Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak otwierać i udostępniać pliki na serwerze QNAP NAS przy użyciu aplikacji Qfile?

 

 

Przed instalacją Qfile

Sprawdź, czy zostały wykonane następujące czynności:

 1. Instalacja serwera QNAP NAS.
 2. Zainicjowanie oprogramowania NAS.
 3. Utworzenie kont użytkowników.

Instalacja Qfile

 1. Zainstaluj aplikację Qfile ze sklepu Apple AppStore lub Google Play.

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qfile

  http://itunes.apple.com/us/app/qfile/id526330408?mt=8

 2. Dotknij ikony Qfile, aby uruchomić aplikację.

 

W niniejszym dokumencie użyto w przykładach wersji do systemu Android.


Łączenie z serwerem NAS

 1. Zanim z poziomu aplikacji Qfile połączysz się z serwerem QNAP NAS, zaloguj się na serwerze jako administrator i włącz następujące usługi:

  Wybierz kolejno Panel sterowania > Aplikacje > Menadżer stacji > File Station > Włącz File Station.
 2. Podłącz urządzenie mobilne do tej samej sieci, w której działa serwer NAS, a następnie otwórz aplikację Qfile. Zostaną wyświetlone wszystkie serwery NAS dostępne w sieci. Aby uzyskać dostęp do jednego z nich, wybierz go, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli został zmieniony port QTS (domyślnie: 8080) serwera NAS, podaj nowy numer portu.
  • Uwaga: Jeżeli nie możesz znaleźć serwera NAS w tej samej sieci lub Twoje urządzenie i serwer NAS są w różnych sieciach, użyj polecenia „Dodaj serwer NAS ręcznie” i wprowadź adres IP lub nazwę myQNAPcloud serwera NAS.
  Pole Opis
  Nazwa hosta, IP lub nazwa myQNAPcloud Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera NAS. Jeżeli chcesz połączyć się z serwerem NAS przez Internet, sprawdź, czy jego konfiguracja umożliwia dostęp zdalny.
  Przydatne materiały:
  Dostęp zdalny do serwera QNAP NAS za pośrednictwem usługi myQNAPcloud
  SSL Secure Sockets Layer
  Jeżeli ta opcja jest włączona, sprawdź, czy numer portu jest prawidłowy
  Domyślnie: 443
  Wykryj port automatycznie

  Włącz automatyczne wykrywanie portu lub ustaw go ręcznie.

  Możesz także ustawić priorytet portów.
 3. Po zakończeniu konfiguracji wybierz Zapisz, aby połączyć się z serwerem NAS. Aby edytować lub usunąć połączenie, naciśnij i przytrzymaj ikonę.
   
  • Jeżeli wybierzesz polecenie Wybierz metodę połączenia, możesz zdecydować, jakiej metody będzie używać aplikacja Qfile do połączenia z serwerem NAS. Jeżeli wybrana metoda nie będzie działać, Qfile automatycznie spróbuje użyć pozostałych metod. Wybierz „Nadaj najwyższy priorytet wybranej metodzie połączenia”, a podczas następnego połączenia zostanie użyta jako pierwsza wybrana metoda.

Uzyskiwanie dostępu do plików na serwerze NAS i zarządzanie nimi

Po zalogowaniu się będą widoczne na ekranie udziały sieciowe.

 • Uwaga: Aplikacja Qfile wyświetla tylko pliki w formatach obsługiwanych przez urządzenie.
 
 
Ikona Opis
Dostęp do lewego paska menu: Pokazuje wszystkie dostępne foldery, udostępnione łącza, folder pobierania, zadania w tle i ustawienia.
Wyszukiwanie plików.
Wyświetlanie plików jako miniatur lub na liście.
Przesyłanie plików z urządzenia na serwer NAS.
Zaznaczanie większej liczby plików.

Inne funkcje

 • Dodawanie folderu.
 • Sortowanie: na podstawie nazwy, daty modyfikacji, wielkości lub typu.
 • Zaawansowane wyszukiwanie: na podstawie słów kluczowych, lokalizacji, wielkości, typu, daty modyfikacji i właściciela lub grupy.
 • Odświeżanie listy plików.
Naciśnij przycisk obok plików, aby wyświetlić opcje zaawansowane.
 
 • Kompresja: kompresuje plik do formatu ZIP lub 7z.
 • Pobieranie: pobieranie plików z serwera NAS do urządzenia. Domyślna ścieżka to Qfile/localfolder (można to zmienić w Ustawieniach).
 • Udostępnianie łącza do pliku: udostępnianie plików przy użyciu łącza do pobierania.
 • Pobieranie i otwieranie przy użyciu innej aplikacji: pobieranie pliku do urządzenia i otwieranie go przy użyciu innej aplikacji.
 • Wysyłanie załącznika pocztą e-mail: rozmiar pliku musi być mniejszy niż 20 MB.
 • Dodawanie do transkodowania (wideo): konwersja oryginalnego pliku wideo na format uniwersalny, odtwarzany na dowolnym urządzeniu. Transkodowane pliki będą domyślnie zapisywane w podfolderze @Transcode w folderze plików oryginalnych. Obsługiwane rozdzielczości: 240p, 360p, 480p, 720p oraz 1080p.
* Uwaga: W zależności od urządzenia niektóre z tych funkcji są dostępne w menu .

Przesyłanie zdjęć i innych plików do serwera NAS — przesyłanie ręczne

Naciśnij przycisk , aby przesłać pliki z urządzenia do serwera NAS.

 1. Z galerii zdjęć: przesyłanie plików z galerii zdjęć urządzenia.
 2. Z aparatu: robienie zdjęcia aparatem urządzenia, a następnie wysyłanie go.
 3. Z kamery: nagrywanie wideo kamerą urządzenia, a następnie wysyłanie go.
 4. Z folderu pobierania Qfile: przesyłanie plików z folderu pobierania aplikacji Qfile. Domyślna ścieżka to Qfile/localfolder (można to zmienić w Ustawieniach).
 5. Z karty SD.

Uwaga: aplikacja Qfile nie obsługuje obecnie przesyłania folderów.

Przesyłanie zdjęć i innych plików do serwera NAS — przesyłanie automatyczne z galerii zdjęć

 1. Naciśnij i przejdź do strony Ustawienia.
 2. Znajdź pozycję Automatycznie wyślij z galerii zdjęć i wybierz Skonfiguruj teraz obok pozycji NAS.
 3. Wybierz źródło: wybierz spośród opcji na liście źródło zdjęć i plików wideo.
 4. Wybierz docelowy serwer NAS.
 5. Wybierz docelowy folder na serwerze NAS. wybierz spośród opcji na liście miejsce docelowe przesyłania.
 6. Jeżeli na pytanie „Czy chcesz także przesyłać pliki multimedialne z galerii zdjęć” odpowiesz „Tak”, zostaną przesłane istniejące już pliki. Jeżeli wybierzesz „Nie”, zostaną przesłane tylko nowe pliki.
 7. Na zakończenie aplikacja Qfile prześle pliki do serwera NAS.

Udostępnianie plików na serwerze NAS przy użyciu Qfile — udostępnianie łącza do pobierania

Pliki udostępniane przy użyciu łączy do pobierania nie mają limitu wielkości, a odbiorcy mogą je pobierać w dowolnej chwili.

 • Dotknij ikony obok pliku, który chcesz udostępnić.
 • Wybierz adres łącza do pobierania pliku. Aby Twoi znajomi mogli pobrać plik z Internetu, wybierz opcję myQNAPcloud (DDNS) lub WAN IP.
 • Wybierz metodę udostępniania.

Udostępnianie plików na serwerze NAS przy użyciu Qfile — bezpośrednie udostępnianie pliku

Mniejsze pliki można udostępniać bezpośrednio przy użyciu innych aplikacji zainstalowanych na telefonie komórkowym. Odbiorcy nie muszą pobierać tych plików z serwera NAS.

 • Wysyłanie załącznika pocztą e-mail
  Udostępnianie plików przy użyciu aplikacji pocztowej urządzenia. Rozmiar pliku musi być mniejszy niż 20 MB.
 • Udostępnianie zdjęcia teraz
  Bezpośrednie udostępnianie zdjęć na innych urządzeniach.

Odczyt plików offline

Pliki można pobrać do urządzenia, aby uzyskiwać do nich dostęp bez połączenia internetowego. Domyślna ścieżka do pobieranych plików to Qfile/localfolder (można to zmienić w Ustawieniach).

Strona „Ustawienia” Qfile

Naciśnij przycisk i przejdź do strony Ustawienia.

 
 1. Folder pobierania: określ ilość pamięci, jakiej może używać Qfile. Obejmuje to całkowity rozmiar folderu lokalnego i pamięci podręcznej.
 2. Ogólne
  1. Przeglądanie zdjęć: wybierz miniatury lub oryginalne pliki.
  2. Wyświetlanie zdjęć z listą miniatur: dotknij, aby wyświetlać miniatury w trybie listy.
  3. Zawsze wysyłaj zmodyfikowane pliki do mojego NAS: po edycji plików w aplikacji Qfile można wybrać automatyczne przesyłanie zmienionych plików na serwer NAS.
 3. Domyślne ustawienia działania dla istniejących plików: możesz wybrać zastępowanie lub pomijanie plików, jeżeli już istnieje przesłany albo pobrany plik o tej samej nazwie.
 4. Zasady przesyłania i pobierania plików: Wyświetl pasek powiadomień o transferze oraz Tylko Wi-Fi.
 5. Ustawienia odtwarzania wideo
  1. Wybierz rozdzielczość wideo.
  2. Odtwarzacz: wybierz aplikację używaną do odtwarzania plików wideo.
 6. Automatycznie wyślij z galerii zdjęć
  1. NAS: przesyłaj automatycznie zdjęcia i pliki wideo z urządzenia na serwer NAS.
  2. QGenie: przesyłaj automatycznie zdjęcia i pliki wideo z urządzenia do QGenie (ta opcja jest zbędna, jeżeli nie używasz QGenie).
 7. Udostępnione z innej aplikacji: wybierz ścieżkę plików udostępnianych z innych aplikacji na serwerze NAS za pośrednictwem aplikacji Qfile.

Strona „Zadanie w tle” Qfile

 1. Naciśnij przycisk i przejdź do strony Zadanie w tle.
 2. Zostanie wyświetlony status następujących elementów (w tym nieukończone zadania i aktualna szybkość transferu):
  1. Przesyłanie
  2. Pobieranie
  3. Automatycznie wyślij z galerii zdjęć
  4. Zadanie operacji na pliku
 3. 3. Wybierz jedną z pozycji, aby wyświetlić bardziej szczegółową listę. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć, usunąć lub zatrzymać zadania.

Jak używać weryfikacji dwuetapowej w celu zalogowania się na serwerze NAS przy użyciu aplikacji Qfile

Uwaga:

 • Aplikacja Qfile w wersji do systemu iOS musi być w wersji 1.8.1 lub wyższej.
 • Aplikacja Qfile w wersji do systemu Android musi być w wersji 2.1.0 lub wyższej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania weryfikacji dwuetapowej, przeczytaj temat Jak zwiększyć zabezpieczenia konta przy użyciu weryfikacji dwuetapowej

 1. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej na serwerze NAS zainstaluj aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym i skonfiguruj ją.
 2. Połącz się z serwerem NAS przy użyciu aplikacji Qfile.
 3. Po nawiązaniu połączenia z serwerem NAS rozpocznie się proces weryfikacji dwuetapowej.

  • Zweryfikuj w inny sposób: Jeżeli urządzenie mobilne z aplikacją Google Authenticator jest niedostępne, możesz użyć wybranej alternatywnej metody weryfikacji.
  • Pobierz kod bezpieczeństwa: Dotyczy urządzenia, na którym zainstalowano aplikację Google Authenticator. Ta opcja powoduje przejście do aplikacji Google Authenticator. Długo przyciśnij , aby skopiować kod zabezpieczeń.   Uwaga: Czas systemowy urządzenia mobilnego i serwera NAS musi być zsynchronizowany. Zaleca się używanie ustawień czasu z Internetu.
   Uwaga: Jeżeli na urządzeniu nie ma aplikacji Google Authenticator, po wybraniu opcji Pobierz kod bezpieczeństwa uruchomi się kreator jej instalacji.
 4. Powróć do aplikacji Qfile, wprowadź kod bezpieczeństwa i wybierz opcję Zaloguj.
Data wydania: 2013-07-14
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
31% ludzi uważa, że to pomaga.