Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połšczyć QIoT Suite Lite i IFTTT, aby możliwe było wysyłanie i wyœwietlanie danych w urzšdzeniach mobilnych.

Konto IFTTT wymaga korzystania z tej funkcji.

Krok 1: Nawišż połšczenie „maker webhook”:

 1. PrzejdŸ do logowania do witryny IFTTT i przejdŸ do: https://ifttt.com/maker_webhooks
 2. Kliknij „Connect”.
 3. PrzejdŸ do strony https://ifttt.com/maker_webhooks i kliknij opcję „Documentation”.
 4. Zostanie wyœwietlony Twój klucz. Zanotuj ten klucz, ponieważ będzie on potrzebny póŸniej.

Krok 2: Skonfiguruj aplety:

 1. W oknie My Applets wybierz opcję „New Applet”.
 2. Kliknij „+ this”.
 3. Wyszukaj „webhooks” i kliknij wynik „Webhooks”.
 4. Wybierz opcję „Receive a web request”, skonfiguruj Event Name, a następnie kliknij „Create trigger”.
 5. Kliknij pozycję „that”.
 6. Wyszukaj „Notifications” i kliknij „Connect”.
 7. Wybierz opcję „Send a notification from the IFTTT app” i skonfiguruj dane, które chcesz otrzymywać. (Możesz wybrać opcję „Add ingredient”, aby dodać zmiennš wymaganš przez webhook).
 8. Kliknij „Create action”.

Krok 3: Skonfiguruj powiadomienie testowe

 1. Zainstaluj aplikację IFTTT w urzšdzeniu Android lub iOS i zaloguj się. Łšcza do tych aplikacji można znaleŸć na stronie https://ifttt.com/products
 2. Wróć do witryny, na której wyœwietlony jest Twój klucz.
 3. WprowadŸ „Event Name” do {event}.
 4. Ustaw wartoœć i kliknij opcję „Test It”, aby sprawdzić działanie aplikacji.
 5. Otwórz aplikację mobilnš IFTTT i sprawdŸ, czy dane zostały odebrane.
 6. Zostanie wyœwietlona œcieżka URL „Make a POST or GET web request to”. Zanotuj tę œcieżkę URL, ponieważ będzie ona potrzebna póŸniej.

Krok 4: Konfiguruj „NodeRED”

 1. W cišgu Utwórz wiadomoœć: Utwórz węzeł funkcyjny, a następnie sformatuj wymaganš zawartoœć.
 2. Utwórz węzeł żšdania HTTP. W polu URL wprowadŸ adres „Make a POST or GET web request to”. Zaznacz opcję „Włšcz bezpieczne połšczenie (SSL/TSL)” i wybierz „Konfiguracja TLS”.
 3. Połšcz wymagane reguły.
Data wydania: 2017-09-14
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.
o