Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć się z usługą Azure Storage przy użyciu aplikacji Cloud Backup Sync?

Azure Storage

Azure to usługa pamięci masowej w chmurze publicznej firmy Microsoft. Firma QNAP oferuje aplikację Cloud Backup Sync do korzystania z usługi Azure Blob Storage. Jest to usługa obiektowej pamięci masowej Azure do przechowywania i pobierania dużych ilości nieustrukturyzowanych danych. Istnieją dwa typy pamięci Azure Blob Storage: stronicowe i blokowe obiekty blob. Omawiana aplikacja używa pamięci blokowych obiektów blob, a każdy plik jest przechowywany w usłudze Azure jako pojedynczy obiekt.

Jeżeli firma użytkownika ma podpisany kontrakt z firmą Microsoft, może go wykorzystać do używania usług Azure. Ponadto można uzyskać lepszą wydajność, mając lepsze połączenie internetowe z najbliższym centrum danych Azure. Aplikacja Cloud Backup obsługuje standardowe regiony Azure oraz Azure Chiny. Uwaga — aplikacja Cloud Backup Sync nie jest związana z usługą Azure Backup. Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://azure.microsoft.com/.

Można najpierw utworzyć konto i miejsce w pamięci masowej, a następnie używać tego miejsca w pamięci na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych.

Konto

Po otwarciu aplikacji Hybrid Backup Sync rozwiń kartę Ilość pamięci na lewym panelu, a następnie kliknij pozycję Profil, aby utworzyć nowe konto w chmurze. Na tej stronie można tworzyć, edytować i usuwać konta oraz konfigurować ustawienia limitu przepustowości dla każdego konta. W przypadku modyfikacji tożsamości związanej z kontem w usłudze pamięci masowej w chmurze, np. zmiany nazwy użytkownika lub klucza dostępu, stan odpowiednich zadań zostanie zresetowany, a wszystkie pliki trzeba będzie przesłać ponownie, ponieważ zmieni się też miejsce docelowe kopii zapasowych.

Aby utworzyć konto w chmurze, kliknij pozycję Utwórz, a następnie wybierz pozycję Konto w chmurze.

Wybierz usługę w chmurze i kliknij przycisk Dalej, aby wprowadzić informacje o koncie.


Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia korzystanie z usługi Azure Storage ze wszystkich witryn globalnych oraz z witryny chińskiej. Ponieważ witryny obu tych typów są zarządzane osobno, nie można używać danych logowania z jednej z nich do korzystania z usług pamięci masowej w chmurze w drugiej witrynie. Do uzyskania dostępu do usługi Azure Storage jest potrzebne konto w pamięci masowej oraz klucz dostępu z konsoli zarządzania w chmurze. Informacje te należy wprowadzić podczas zakładania konta w aplikacji.

Region konta w pamięci masowej w usłudze Azure jest wyznaczany podczas zakładania konta. W konsoli zarządzania Azure Storage można też skonfigurować poziomy ochrony danych konta w pamięci masowej Azure.

Ilość pamięci

Po założeniu konta w chmurze wybierz kartę Ilość pamięci, aby utworzyć miejsce w pamięci w chmurze. Można będzie wtedy używać tego miejsca na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Kliknij ikonę Dodawanie miejsca w pamięci, wybierz pozycję W chmurze, kliknij usługę w chmurze, a następnie wprowadź nazwę pamięci i wybierz konto w chmurze, aby ustawić miejsce w pamięci.


Należy wybrać kontener lub użyć nowego kontenera pamięci masowej. Rozmiar bloku określa wielkość jednostki danych do przesłania.

Region konta w pamięci masowej w usłudze Azure jest wyznaczany podczas zakładania konta w chmurze. Aby poznać swój region, kliknij pozycję Ustawienia. W konsoli zarządzania Azure Storage można też skonfigurować poziomy ochrony danych konta w pamięci masowej Azure. Jeżeli zdecydujesz się zmniejszyć poziom ochrony, niezawodność przechowywania danych zostanie zmniejszona w porównaniu do standardowej pamięci w chmurze, w związku z czym istnieje ryzyko utraty danych i niemożności przywrócenia niektórych plików.

Jeżeli nie masz konta w chmurze, wybierz pozycję Nowy profil, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby założyć nowe konto.

Data wydania: 2016-01-30
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.