Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak przekształcić komputer fizyczny w maszynę wirtualną dla aplikacji Virtualization Station przy użyciu oprogramowania VMware® vCenter™ Converter™?

Co to jest program VMware® vCenter™ Converter™?

Program VMware® vCenter™ Converter™ umożliwia przekształcanie komputerów fizycznych z systemami Windows i Linux oraz obrazów w formatach innych firm w maszyny wirtualne VMware. (VMware 2015).

Przy użyciu programu VMwarevCenter Converter można przekształcać komputery osobiste lub serwery w maszyny wirtualne i importować je do aplikacji Virtualization Station. Proces ten określa się ogólnie skrótem P2V (z ang. physical to virtual — fizyczny na wirtualny).

 

Kroki:

 1. Pobierz program VMware® vCenter™ Converter™ z witryny firmyVMware: http://www.vmware.com/products/converter. Warunkiem pobrania jest posiadanie konta VMware lub zarejestrowanie nowego.
 2. Po pobraniu zainstaluj program vCenter™ Converter™ na fizycznych komputerach osobistych lub serwerach. (Informacje dotyczące zgodnych systemów operacyjnych można znaleźć na stronach 21–22 podręcznika http://www.vmware.com/pdf/convsa_50_guide.pdf,)
 3. Uruchom program vCenter™ Converter™ i kliknij polecenie Convertmachine (Przekształć komputer).
 4. Wybierz pozycję Powered-on machine (Komputer włączony) z listy rozwijanej Select sourcetype (Wybierz typ źródła), a w obszarze Specify the powered-on machine (Określ komputer włączony) wybierz opcję Thislocalmachine (Ten komputer lokalny). Kliknij przycisk Next (Dalej).
 5. Wybierz pozycję VMware Workstation orotherVMwarevirtualmachine (VMware Workstationlub inna maszyna wirtualna VMware) z listy Select destinationtype (Wybierz typ docelowy), a następnie z listy Select VMwareproduct (Wybierz produkt VMware) wybierz pozycję VMware Workstation 10.0.x. W obszarze Virtual machinedetails (Szczegóły maszyny wirtualnej) można nadaćnazwę maszynie wirtualnej i wskazać ścieżkę do folderu przechowywania. Jako ścieżkę do położenia można wskazać pamięć serwera NAS firmy QNAP, klikając przycisk Browse (Przeglądaj) i wybierając folder współdzielony. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Aby zmodyfikować informacje dotyczące urządzeń, kliknij przycisk Edit (Edytuj). Kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby rozpocząć konwersję.
 8. Zostanie wyświetlony postęp zadania i szacowany czas wykonania.
 9. Po zakończeniu konwersji w folderze docelowym zostaną zapisane pliki *.vmx i *.vmdk. Przejdź do aplikacji Virtualization Station i kliknij polecenie Import VM(Importuj maszynę wirtualną).
 10. Wybierz format pliku i kliknij przycisk Browse (przeglądaj), aby wskazać plik *.vmx. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 11. Na żądanie można zmodyfikować parametry maszyny wirtualnej. (W przypadku importu pliku z komputera, po wskazaniu pliku *.vmx konieczne będzie przesłanie pliku *.vmdk).

Więcej informacji na temat importowania maszyny wirtualnej można znaleźć w rozdziale: Jak zaimportować maszynę wirtualną?

Podręcznik użytkownika programu VMware® vCenter™ Converter™:
http://www.vmware.com/pdf/convsa_50_guide.pdf

 

Materiały referencyjne

VMware. (2015). Do czego służy program vCenter Converter (w jęz. ang.).  Dostępny: http://www.vmware.com/products/converter. Ostatni dostęp 28 lutego 2015.

Uwaga: zrzuty ekranu, linki do pobierania i witryny wymieniane w tym dokumencie w kontekście oprogramowania VMware należą do firmy VMware®. Firma QNAP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki używania programu VMware® vCenter™ Converter™.

Data wydania: 2015-03-26
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
64% ludzi uważa, że to pomaga.