do nowego systemu:

 • Aplikacje — konieczna jest ponowna instalacja i konfiguracja
 • Ustawienia użytkowników — należy ponownie utworzyć użytkowników
 • Grupy użytkowników — należy ponownie skonfigurować grupy w usłudze LDAP lub AD
 • QSync — należy ponownie skonfigurować grupy robocze
 • Serwer WWW — konieczna jest ponowna konfiguracja
 • Obiekty docelowe iSCSI — konieczna jest ponowna konfiguracja
Data wydania: 2014-01-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
25% ludzi uważa, że to pomaga.
o