Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć się z usługą Amazon S3 przy użyciu aplikacji Cloud Backup Sync?

Amazon S3

Amazon Web Service (AWS) Simple Storage Service (S3) to bezpieczna, niezawodna i w wysokim stopniu skalowalna usługa obiektowej pamięci masowej. Amazon S3 to pamięć masowa w chmurze o największej skalowalności na rynku. W celu uzyskiwania dostępu do usługi S3 firma QNAP oferuje aplikację Cloud Backup Sync. Obsługuje ona wszystkie standardowe regiony AWS na całym świecie, a także regiony specjalne, takie jak Chiny (https://www.amazonaws.cn/) i amerykańska chmura rządowa (GovCloud: http://aws.amazon.com/govcloud-us/). Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://aws.amazon.com/s3/.

Usługi zgodne z S3 oferuje wielu innych usługodawców internetowych, takich jak DreamHost, SoftBank, SFR i hicloud S3. Są także usługi pamięci masowej klasy korporacyjnej, które umożliwiają budowę prywatnej pamięci masowej w chmurze zgodnej z S3, takiej jak QNAP Object Storage Server. Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia przechowywanie danych w dowolnej usłudze pamięci masowej w chmurze zgodnej z S3.

Można najpierw utworzyć konto i miejsce w pamięci masowej, a następnie używać tego miejsca w pamięci na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych.

Konto

Po otwarciu aplikacji Hybrid Backup Sync rozwiń kartę Ilość pamięci na lewym panelu, a następnie kliknij pozycję Profil, aby utworzyć nowe konto w chmurze. Na tej stronie można tworzyć, edytować i usuwać konta oraz konfigurować ustawienia limitu przepustowości dla każdego konta. W przypadku modyfikacji tożsamości związanej z kontem w usłudze pamięci masowej w chmurze, np. zmiany nazwy użytkownika lub klucza dostępu, stan odpowiednich zadań zostanie zresetowany, a wszystkie pliki trzeba będzie przesłać ponownie, ponieważ zmieni się też miejsce docelowe kopii zapasowych.

Aby utworzyć konto w chmurze, kliknij pozycję Utwórz, a następnie wybierz pozycję Konto w chmurze.

Wybierz usługę w chmurze i kliknij przycisk Dalej, aby wprowadzić informacje o koncie.


Ustawienia konta zależą od używanej pamięci masowej w chmurze. Aplikacja Cloud Backup Sync umożliwia korzystanie z następujących usług S3:

  • Globalna usługa AWS: zwykłe konto w usłudze AWS
  • Usługa AWS GovCloud (USA): centrum danych AWS dla urzędów państwowych USA
  • Usługa AWS Chiny: centrum danych AWS dla użytkowników w Chinach
  • Usługi zgodne z S3: publiczne lub prywatne usługi pamięci masowej w chmurze oferujące interfejs API zgodny z S3
  • Usługa QNAP OSS: serwer QNAP NAS z zainstalowaną aplikacją Object Storage Server

Do korzystania z usługi pamięci masowej w chmurze S3 jest potrzebny klucz dostępu oraz tajny klucz z konsoli zarządzania w chmurze. Informacje te należy wprowadzić podczas zakładania konta w aplikacji. Do używania pamięci masowej zgodnej z S3 potrzebny jest także adres IP lub nazwa domeny usługi oraz numer portu, jeżeli jest inny od standardowego portu HTTP lub HTTPS.

Należy pamiętać, że usługi AWS są zarządzane osobno. Nie można używać danych logowania z jednej z nich do korzystania z pamięci masowej w chmurze w innej usłudze. Nie można na przykład używać danych logowania z globalnej usługi AWS do korzystania z usług serwisu AWS Chiny. Zalecamy także stosowanie kluczy dostępu użytkowników AWS IAM zamiast kluczy dostępu konta głównego AWS.

Ilość pamięci

Po założeniu konta w chmurze wybierz kartę Ilość pamięci, aby utworzyć miejsce w pamięci w chmurze. Można będzie wtedy używać tego miejsca na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Kliknij ikonę Dodawanie miejsca w pamięci, wybierz pozycję W chmurze, kliknij usługę w chmurze, a następnie wprowadź nazwę pamięci i wybierz konto w chmurze, aby ustawić miejsce w pamięci.


Wybierz element bucket lub utwórz nowy dla miejsca w pamięci. Należy pamiętać, że nazwy elementów bucket obowiązują w odniesieniu do wszystkich kont AWS, w związku z czym można utworzyć element bucket tylko o takiej nazwie, która nie jest używana na żadnym innym koncie AWS. Jeżeli wprowadzisz nazwę elementu bucket należącego do innego konta AWS, pojawi się komunikat o błędzie. Zadanie tworzenia kopii zapasowej utworzy jeden obiekt w pamięci masowej w chmurze do każdego pliku uwzględnianego w kopii zapasowej.

Rozmiar transferu wieloczęściowego określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych części wieloczęściowego transferu może przyspieszyć przesyłanie danych, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże części wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych części. Z drugiej strony, w zależności od specyfikacji pamięci masowej w chmurze istnieje również górna granica liczby części pojedynczych plików, które można przesłać. Na przykład Amazon S3 zezwala na maksymalnie 10 000 części. Jeżeli wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 320 000 MB. Istnieje także pamięć masowa w chmurze zgodna z S3, która nie obsługuje transferu wieloczęściowego, w związku z czym maksymalny rozmiar pliku może być tylko taki jak skonfigurowany rozmiar części. Jeżeli na przykład wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 32 MB. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą oferującym pamięć masową w chmurze.

Usługa w chmurze Amazon oferuje trzy klasy pamięci masowej: Standard, Infrequent Access (IA) oraz Reduced Redundancy Storage (RRS). Usługa IA zapewnia dużą trwałość, niski poziom opóźnień i wysoką przepustowość usługi Amazon S3, ale po niższej cenie. Opcja RRS pozwala zmniejszyć koszty, ale niezawodność przechowywania danych zostanie zmniejszona w porównaniu do standardowej pamięci w chmurze, w związku z czym istnieje ryzyko utraty danych i niemożności przywrócenia niektórych plików.

Opcja Server Side Encryption umożliwia szyfrowanie danych na serwerach firmy Amazon. Zapewnia ona podstawową ochronę danych, ale osoba, która będzie mieć Twoje dane logowania do usługi Amazon S3, może je odszyfrować. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych zabezpieczeń, użyj szyfrowania po stronie klienta w zasadach tworzenia kopii zapasowych.

Jeżeli nie masz konta w chmurze, wybierz pozycję Nowy profil, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby założyć nowe konto.

Data wydania: 2016-01-30
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
50% ludzi uważa, że to pomaga.