Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć się z aplikacją Virtualization Station w sieci z routerami lub innymi urządzeniami ze wspólnym adresem IP?

 

 1. Sprawdź, czy Twój router obsługuje standard Universal Plug and Play (UPnP). Możesz to zrobić przy użyciu funkcji myQNAPcloud na pulpicie systemu QTS.
  Po wybraniu pozycji „Automatyczna konfiguracja routera” w menu po lewej stronie możesz włączyć funkcję przekierowywania portów UPnP (1). Zaznacz tę opcję.
  Jeśli Twój domowy router obsługuje standard UPnP, zostanie wyświetlony komunikat (2).
 2. Włącz obsługę UPnP w aplikacji Virtualization Station z poziomu interfejsu WWW. Umożliwi to przekierowywanie portów na routerze. Dzięki temu będzie można łączyć się z aplikacją Virtualization Station z Internetu za pośrednictwem przekierowanego portu.
  Uwaga: Ten interfejs zarządzania jest dostępny tylko lokalnie z komputera połączonego z serwerem Turbo NAS za pomocą lokalnego adresu IP. Aby móc połączyć się z aplikacją Virtualization Station przez Internet, musisz najpierw skonfigurować tę opcję w sieci domowej.
  Kliknij ikonę „Virtualization Station” na pulpicie systemu QTS i wybierz pozycję „Preferences” (Preferencje) w menu po lewej stronie (3). Następnie wybierz kartę „UPnP Setting” (Ustawienia UPnP) w oknie po prawej (4).
 3. Kliknij opcję „Enable” (Włącz) (5), a następnie przycisk „Apply” (Zastosuj) (6). Zaczekaj chwilę na zakończenie procesu konfiguracji routera i negocjacji mapowania portu.
  W oknie po prawej stronie pojawi się nowy port umożliwiający dostęp przez Internet. W tym przykładzie jest to port 8088. Może się zdarzyć, że zostanie wybrany inny numer portu obsługiwany przez router.
  Aplikacja Virtualization Station otworzy także porty na potrzeby połączeń SSL i konsoli HTML 5. Mogą to być na przykład porty 8089 i 3388, jak pokazano poniżej.
 4. Po skonfigurowaniu routera będzie można otworzyć interfejs zarządzania, wpisując w przeglądarce internetowej adres URL „http://IP:port” lub nazwę serwera Turbo NAS w usłudze myQNAPcloud i numer portu (7).
  W poniższym przykładzie nazwą serwera Turbo NAS zarejestrowaną w usłudze myQNAPcloud jest „mynas123”, a port zewnętrzny zamapowany w aplikacji Virtualization Station ma numer 8088. Adres URL ma więc postać „http://mynas123.myqnapcloud.com:8088
  Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlona strona początkowa aplikacji Virtualization Station pokazana poniżej. Kliknij przycisk logowania w prawym górnym rogu (8) i zaloguj się. Teraz możesz korzystać z aplikacji Virtualization Station tak samo jak w konfiguracji lokalnej.
Data wydania: 2014-07-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
42% ludzi uważa, że to pomaga.