Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć się z usługą Google Cloud Storage przy użyciu aplikacji Cloud Backup Sync?

Google Cloud Storage

Google Cloud Storage to usługa obiektowej pamięci masowej w chmurze dostępna na platformie Google Cloud Platform. Umożliwia ona przechowywanie i pobieranie dowolnej ilości danych na całym świecie w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Dane są chronione przy użyciu nadmiarowej pamięci masowej w różnych lokalizacjach fizycznych oraz niezawodnej i szybkiej infrastruktury sieciowej Google. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://cloud.google.com/storage/.

Można najpierw utworzyć konto i miejsce w pamięci masowej, a następnie używać tego miejsca w pamięci na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych.

Konto

Po otwarciu aplikacji Hybrid Backup Sync rozwiń kartę Ilość pamięci na lewym panelu, a następnie kliknij pozycję Profil, aby utworzyć nowe konto w chmurze. Na tej stronie można tworzyć, edytować i usuwać konta oraz konfigurować ustawienia limitu przepustowości dla każdego konta. W przypadku modyfikacji tożsamości związanej z kontem w usłudze pamięci masowej w chmurze, np. zmiany nazwy użytkownika lub klucza dostępu, stan odpowiednich zadań zostanie zresetowany, a wszystkie pliki trzeba będzie przesłać ponownie, ponieważ zmieni się też miejsce docelowe kopii zapasowych.

Aby utworzyć konto w chmurze, kliknij pozycję Utwórz, a następnie wybierz pozycję Konto w chmurze.

Wybierz usługę w chmurze i kliknij przycisk Dalej, aby wprowadzić informacje o koncie.


Do korzystania z usługi Google Cloud Storage jest potrzebny identyfikator projektu, adres e-mail używany w usłudze oraz plik klucza P12 z konsoli zarządzania w chmurze. Podczas zakładania konta należy wprowadzić identyfikator projektu i adres e-mail oraz przesłać plik klucza P12.

Ilość pamięci

Po założeniu konta w chmurze wybierz kartę Ilość pamięci, aby utworzyć miejsce w pamięci w chmurze. Można będzie wtedy używać tego miejsca na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Kliknij ikonę Dodawanie miejsca w pamięci, wybierz pozycję W chmurze, kliknij usługę w chmurze, a następnie wprowadź nazwę pamięci i wybierz konto w chmurze, aby ustawić miejsce w pamięci.


Wybierz element bucket lub utwórz nowy dla miejsca w pamięci. Rozmiar elementu chunk określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych elementów chunk może przyspieszyć przesyłanie plików, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże elementy chunk wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych elementów chunk.

Usługa Google Cloud Storage oferuje trzy klasy pamięci masowej: Standard Storage, Durable Reduced Availability (DRA) i Nearline Storage. Opcja Durable Reduced Availability (DRA) pozwala zmniejszyć koszty, ale niezawodność przechowywania danych zostanie zmniejszona w porównaniu do standardowej pamięci w chmurze, w związku z czym istnieje ryzyko utraty danych i niemożności przywrócenia niektórych plików.

Jeżeli nie masz konta w chmurze, wybierz pozycję Nowy profil, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby założyć nowe konto.

Data wydania: 2016-01-30
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
28% ludzi uważa, że to pomaga.