Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak pobierać pliki przy użyciu aplikacji Download Station?

Przegląd

Aplikacja Download Station (4.2) jest to narzędzie działające w przeglądarce internetowej, za pomocą którego można subskrybować kanały RSS i pobierać pliki z Internetu przy użyciu protokołów BT, PT, Magnet Link, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, FlashGet, Thunder i QQDL. Funkcja Wyszukiwanie BT umożliwia łatwe znajdowanie plików BT do pobrania i używanie serwera NAS QNAP jako dostępnego w trybie 24/7 centrum pobierania.

Ważne: Aplikacja Download Station jest udostępniana wyłącznie do legalnego pobierania plików. Pobieranie lub rozpowszechnianie nielegalnych materiałów jest niezgodne z prawem oraz może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z ograniczeń wynikających z praw autorskich a także mieć świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za swoje działania.

Co to jest BT?

BT to jeden z najczęściej stosowanych protokołów do przesyłania dużych plików w sieciach peer-to-peer (P2P). Do łączenia się z innymi użytkownikami i pobierania plików aplikacja Download Station potrzebuje pliku BT zawierającego metadane i informacje o trackerze oryginalnych plików.

Co to jest Magnet link?

Magnet link jest to łącze adresu URL do pobierania pliku, które odwołuje się głównie do zasobów (takich jak pliki BT) dostępnych do pobrania w sieciach P2P.

Co to jest RSS?

Rich Site Summary (RSS) jest to format kanału internetowego służący do publikowania często aktualizowanych utworów, takich jak wpisy na blogach, wiadomości, pliki audio lub pliki wideo.
Uruchamianie aplikacji Download Station

Dodawanie zadań pobierania

Zarządzanie pobieranymi plikami w pliku BT

Ograniczanie prędkości pobierania/wysyłania

Planowanie pobierania

Wysyłanie powiadomienia po zakończeniu zadania pobierania

Zezwalanie zwykłym użytkownikom na dostęp do aplikacji Download Station

 

Uruchamianie aplikacji Download Station

Upewnij się, że aplikacja Download Station została zainstalowana i włączona w centrum aplikacji App Center (wymagany system QTS 4.1 lub nowszy).

Dodawanie zadań pobierania

1. Pliki BT/PT można przenieść z komputera do aplikacji Download Station metodą przeciągnij i upuść. Można też kliknąć przycisk „+”, aby dodać pliki BT/PT lub kilka adresów URL (HTTP/FTP/Magnet link/FlashGet/Thunder/QQDL).2. Aby dodać zadania pobierania, można szukać plików BT za pomocą funkcji wyszukiwania BT.

3. Aby dodać kanały RSS, kliknij opcję „RSS” na lewym panelu. Aplikacja Download Station załaduje wszystkie kanały RSS, z których można będzie wybrać i pobrać pliki.4. Podczas tworzenia zadań użytkownicy mogą zapisywać pliki w dowolnym folderze, o ile tylko mają odpowiednie prawa dostępu. Przed zakończeniem zadania pobierania pliki będą zapisane w tymczasowym folderze, a ich rozszerzenie zostanie zmienione na „dsdownload”. Z chwilą zakończenia pobierania pliki odzyskają swoje pierwotne rozszerzenia i zostaną przeniesione do wybranego folderu docelowego.

5. Aplikacja Download Station priorytezuje zadania pobierania na podstawie tego, kiedy zostały dodane do listy. Aby zmienić priorytet i kolejność pobierania, należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy i wybrać Priorytet w wyskakującym menu.
Uwaga:

  • Maksymalna liczba jednoczesnych zadań pobierania dla serwera NAS w architekturze x86 wynosi 60 (30 zadań pobierania BT/PT, 30 zadań pobierania HTTP+FTP).
  • Maksymalna liczba jednoczesnych zadań pobierania dla serwera NAS w architekturze ARM wynosi 20 (10 zadań pobierania BT/PT, 10 zadań pobierania HTTP+FTP).
  • Przeciąganie i upuszczanie plików BT z komputera osobistego do aplikacji Download Station jest obsługiwane tylko w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox.

Zarządzanie pobieranymi plikami w pliku BT

Aby dodać pliki BT lub zatrzymać pobieranie, można wybrać plik BT i kliknąć opcję „Edytuj pobierania” w panelu po prawej stronie.

Ograniczanie prędkości pobierania/wysyłania

Aby ograniczyć wykorzystanie przepustowości przez aplikację Download Station, należy wybrać kolejno: “Settings” (Ustawienia) > „HTTP”, „FTP” lub „BT” > “Bandwidth Limit” (Ograniczenie przepustowości).

Planowanie pobierania

Aby zaplanować pobieranie plików w określonym przedziale czasowym, należy otworzyć kolejno: “Settings” (Ustawienia) > “Global” (Ogólne) > “Download Schedule” (Harmonogram pobierania). Po włączeniu harmonogramu pobierania można wybrać opcje “Full speed” (Pełna prędkość), “Turn off” (Wyłączone) lub “Limited” (Ograniczone). Następnie należy kliknąć preferowane przedziały czasowe.

Wysyłanie powiadomienia po zakończeniu zadania pobierania

Należy wybrać kolejno: “Settings” (Ustawienia) > “Global” (Globalne) > “Notification” (Powiadomienie) i włączyć funkcję powiadamianie przez „E-mail”.

Zezwalanie zwykłym użytkownikom na dostęp do aplikacji Download Station

1. Przejdź docentrum aplikacji App Center i odszukaj aplikację Download Station 4.2. Z listy rozwijanej wybierz element “Display on every user’s main menu” (Wyświetlaj w menu głównym każdego użytkownika) lub Display on every user’s main menu and as an App shortcut on the login screen” (Wyświetlaj w menu głównym każdego użytkownika oraz jako skrót do aplikacji na ekranie logowania).

2. Wybierz kolejno: “Control Panel” (Panel sterowania) > “Privilege Settings” (Ustawienia uprawnień) > “Users” (Użytkownicy) > “Application Privilege” (Uprawnienia aplikacji), aby włączyć uprawnienia dostępu do aplikacji Download Station dla zwykłych użytkowników.

Data wydania: 2014-04-08
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
33% ludzi uważa, że to pomaga.