Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć się z usługą Amazon Glacier przy użyciu aplikacji Cloud Backup Sync?

Amazon Glacier

Amazon Glacier to usługa archiwalnej pamięci masowej w chmurze po niezwykle niskich kosztach. Umożliwia ona bezpieczną i niezawodną archiwizację danych oraz tworzenie kopii zapasowych online. Usługa Glacier kosztuje mniej niż typowa pamięć masowa online, a pod względem trwałości danych dorównuje pamięci obiektowej, a nawet ją przewyższa. Danych z obiektowej pamięci masowej nie można jednak pobrać od razu. Rozpoczęcie pobierania danych z usługi Glacier może potrwać 4–5 godzin. Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://aws.amazon.com/glacier/.

Do korzystania z usługi Amazon Glacier firma QNAP oferuje aplikację Cloud Backup Sync. Obsługuje ona wszystkie standardowe regiony AWS na całym świecie, łącznie z Chinami. Aplikacja przechowuje każdy z plików jako archiwum i przesyła zadania pobierania danych, kiedy użytkownik chce przywrócić dane. Zaleca się używanie usługi Glacier do przechowywania tylko rzadko używanych danych.

Można najpierw utworzyć konto i miejsce w pamięci masowej, a następnie używać tego miejsca w pamięci na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych.

Konto

Po otwarciu aplikacji Hybrid Backup Sync rozwiń kartę Ilość pamięci na lewym panelu, a następnie kliknij pozycję Profil, aby utworzyć nowe konto w chmurze. Na tej stronie można tworzyć, edytować i usuwać konta oraz konfigurować ustawienia limitu przepustowości dla każdego konta. W przypadku modyfikacji tożsamości związanej z kontem w usłudze pamięci masowej w chmurze, np. zmiany nazwy użytkownika lub klucza dostępu, stan odpowiednich zadań zostanie zresetowany, a wszystkie pliki trzeba będzie przesłać ponownie, ponieważ zmieni się też miejsce docelowe kopii zapasowych.

Aby utworzyć konto w chmurze, kliknij pozycję Utwórz, a następnie wybierz pozycję Konto w chmurze.

Wybierz usługę w chmurze i kliknij przycisk Dalej, aby wprowadzić informacje o koncie.


Aplikacja umożliwia korzystanie z usługi Glacier w globalnym serwisie AWS oraz w serwisach chińskich. Ponieważ witryny obu tych typów są zarządzane osobno, nie można używać danych logowania z jednej z nich do korzystania z drugiej. Do korzystania z usługi pamięci masowej w chmurze Glacier jest potrzebny klucz dostępu oraz tajny klucz z konsoli zarządzania w chmurze. Informacje te należy wprowadzić podczas zakładania konta w aplikacji. Zalecamy także stosowanie kluczy dostępu użytkowników AWS IAM zamiast kluczy dostępu konta głównego AWS.

Ilość pamięci

Po założeniu konta w chmurze wybierz kartę Ilość pamięci, aby utworzyć miejsce w pamięci w chmurze. Można będzie wtedy używać tego miejsca na potrzeby zadań tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Kliknij ikonę Dodawanie miejsca w pamięci, wybierz pozycję W chmurze, kliknij usługę w chmurze, a następnie wprowadź nazwę pamięci i wybierz konto w chmurze, aby ustawić miejsce w pamięci.


Wybierz region lub utwórz nowy region miejsca w pamięci. Rozmiar transferu wieloczęściowego określa wielkość jednostki danych do przesłania. Używanie większych części wieloczęściowego transferu może przyspieszyć przesyłanie danych, ponieważ wymaga to mniejszej liczby połączeń sieciowych. Duże części wymagają jednak ponownego przesyłania większej ilości danych w przypadku przerwania połączenia. Jeżeli połączenie sieciowe jest niestabilne, nie zaleca się używania dużych części. Z drugiej strony, Amazon Glacier obsługuje do 10 000 części podczas przesyłania jednego pliku. Jeżeli na przykład wybierzesz 32 MB jako rozmiar części transferu wieloczęściowego w zadaniu, maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wyniesie 320 000 MB.

Jeżeli nie masz konta w chmurze, wybierz pozycję Nowy profil, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby założyć nowe konto.

Data wydania: 2016-01-30
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
83% ludzi uważa, że to pomaga.