Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak pokazać dane DHT11 na pulpicie nawigacyjnym QIoT?

DHT11 to podstawowy, cyfrowy czujnik temperatury i wilgotnoœci o bardzo niskich kosztach. Niniejszy samouczek przedstawia sposób wyœwietlania - danych DHT11 na pulpicie nawigacyjnym QIoT (przy użyciu Seeeduino z W5500 Ethernet Shield).

 1. „Aplikacje IoT” › „Dodaj aplikacje IoT”
 2. W aplikacji „Utwórz nowš aplikację IoT”
  • WprowadŸ nazwę aplikacji IoT.
  • Nazwy Reguł i Pulpitów nawigacyjnych będš generowane automatycznie na podstawie nazwy Aplikacji IoT.
  • Kliknij „Utwórz”.
 3. „Dodaj rzecz”:
  • WprowadŸ dla Rzeczy nazwę (w tej próbce: „Thingname”).
  • „Niestandardowe” w opcji „Kategoria rzeczy”.
  • Kliknij polecenie „Dodaj”.
 4. Kliknij przycisk „Zasoby rzeczy” i wprowadŸ „Zasób rzeczy”.
 5. W opcji „Zasób Dodaj rzecz”:
  • WprowadŸ dla zasobu nazwę (w tym przykładzie: „myTemperature”).
  • WprowadŸ identyfikator zasobu. (Identyfikator zasobu jest używany do utworzenia tematu w brokerze QIoT. Identyfikator powinien być unikalny dla urzšdzenia i dla tego samego urzšdzenia nie powinny być dozwolone żadne duplikaty).
  • Kliknij polecenie „Dodaj”.
 6. Kliknij polecenie „Podłšcz do urzšdzenia” i w opcji „Informacje o rzeczy” wybierz „MQTT”, kliknij „Dalej”, a następnie kliknij „pobierz plik JSON”.

 7. W oknie „Reguła” ustaw „Komunikat MQTT”:
  • Kliknij „Komunikat przychodzšcy MQTT”
  • Anuluj zaznaczenie „Użyj niestandardowego tematu”
  • Wybierz Rzecz „Thingname”.
  • Kliknij „Dodaj” i wybierz „myTemperature” w dziale „Zasoby”.
  • Kliknij „Gotowe” i „Zapisz”.
 8. Po ustawieniu Reguły otwórz plik Arduino i JSON, a następnie skopiuj kod (username, clientId, host, password i topic) do Arduino, odpowiednio. Po skopiowaniu przeœlij plik.
 9. Wróć do karty Reguła i podłšcz Komunikat przychodzšcy MQTT i pulpit nawigacyjny.
 10. Na karcie Pulpit nawigacyjnym można wyœwietlić przykładowš temperaturę.
Data wydania: 2017-09-11
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.