Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć urządzenia klienckie Mac z usługą katalogową LDAP i uzyskiwać dostęp do plików w pamięci QNAP NAS

Wprowadzenie:

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jest usługą, w której mogą być przechowywane informacje o wszystkich użytkownikach i grupach na serwerze centralnym. Korzystając z protokołu LDAP, administrator może zarządzać użytkownikami w katalogu LDAP oraz zezwalać im na nawiązywanie połączeń z wieloma pamięciami NAS przy użyciu tej samej nazwy i hasła. Ten samouczek może pomóc użytkownikom w połączeniu ich urządzeń Mac z usługą LDAP. Aby można było uzyskiwać dostęp do plików przy użyciu urządzeń Mac i pamięci NAS, w ich środowisku musi znajdować się serwer LDAP. Pamięć NAS musi być podłączona do tego samego serwera LDAP.

QNAP

Spis treści:

 1. Przygotowanie
 2. Łączenie urządzeń Mac z usługą LDAP
 3. Włączanie folderu domowego na potrzeby użytkowników LDAP
 4. Uzyskiwanie dostępu do plików przy użyciu protokołu AFP

1. Przygotowanie:

 1. Zaktualizuj system QTS do najnowszej wersji.
 2. Sprawdź, czy pamięć NAS jest połączona z usługą LDAP.
 3. Zalecany jest system Mac OS X 10.6 lub nowszy. W niniejszym dokumencie użyto w przykładach systemu Mac OS X 10.10.

2. Łączenie urządzeń Mac z usługą LDAP:

Otwórz menu systemu Mac i kliknij Preferencje systemu.

QNAP
 1. Kliknij Użytkownicy i grupy
  QNAP
 2. Kliknij pozycję Opcje logowania. Jeżeli ta opcja jest nieaktywna, kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu i zaloguj się jako administrator.
  QNAP
  QNAP
  QNAP
 3. Kliknij przycisk Przyłącz...
  QNAP
 4. Wprowadź adres IP serwera LDAP i kliknij przycisk OK.
  QNAP
 5. Włącz opcję Użytkownicy sieci logują się w oknie logowania i kliknij opcję Edytuj..., jeśli po lewej stronie widać zielone światło.
  QNAP
 6. Kliknij Otwórz narzędzie katalogowe.
  QNAP
 7. Wybierz pozycję LDAPv3 i kliknij ikonę edycji.
  QNAP
 8. Wybierz pozycję RFC2307, wprowadź podstawowy sufiks serwera LDAP i kliknij przycisk OK.
  QNAP
  QNAP
 9. Kliknij Edytuj... na poprzedniej stronie, a następnie przejdź do karty Zabezpieczenia. Włącz funkcję Używaj uwierzytelniania podczas nawiązywania połączenia, wprowadź wartości w polach Nazwa wyróżniająca i Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
  QNAP
  QNAP
 10. Kliknij przycisk OK.
  QNAP
 11. Konta użytkowników można sprawdzić w Edytorze katalogowym. Następnie ponownie uruchom komputer Mac.
  QNAP

3. Włączanie folderu domowego na potrzeby użytkowników LDAP:

 1. Otwórz Użytkownicy i grupy, kliknij Opcje logowania, a następnie kliknij polecenie Edytuj.
  QNAP
 2. Kliknij Otwórz narzędzie katalogowe.
  QNAP
 3. Wybierz pozycję LDAPv3 i kliknij ikonę edycji.
  QNAP
 4. Wybierz odpowiednią nazwę konfiguracji i kliknij Edytuj.
  QNAP
 5. Przejdź do opcji Wyszukiwanie i odwzorowania > Uzyskaj dostęp do tego serwera LDAPv3 przy użyciu i wybierz RFC2307.
  QNAP
  QNAP

  Wybierz pozycję RFC2307 ponownie, nawet jeśli domyślna wartość jest taka sama.

 6. Ponownie wprowadź podstawowy sufiks serwera LDAP i kliknij przycisk OK.
  QNAP
 7. Znajdź opcje Użytkownicy > NFSHomeDirectory po lewej stronie opcji Rejestruj typy i atrybuty
  QNAP
 8. Przejdź do odpowiedniego miejsca po prawej stronie, wybierz #/Users/$uid$ i kliknij przycisk OK.
  QNAP
 9. W sekcji Odwzorowania LDAP zostanie wyświetlona pozycja Niestandardowe. Kliknij przycisk OK.
  QNAP
 10. Przejdź do Edytora katalogowego i sprawdź folder domowy pod kątem użytkowników LDAP.
  QNAP

4. Uzyskiwanie dostępu do plików przy użyciu protokołu AFP:

Obecnie użytkownicy mogą logować się do urządzeń Mac za pośrednictwem protokołu LDAP i instalować folder domowy lub foldery udostępnione.

 1. Kliknij Finder > Idź > Połącz z serwerem.
  QNAP
 2. Wprowadź afp://NAS IP i kliknij Połącz.
  QNAP
 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Połącz.
  QNAP
 4. Wybierz folder do zainstalowania na komputerze Mac (jako przykład pokazano folder domowy) i kliknij przycisk OK.
  QNAP
 5. Użytkownicy mogą teraz uzyskiwać dostęp do plików na swoim komputerze Mac.
  QNAP
Data wydania: 2015-12-14
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
63% ludzi uważa, że to pomaga.