Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć się z usługą OpenStack Swift przy użyciu aplikacji Cloud Backup Sync?

OpenStack Swift

OpenStack to czołowe rozwiązanie do przetwarzania danych w chmurze dostępne na zasadach open source i neutralne pod względem usługodawców. Wdrożyło je wiele podmiotów oferujących pamięć masową w chmurze publicznej, takich jak Rackspace, IBM SoftLayer i HP Helion Cloud. Użytkownicy mogą także zainstalować własny, prywatny system chmurowy OpenStack, korzystając ze wsparcia czołowych firm z branży IT, takich jak IBM, HP i Red Hat. QNAP również oferuje obiektową pamięć masową OpenStack — Object Storage Server for QTS. Do uzyskiwania dostępu do obiektowej usługi pamięci masowej w systemie OpenStack firma QNAP oferuje aplikację Cloud Backup Sync. Więcej informacji o OpenStack można uzyskać pod adresem http://www.openstack.org/.

Można najpierw utworzyć konto i miejsce w pamięci masowej, a następnie używać tego miejsca w pamięci na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych.

Konto

Po otwarciu aplikacji Hybrid Backup Sync rozwiń kartę Ilość pamięci na lewym panelu, a następnie kliknij pozycję Profil, aby utworzyć nowe konto w chmurze. Na tej stronie można tworzyć, edytować i usuwać konta oraz konfigurować ustawienia limitu przepustowości dla każdego konta. W przypadku modyfikacji tożsamości związanej z kontem w usłudze pamięci masowej w chmurze, np. zmiany nazwy użytkownika lub klucza dostępu, stan odpowiednich zadań zostanie zresetowany, a wszystkie pliki trzeba będzie przesłać ponownie, ponieważ zmieni się też miejsce docelowe kopii zapasowych.

Aby utworzyć konto w chmurze, kliknij pozycję Utwórz, a następnie wybierz pozycję Konto w chmurze.

Wybierz usługę w chmurze i kliknij przycisk Dalej, aby wprowadzić informacje o koncie.


Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia używanie protokołów obiektowej pamięci masowej OpenStack w celu korzystania z następujących usług:

  • IBM SoftLayer (https://www.softlayer.com/)
  • RackSpace — łącznie z witryną brytyjską i amerykańską (https://www.rackspace.com/)
  • Usługi zgodne z OpenStack: publiczne lub prywatne usługi pamięci masowej w chmurze oferujące interfejs API zgodny z OpenStack
  • Usługa QNAP OSS: serwer Turbo NAS z zainstalowaną aplikacją Object Storage Server

Ponieważ usługi i oprogramowanie oparte na OpenStack oferują różne funkcje zarządzania i kontroli dostępu, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania lub usługodawcą, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Do korzystania z pamięci masowej w chmurze zgodnej z OpenStack jest także potrzebny adres URL usługi uwierzytelniania. Należy też określić wielkość obiektów, do których można uzyskać dostęp w pamięci masowej w chmurze: dynamicznych dużych obiektów (Dynamic Large Object, DLO) lub statycznych dużych obiektów (Static Large Object, SLO).

Ilość pamięci

Po założeniu konta w chmurze wybierz kartę Ilość pamięci, aby utworzyć miejsce w pamięci w chmurze. Można będzie wtedy używać tego miejsca na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Kliknij ikonę Dodawanie miejsca w pamięci, wybierz pozycję W chmurze, kliknij usługę w chmurze, a następnie wprowadź nazwę pamięci i wybierz konto w chmurze, aby ustawić miejsce w pamięci.


Wybierz kontener lub utwórz nowy dla miejsca w pamięci. Rozmiar bloku określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych bloków może przyspieszyć przesyłanie plików, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże bloki wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych bloków.

Z drugiej strony, w zależności od specyfikacji pamięci masowej w chmurze istnieje również górna granica liczby bloków pojedynczych plików, które można przesłać. Jeżeli wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, a maksymalna liczba bloków na plik wynosi 1000, to maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 32 000 MB. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą oferującym pamięć masową w chmurze.

Jeżeli nazwy plików danych w kopii zapasowej zawierają znaki wielobajtowe lub specjalne, należy włączyć opcję kodowania nazw, aby dane były przechowywane prawidłowo w pamięci masowej w chmurze. Podczas przywracania danych oryginalne nazwy plików zostaną przywrócone przez aplikację Cloud Backup Sync.

Jeżeli nie masz konta w chmurze, wybierz pozycję Nowy profil, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby założyć nowe konto.

Data wydania: 2016-01-30
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.